Saturday, August 31, 2013

AHLE HDITH, AHLE HAQ HAIN


Bismillahirrahmanirraheem

AHLE HDITH, AHLE HAQ HAIN

Muqallid Sahab Din Raat, Ahle Hadith Ko Ghair Muqallideen Kah Kar Khoob Mazaaq Udaaya Karte Aur Ahle Haq, Ahle Sunnat Wal jamaat se Khaarij Qaraar Dete Hain,


Jabke Iske Saraasar Bar'ashq Mufti Kifayatullah Dehlawi Deobandi (1952 E) Farmate Hain

"Haan ! Ahle Hadith Musalman Hain Aur Ahle Sunnat Wal Jamaat Me Daakhil Hain, Inse Shadi Bayaah Ka Maamla Karna Durust Hai, Mahaz Tarq e Taqleed Se Islam Me Koi Farq Ni Padhta Aur Na Ahle Sunnat Wal Jamaat Se Taarak E Taqleed Baaher Hota Hai"

(Kifayatul Mufti 1/325, Jawab No. 370)

1- Mufti Kifayatullah Sahab Mazeed Likhte Hain

"Ghair Muqallideen Ke Peeche Hanafi Namaz Jayez Hai"

(Kifayatul mufti 1/325 Jawab No 370)

2- Muqallidon Ke Mamdoo Aur Tafseer Haqqani Ke Maulaf Abdul Haq Dehlawi Sahab (1336 hijri) Likhte Hain

"Aue Ahle Sunnat, Shafai, Maliki, Hambali ; Hanfi, Aur Ahle Hadith Bhi Unhi Me Daakhil hain "

(Aqaid Islam Page 3)

Tanbiyah: Ye Kitab "Aqaid Ul Islam" Janaab Muhammad Qasim Nanotwi, Bani Firqa Deobandiyah Ki Pasand Farmoodah Hai.

Dekhiye Aqaid Islam pg 264

3- Deobandion Ke Mufti Rasheed Ahmad Ludhiyanwi Sahab, Maudoodi Sahab Ko Jawab Dete Hue Likhte Hain

"Taqreeban Dusri, Teesri Sadi Hijri Me Ahle Haq Me Furui Aur Juzzui Masail Ke Hal Karne Me Ikhtelaaf e Inzaar Ke Pesh e Nazar 5 Makaatib e Fikr Qayem Ho Gaye Yani Mazhab E Arba Aur Ahle Hadith, Us Zamaane Se Lekar Aaj Tak Unhi 5 Tareeqon Me Haq Ko Munhasar Samjha Jaata Hai"

(Ahsanul Fatawa 1/316)

4- Deobandiyon Ke Peer Inaayatullah Shah Gujraati Mamati Apne Qalam Se Mai Dastakhat Likhte Hain

un 4 Gawahon Se Malum Hua Ke Deobandion Ke Nazdeek Bhi Ahle Hadith ; Ahle sunnat Aur Ahle Haq Hain..... Alhamdulillah