Saturday, August 31, 2013

AHNAAF (IMAM ABU HANIFA 'RH') KE 3 GIROH-- (PART-1)

.Bismillahirrahmanirraheem

 


AHNAAF (IMAM ABU HANIFA 'RH') KE 3 GIROH-- (PART-1)

 


Usooli Aitbaar Se Ahnaaf Ke 3 Giroh Hai,

Pahla Giroh Imam Abu Hanifa (rh) Aur Unke Shargirdan e Raashid Imam Muhammad Aur Imam Abu Yousuf (Rh) Aur Unka Tarz e Amal Akhtiyaar Karne waalon Par Mabni Hai,

Unse Ahle hadith Ka Usooli Taur Par Ikhtelaaf Nahin Hai,

Baaz Ahle Hadith Ulema (Jaise Hz Gondolwi 'rh') Ahnaaf Se Usooli Wa Furu Me Ikhtelaaf Ki Jo Nafi Farmate Hain Uska Taalluk Isi Giroh Se Hai,

Ham Chand Aqwaal Aur Misaalon Se Is Giroh Ka Usooli Mauqaf Bayan Karte Hain Taake Baat Waazeh Ho Jaaye..

AHNAAF KE PAHLE GIROH: IMAM ABU HANIFA (RH) AUR UNKE SAAHIBEEN KA TARZ FIKR WA AMAL:

Imam abu Hanifa (Rh) Ki Azmat Wa Fuqaahat Musallam hai, Isme Koi Shak Nahin,

Lekin Zara Unka Tarz E Amal Dekhiye,

Imam Sahab Se Poocha Gaya Ke Agar Aap Ki Koi Aisi Baat Ho Jo Kitabullah Ke Mukhaalif Ho Toh Kya Kiya Jaaye ?

Aapne Farmaya:-" Kitabullah Ke Muqaable Me Meri Baat Chhodh Do"

Unse Kaha Gaya:-" Jab Aapki Baat Hadith E Rasool Ke Khilaaf Ho?"

Aapne Farmaya:-" Hadith E Rasool Ke Muqaable Me Meri Baat Tarq Kar do"

Fir Aapse Kaha Gaya:-" Agar Aapki Baat Qaul Sahabi Ke Khilaaf Ho ?"

Aapne Farmaya:-" Uske Muqaable Me Meri Raaye Ko Nazar'andaaz Kar do"

Imam Sahab Ka Ye Qaul Imam Shauqaani Ne " Qaul Ul Mufeed Page 23" Me Naqal Kiya Hai,

Imam Abu Hanifa (Rh) Ne Apne Shargird Imam Abu Yousuf (Yaqoob) Se Kaha

" Aiy Yaqoob ! Meri Zabaan Se Nikli Hui Har Baat Mat Likha Karo, Isliye Ki Ham Bhi Ek Insaan Hain, Aaj Ham Ek Baat Kahte Hain Aur Kal Usse Ruju Kar Lete Hain, Kal Ki Kahi Hui Baat Se ParSon Ruju Kar Lete Hain "

(Inteqa Fi Fazail Ul Salasa aimma tul fuqaha , abdul barr page 190)

Aapne Ahle Ilm Wa Fuqaha Ko Taqeed Farmaayi

"Jis Shakhs Ko Meri Kahi Hui Baat Ki Daleel Ka Ilm Nahin Us Par HaRam Hai Ke Wah Mere Qaul Par Fatawa Jaari kare"

(meezan Ul Kubra Page 38)

Aur Aapne Apna Mazhab In Alfaaz Me Bayan Kiya

"Jab Hadith Sahih Saabit Ho Jaaye Toh Wahi Mera Mazhab Hai"

(Raddul Mukhtar, Ibn Aabideen 1/68, Daarul fikr 1966)

Yani Hadith Sahih Ke Muqaable Me Kisi Ki Raaye Ko Ahmiyat Haasil Nahin,

Meri Raaye Bhi Hadith Ke Khilaaf Ho Toh Wah Bhi Qaabil E Qubool Nahin Balke Tarq Ke Layeq Hai, Aur Hadith Sahih Hi Asal Cheez Hai, Aur Yahi Mera Mazhab Hai,

Aap Jab Fatawa Dete Toh Farmaate

" Ye Noman Bin Saabit Ki Raaye Hai, Hamare Khyaal Me Ye Bahut Acchi Raaye Hai, Jo Isse Bahtar Raaye Pesh Kare Uski Baat Ko Tarjeeh Hai"

(Alaam Ul Moqeen 1/40)

Aap Hadith Ko Kitni Ahmiyat Dete They ?

Iska Andaaza Aap Imam Abu Yousuf Ke Is Waaqye Se Laga Sakte Hain Ke

Imam Abu Hanifa (rh) Ka Maslaq Bayan Kiya Gaya Hai Ke Waqf Ka Farokht Karna Jayez Hai Halaanke Hadith Me Waazeh Taur Par Maujood Hai

" Waqf Na Farokht (sell) Kiya Jaaye, Na Hiba (Gift) Kiya Jaaye Aur Na WarSe Me Taqseem Kiya Jaaye"

(Sahih Bukhari Al Wasaya )

Imam Abu Yousuf Farmate Hain

" Agar Imam Abu Hanifa (rh) Ko Yah Hadith Mil Jaati Toh Iske Mutaabik Hi Mauqaf Akhtiyaar Karte Aur Apne Baiyy Waqf Ke Maslak Se Ruju Kar Lete"

(Sablul Salam Sharah Bulughul Maram 3/42)

Qaazi Sadarruddin Ibn Abi azz Hanafi Likhte Hain

Jab Imam Abu Yousuf ne Sa'aa Ki Miqdaar Aur Sabziyon Me Zakaat Wagerah Ke Masail Me Ruju Kar Liya Toh Farmaya

" Agar Mere Ustaad (Imam Abu Hanifa) Ke Ilm Me Bhi Wah Cheez Aa Jaati Jo Mere Ilm Me Aayi Toh Wah Bhi Isi Tarah Ruju Kar Lete, Jaise maine Ruju Kar Liya "

(Itteba, Ibn Abi azz Al Hanafi Page 28, Maktaba Salafiya , lahore)

Goya Imam Abu Hanifa (rh) Ne Apne Shargirdon Ki Tarbiyat Aise Andaaz Me Farmaayi Ke Quraan Wa Hadith Ke Nusoos Ka Ehteraam Aur Unka Tasleem Karna Zaroori Hai Aur Yun Unko Taqleed Jamood Se Bachne Ka Dars Diya,

Yahi Wajah Hai Ki Imam Sahab Ke Khususi Shargird Imam Abu Yousuf Aur Imam Muhammad (rh) Ne Apne Ustaad Se Be'shumar Masail Me Iktelaaf Kiya, Yahan Tak Ke Unki Tadaad 2/3 Bayan Ki Gayi Hain,

Imam Ghazali Farmate Hain

" In Dono Shargirdon Ne Apne Imam Ke Mazhab Ke 2/3 Masail Ka Inkaar Kiya Hai"

(Mankhool Man Taaliqaat Al Usool Al Ghazali, dar Ul Fikr, Ba'tahqeeq Mahmood Hasan)

Aur Ye Masail Furui Masail Tak Mahdood Nahin, Balke Ye Ikhtelaaf Maulana Abdul Haie Lukhnawi (Rh) Ke Ba'qaul Usool Me Bhi Kuch Kam Nahin

Chunanche Wah Muqaddama Umdatul Qari Me Tahreer Farmate Hain

" Dono Shargirdon Ke Apne Ustaad Imam Abu Hanifa Se Usool Me Mukhaalifat Bhu Kuch Kam Nahin, Hatta Ke Imam Ghazali Ne Kaha Ke Unhone Apne Ustaad Ke Mazhab Se 2/3 Masail Me Ikhtelaaf Kiya Hai"

Mazkoor TaFseel Se Waazeh Hai Ke Imam Abu Hanifa Aur Unke Shargird Khaas Hargiz Fiqhi Jamood Ke Qayel Nahin Hain Jo Unke Baad Unke Aksar Pairokaaron Aur Naam Lewaaon Me Paida Hua,

Na Unhone Hadith Se Inheraaf Wa Ghurez Ke Liye Khaas Usool Waza Aur Istemaal Kiye,

Jaisa Ke Baad Ke Aitzaal Se Mutaassir Fuqaha Ahnaaf Ne Waza Kiye Aur Unki Buniyaad Par Bahut Si Hadith Ko Radd Kar Diya....

LADKI SE NIKAAH KI IJAAZAT LENA:Bismillahirrahmanirraheem

 


LADKI SE NIKAAH KI IJAAZAT LENA:

 Aqad Nikaah Ke Liye Ek Taraf Wali Ki Ijaazat Shart Hai Toh Dusri Taraf Baaligha Ladki Ki Raza'mandi Aur Ijaazat Ko Bhi Khaas Ahmiyat Haasil Hai,

Wali (Baap , Wagerah) Ko Huqm Hai Ke Nikaah Se Pahle Ladki Ki Ijaazat Haasil Kare,

Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai

"Bewa (widow) Aurat Se Sareehi Ijaazat Lekar Nikah Kiya Jaaye Aur Kunwaari (Virgin) Aurat Ka Nikaah Bhi Uski Ijaazat Se Kiya Jaaye, Ijaazat Lene Waala Aurat Ka Baap Hai Ya Jo Wali Ho,

Sahaba Ne Daryaaft Kiya:- Kunwari Ladki Sharm Ki Wajah Se Bol Ni Paayegi

Uski Ijaazat Ka Kya Tareeqa Hai ?

Aap Ne Farmaya:- Uski Ijaazat Khamoshi Hai"

(Sahih Bukhari, wa Muslim)

Ijaazat Ka Maqsad Ladki Ki Raza'mandi Maalum Karni Hai,

Ye Baat Nahin Ke Khaana'puri Ke Liye Rasmi Taur Par Ya Jabr Ya Dabaao Daal Kar Zabaan Se "Haan !" Kahlwa Liya Jaaye,

Usse Raza'mandi Aur Muhabbat Ki Buniyaad Par Rishta Qaayem Ni Hota,

Balke Ye Aisi Buniyaadi Kamzori Hai Jo Bure Nataij Aur Tarah Tarah Ke Rang Dikhaati Hai,

IJAAZAT LENE KA AAJKA TAREEQA:

musalmano Me Ijaazat Lene Ka Aajka Tareeqa, Shariat Ke Khilaaf Aur Ghair Mazhab Hai Isse Maqsad Bhi Haasil Ni Hota,

Hota ye Hai Ke Aqad Nikah Ke Roz Jab Mahmaano Ko Khoob Hujoom (Bheed) Hota Hai Aur WaleemA Ka Intezaam Mumkin Taur Par Amali Shakl Akhtiyaar Karta Hai Toh Theek Nikah Ke Waqt

Ladki, Mahmano Aur Apni Sahelion Ke Beech Majma Me Baithti Hai, Fir 3 Ajnabi Mard, Ek Qazi Aur 2 Gawaah Us Majme Me Ladki Se Ijaazat Lene Jaate Hain,

Bhala Sochiye ! Kaun Aisi Be'haya Ladki Hogi Jo Aise Mahaul Me Apne Qaul Wa Fa'al Se Izhaar E Naraazgi Ki Jurraat Karegi,

Ladki Se Ijaazat Ke Liye Ajnabi Mardon Ko Bhejna Intehaayi Jihaalat Hai,

Shariat E Islaamiya Ne Aisi Ijaazat Lene Ka Haq Sirf Wali Ki Diya Hai, Lekin Theek Nikaah Ke Waqt Ni Balke Jab Munaasib Paighaam Aaye To Azaadaana Mahaul Me Ladki Ki Razamandi Maalum Kare Phir Aqad Nikaah Ke Liye Qadam Uthaaye,

Agar Sareehi Razamandi Malum Karne Ka Ittefaaq Na Ho saka Ho Lekin Dastoor Ke Mutaabik Mard Ki Jaanib Se Bheje Hue Tohfe Qubool Karti Rahi Aur Aqad Nikaah Ke Waqt Uski Diye Hue Kapde Aur Zewar Wagerah Ba'khushi Pahne, Kisi Naraazgi Ka Izhaar Na Kare Toh Yaqeenan Ye Ijaazat Aur Razamandi Ka Suboot Hai,

Ijaazat Ke Liye Gawaahon Ko Le Jaana Mahaz Ek Rasm Hai,

BA'BARQAT SHADI:

"Badi Ba'barqat Wala Hai Wah Nikaah Jo Mahnat Me Aasaan Ho"

(Bayheqi)

Yani Jo Shadi Kam Mahnat, Kam Kharch, Aur Kam Mahr Wagerah Waali, Saadah Aur Aasaan Tareeqa Par Ho Wah Badi Barkat Waali Hai,

Taareekh Gawaah Hai Ke Islaam Me Jo Shadiyan Khajoor Aur Sattu Par Hue Wah Aisi Ba'barkar Saabit Hui Ke Qaisar (Caesar) Wa Kisra (Choesru) Ke Khazaane Haath Aaye Aur Nifs (Half) Sadi Me Nifs Dinaar Par Islami Shaan o Shauqat Ka Parcham Lahraane Laga,

Afsos ! Ab Sunnat Nabawiyah Ke Mutaabik Saada Wah Aasaan Shadiyan Kahan Hoti Hain??

Maujooda Zamaane Me Mangni Ki Rasoomaat Wa Takleefaat Ka Ehtemam Hi Logon Ki Aadhi Qamar Todh Deta Hai,

Phir Shadi Ke Waqt Dahej Me Qeemti Saamaan , Aur waaleema Me Qaum Wa Barbaadi Ke Elaawah Hukkam, Officers Aur Leader Ki Pur Taqalluf Shaadar Ziyaafat Jaisi Khuraafaat Aur Rasoomaat Ne Aawaam Wa Khwaas Hi Ko Nahin Balke Mazboot Aur Maaldaar Hukumaton Ko Diwaaliyah Bana Diya hai,

Misaal Aur Ibrat Ke Liye Shekh Mahmood IstanbulI Ne 3 Baadshahon Aur Ameeron Ki Qeemti Shadiyon Ka Haal Aur Nateeja Bayan Kiya Hai

Ek Khaleefa Mamoon Ki Shadi, Dusri Khaleefa Motzid Ki Shadi,

Teesri Khaleefa Ismael Ke Aulaad Ki Shadiyan Hai,

In Teenon Shadiyon Me Is Qadr Maal Wa Daulat Kharch Ki Gayi Ke Arabi Duniya Ki Hukumatein Diwaaliyah Hokar Saleebi Jungon Aur Tatari Hamlon La Luqma Ban Gayi,

Sheikh Mausoof ke Alfaaz Me Suniye

" Jin Shadiyon Ke Mukhtasar Namoone Hamne Zikr Kiye Hain Unka Pash -e-manzar Ye Hai Ke Dunya e Arab Me Hukumat Ke Bank Diwaaliyah Ho Gaye Fauj Aur Lashkar Ke Intezaam Ke Liye Bhi Kuch Na Raha, Nateeja Ye Hua Ke Qadeem Zamaane Me Saleebion Aur Tatarion Ne Dunya E Arab Par Hamle aur Chadhaayi Kar Di Aur Naye Daur Me Ye Hua Ke Misr (Egypt) Me Angrez Ghus Aaye Aur Apna Iqtedaar Jama Liya"

(Tohfatul Urus)

BETI KO NASEEHAT EK BAHTAREEN DAHEJ (DOWRY)Bismillahirrahmanirraheem

 BETI KO NASEEHAT EK BAHTAREEN DAHEJ (DOWRY)

 Aajke Mu'aashre Me Dahej Ka Len Dein Itna Zyada Taraqqi Pazeer Hai Ke Har Maaldar Aur Na'maaldar Apni Ladki Ki Izzat Afzaayi Wa Na'moor Ke Liye Dahej Ke Maamle Me Apne Dhan (wealth) Wa Daulat Aur Quwwat Wa Mashaqqat Ki Baazi Laga Kar Ek Dusre Se Aage Badhne Ki Koshish Karta Hai,

Halaanke Isse Chand Rozah Shohrat Ke Azdawaazi Zindagi (Married Life) Me Koi Nafa Bakhs Nateeja Nahin Nikalta,

Azdawaji Zindagi Ke Liye Sabse Qeemti Tohfa Aur Nafa Bakhs Dahez Ye Hai Ke Waalidain Apni Chaheti Beti Ko Shadi Aur Rukhsati Ke Mauqe Par Uske Naye Ghar Aur Naye Mahaul Me Daakhil Hone Ke Aadaab ; Zindagi Ke Saathi Ke Saath Rahan Sahan Ke Tareeqe Aur Usko Khidmat Ghuzaar Biwi Ke Taraz Zindagi Se Mutaalliq Wasiyat Wa Nasihat Ki Nemat Se Nawaaze Yahi Nemat, Khushnaseeb Ladki Ke Naye Ghar Ko Chaman Aur Aindah Zindagi Ko Sada'bahar Banaane Ka Sabse Bada Sarmaaya Hai Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Tarbiyat Yaafta Sahaba Kiram Aur Unke Namoona Amal Par Chalne Waale Khushnaseebon Ne Apni Chaheti Betion Ko Shadi Ke Mauqe Par Jo Naseehatein Ki Hain Wah Aaj Bhi Taareekh Me Mahfooz Hain,

Hz Anas (Ra) Ka Bayan Hai Ke

Nabi E akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Sahaba Jab Kisi Aurat Ko Rukhsat Karte Hue Uske Khwaawind (Shauhar) Ke Paas Bhejte Toh Usko Huqm Dete Ke Apne Shauhar Ki Khidmat Kare Aur Uske Haq Ka Poora Khyaal Rakhe

Hz Umar (Ra) Ne Apni Beti Hz Hafsa Ko Nabi E Akram Sallalaho alaihi wasallam Ki Jauziyat Me Dene Ke Baad Naseehat Karte Hue Farmaya

" Beti ! Nabi E Akram Sallalaho Alaihi wasallam Se Zyaadah Saamaan Wagerah Ka Mutaalba Na Karo Aur Na Kisi Cheez Ke Baare Me Aap Se Takraar Karo Ya Bol Chaal Chhod Do,

Agar Tumhe Kisi Cheez Ki Zaroorat Pesh Aaye Toh Mujhse Maang Liya Karo,

Apni Saukan (Hz Aisha) Ki Rosh Apna kar Dhoka me Na Padhna, Kyonki Wah Tumse Zyada Khoobsoorat Aur Nabi E Akram Sallalaho alaihi wasallam Ke Nazdeek Ziyaadah Mahboob Hain"

(Bukhari)

Hz Abdullah Bin Jaafar (Ra) Ne Apni Beti Ko Is Trah Naseehat Ki Thi,

"Pyari Beti ! Saukanon Par Ghairat Karne Se Parhezz Karna Kyonki Ye Talaaq Ki Kunji Hai

Zyadah Ghussa Na karna Kyonki Ye Bughz Ka Sabab Hai,

Surma Zaroor Lagaaya Karna Isliye Ke Ye Sabse Umda Zeenat Hai,

Aur Bahtareen Khusboo Pani (Water) Hai"

Faraafsah Bin Ahwus Ne Jab Apni Beti Naylah Ki Shadi Hz Usman (Ra) Se Kiya Toh Rukhsati Ke Waqt Nasihat Karte Hue Kaha

"Pyari Beti ! Tum Aisi Aurton (Saukano) Ke Beech Me Ja Rahi Ho Jo Qabeela Quraish Se Hain ,UnKa Haal Ye Hai Ke Attar Wa Khusboo Par Tumse Kahin Zyadah Qaadir Hain, Lihaaza Tum Meri 2 Baton Ko Yaad Rakhna

Ek Ye Ki Surma Baraabar Lagaati Rahna,

Dusri Ye Ke Khushboo Ki Jagah Pani Ka Istemaal Itna Zyadah Karna Ke Tumhare Jism Maheq, Baarish Me Khoob Bheegi Hui Mushk Ki Boo Jaisi Ho Jaaye "

(Tohfatul Urus)

Khwaateen E Islam Me Ek Nek Bakht Khatoon Umm Ayaas Bint Auf Ghuzri Hain,

Unki Shadi, Kindah Ke Baadshah Umar Bin Hajar Se Hui Thi,

Jab Unki Rukhsati Ka Waqt Aaya Toh Unki Maa "Umama Bint Harith" Ne Unko Tanhaayi Me Le Jaakar Bahut Hi Jaame Waasiyat Kiya Ji Is Laayeq Hai Ke Tamam Khwaateen Islaam Isko Dastoor Hayat Banaayen,

Kahti Hai,

"Beti ! Agar Fazeelat Adab Ke Khyaal Se Wasiyat Karni Chhodi Ja Sakti Hai Toh Tumhaare Liye Bhi Isko Chhodna Munaasib Hai,

Lekin Yaad Rakho! Waasiyat Ghafil Ke Liye Tanbiyah Aur Aaqil Ke Liye Madad Hai,

Agar Koi Aurat, Shauhar Se Isliye Be'niyaaz Rahna Chahti Hai Ke Uske Waalidain Daulat'mand Aur Uske Mohtaaj Hain Toh Tum Auron Ki Ba'nisbat Zyaada Be'niyaaz Ho,

Lekin Qanoon Fitrat Hai Ke Aurtein Mardon ke Liye Paida Ki Gayi Hain Aur Mard Aurton Ke Liye

Beti! Tum ApnE Paidaishi Ghar Aur Manoos Fiza Se Nikal Kar Naye Ghar Me Apni Zindagi Ke Saathi Ke Paas Ja Rahi Ho Jisse Abhi Manoos Nahin Ho,

Kal Tumhare Liye Us Saathi Ki Position Ek Nigran Aur Baadshah Ki Hogi,

Tum Uski Laundi Rahna Toh Wah Tumhara Ghulam Bana Rahega,

Us Shareek E Hayat Ke Saath Zindagi Ghuzaarne Ke Liye 10 Khaslatein Yaad Kar Lo Ye Tumhaare Liye Khazaana Hain

1- Shauhar Ke Saath Enksaari Se Pesh Aana, Aur Uski Thodi Cheezon Ko Kaafi Samjhna

2- Uski Baat Sunkar Acchi Tarah Amal Karna,

3-4- Uski Aankh Aur Naak Ke Mauqa Wa Mahal Ka Khyaal Rakhna Yani Tum Me Koi Aisi Cheez Dekhe Jo Us Ko Kharaab Maalum Ho Aur Uski Naak Tum Se Sirf Wahi Boo Soonghe Jo Bahut Umdah Ho,

5-6- Uske Khaane Aur Sone Ke Waqt Ka Khyaal Rakhna, Kyonki Khaane Me Jahan Der Hogi , Bhookh Ki Aang Shole y Maarne Lagti Hai, Aur Neend Me Kami Ghaiz Wa Ghazab Ka Sabab Hoti Hai,

7-8- Uske Maal Ki Nigraani Aur Aal Wa Ayaal Ki Dekh Rekh Tumhari Zimmedari Hai, Maal Ke Maamle Me Asal Kaam Aamad Wa Kharch Ka Bahtar Meyaar Qayem Rakhna karna Hai, Aur Aal Wa Ayaal Ke Silsile Me Buniyaadi Cheez Ymdah Tadbeer Wa Intezaam Hai,

9-10- Tum Uski Nafarmani Na Karna aur Na Uske Raaz Ko Dusron Se Zaahir Karna, AGar Tum Uske Huqm Par Nahin Chalogi Toh Usko GhussE Se Bhadka dogi,

Aur Agar Uska Raaz Dusron Se Zaahir Karogi Toh Uske Be'wafa Ho Jaane Ka Darr Hai,

Ye Bhi Yaad Rakho ! Jab Wah Ghamgheen Ho Toh Uske Saamne Khush Hone Ya Wah Khush Ho toh Tum Ghamgheen Hone Se Parhez Karna "
(Tohfatul Urus)

Abul Aswad Ne Apni Beti Ko Nasihat Karte Hue Kaha

"Ghairat Wa Hasad Se Door Rahna Kyonke Ye Talaaq Ki Kunji Hai, Zeenat Ko Laazim Pakadna Aur Sabse Umdah Zeenat Surma Hai

Khusboo Bhi Zaroor Istemal Karna Aur Bahtareen Khusboo Acchi Tarah Muqammal Wuzu Karna Hai"

(To Be Continued)

MURDE SUNTE HAIN (KITAB WA SUNNAT KI ROSHNI ME)- PART 1

Bismillahirrahmanirraheem

MURDE SUNTE HAIN (KITAB WA SUNNAT KI ROSHNI ME)

Kitab Wa Sunnat Se Aalam E Barzakh Ke Baare Me Hamen Jo Haqeeqatein Malum Hoti Hain Wo Is Trah Hain


1- Murde Bolte Hain

Aap (Sws) Ka Irshad Mubarak Hai

Marne Ke Baad Nek Aadmi Ki Mayyit Apne Ahle Khana Se Mukhaatib Hokar Kahti Hai

" Mujhe Jaldi Le Chalo , Mujhe Jaldi Le Chalo"

Aur Bure Aadmi Ki Mayyit

" Haay Afsos Mujhe Kahan Liye Ja Rahe Ho"

(Sahih Bukhari)

Is Hadith Se Marne Ke Baad Mayyit Ka Bolna Saabit Hota Hai,

Munkar Nakeer Ke Sawaalon Ke Jawab Me NeK Aadmi Allah Aur Uske Rasool Par Iman Ki Gawahi Deta Hai Jabki Kaafir Aur Kapati Aadmi (Haay Afsos) Kahta Hai,

(Bukhari, abu dawood)

In Hadithon Se Jahan Yah Baat Saabit Hoti Hai Ki Murde Bolte Hain Wahan Yah Baat Bhi Saabit Hoti Hai Ki Bolne Ki Is Khaasiyat me Kisi Ki Buzurgi Ya Wilaayat Ka Koi Dakhal Nahin, Murda Chaahe Momin Ho Ya Kaafir, Nek Ho Ya Gunaahgaar, Sab Hi Bolte Hain,

2- Murde Sunte Hain

Nabi E Akram (sws) Ka Irshad E Mubarak Hai

"Jab (Momin Ya Kafir) Banda Apni Qabr Me Dafan Kiya Jaata Hai Toh Wah Waapas Palatne Waale Apne Saathiyon KE Jooton Ki Aawaaz Sunta Hai"

(Muslim)

Qabr Me Munkar Naqeer Ka Sawaal Mayyit Sunti Hai Aur Apne Apne Iman Ke Mutaabik Uska Jawab Bhi Deti Hai,

Jung E Badr Ke Baad nabi e Akram (sws) Ne Badr Me Marne Waalon Ko Mukhatib Karke Irshad Farmaya

" Tumhare Saath Tumhare Rabb Ne Jo Waada Kiya Tha Kya Tumne Use Sach Pa Liya ? Mere Rabb Ne Mere Saath Jo Waada Kiya Tha Maine Use Sach Pa Liya "

Hz Umar (Ra) Ne Kaha

" Ya Rasoollullah ! Kya Ye Sunte Hain Ya Jawab Dete Hain? Halaanke Ye Toh Murdaar Ho Chuke Hai"

Aap (Sws) Ne Irshad Farmaya

" us Zaat Ki Qasam ! Jiske Haath Me Meri Jaan Hai, Main Jo Kuch Unse Kah Raha Hoon, Tum Unse Zyada Nahin Sunte, HaaN albatta Yah (Hamari Tarah) Jawab Nahin de Sakte"

(Muslim)

In Hadithon Se Bhi Yah Baat Saaf Hoti Hai Ki Murde Sunte Hain aur Yah Ki Murde Ka Sunna Kisi Wilaayat Ya Buzurgi Ka Saboot Nahin Balke Har Murda Chaahe Momin ho Ya Kaafir, Nek Ho Ya Bad, Sunta Hai,

3- Murde Dekhte Hain

Nabi E akram (Sws) Ka Irshad Hai

" Qabr Me Munkar Nakeer Ke Sawalon Ke Jawab Me Kamyaab Hone Ke Baad Momin Aadmi Ko Pahle Jahannum Dikhaayi Jaati Hai Phir Jannat Me Uska Thikaana Dikhaaya Jaata Hai, Isi Tarah Kaafir Aadmi Ke Nakaam Hone Par Pahle Use Jannat Dikhaayi Jaati Hai pHir Use Jahannum Aur Usme Use Uska Thikaana Dikhaaya Jaata Hai"

(Ahmad, Abu dawood)

Isse Yah Baat saabit hai Ki Murda Chaahe Momin Ho ya Kaafir Dekhta Bhi Hai,

4- Murde Uth'te Aur Baith'te Hain

Aap (Sws) Ka Irshad Hai

" jab Munkar Nakeer Qabr Me Aate Hain Toh Mayyit Ko (Uthaakar) Bitha Dete Hain"

(Bukhari, Muslim , ahmad)

5- Murde Taqleef Aur Raahat Mahsoos Karte Hain

Aap (Sws) KA Irshad Hai

"Jab Munkar Nakeer Kaafir Ko Uthaate Hain Toh Wah Bahut Hi Ghabraaya Hua Aur Dara Hua Hota Hai, Jabki Momin Aadmi Bina Kisi Ghabraahat Aur Darr Ke Uth'kar Baith Jaata Hai"

(Ahmad)

Aur Aap (sws) Ne Farmaya

" Jahannum Me Apna Thikaana Dekhne Ke Baad Kaafir Aadmi Ki Hasrat Aur Nadaamat Me Izaafa Hota Hai, Jabke Jannat Me Apni Qayaam'gaah Dekhne Ke Baad Momin Aadmi Ki Khushi Aur Lazzat Me Izaafa Ho Jaati Hai"

(Tabrani, Ibn Habban, Hakim)

6- Murde Tamanna Aur Khyaal Zaahir Karte Hain

Nabi E Akram (Sws) Ne Farmaya

"Momin Aadmi Ko Jab Qabr Me Jannat Dikhaayi Jaati Hai Toh Wah Arzi Karta Hai Mujhe Zara Chhod Do Main Apne Ghar Waalon Ko Is Nek Anjaam Ki Khush'khabri De Dun"

Dusri Hadith Me Hai

Momin Aadmi Arzi Karta Hai

"Aiy Mere Rabb! Qayamat Jald Qayam Farma"

Jabki Kaafir Aadmi Yah Arzi Karta Hai

"Aiy Mere Rabb! Qayamat Qayem Na Karna"

(Ahmad, abu Dawood)

In Hadith Se Murde Ka Tamanna Aur Arzi Karna Saabit Hota Hai

7- Murde Sote aur Jaagte Hain

Aap (Sws) Ka Irshad Hai

"Qabr Me Momin Mayyit Se Sawaal Jawab Ke Baad Kaha Jaata Hai"

" Dulhan Ki Tarah So Ja Jise Uske Ghar Waalon Me se Mahboob'tareen Hasti Ke Elaawa Koi Nahin Jagaata"

(Tirmizi)

Isse Murde Ka Sona aur Qayamat Ke Din Jaagna Saabit Hota Hai,

8- Murde Pahchaante Hain

Nabi E Akram (Sws) Ne Farmaya

"Qabr Me Momin Aadmi Ke Paas Ek Khoobsoorat Chehre Waala aadmi Aata Hai, Khoobsoorat Kapde Pahne Hue Bahtareen Khusboo Lagaaye Hue Aur Momin Aadmi Ko Uske Anjaam Ki Khush'khabri Deta Hai

Momin Aadmi Poochta Hai- Tu Kaun Hai?

Tera Chehra Kitna Khoobsoorat Hai Tu Khair Wa Barkat Le ke Aaya Hai,

Wah aadmi Kahta Hai

Main Tere Acche Aamaal Hoon,

kaafir Aadmi Ke Paas Ek Bad'soorat, Gande Kapde Pahne Badboo Daar Aadmi Aata Hai Aur Kahta Hai

Tujhe Bure Anjaam Ki Khush'khabri Ho, Yah Wah Din Hai Jiska Tujhse Waada 
Kiya Gaya Tha,

Kaafir Kahta Hai

Tu Kaun Hai?


Tera Chehra Bada Bhadda Hai, Tu Buraayi Lekar Aaya Hai

Wah Aadmi Kahta Hai

Main tere Bure Aamal Hoon"

(Ahmad , Abu dawood)

In Hadith Se Murde Ka Pahchaanna Saabit Hota Hai

9- Murde Cheekhte Aur Chillaate Hain

Nabi (Sws) Ka Irshad Hai

" Qabr Me Kaafir Par Andha Aur Bahra Farishta (Ya Farishte) Musallat Kar Diye Jaate Hain Jo Use Lohe Ke Hathaude Se Maarte Aur Peet'te Hain Aur Wah Buri Tarah Cheekhne chillaane Lagta Hai, Kaafir Ke Cheekhne Aur Chillaane Ki Awaz Jinn Wa Insan Ke elaawa Har Jaandaar Makhlooq Sunti Hai"

(Ahmad. Abu dawood)

Is Hadith Se MurdE Ka Cheekhna Aur Chillaana Bhi Saabit Hota Hai

10- Nek Murda Zinda Hain Aur Khaate Peete Hain

Allah Taala Ka Irshad Hai

"Aur Jo Allah Ki Raah Me Maare Gaye Unhe Murda Na Samjho, We (Barzakh me) Zinda Hain Aur Apne Rabb Ke Yahan Se Rizq Paate Hain "

(Aal E Imran 169)

To Be Continued.....