Tuesday, September 30, 2014

AHKA'AM AL MASJID:::::::: (PART-4)

AHKA'AM AL MASJID:::::::: (PART-4)

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

:::::Masjid me baithne se pahle 2 rekato ki Adayege Jaruri hai:::::::

1-Hazrat Aqtada r.a se rewayat hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab tum Masjid me Dakhil ho tou baithne se pahle 2 rekat ''Tahiyatul Masjid'' pada karo''

[Bukhari jild-1 safa-63 kitab al Salat Hadees no-425,444,1163, Muslim jild-1 safa-248 kitab al Musafir Hadees no-714,1166,1167,Jamai Tirmizi jild-1 safa-62 kitab al salat Hadees no-290,Sunan Nishai jild-1 safa-84 kitab al Masajid Hadees no-722,Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat Hadees no-467,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-72 kitab al salat Hadees no-1003,Musnad Ahmed Hadee no-21485,Sunan al Darmi kitab al salat Hadees no-1357]

2-Hazrat Zabir bin Abdullah r.a se Marwi hai ' Farmate hai k Rasullah Sallahu Alaiwasallam ne Douran khutba Hazrat Salik al Gatfani r.a ke leye hukm Farmaya ' jabke wo 2 rekat padhe bagair baith gaye the :

''K Wo 2 Rekat Namaz Ada kare''

[Bukhari jild-1 safa-127 kitab al jamat Hadees no-878,Muslim jild-1 safa-287 kitab al jamat Hadees no-875,1448,1449, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-79 kitab Iqamat al salat Hadees no-1104,Musnad Ahmed Hadees No-13655,3885]

Note: ''Tahiyatul Masjid '' Amr Wajib Nahi' Balke Sunnat e Mokada hai.

**Ager koi vool ker ye 2no Rekat padhe bagair Baith jaye tou??

Jawab : Tou jab yaad Aye wo dobara khara ho ker ye rekat Ada kare Aur fer baithe' jaisa k Rasullah Sallahu Alaihe wasallam Douran kutba ek Saks k leye hukm Farmaya tha :

''Khare ho jao Aur 2 rekat Namaz Ada karo''. Ese tarah jab Hazrat Abu Zar r.a Masjid me dakhil ho ker baith gaye tou Aap (s.a.w) ne pucha :

''Kya tumne 2 rekat Ada ki hai'' ? Tou unhone kaha ''Nahi'' tou Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya:

''khare ho jao Aur ye 2 Rekat Ada karo''

[Fatul ba'ari jild-1 safa-641), Ibn Hibban , Baab An tahiyatul Masjid la tafut ba-lajulus]

:::Iqamat k baad koi Namaz Nahi:::::

Hazrat Abu huraira r.a se Marwi hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab Namaz k leye Iqamat kahe jaye tou Farz Namaz k Elawa koi Namaz Kabil e Kabul Nahi hote''

[Muslim jild-1 safa-w47 kitab al Musafir Hadees no-710,1160,1161, Sunan Abu Daood jild-1 safa-170 kitab al salat Hadees no-1075,1266, Jamai Tirmizi jild-1 safa-52 kitab al salat Hadees no-376 .Sunan Nishai jild-1 safa-100 kitab al Iqamat Hadees no-479,855,856, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-81 kitab Iqamat al salat Hadees no-1141,Sunan Al Darmi Hadees no-1412]

Imam Nouwi r.al ne Ahnaaf k Mutalliq Nakal Farmaya hai k unke Nazdek Iqamat k baad Masjid me Fazar ki Sunnat padhe ja sakte hai leken Fazar ki Dusre Rekat v fout (chutt) ho jane k Andesa ho tou Sunnate Chod ker Jamat me Samil ho jana chayye,ye Masla hasab-zel kitab me dekhe :

Nil al Awta'ar jild-2,Safa-313, Al Majmua jild-3 Safa-550, Rozat Al Talbin jild-1 Safa-435,Radd ul Mukhtar jild-2 Safa-304, Al-Mugni lil bin Qadamat jild-2 Safa-119, Kasaf al kana'a jild-1 Safa-261,Al-Hidaya jild-1 Safa-72

Note: Es Masle me Ahnaaf k Amal' Quraan o Sahi Sunnat k bilkul khilaf hai.

::::Masjid ki Tameer Aur unke Saaf-Safaii k Ahtemam Karna:::::::

1-Hazrat Usman bin Afa'an r.a se Marwi hai ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jo Saks Allah Tala ki Raza k leye Masjid banaega Tou Allah Tala Uske Leye Uske Mesa'al jannat me (ghar) banayega''.

[Bukhari jild-1 Safa-64 kitab al salat Hadees no-431,450,Muslim jild-1 Safa-201 kitab al Masajid Hadees no-736]

2-Hazrat Ayisa r.a se Marwi hai k :

''Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Mahlo me Masajid ki Tameer Aur unhe Pakiza wa khusbu daar rakhne k hukm Farmaya hai''

[Sahi Abu Daood Hadees no-436,Sunan Abu Daood jild-1 safa-660 kitab al salat Hadees no-384,355,Jamai Tirmizi jild-1 safa-76 kitab al Masjid Hadees no-542,594, Musnad Ahmed jild-5 safa-71, Shaikh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai]

3-Hazrat Sumra bin Jandab r.a se Ek Maktub me lekha k :

''Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam hume Mahlo me Masajid banane ' unke Banawat ki Aslah karne Aur Unhe pakiza Rakhne k hukm Farmate the''.

[Sahi Abu Daood Hadees no-437 , Sunan Abu daood jild-1 safa-66 kitab al salat hadees no-385,456,Musnad Ahmed ' Musnad al basrin Hadees no-19324, Shiakh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai]

::::Masjid Allah tala k Pasand-deda jagah hai::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai k ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Allah Tala k Nazdek Sabse jayada Pasand-deda jagah' Masjide hai.''

[Sahi Muslim jild-1 safa-235,kitab al masajid Hadees no-671,1076]

:::::Masjid me gumsuda chiz k Ailan karna Mana hai:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se marwi hai 'Rasullah Sallahu Alaihe Wasllam ne Farmaya :

''jo koi kisi Admi ko Masjid me apne gumsuda Chiz k Ailan karte hue Sune tou wo kahe : Allah kare wo chiz tumhe Wapas na mele' kuki Masjide es Maksad ke leye Nahi banaye gaye hai''.

[Muslim jild-1 safa-210 kitab al Masajid Hadees no-568,880, Sunan abu daood jild-2 68 kitab al salat Hadees no-400,473,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al masjid Hadees no-759,767,Jamai Tirmizi jild-1 safa-158 ,Hadees no-1242]

:::::Aza'an k baad Masjid se Nekalna::::::

kisi Zaruri halat k elawa Masjid se Nekalna jaiz Nahi hai ' jaisa k Hazrat Sha'sa r.a se Marwi hai k ek Admi Asar ki Aza'an k baad Masjid se nekla tou Hazrat Abu Huraira r.a ne Farmaya :

''Us ne Abu-Al Qasim (Sallahu Alaihe Wasallam) ki Nafarmane ki hai.''

[Muslim jild-1 safa-232 kitab al Masjid Hadees no-655,1047, Sunan Abu daood jild-1 safa-79 kitab al salat Hadees no-451,536, jamai Tirmizi jild-1 safa-28 kitab al salat hadees no-188,204,Sunan Nishai jild-1 safa-79 kitab al Aza'an hadees no-676,677]

2-Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi ek Marfu Rewayat me ye Alfa'az v mouzud hai :

''Namaz ke leye Aza'an kahe jaye ' tou tum me se koi Namaz Ada karne se pahle bahar Na Neklo.''

[Muslim jild-1 safa-232 kitab al Masajid Hadees no-655,1047,Sunan Abu daood jild-1 safa-79 kitab al salat Hadees no-451,536,Jamai Tirmizi jild-1 safa-27 kitab al salat Hadees no-188,204, Sunan Nishai jild-1 safa-79 kitab al Aza'an Hadees no-677,677,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-54 kitab al Aza'an Hadees no-704,725]

:::::Behad he Jarurat haal me' Musrek ko Masjid me Dakhil keya ja sakta hai:::::

Chunache Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai ' Farmate hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne ek Mukhtasar (Small) sa Dasta (jamat) kisi jahat (jagah.. ) Rawana Farmaya :

''Ye loog ek Admi (Saiyadna Shamam bin Asha'al jo avi Mushrik the) ko Girafta'ar kar k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ki khidmat me laye Aur us Qaide ko Masjid k ek Sutun (paya,pilar) k sath Bandh deya gaya.''

[Bukhari jild-1 safa-66 kitab al salat Hadees no-442,462,2244,2245,4024,Muslim jild-2 safa-93,Kitab al jihaad Hadees no-3310,Sunan Nishai jild-1 safa-23 kitab al taharat Hadees no-189,705,Sunan Abu Daood jild-2 safa-323 kitab al jihaad Hadees No-2303,Musnad Ahmed Hadees no-9457]

:::::Kabro k Darmiyan Masjid banana::::::

Ager kisi ne Kabrestan me kabro k Darmeyan Masjid banaye tou uska Hukm'Kabar jaisa he hai.

Chunache Hazrat Anas bin Malik r.a se Marwi Hadees me ye Alfa'az hai :

''Kabro k Darmiyan Masjid banana 'Na pasand keya jata tha.''

[Al Mugni lil bin Qadamat -47532]

:::::Bagair Husul Sawab' Serf 3 Masajid ki Taraf Safar karna Jaiz hai::::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai 'Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Serf 3 Masajid ke leye Safar bandha jaye: Masjid Haram,Masjid Nabwi,Aur Masjid Aqsa''

[Bukhari jild-1 safa-158 kitab al Tahazud baab fasl al salat fi masjid makta wa al madina Hadees no-1115,1122,1189,1858,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-102 kitab al Iqamat al Salat Hadees no-1400,Musnad Ahmed Hadees no-10981]

::::::Masjid ki khaber giri karne Wala Momin hai::::::

Hazrat Abu Sayed Khudri r.a se rewayat hai'Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab tum kisi Saks ko Masjid ki Khaber-Giri karte hue Dekho tou uske Imaan ki Gawahi do.''

[Sunan Ibn Maza jild-1 safa-58 kitab al Masajid Hadees no-794,802,Jamai Tirmizi jild-2 safa-86 kotab al Imaan Hadees no-2622,2542,3018,Musnad Ahmed-11224,11300,Sunan al Dharmi kitab al salat hadees no-1195, Shaikh Albani r.al ne es Hadees ko sahi kaha hai]

Ese leye tou Allah SubhanoTala ne Irshad Farmaya :

''Allah Tala ki Masjid ki Rounak wa Abaadi tou unke Hisse me hai jo Allah Tala per Aur Qayamat k din per Imaan rakhte hai''

[Sureh Touba , Ayat No-81]

::::::Masjid me Awaaz buland karna sakt Mana hai::::::

Hazrat Shaib bin Yazid r.a se rewayat hai k Hazrat Umar Farooq r.a ne Taif k Rahne wale 2 Admio se Farmaya tha''Jo Masjid Nabwi me Unche Awa'az se Kalam kar rahe the :

''Ager tum 2no Madina k Rahne wale hote tou may tumhe Sakht saza deta'tum Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ki Masjid me apne Awa'az buland karte ho?''.

[Bukhari jild-1 safa-67 kitab al salat baab rafa al sawt fi al masjid Hadees no-470,450]Via- Imran Khan Salafi

Monday, September 29, 2014

ISLAM ME MACHHLI HALAL KAISE ?? VIA- IMRAN KHAN SALAFI

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

Topic : Islam Me Machli Halal kaise ?

Jawab :

Irshad Baari Tala hai :

''Tumhare leye Dariya k Sekaar Aur Uska khana Halal keya Gaya''

[Sureh No-5, Al-Ma'idah,Ayat No-96]

Hadees e Rasul (s.a.w) :

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Samundar k Paani k Mutalliq Farmaya :

''Eska Paani Paak hai Aur Eska Murda'ar Halal hai''

[Sahi Abu Daood Hadees No-76 kitab al Taharat : baab al waju ba al bahar, Abu Daood Hadees No-83, Tirmizi Hadees No-69,Ibn Maza Hadees No-386,Nishai jild-1 Hadees No-176]

Hazrat Abu Ubaida r.a ki Qayadat me Vook se Nedhaal lasker jab Samunder k kenare Pahuche tou Allah Tala ne Anbar Machli Ata deya, Fer Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam se eske Mutalliq Daryaft keya Gaya Tou Aap (s.a.w) ne Farmaya :

''Allah Tala k Deya hua Rizk khao Aur Ager Usse kuch Bacha hua kuch Hai tou Hume v Khelao''

[Bukhare Sareef Hadees No-4361,4362,5493 kitab al Zabah wal saed, Muslim Hadees No-1930,Motta jild-2 Hadees No-930, Abu Daood Hadees No-3840,Ahmed jild-3 Hadees No-304, Bahqi jild-6 Hadees No-194 ]

 
Ahnaaf : Machli k Elawa Tamam Paani k (Murdaar) janwer Haram hai.
jamhur : Paani k Wo janwer jo Paani k Elawa Jenda Nahi rah Sakte , goya wo kisi Tarah Mout Aaye Sab Halal hai.
 
[Bada al Snaa jild-5 Safa-35, Al Radd ul Mukhtaar jild-5 Safa-214, Al fika Al Islamia wa Adalata jild-4 Safa-2791, Nil Al Awtaar jild-5 Safa-227]
 
Rajeh : Jamhur Moukuf Rajeh hai.
 
[Majeed Tafseel k leye Dekhe ; Al Fatawa al Islamia wa Adalata jild-5 Safa-214, Sabil Islam jild-1 safa-11]#Imran Khan Salafi—

Sunday, September 28, 2014

KISI KO PASAND KARNA EK FITRI AMR HAI
Kisi Ko Pasand Karna Ek Fitri Amr Hai, Magar Us Jazbe Ka Ghalat Istemaal Kabhi Mat Kijiye,

Seedha Raasta Aur Nikah Ka Jayez Wa Paak Rishta Banaaye,


Aur Agar Aap Samjhte Hain Ke Aapke Ghar, Biraadri Waale Is Rishtey Ke Haq Me Nahin Aur Ye Rishta Aage Nahin Badh Sakega Toh Baad Ke Taqleef Se Bachne Ke Liye Is Baat Ko Wahin Khatam Kar Dijiye..

Khaas Taur Par Ladkiyon Ko Ye Baat Jaan Leni Chahiye Ke Mard Jis Aurat Ko Sacche Dil Se Chahta Hai, Use Apni Izzat Maanta Aur Banaata Hai, Sabse Chhupa Kar Rakhta Hai.

Uspar Kisi Dusre Ki Nazar Nahin Padhne Dena Chahta,

Aur Agar Wah Aisa Nahin Karta Toh Iska Matlab Ye Ke Wah Aurat Uske Dil Me Nahin Utari, Sirf Dikhaawe Ki Cheez Hai Jo Doston Me Khud Ki Ahmiyat Badhaane Ke Liye Istemaal Ki Jaati Hai Ke Mere Paas Bhi Dil Bahlaane Ko Ek Acchi Cheez Hai, Usse Sirf Gharz Ya Mafaad Ka Rishta Hota Hai, Izzat Ka Nahin !!!

Allah Tala Se Dua Hai Ke Allah Tala Har Beti , Har Bahen Ki Izzar Ki Hifaazat Farmaaye, Aur Apna Maqaam Samjhne Ki Taufeeq Ata Farmaaye Aameen Ya Rabbul Aalaameen

Saturday, September 27, 2014

MOMIN KI HURMAT


Momin Ki Hurmat Kaba Ki Hurmat Se Bhi Zyada Hai

Gunaahon Wa Na'farmanion Samet Siyaasi, Fikri, Ya Fiqhi Ikhtelaaf Ki Bina Par Musalmano Ko Kaafir Aur Mushrik Qarar Dete Hue Unhe Be'daregh Qatal Karne Waale Zaalimom Ko Ye Malum Hona Chahiye Ke Allah Ke
Rasool Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Nazdeek Momin Ke Jism Wa Jaan Aur Izzat Wa Aabru Ki Kya Ehmiyat Hai

Aur Wah Log Jo Mahaz Bad'zani Aur Saste Fatawon Par Musalmano Ke Khoon Ke Jiski Dunya Me Koi Qeemat Nahin Chuka Sakta ,Bahaane Me Mash'hoor Hain Aur Unke Liye Kisi Musalmaan Ko Maarna Bilkul Aise Hi Hai Jaise Naak Par Baithi Makkhi Ko Udaana

Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Ek Momin Ki Hurmat Ko Qaabe Ki Hurmat Se Zyada Mohtaram Qarar Diya Hai,

Imam Ibn Majah (Rh) Se Marwi Hadith Mubaraka Mulaheza Ho,

Hz Abdullah Ibn Umar (Ra) Se Marwi Hai Ke Unhone Huzoor Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Khaana E Qaaba Ka Tawaaf Karte Dekha Hai Ye Farmaate Suna

"Aiy Qaba ! Tu Kitna Umdah Hai Aur Teri Khusbu Kitni Pyaari Hai, Tu Kitana Azeem Ul Murattab Ha, Aur Teri Hurmat Kitni Zyada Hai,

Qasam Hai Us Zaat Ki Jiske Haath Mein Muhammad (Sws) Ki Jaan Hai ! Momin Ki Jaan Wa Maal Ki Hurmat Ke Nazdeek Teri Hurmat Se Zyada Hai Aur Hamen Momin Ke Baare Me Nek Ghumaan Hi Rakhna Chahiye"

(Ibn Majah Al Sunan Kitab Ul Fitan 39322,)

Allah Tala Hamen Haq Baat Samjhne Aur Us Par Amal Paira Hone Ki Taufeeq Ata Farmaaye Aur Khoon Hurmat Muslim Ki Hurmat Hamare Dilon Me Mskhar Farmaaye Aaameen...

Friday, September 26, 2014

HAWAS AUR MUHABBAT
HAWAS AUR MUHABBAT

"Ye Ladkiyan Muhabbat Aur Hawas Ke Darmiyaan Farq Ko Samjhti Kyun Nahin Hain ??

Aur Ye Kyon Nahin Jaanti Ke Muhabbat Ke Qarinon Me Sabse Bada Qareena Izzat Hai ,

Jo Shakhs Aapki Izzat Ka Khyaal Nahin Rakh Sakta, Wah Muhabbat Kya Khaak Karega ??

Ye Muhabbat Ki Kaun Si Qism Hai Jo Shahraun, Parks Aur Hotels Me Parwaan Chadhti Hai !

Kisi Ek Muhabbat Ke Husool Ke Liye Wah Sab Muhabbatein, Wah Sab Khooni Rishtey Kaise Nazar'andaaz Kar Diye Jaate Hain, Jo Allah Ne
Hamare Banaaye Hai ?

Unki Izzaton Ko Kaise Daaon Par Laga Diya Jaata Hai Jo Azal Se Chale Aa Rahen Hon ??

Aur Sabse Badi Baat Ye Ke Mard Us Ladki Se Kabhi Bhi Shadi Nahin Karta Jo Use Aasaani Se Haasil Ho Jaaye "

Aur Agar Shadi Ho Bhi Jaaye Toh Wah Pyar Wah Sukoon Kabhi Nahin Milta Jo Walidain Ki Marzi Se Kiye Jaane Wale Sharai Nikah Me Allah Tala Ne Rakha Hai,

Saaf Lafzon Me Yun Kaha Ja Sakta Hai Ke Jin Muhabbaton Ka Meyaar Sharai Usoolon Ko Todh Kar Haasil Karna Hai Wah Kabhi Shaffaaf
Nahin Hoti......!!!!

Khud'aara Muhabbat Ke Naam Par Lafzon Ka Jaal Bichhaane Waale Hawas Ke Pujaarion Se Apni Izzaton Ko Mahfooz Rakhen....!!!

Thursday, September 25, 2014

SIHAH SITTA (TOP BOOKS OF HADITH) KO LIKHNE WAALE IRANI KYON THEY ???


Bismillahirrahmanirraheem

SIHAH SITTA (TOP BOOKS OF HADITH) KO LIKHNE WAALE IRANI KYON THEY ???


Munkireen E Hadith Ka Kahna Hai Ki Muhaddiseen Ka Talluq Arab Se Na Tha Isliye Hadith Par Amal Kar Durust Nahin , Balke Hamen Sirf Quran Samj
hna Chahiye

Sihah Sitta Ko Likhne Waale Iraani Kyon They Iska Jawab Kuch Is Tarah Hai


1- Jis Jagah Fasaad Hua, Islah Ki Usi Jagah Zyada Zaroorat Hoti Hai,

Taareekh Me Milta Hai Ki Yahi Ilaaqa Mauju'aat Ki Mandi Bana Hua Tha,

Motzala Aur Khwarij, Shia Wa Raafizi, Murjiya Wa Soofi In Sab Firqon Ki Aama'gaah Yahi Ilaaqa Tha,


Aur Har Firqa Mauzu'aat Ke Shagal Me Masroof Tha,


In Haalaat Me Usi Ilaaqe Ke Muhaddiseen Par Hi Sabse Zyada Ye Zimmedari Banti Thi Ke

Hadith Ki Tahqeeq Wa Tanqeed Ka Fareeza Sar'anjaam Den.

Har Firqah Ki Mauzu'aat Ke Is Chadhte Hue Sailaab Ke Aage Band Baandhne Aur Musalmano Ko Is Fitne Se Nijaat Ki Soorat Bhi

Allah Tala Ne Usi Ilaaqe Me Paida Kar Di..

2- Us Daur Me Sirf Ye Muhaddiseen Hi Iraani Na They, Balke Ilm Sirf, Nahu, Mantak, Qalaam Wa Bayaan Wa Lughat,


Yani Aise Tamam Uloom Jo Quran Samjhne Ke Liye Raij Ho Chuke Hain, In Sab Uloom Ke Shuyookh Aur Imam Zyadatar Usi Ilaaqe Se

Taalluq Rakhte They,

Iski Wajah Ye Thi Ke Khulefa Abbasiya Ne Sultanate Ka Markaz Baghdad Qarar Diya Tha,


Ye Khulefa Ilm Dost They Dusri Zabaano Ke Uloom Ke Taraajim Ke Liye Bhi Ek Alag Mahkama (Office) Qayem Tha, Jiske Sadar Wa Daftar Ko Bait "Ul Hikmat" Kahte They,

Yahi Wajah Hai Ke Jahan Bahut JaGah Se Ulema Is Elaaqe Me Jama Ho Gaye They,


Wahan Iraan Ke Asal Ba'shindon Ne Bhi Aise Tamam Tar Uloom Ki Intehaayi Bulandion Tak

Pahunchne Me Numaya Hissa Liya,

Ab Sawaal Ye Hai Ke Muhaddiseen Ke Iraani Hone Ki Wajah Se Hadith Na'qabil Aitbaar Hai


Toh Lughat Kaise Qaabil E Aitbaar Ho Sakti Hai ??


Lughat Ke Bhi Aksar Imam Iraani Hain, Jinse Munkireen E Hadith Ne Lughat Ul Quraan Ki Tarteeb Me Bhar'poor Istefaada Kiya Hai,


Agar Irani Hone Ki Wajah Se Hadith Mutaasir Ho Sakti Hai Toh Fir Lughat Ka Bhi Kya Aitbaar

Hai !

Iske Elaawah Quran Bhi Unhi Irani Riwaayaat Ke Zariye Ham Tak Pahuncha Hai Toh Uski Sehat Wa Hifaaz
at Ka Bhi Kya Aibaar Hai...

Allah Tala Hamen Munkireen E Hadith Ke Fitne Se Mahfooz Rakhe......

Aaaameeen Ya Rabbul Aalameeen

#UmairSalafiAlHind

Wednesday, September 24, 2014

AHKA'AM AL MASJID- (PART -3)--- Via Imran Khan Salafi::::::::AHKA'AM AL MASJID::::::::

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

:::::Gahr se Ba-Waju ho ker Masjid Ane ki Fazila:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''jo Saks Apne Ghar me Waju kar k Allah Tala k Gharo me se kisi Ghar ki taraf jata hai,Ta k Uske kisi Fariza ko Ada kare, Tou uska Ek Kadam Gunah ko Meta hai Aur Dusra Uske Darza'at ko Buland karta hai.''

[Bukhari jild-1 safa-69 kitab al salat hadees no-657,Muslim jild-1 safa-235 kitab al Masajid Hadees No-1070,Jamai Tirmizi jild-1 safa-77 kitab al jamat hadees no-548, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid Hadees No-766,Musnad Ahmed Hadees no-7121]

::::Masjid ki Taraf Teje se Chal ker Ana Mana hai:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam Ne farmaya :

''Jab Tum Iqamat Soon lo tou Namaz k leye Es Tarah Chal k Aao k Tum per Sukun wa Waka'ar ho Aur Jaldi Mat karo' Jitne Namaz Mel jaye Wo padlo' Aur jo Rah Jaye ' use Baad me Pura karo''.

[Bukhari jild-1 safa-88 kitab al Azaan hadees no-600,636,857,Muslim jild-1 safa-220 kitab al Masajid Hadees No-944,945,946,Jamai Tirmizi kitab al Salat hadees no-301, Sunan Nishai kitab al Imamat jild-1 safa-99 hadees no-852,Sunan Abu Daood jild-1 Safa-84, kita al salat Hadees no-485,486]

Chunache Mazkura Ahadees me Mumaniyat ko Iqamat Sunne k Sath Muqeed keya gaya hai leken Iqamat se Pahle v Teze Se Masjid ki Taraf Ana Mana hai Jaisa k Dusre Hadees me Aya hai :

''Jab Tum Namaz k leye Aao Tou Sukoon wa Itmenan se Aao''

[Bukhari jild-1 Safa-88 kitab al Azaan Hadees no-599,635,Muslim jild-1 Safa-220 kitab al Masajid Hadees no-948,Musnad Ahmed hadees no-21560,Sunan Al Darmi kitab al Salat hadees no-1252]

Pahle Hadees me Iqamat ki Qaid Serf Es leye hai k Amuman (humesha) yahi Chiz Inshan ko jaldi karne per Uvarti hai.

:::::Kacchi Peyaz Aur lahsun kah ker Masjid me Ana Mana hai:::::

Hazrat Jabir bin Abdullah r.a se Rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jo Saks kacchi peyaz' Lahsun Aur kura'as(ek kism ki badbu daar Sabzi) kaye Wo humare Masjid me Na Aye kuki jis chiz se Banu-Adam ko Takhleef hote hai'Us se Rab k Faristo ko v Takhleef hote hai.''

[Bukhari jild-1 safa-118 kitab al Azaan hadees no-807,Muslim jild-1 Safa-209 kitab al Masjid Hadees no-564,876]

Dusre Rewayat me Es Tarah jikar hai :

''Jo Saks Kacchi lahsun ya Peyaz kaye wo hum se Dur rahe 'ya (ye farmaya k) humare Masjid se Dur rahe'Aur Apne Ghar me Baitha Rahe.''

[Bukhari jild-1 safa-118 kitab al Azan Hadees no-807,808,5023,6812,7369,Muslim jild-1 Safa-209 kitab al Masajid Hadees no-564,874,875,876,Sunan Abu Daood jild-2 Safa-535 kitab ala tamat Hadees no-3326,3822,Jamai Tirmizi jild-2 Safa3 kitab ala tamat Hadees no-1728,1806,Sunan Ibn Maza jild-2 Safa-249 kitab ala tamat Hadees no-3365,Musnad Ahmed jild-3 safa-380 Hadees no-14483,14538,14626,14736,1476]

Ha Ager peyaz wa lahsun Aap jayada pasand karte hai tou jaisa k Sunan Abu Daood jild-2 Safa-536 kitab ala tamat Hadees no-3827 Aur Musnad Ahmed Hadees no-15258 ki Sahi rewayat me es Tarah zekar hai.

''k Peyaz wa Lahsun ko paka lo unke Bu (badbu) maar lo Fer khao''.

Note :- keya kisi k Tasur me ye baat Aa sakte hai k Segret , Biri, pine wale k hukm me Dakel Nahi? Sab ko Malum hai k Sigret ki Badbu Peyaz wa Lahsun ki badbu se kaye Jeyada Aziyat-naak (kharab) hote hai,En 2no k khane me tou Nuksan v Nahi,Mager Sigret wagira k pine se Bahut se Nuksan Aap k Samne hai (jo aap ko her Docter baar-baar yad delata hai) Aur koi Faida v Nahi hai, es leye Ayse Chizo se Musalmano ko Ijtenab(parhez) karna chayye.

:::::Masjid me Dakhil hote Waqt ki Dua:::::

1-Hazrat Abdullah bin Umru bin Ala'as r.a se rewayat hai k' Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam Masjid me Dakhil hote Waqt ye Dua pada karte the :

Tarzuma: ''May Azim Allah ki' uske jaat karem ki Aur uske Kadem badsahat ki panah chata hu'mardood Shaithan se''

[Sahi Sunan Abu daood hadees no-466,Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat hadees no-466 (Shaikh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai)]

2-Hazrat Abu sayed r.a se rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe wasallam ne Farmaya :

''jab Tumme se koi saks Masjid me Dakhil hotou sabse pahle Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam per Salam veje yaani wo (Bismillahe Wassalato Wassalamo Ala Rasulillah) padhe.''

[Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat hadees no-465,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid Hadees no-764,Sunan Al Darmi jild-1 safa-e24 kitab al salat Hadees no-1358 (Shaikh albani r.al es hadees ko sahi kaha hai)]

3- Fer ye padhe..

''Allahum-maftah li Ab-wa-ba-rahmatik''

''Aye Allah ! mere leye Apne Rahmat k Darwaje khol de''

[Muslim jild-1 safa-248 kitab al Masajid Hadees no-713,Sunan Nishai jild-1 safa-84 kitab al Masajid hadees no-721,Sunan Abu daood kitab al salat Hadees no-465,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid hadees no-764,Musnad Ahmed hadees no-15477,22502, Sunan al Darmi jild-1 safa-324 kitab al salat Hadees no-1358,5462,2575]

Masjid Me Dakhil hone wala Saks Ehtekaaf ki dua padhe.

Post to be Continu.......

Tuesday, September 23, 2014

KHILAFAT KE QAYAAM KO APNA BUNIYADI MAQSAD BANAANE WAALI JAMATON KE SAATH HAMARA RAWAIYYA KAISA HONA CHAHIYE- KYA HAM UNKA SAATH DEN YA UNSE ALAG RAHEN??


Bismillahirrahmanirraheem

KHILAFAT KE QAYAAM KO APNA BUNIYADI MAQSAD BANAANE WAALI JAMATON KE SAATH HAMARA RAWAIYYA KAISA HONA CHAHIYE- KYA HAM UNKA SAATH DEN YA UNSE ALAG RAHEN??

Ek Maqoola Hai Ulema Ka Ke

"Tumhare Aamaal Tumhare Hukmaran Hain"

Jaisa Tum Aamaal Karoge Waise Allah Tala Tumhare Uper Hakim Musallat Kar Dega,

"Agar Aise Hukmara Aaye Jo Fasiq Ho Aur Tumpar Zulm Karen , Toh Tum Fauran Allah Ke Darbaar Me Tauba Karo"

(Tabraani)

Yani Wo Tumhare Amaal Ki Kharabi Hai Unko Tanqeed Na Karo Balke Apne Aamaal Ki Taraf Ruju Karo,

Aur Ye Tahqeeq Karo Ki Hamme Kaunsi Khamiyan Paida Ho Chuki HaiN Jo Allah Ne Ye Hakim Ham Par Musallat Kar Diye,

Agar Tumhare Amaal Theek Hogaye Toh Allah Khud Ba'khud Islaah Kar Dega,

Baaz Log Ya Jamatein (Groups) Qayaam E Khilaafat Ke Daee Hain Aur Khilafat Ko Qayem Karna Chaahte Hain Aur Uske Liye Wo Jeddo Jehad Kar Rahen Hain,

Iske Liye Arz Hai Ke

Qayam E Khilafat Koi Deeni Hadaf Nahin Hai ke Liye Koshish Karen Ke Ham Khilafat Qayem Karenge

Aur Na Ye Koi Sharai Amr Nahin Hai, Aur Na Hi Ambiya Ka Raasta Hai,

Ambiya Ki Jo Seearat Hai Ambiya E Kiram Ka Jo Awwal Waahid Nukta Hai Wo DAAWAT e Tawheed Hai,

Daawat Do, Tazkiya Karo, Tasbiyah Karo, Logon Ki Islaah Karo, Unki Tarbiyat Karo, Aur Tawheed Ko Aam Karo Ye Failti Jaaye, Bas Ye Hi Hamari Duty Aur Daawat Hai,

Qayam E Khilaafat Hamare Haath Me nahin Balke Ye Allah Rabbul Izzat Ke Haath Me Hai Agar Ham Allah Ki Tawheed Ki Khidmat Karen Aur Khidamat Karte Karte, Isko Failate Failate Hamara Wastawaa aisa Ho Jaaye Ki Allah Tala Hamen Is Mustahiq Samjhe Toh Wo Hamen Khilaafat Ata Farma De,

Khilaafat Qayem Karne Se Qayem Nahin Hoti Balke Ye Allah Tala Ke Wateer Karne Se Milti Hai, Aur Allah Ki Ata Se Milti Hai,

Ek Banda Ghar Se Program Banakar Nikle Ke Mujhe Khilafat Qayem Karni Hai, Iske Liye Jeddo'jehad Karni Hai, Toh Ye Bilkul Ghalat Aur Be'buniyaad Soch Hai,

Kuch Jamaton Ka Hadaf Ye Hai Ke Unhe Khilaafat Qayem Karni Hai,

Un Jamaton (Groups) Ka Ye Hadaf Ambiya Aur Salaf Ki Daawat Se Bilkul Bhi Nahin Milta,

Aapki Duty Allah Tala Ki Ibaadat Karna Hai Ya Hukumat Qayem Karna ??

Aapki Duty Ibadat Karna Hai, Aap Ibaadat Karen, Ibaadat Karaayen, Aur Ibaadat Ka Huqm Den, Logon Ko Daawat Den,

Mumkin Hai Ki Aapki Daawat Failte Failte Aise Modh Par Pahucn Jaaye Aur Aap Is Amr (Khilaafat) Ke Mustahiq Ho Jayen Ke Ye Aijaaz Bhi Aapko De Diya Jaaye,

Wo Allah Aapko Ata Farmaayga,

Aur Quran Me Jahan Ye Mansab Ki Baat Hai, Toh Ye Amr Allah Ki Taraf Mansoob Hai Wo Allah Ki Den Hai,

Aur Allah Ye Tab Dega Jab Koi Iska Mustahiq Ho,

Aur Ye Ghair Fitri Khilaafat Ka Qayaam Bilkul Na'jayez Hai

Shuru Islam Ke Daur Me Nabi E Kareem Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Pesh'kash Hui Ke Aap Makka Ke Baadshah Ban Jaayen,

Lekin Aapne Sirf Dawat Par Tawajjoh Di, Aap Dawat Dete Gaye Dete Gaye, Aage Chalkar Jihaad Bhi Shamil Ho Gaya,

Aur Fir Wo Waqt Aa Gaya Ke Musalman Khilaafat Ke Mustahiq Ho Gaye Ki Unhe Khilaafat De DI jaaye,

Toh Iske Nateeje Madeena Munawwara Me Ek Bahtareen Islami Mulk Qayem Ho Gaya,

Agar Aap Ambiya Ke Bataaye Is Tareeqe Par Chalenge Toh Fir Ye Hoga,

Aur Aap Pahle Din Se Hi Ye Program Bana Kar Chalen Ki Aapko Khilaafat Qayem Karni Hai, Toh Ye Bilkul Ghalat Tareeqa Hai,

Jamat E Islami Aur Muslim Brotherhood Inka Bhi Yahi Naara Hai Ki Pahle Hukumat Fir Deen,

Iske Liye Siyaasat Jamhooriyat (Democracy) Me Hissa Lena, Assembaly Me Jaayenge Aur Fir Islam Laayenge Ka Naara Lagaana Bilkul Najayez Hai,

Wo Aaj Tak Na Assembaly Ja Saken Aur Na Islam Aa Saka,

Asal Khulasa Kalam Se Hai Ki Tum Deen Ke Khadim Bano, Tawheed Asal Manhajj Hai Use Samjho Use Apnaao,

Jamat E Islami Waalon Ke Paas Aqeede Ka Ehtemaam Nahin

Jahan Hanafi Hain Waha Saare Jamat E Islami Waale HanafI Hain,

Jahan Shafai Hain Wahan Saare Jamat E Islami Waale Shafai Hain,

Haatta Ke Oman Me Saare Khaarji Hain Wahan Saare Jamaat E Islami Waale Khaarji Hain,

Aqeede Ka Koi Ehtemaam Nahin, Ye Tarteeb Bikul Baatil Hai,

Hamara Kaam Aur Hamari Muhim Ye Honi Chahiye Ke Ham Tawheed Qubool Karen Aur Tawheed Ke Daee Bane, Iske Liye Kaam Karen Aur Mahnat Karen,

Allah Tala Ki Ibaadat Karen Aur Karwaayen, Logon Par Tawheed Ko Pesh Karen,

Baaqi Alalh Tala Agar Hamen Is Qaabil Samjhega Toh Khilaafat Ata Farma Dega,

Nahin Samjhega Toh Ye Deen Sawaal Mese Nahin Poocha Jaayega,

Balke Qayamat Ke Din Ye Sawaal Hoga Ke Tumne Allah Ki Ibaadat Kyon Nahin Ki ??

Ye Sawaal Nahin Hoga Ki

Tumne Khilaafat Kyon Qayem Nahin Ki Aur Hukumat Qayem Kyon Nahin Ki ???

Khilaafat Wa Hukumat Qayem Karne Par Waqt Sharf Karna Ye Bilkul Salaf Ke Manhajj Ke Khilaaf Hai...

Allah Tala Hamen Haq Baat Kahne Sunne Aur Us Par Amal Karne Ki TaufeeQ De..... Aaameen Ya Rabbul Aalaameen

#UmairSalafiAlHindi

AHKA'AM AL MASJID - PART -2

 


AHKA'AM AL MASJID - PART -2Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..


Bismillahirrahmanirraheem ..

::::::::AHKA'AM AL MASJID::::::::

Es Sar jameen per Masjid Allah Tala k Ghar hai ' ye Islam k Aham Sha'ar hai' Muslamano ki Moujudge ki Nesa'ani hai ' Aur Allah Tala k Touheed Paigaam ko buland karne k ye Bahut Bara Zareya hai ' Masjid ki Tameer k Selsele Me Hadeeso me Bare Fajelat Bayan ki Gaye hai.

1-Hazrat Usmaan bin Afaan r.a se Rewayat hai' Rasullah Salllahu Alaihe Wasallam ne Farmaya : ''Jo Saks Raza-Elahi ke leye koi Masjid Banata hai tou Allah Tala uske leye Jannat me ek Ghar Banata hai.

[Bukhari jild-1 safa-64 kitab al salat hadees no-431,450, Sahi Muslim jild-1 safa-201 kitab al Masajid hadees no-533,828,829,5297,5298, Jamai Tirmizi kitab al Salat hadees no-292,Sunan Ibn Maza kitab al Masajid hadees no-728,Mmusnad Ahmed jild-1 safa-270 hadees no-407,Sunan Al Darmi jild-1 safa-323 hadees no-1356,Sahi Ibn kuzaima hadees no-1291,Sunan Lil Bahqi jild-2 safa-437]

2-Hazrat Abu huraira r.a se Rewayat hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya : ''Allah Tala ko Masjide bahut Jayada Mahbub hai Aur Baza'ar Entehaye Na Pasand''.

[Muslim jild-1 safa-236 kitab al Masajid hadees no-671,1076]

3-Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Irshad Farmaya : ''jo Din k Awwal hissa me ya Din k Akher hissa me Masjid ki Taraf jaye tou Allah Tala uske leye Jannat me Mahmaane Tayyar karta hai ' yaani Samaan gayafat Tayyar karta hai' jab jab wo Aye Aur jaye''.

[Bukhari jild-1 safa-91 kitab al Azaan hadees no-622,662, Muslim jild-1 safa-230 kitab al Masajid hadeed no-669,1073,Musnad Ahmed hadees no-10200]

:::::::Musalli (Namazio) k leye Faristo ki Duaye :::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai 'Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Musalli jab Apne jagah per Baith ker Salat (Namaz) k Intezar karta rahta hai tou Fariste uske leye Rahmat wa Magfirat ki Dua karte Rahte hai yaha tak k uska Waju Tut jaye ' Wo Fariste Kahte hai Aye Allah ! Es ko Baks de' Es per Raham Farma' Aur Musalli jabtak Salat k Intezar karta rahta hai' goya k wo Halat Salat me hota hai''.

[Bukhari jild-1 safa-90 kitab al Azan hadees no-629,659,Muslim kitab al Masajid hadees no-1059.1060,1061,1062,106
3, Sunan Abu Daood kitab Al Salat hadees no-469,670,471,559,jamai Tirmizi kitan al salat hadees no-19,200,Sunan Nishai kitab al Masajid hadees no-725,829,Sunan Ibn Maza kitab al Masajid hadees no-778,779,Musnad Ahmed hadees no-6888,7108,7121,7236,7268,Muatta Imam Malik hadees no-265,344,345,347]

:::::Masjid me Salat (Namaz) k Intezar' Salat he me Sumar hota hai ::::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Tumme Se her Saks Us Waqt tak Salat me he Rahta hai jabtak k Salat use Roke Rakhte hai ' Es Tarah k Use Uske Ghar-walo ki Taraf jane se Serf Salat rok Rahe hai''.

[Bukhari jild-1 safa-90 kitab al Azan hadees no-170,426,457,Muslim jild-1 safa-234 kitab al Masajid hadees no-1059.1060,1061,1062,106
3, Sunan Abu Daood kitab Al Salat hadees no-297,396,391,398,470,Sunan Nishai kitab al Masajid hadees no-725,Musnad Ahmed hadees no-7121,7236,7296,Muatta Imam Malik hadees no-344,345,347]

:::::Baad Waju Hantho ki unglia ek Dusre me Dakhil Karna:::::::

Chunache (Sunan Abu Daood jild-1 safa-83 kitab al salat hadees no-562, Aur Musnad Ahmed jild-3 safa-24),

Me Ek Sahi Rewayat jo Hazrat Ka'ib bin Uzr r.a se Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Mujhe Es se Mana keya Aur Farmaya :

''Jab Tum Waju kar k Masjid jao tou Ek Hanth ki Unglia Dusre Hanth ki Unglio me Na Dakhil karo' Es leye k Tum Halat e Salat he me hote ho''.

Note: Es hadees se hume ye pata Chala k Jab hum Majid me baithe ho tou Wo Namaz he kaifeyat hote hai jaisa k pichle Hadees me guzar chuka hai aur Us waqt hum Apne hantho ki unglio ko ek Dusre k Ander Dakhil na ker k baithe kuki Nabi e Paak (s.a.w) ne Mana farmaya hai Aysa karne se.

[Sunan Abu Daood jild-1,safa-83 kitab al salat hadees no-526,475,Jamai Tirmizi jild-1 safa-50 kitab al salat hadees no-352,Musnad Ahmed Hadees no-17408,1414,17428, Sunan al Darmi kitab al salat Hadees no-1368,1369, Shaikh Albani r.al ne Es hadees ko Sahi kaha hai]

::::::Kuch Namaze Ghar me Padne Chayye::::::::

Hazrat Jabir bin Abdullah r.a se Rewayat hai ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab tum Masjid me Salat Ada karo tou Salat k kuch Hissa (Nawafil wa Sunnat) Apne Gharo me padho' kuki Allah Tala uske Ba-Daulat Gahr me Valai Ata farmaye ga.''

[Sahi Muslim jild-1 safa-265 Hadees no-778, Sunan Abu Daood jild-1 Safa-99 kitab Al salat Hadees no-1326,Musnad Ahmed Hadees no-13872,13876]

::::::Baaz Masjido me Salato k Sawab::::::::

1-Hazrat Jabir bin Abdullah r.a se rewayat hai' Farmate hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Irshad Farmaya :

''Masjid e Hara'am me Ek Waqt ki Salat Dusre Masjid ki ek lack (1,00,000) Salato (Namzo) se Afzal hai''.

[Sunan Ibn Maza jild-1 safa-102 Iqamat al salat Hadees no-1406,Musnad Ahmed hadees no-14167,14733, (Sahi) ]

2-Hazrat Abu Huraira r.a se rewayat hai k ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Mere Es Masjid ''Masjid e Nabwi'' me ek Salat' Masjid e Haraam k sewa Tamam Masjido se ek Hazar (1,000) Salato (Namazo) se Afzal hai''.

[Bukhari jild-1 kitab al Taharat Hadees no-1190,1116,Muslim jild-1 safa-446 kitab al Haj Hadees no-2469,2470,2472,Jamai Tirmizi jild-1 Safa-44 kitab al salat Hadees no-299,Sunan Nishai jild-1 safa-71 kitab al Masajid hadees no-687,285,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-102 kitab al salat hadees no-1394,Muatta Imam Malik -414]

3-Hazrat Maimuna Bant Harish r.a se rewayat hai,Farmati hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Irshad Farmaya :

''Masjid e Aksa Me Ek Salat' Ek Hazar (1,000) Salato (Namazo) k Barabar hai''.

[Sunan Ibn Maza jild-1 safa-102 kitab Iqamat al salat Hadees no-1407,1397,Sunan Abu Daood kitab al salat Hadees no-457,Musnad Ahmed Hadees no-26353, Es hadees ko Shaikh Albani r.al ne Zaif kaha hai]

Note : Ibn Maza jild-1,Safa-23 Iqamat al salat Hadees no-1413 me jo Hazrat Anas bin Malik r.a se rewayat hai' jisme Jekar hai k Masjid e Nabwi Aur Masjid e Aksa me ek Salat ' sewaye Masjid e Haraam k Pachas hazar (50,000) Salato (Namazo) k Barabar hai ' Wo Rewayat Sakt Zaif Hai kuki us Hadees ke Sanad me ''Razek Bbu Abdullah Illalihani al hamzi '' hai' esko [Al takreb (1943),Al kamal(1907),Al Tarekh al kaber (jidl-3,Safa-1084) , Al zarra (jild-3 Safa-2288), Al kasaf (jild-1,Safa-310) , Mizan ul Aitada'al (jild-2,Safa-2775) me Sakt Zaif Sumar keya gaya hai.]

Post to be Continu.......

Monday, September 22, 2014

ISLAM ME MUH'BOLE RISHTON KI HAISIYAT

Hamare pyare Nabi S.a.w. ka koi beta nahi tha jo bete paida hue bahot kam umr me he unka intqal ho gya tha, isliye Hazrat Zaid bin haris nam ke apne ek azad kiye hue gulam ko Nabi karim ne adopt kr ke apna beta banaya tha dono me khoon ka rishta nahi tha
Nabi chahte thy ki zaid bin haris ki shadi bivi Zainab bint jahsh se ho jabki bivi Zainab ke walidain bivi zainab ki shadi Nabi karim se krna chahte thy, pr aakhir me Nabi ki baat man kr bivi Zainab ki shadi hazrat Zaid ke sath kr di gai

lekin ye shadi zyada din na tik saki aur hazrat Zaid ne bivi zainab ko talaq de di
kyunki ye shadi Nabi karim ne karwai thi isliye is shadi ke tootne pe Aap s.a.w. ko kafi takleef pahochi ki unki wajah se bivi Zainab ki zindagi pr itna bada daag lag gaya

Islam ke riwaj ke mutabik koi baap apne bete ki bivi se shadi nahi kr sakta lekin dusri taraf Allah is baat ko Quran me khol kr byan krta hai ki “Goud liye hue bete tumhare asli bete nahi hain” [Al-Quran, 33:4]
 


bivi zainab ka dukh door krne k liye aur Allah ke hukm pr Nabi karim ki shadi bivi Zainab se kr di gai taki aane wali naslen jan len ki Islam me aisi shadi waidh hain [dekhen Quran, 33:37] asl me Islam muh bole rishto ke sath khoon ke rishto jaisa sulook krne se hame rokta hai kyunki khoon ke rishto me to prem aur maryada Allah paida krta hai jabki muh bole rishto me maryada banane ki koshish ham krte hain aur kyunki insan to khata ka putla hota hai isliye muh bole rishto me amaryadit wyavhar bahot zyada hote hain jabki Allah ke banaye khoon ke rishto me na ke barabr aap bharat me dekhte he ho ki aksar wo ladka ladki ek dusre ko bhaga le jate hain jo ki raakhi bhai bahan bane hote hain hamara samaj unko bhai bahan samajh kr ghulne milne ka pura mauka deta hai jiska nateeja ye nikalta hai . Islam yahi mauke nahi deta muhbole rishto ko
muhbole rishto k sath khoon ke rishto sa sulook na krne ki jab seema bana di gai to ye muhbole rishte shoony sabit hue aur in rishto ke shoony hone se inke beech shadi ki sambhavna khud paida ho gaiVia- Zia Imtiyaz

Sunday, September 21, 2014

ISLAM KO DAHSHAT GARD SE JODNE WAALE ISE ZAROOR PADHENI


Islam Se Dahshat-Gardi ka naam Jodne wale, Isy Zarur Padhen

IsLam Hame bade SabR aur Bardasht ki TaLeem Deta hai, Aur Zalimo ke bahot se Zulm Allah ki Raza ke Liye kafi had tak Bardasht kar Lene ki TaLeem Deta hai, Aur agar Ham maaf kar Paayn to Hame Zulm ka IntQam lene ki BajaaY Zalim ko Maaf kar Dene ki Taaleem AlLah ne Quran e Pak me Di hai

“Buraai ka badla waisi he burai hai lekin Jo Maaf kar de aur Sudhaar kare to uska Badla AlLah ke zimme hai, BeshaQ wo zalimo ko Pasand nahi karta” (Quran, 42:40)

“Bhalaai aur Buraai ek Jaise nahi hain, Tum badi ko apne bhale Sulook se door kar do, Phir kya Dekhoge ki jis Shakhs aur tumhare beech Dushmani thi unme aisa ho jaayega Jaise koi Pakke Dost hote hain” (Quran 41:34)

“Maaf karne ki neeti apnaao aur Bhalaai ka hukm dete raho, aur Jahilana aadat walo se kinara-kashi Ikhtiyar karo” (Quran, 7:199)

“Hamne to aasmano aur zameen ko, aur jo kuch unke Beech hai ek Maksad se Paida kia hai, aur wo Qayamat ki ghari to zarur he aane wali hai . Isliye tum acchi Tarah Darguzar (maaf krne) se kaam Lo” (Quran, 15:85)

“Wo log Jo khush-haali aur Tang-haali har haal me [ mohtajo ki madad ke liye ] kharch karte hain aur apne Gusse pe kaabu rakhte hain aur logo ko maaf kr dia karte hain . . . Aur Allah ko bhi aise log Pasand hain Jo acchhe se acchha kaam karte hain” (Quran, 3:134)

.

To Is tarah Allah ne Maafi ko he Uncha Darja dia hai, Lekin Jab Zulm Bardasht ki had se Badh Jaay, aur Haiwaniyat ban jaay, To Zalim ke Zulm ka waisa he badla lene ki AlLah ne hame IJazat di hai us se zyada nahi !

Rahe wo Log Jo Jihaad Fe-Sabi-Lillah ko aatankwad se Jodte hain Wo Zara Nabi Sallallaho alaihe Wasallam ki ye Hadith dekhen
Huzur Sallallahu Alaihi WAsallam ne irshad farmaya ki “sabse afzal jihad yeh hai ki tum apne nafs (ki buraai) ke khilaf Allah ki khatir kashmakash karo”

[Sahih Ibn Hibban, Kitab as Siyar, Baab Fadlil Jihaad Hadees 4725]

Zahir hai Jab Muslim Jihad ki sochega to pahle apni Buraaiyo ko khatm krega Aur uske baad wo kisi aur Pe Zulm karne ki baat bhi nahi Soch Sakega

Saturday, September 20, 2014

GHAIR MUSLIM BHAI POOCHTE HAIN ALLAH KA WAJODD HAI BHI YA NAHIN, YE KAISE SAABIT HOGA???


कुछ गैर मुस्लिम भाई लोग पूछते हैं कि अल्लाह का अस्तित्व वास्तव मे है भी या नहीं, मुस्लिम भाई ये कैसे सिद्ध करेंगे ??

पहली बात तो मै यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह कोई अलग ईश्वर नहीं बल्कि विश्व के हर धर्म के मूल मे बताए गए एक और निराकार ईश्वर का ही नाम है ... तो विश्व का जो भी व्यक्ति एक और निराकार ईश्वर मे विश्वास करता है वो वास्तव मे अल्लाह पर ही विश्वास करता है ... हां, ये बात अलग है कि वो अल्लाह का हक न अदा करता हो !!
 
जहाँ तक अल्लाह के अस्तित्व का सबूत होने की बात है, तो अल्लाह के होने का सबसे बड़ा सबूत है कुरान पाक जिसके विषय मे अल्लाह फरमाता है कि यदि किसी को कुरान के विषय मे ये शक हो कि ये मनुष्य का लिखा हुआ है तो उसे चैलेन्ज है कि वो कुरान जैसी एक ही आयत बना लाए .... 
और अगर न ला पाए तो ये मान ले कि ये कुरान तुम्हारे रब्ब का ही भेजा हुआ है ... लेकिन 1400 वर्ष बीत गए कुरान का ये चैलेन्ज अब तक कायम है और कोई भी व्यक्ति कुरान जैसी कोई आयत नहीं ला सका...!!

ध्यान देने की बात है कि कुरान का अवतरण एक ऐसे महापुरुष पर हुआ जो न तो पढ़े लिखे थे, न ही पेशे से कोई वैज्ञानिक या चिकित्सक थे इसके बावजूद कुरान मे ऐसी ऐसी विज्ञान की बातें आज से 1400 साल पहले लिख दी गई हैं, जिनको पढ़ के आज भी आधुनिक विज्ञान का ज्ञान रखने वाले अपने दांतो तले अंगुलियां दबा लेते हैं ..... आप ही सोचिए ब्रह्माण्ड के जन्म की बिग बैंग थ्योरी, चन्द्रमा का प्रकाश उसका अपना नही, धरती का 
आकार वास्तव मे गोल है, पेड़ पौधों मे भी जीवन है, मानव शिशु के जन्म की प्रक्रिया जैसी विज्ञान की जिन बातों का ज्ञान मनुष्य को अब से महज़ डेढ़ दो सौ वर्ष पूर्व ही हो सका है ... तो अब से 1400 वर्ष पूर्व हज़रत मोहम्मद स.अ.व. के पास उस ज्ञान के पहुंचने का स्रोत क्या था ..??? 
अन्य कोई स्रोत आपको समझ पड़ता हो तो बता दीजिए.... अन्यथा ये मान लीजिए कि निश्चित ही वो अल्लाह था जिसने नबी स.अ.व. को ये अमूल्य ज्ञान दिया ..!!!

इसके अतिरिक्त आप ये भी जानते होंगे कि विश्व मे ऐसी बहुत सी अनोखी बातें हुई हैं जिनके होने का क्या कारण था, विज्ञान इस पर मौन रहा है ... और हार कर दुनिया के वैज्ञानिकों को मानना ही पड़ा है कि कोई न कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है , जिसे विज्ञान के द्वारा समझा नहीं जा सकता, और जो विज्ञान से परे होने वाली ऐसी घटनाओं का कारण है, यही सुपर नेचुरल पावर है अल्लाह ... और अल्लाह ने कुरान ए पाक मे ऐसी कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया है जिनपर विज्ञान मौन है
 
जैसे अल्लाह ने मिस्र के जालिम शासक फिरऔन की लाश को सदा के लिए बचाए रखने का पवित्र कुरान मे वादा किया है ताकि फिरऔन के अंजाम से दुनिया वाले सबक लें
 
अब से सौ वर्ष पूर्व फिरऔन की वो लाश लाल सागर मे उतराती हुई पाई गई जिसपर कई परीक्षण करने के बाद भी वैज्ञानिक ये पता नही लगा पाए कि फिरऔन की मौत के 3000 वर्ष बाद भी उसका शरीर सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ...
जब विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर नही दे सका तो फिरऔन की लाश पर 1981 मे परीक्षण करने वाले फ्रांस के ख्यातिलब्ध चिकित्सक "डाक्टर मौरिस बुकाय" इस चमत्कार के पीछे के कारण उस सुपर नेचुरल पावर अल्लाह के आगे नतमस्तक हो गए और इस्लाम कुबूल कर लिया

जिन लोगों को भी अल्लाह के अस्तित्व पर शंका है, मेरी उन लोगों को यही सलाह है कि वो दुनिया मे फैले चमत्कारों जैसे बरमूडा त्रिकोण, फिरऔन का अक्षय शरीर आदि के उत्तर ढूंढ कर लाने की कोशिश करें... साथ ही ये भी पता करने की कोशिश करें कि पवित्र कुरान मे विज्ञान की वो बातें कैसे दर्ज कर ली गई थीं जिनका ज्ञान 1400 वर्ष पहले किसी भी मनुष्य को नही था...
 
और यदि आप इन सवालों का कोई उत्तर न ढूंढ पाएं तो मान लीजिए कि इन सब बातों के पीछे अल्लाह ही कारण है

मुझे तो अपने अल्लाह के अस्तित्व पर पूरी तरह विश्वास है क्योंकि अल्लाह ने कुरान मे वादा किया है कि 
"मुझसे दुआ मांगो (एकेश्वर मे पूरा विश्वास रखकर), मै तुम्हारी दुआ कुबूल करूंगा"
 
तो मैंने जब भी अल्लाह से पूरे विश्वास के साथ दुआ मांगी मेरी दुआ अक्षरश कुबूल हुई है .... जिन लोगों का भी विश्वास अल्लाह/निराकार ईश्वर के विषय मे डांवाडोल रहता है वो पहले कुरान के प्रमाणो पर शोध कर के ये जान लें कि अल्लाह का अस्तित्व है .... फिर केवल एक अल्लाह मे विश्वास करते हुए दुआ मांगे तो जब उनकी दुआएं कुबूल हो जाएंगी तो उन्हें ये विश्वास भी हो जाएगा कि केवल अल्लाह ही पूज्यप्रभू है ॥
Via- Zia Imtiyaaz

Friday, September 19, 2014

QEEMATEIN CONTROL KARNA : (ISLAMIC RULING FOR PRICE CONTROL)

.Bismillahirrahmanirraheeem

QEEMATEIN CONTROL KARNA : (ISLAMIC RULING FOR PRICE CONTROL)


Control Ki Hurmat:

Hz Anas (Ra) Se Riwayat Hai Ke Nabi E Akram (Sws) Ke Ahad (Period) Me Madeene Munawwara Me Ashya (Product) Ka Bhaao (Rate) Chadh Gaya,

Logon Ne Arz Kiya :-"Aiy Allah Ke Rasool (Sws) ! Ashya Ke Bhaao Bade Tezz Ho Rahen Hain , Aap Hamare Liye (Unke) Bhaao Muqarrar Farma Den,"

Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

"Bhao Ka Ta'een Karne Waala Allah Tala Hai Wahi Arzan (Mahenga) Wa Sasta Karta Hai, Wahi Giraan Karta Hai, Aur Rozi Dene Wala Wahi Hai Aur Main Chaahta Hoon Ke Allah Tala Se Is Haal Me Mulaaqaat Karun Ke Koi Shakhs Tum Mese Mujhse Khoon Me Aur Maal Me Zulm Wa Nuqsaan Ka Mutaalba Karne Waala Na Ho"

(Ghayatul Maram 323, Abu Dawood 3451 Kitab Ul Buyu, Ibn Majah 2200, Darimi 2/324, Ahmad 3/156)

"Is Hadith Se Saabit Hota Hai Ke Narakh (Rate) Muqarrar Karna Zulm Hai Aur Zulm Haram Hai "

(Sabeelul Islam 3/1089, Imam San'ani Rahimahullah)

CONTROL KI SOORAT AUR NUKSAAN:

Narakh (Rate) Muqarrar Karne Ki Soorat Ye Hai Ke Hukumat Ki Taraf Se Elaan Kar Diya Jaata Hai Ke Falan Cheez Itni Qeemat Se Zyada Par Farokht Na Ki Jaaye,

Aur Ye Bhi Huqm De Diya Jaata Hai Ke Sarkari (Govenmental) Rate List Dukaano Kar Laga Di Jaati Hai, Taake Khareedaar Unhe Dekh Saken Aur Fir Hukumati Ahal'kar (Govenment Officers) Waqtan Fa'waqtan Chhaape Bhi Maarte Rahte Hain,

Iska Nateeja Ye Hota Hai Ke Ek Toh Taajiron Ko Nuksaan Hota Hai, Lihaaza Wo Khaalis (Pure) Ashya Bhi Bajaaye Milawati , Naaqis, Aur Ghatiya Ashya Farokht Karna Shuru Kar Dete Hain Aur Agar Koi Umdah Aala Ashya Ka Mutaalba Kare Toh Usse Qeemat Bhi Zyada Usool Karte Hain,

Aur Baaz Auqaat Taajir Hazraat Ashya Ki Farokht Hi Rok Dete Hain Jisse Awaam Zarooriyaat E Zindagi Se Mahroom Hokar Rah Jaate Hain,

Baaz Auqaat Hukumat Muqarrarah Narakh (Rate) Par Ashya Farokht Karne Ke Liye Jagah Jagah Apne Store Ya Depot Bhi Banaati Hai,

Lekin Wahan Bhi Lambi Lambi Lino Me Lagna Har Ek Ke Bas ME nahin Hota,

Toh Black Marketing Ka Ek Naya Darwaaza Khul Jaata Hai Aur Black Me Bechne Waale Apni Marzi Ke Rate Par Cheez Farokht Karte Hain Jo Majbooran Na Chaahte Hue Bhi Logon Ko Khareedna Padhti Hai,

Aur Yun Saude Ki Buniyaadi Shart (Fariqain Ki Raza'mandi) Hi Mafqood Ho Jaati Hai

CONTROL KI JAYEZ SOORAT:

Ahle Ilm Ka Kahna Hai Ke Agar Taajir Hazraat Ne Zakheera Andozi (Placing Goods In Warehouse N Cold Storage) Waqerah Ke Zariye Ashya E Zaroorat Ki Masnui (Banawati) Qillat Paida Karke Qeematon Me Izaafa Kar Rakha Ho Toh Fir Hukumat Ko Ikhtiyaar Hai Ke Wah Ashya Ki Qeematein Muqarrar Kar De..

Balke Aise Halaat Me Hukumat Zaalim Taajiron Se Zakheerah Kardah Ashya Zabar'dasti Usool Karke Bhi Bazaaron Tak Pahunchane Ki Mijaaz Hai...

Thursday, September 18, 2014

ZAKHEERA'ANDOZI (ISLAMIC RULING FOR STOCK OF PRODUCT):

Bismillahirrahmanirraheem

ZAKHEERA'ANDOZI (ISLAMIC RULING FOR STOCK OF PRODUCT):


ZAKHEERA ANDOZI KI HURMAT:

1- Hz Ma'mar Bin Abdullah (Ra) Se Riwayat Hai Ke Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

" Zakheera'andozi (Stock) Sirf Gunah'gaar Hi Karta Hai"

(Muslim 1605 Kitab Ul Masaqah, Abu Dawood 3447)

"Zakheera'andozi (Jisse Shar'an Mana Kiya Gaya Hai) Ye Hai Ke Ghalle Ko Rok Lena, Farokht Na Karna, Us Intezaar Me Ke Rate Chadhen Aur Awaam Ko Uski Shadeed Zaroorat Ho Jabke Zakheera Karne Waala Usse Mustaghni Ho"

(Hafiz Ibn Hajar, Fath Ul Bari 5/81)

Malum Hua Ke Shar'an Zakheera'andozi (Maal Stock Karna) Haram Hai,

Zakheera'andozi Ko IsLiye Haram Kiya Gaya Hai Kyonke Isse Awaam Ko Bahut Nuksaan Uthaana Padhta Hai,

Taajir Hazraat Bazaar Ki Jins E Zaroorat Ko Rok Lete Hain, Nateejatan Rate Badhne Lagte Hain,

Ghareeb Awaam Mahengayi Ki Chakki Me Pisna Shuru Ho Jaati Hai, Aur Taajir Aur Sarmaya'dar Hazraat Bahut Zyada Faayeda Uthaate Hain

KYA SIRF ASHYA E KHUD'NOSH (ROZ'MARRA KI CHEEZ YA FMCG PRODUCT) KI ZAKHEERA'ANDOZI HARAM HAI ??

Ahle Ilm Ke Darmiyaan Is Masle Me Ikhtelaaf Hai Ke Kya Sirf Ashya E Khud'nosh (Khane Peene Ki Cheez) Ki Zakheera'andozi Haram Hai Ya Har Cheez Ki,

Jamhoor Ki Raaye Ye Hai Ke Sirf Ashya E Khud'nosh Ki Hi Zakheera'andozi Haram Hai,

Lihaaza Agar Koi Baqi Ashya Ki Zakheera'andozi Karta Hai Toh Ye Shar'an Mana Nahin,

Jabke Imam Malik Aur Qazi Abu Yousuf (Rh) Ka Kahna Hai Ke Har Us Cheez Ki Zakheera'andozi Haram Hai Jiska Rok Rakhna Logon Ke Liye Taqleef Aur Nuksaan Ka Ba'as Ho Chaahe Wah Sona (Gold) Ho Ya Kapde, Ya Kuch Bhi,

Jamhoor Ulema Apne Mauqaf Ki Taeed Me Wah Riwaayaat Pesh Karte Hain Jinme Zakheera Andozi Ke Saaath Lafz E Ta'aam Ki Qaid Maujood Hai

(Tafseel Ke Liye Dekhiye Sharah Muslim Al Nawawi 11/43, Sabeelul Islam 3/1090, Tohfatul Ahwazi 4/549, Mirqaat 6/110)

Lekin Shaikh Albani Ki Tahqeeq Ke Mutabik Wah Riwaayat Dhaeef Hain,

Unmese Ek Riwayat Ye Hai

"Jisne Logon par Unka Ghalla Zakheera Kar Liya Allah Tala Use Kodh Ayr Aflaas Me Mubtela Kar Denge"

(Zaeff Ibn Majah 476 Kitab Ut Tijarat)

Chunke Sahih Hadith Me Mutaqan Zakheera'andozi Ki Muzammat Ki Gayi Hai,

Lihaaza Hamare Ilm Ke Mutaabik Is Masle Me Qabil Tarjeeh Ye Raaye Hai Ke Kisi Bhi Cheez Ki Zakheera'andozi, JaBke Log Us Cheez Ke Muhtaaj Hon Aur Wah Shakhs Use Musalmano Ke Liye Mahenga Karna Jaanta Ho, Khuraak Ki Ho Ya Uske Elawa Kisi Aur Cheez Ki, Haram Hai,

Imam Shaukani Ne Bhi Isi Raaye Ko Tarjeeh Di Hai

(Neelul Awtar 3/604)

ZAKHEERA'ANDOZI KI CHAND NA'JAYEZ SOORATEIN:

1- Jab Ghalla Ghalla Wagerah Ka Rate Badh Raha Hota Hai Toh Taajir Ya Zameendar Is Niyyat Se Ashya Stock Kar Lete Hain Ke Jabtak Rate Falan Hadh Tak Nahin Pahunchega Ham Apni Ashya Market Tak Nahin Laayenge, Halaanke Un Ashya Ki Market Me Usi Waqt Zaroorat Bhi Hoti Hai,

2- Hukumat Koi Cheez Zyada Samjh Kar Export Kar DetI Hai, Lekin Baad Me Us Cheez Ki Qillat Paida Ho JaatI Hai,

Fir Hukumat Wahi Cheez Dusre Mulk Se Import Karti Hai, Is Waqfa Me Taajir Log Zakheera'andozi Ke Zariye Ashya Ki Qeematein Aasmaan Tak Pahuncha Dete Hain Aur Khoob Munaafa Kamaate Hain, Jabke Ghareeb Awaam Mehenge Daamon Me Hi Ashya Khareedne Par Majboor Hoti Hai,

3- Kuch Hoshiyaar Taajir Khufiya Zaraaye Se Ye Pata Chala Lete Hain Ke Aainda Saal Sarkaari Budget Me Kin Ashya Ki Qeematein Badh Rahin Hai, Aur Fir Un Ashya Ki Zakheera'andozi Karke Unki Farokht Rok Lete Hain,

Baad Me Jab Wah Ashya Mahengi Ho Jaati Hai Toh Fir Unhe Farokht Karke Khoob Kamaayi Karte Hain..

ZAKHEERA'ANDOZI KI CHAND JAYEZ SOORATEIN:

1- Jab Koi Cheez Wafar Aur Sasti Qeemat Me Dast'yaab Ho, Aise Halaat Me Agar Koi Taajir Wah Cheez Zakheera Kare Aur Fir Jab Logon Ko Zaroorat Padhe Toh Unhe Us Waqt Ki Qeemat Ke Mutaabil Farokht Bhi Kar De Toh Ye Zakheera'andozi Haram Nahin,

Kyonki Usme Zaroorat Ke Waqt Cheez Roki Nahin Gayi Balke Unhe Muhayya Ki Gayi Hai

2- Agar Koi Shakhs Zaati Zaroorat Ke Liye Ghar Me Ghalla (Ya Koi Aur Cheez) Zakheera Kar Leta Hau Taake Aainda Mehengayi Ke Ayyam Me Use Sahuliyat Rahe Aur Us Waqt Wah Cheez Aasaani Se Market Me Bhi Dast'yab Ho Toh Aisi Zakheera'andozi Me Koi Qabahat Nahin,

Imam Nawawi Bhi Iske Qayel Hain

(Sharah Muslim 11/43)

MASNUI QILLAT (FAKE SHORTAGE) PAIDA KARNE KI EK JADEED (MODERN) SOORAT:

Is Soorat Ka Taalluq Bade Bade Maaldaar Aur Taajir Logon Se Hai Jo Ghar Baithe Telephone Par Hi Karobaar Chalaate Hai,

Ye Log Andaza Lagate Hain Ke Kaun Si Ashya Aane Waale Dino Me Mahengi Hone Waali Hai, Fir Un Ashya Ki Meel Ya Factory Me Raabta Karte Hain Aur Unhe Bahut Bada Order De Dete Hain, Jise 

Poora Karne Me Factory Ko 2-3 Maheene Dar'kaar Hon Aur Itne Bade Order Ki Soorat Me Jahan Kuch Qeemat Advance Me Ada Kar Dete Hain Wahan Aam Rate Se Kam Rate Par Hi Sauda Karte Hain, Jispar Factory Waale Bhi Khushi Se Razamandi Zaahir Kar Dete Hain,,

Is Dauraan Wah Cheez Market Me Aana Band Ho Jaati Hai, Nateejatan Ek Taraf Log Pareshaan Hote Hain Aur Dusri Taraf Uski Qeemat Badhna Shuru Ho Jaati Hai,

Kyonki Fir Wah Cheez Jis Ke Paas Bhi Hoti Hai Wah Use Apni Marzi Ki Qeemat Par Bechta Hai,

Factory Waale Jab Rate Badhta Hua Dekhte Hain Toh Us Taajir Ko Kuch De Dila Kar Jaan Chhudaane Ki Koshish Karte Hain Lekin Wah Taajir Bahut Zyada Munaafa Kamaane Ka Khwaahish'mand Hota Hai,

Is Tarah Us Cheez Ki Qeemat Mazeed Badh Jaati Hai, Aur Yun Baaz Auqaat Factory Waale Taajir Ko Uska Advance Aur Saath Me Kuch Munaafa Dekar Raazi Kar Lete Hain Aur Baaz Auqaat Taajir Apna Order Poora Karaane Par Hi Musr Ho Hota Hai, Aur Wah Cheez Haasil Karke Market Me Mehenge Daamon Me Farokt Karta Hai,

Yun Ek Cheez Ki Maujoodagi Ke Ba'wajood Market Me Uski Masnui Qillat Paida Kar Di Jaati Hai, Jiske Nateeje Me Bila'wajah Ek Cheez Ka Rate Badha Diya Jaata Hai Aur Logon Ki Zarooraton Aur Majboorion Ka Bahut Zyada Faayeda Uthaaya Jaata Hai,

Karobaar Ki Ye Soorat Bhi Haram Hai Kyonki Ek Toh Ye Zakheera'andozi Ki Hi Ek Soorat Hai, Aur Zakheera'andozi Haram Hai Jaisa Ke Peeche Iske Dalail Zikr Kiye Ja Chuke Hain,

Dusre Shariat Me Aise Cheez Ke Saude Se Mana Kiya Gaya Hai Jo Paas Maujood Na Ho Aur Us Soorat Me Yaqeenan Factory Waale Ne Jis Cheez Ka Sauda Kiya Hai Wah Cheez Uske Paas Maujood Nahin,

3- Shariat Me Aisi Cheez Ka Bhi Sauda Mamnu Hai Jise Qabza Me Na Liya Gaya Ho Aur Khareedi Hui Jagah Se Uthaakar Apne Paas Na Rakha Gaya Ho,

4- Aisa Sauda Bhi Na'jayez Hai Jise Maap Tol Kar Farokht Na Kiya Jaaye Aur Yahan Maapne Tolne Ka Sawaal Hi Paida Nahin Hota Kyonki Waah Cheez Abhi Maujood Hi Nahin,

Lihaza Ye Soorat Haram Aur Na'jayez Hai....