Al Tamur Traders

Wednesday, September 9, 2015

Dr. Murtaza Bin Baksh { Hafidaullah }



Dr. Murtaza Baksh . Aaj Ke Is Fitne ke Zamane Me Batil Ke Bil Muqable me HaQQ Baat Ko Waze Karke Batawale Jaleelul-Qadr Speaker hy DR. Murtaza Baksh. A Sheikh ke Tawheed Aur Har Masla aur Masail ke Sare Bayanat Bhi Maujood hy.. So Mere Bhai Aur Behano Se Guazarsih hy Unke Bayan Suna Karo…
Audio Link :  http://www.ashabulhadith.com/default.htmlVideio Link :  http://www.youtube.com/user/Ashabulhadith
Who is Dr. Murtaza Baksh : http://www.youtube.com/watch?v=lsHs_Z55EdQ
Dua :: Allah se dua hy Sheikh saheb ko Apni zindagi ki Har Haal my Haqq Baat kehneki Taufeek de aur Allah unke Dawat kaam ko Qubul Farmaye Aur Gunawonko Maaf Farma.. Ameeen…!!!!!!!!