Saturday, February 27, 2016

AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 4)

BismillahirrahmanirraheemAURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 4)PART-3 se AAGE:HADITH WA ASAAR E SAHABA WA TABAIN KI ASAL HAQEEQAT:


Mufti Sakhrawi Sahab Ki PAANCHWI DALEEL:


“Nabi E Akram Muhammad Salallaho Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai (Agar Namaz Ke Dauran Koi Aisa Amr Pesh Aa Jaaye Jo Namaz Me Haarij Ho Toh) Mardon Ke Liye Ye Hai Ke Wah Tasbeeh Kahen Aur Auratein Sirf Taali Bajaayen”


(Tirmizi Page 85, Muslim 1/181)


JAWAB:

Ye Hadith Sahih Hai, Isliye Isme Mard Aur Aurat Ke Liye Jo Farq Batlaaya Gaya Hai Is Par Amal Karna Zaroori Hai, Lekin Ye Us Soorat Me Hai Ke  Jab Auratein Bhi Masjid Me Mardon Ke Saath Jamaat Ke Saath Namaz Padhen, Jaisa Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Zamaane Me Auratein Bhi Masjid E Nabawi Me Aakar Jamaat Ke Saath Namaz Padhtin Thi,,

Mardon Ki Safen Aage Hoti Thi Aur Auraton Ki Safen Peeche, Is Hadith Me Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Huqm Diya Hai Ke Imam Bhool Jaaye Toh Use Yaad Dilaane Ke Liye Mard Subhaanallah Kahen, Aur Agar Mardon Mese Koi Na Bole Toh Auratein Taali Bajaakar Imam Ko Mutanabbeh Karen,

Lekin Ham Maulana Sakhrawi Sahab Se Poochte Hain Ke  Kya Who Is Hadith Ko Maante Hain ?? Hamara Daawa Hai Ki Wah Is Hadith Ko Nahin Maante, Kyonki Is Hadith Ko Maanne Ka Matlab Ye Hai Ke Auraton Ko Bhi Masjid Me Aakar Namaz Ba’jamaat Padhne Ki Ijaazat Ho,

Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Toh Ye Ijaazat Di Hai, Isi Liye Aapne Mazkoorah Huqm Bhi Bayaan Farmaya, Lekin Fiqh Hanafi Me Ye Ijaazat Hi Nahin Hai Ke Aurat Masjid Me Aakar Ba’jamaat Namaz Padhe, Jab Aisa Hai Toh Iska Waazeh Matlab Hai Ke Ahnaaf Is Hadith Ko Nahin Maante, Lekin Ahle Hadith Alhamdulillah Ise Maante Hain


DALEEL NO. 6

“Imam Bukhari Rh Ke Ustaad Abu Bakr Bin Abu Shaibah Farmaate Hain Ke:-- Hazrat Ata Bin Rabah Se Suna Ke Unse Aurat Ke Bare Me Poocha Gaya Ke Wah Namaz Me Hath Kaise Uthaayen ?? Toh Unhone Farmaaya Ke Apni Chhaation Tak, Aur Farmaya Namaz Me Apne Haathon Ko Is Tarah Na Uthaaye Jis Tarah Mard Uthaate Hain Aur Unhone Is Baat Ko Jab Ishaarah Se Batlaaya Toh Apne Haathon Ko Kaafi Pasht Kiya Aur Un Dono Ko Acchi Tarah Milaaya Aur Farmaaya Ke Namaz Me Auraton Ka Tareeqa Mardon Ki Tarah Nahin Hai ”

(Khwateen Ka Tareeqa E Namaz Page 41-42)

JAWAB:

Ye 2 Asar Hain Yani Tabai Ke 2 Qaul Hain, Lekin Maulana Sakhrawi Ne In Dono Ko Ek Banaakar Pesh Kiya Hai, Halaanke In Dono Asaron Ki Sanadein Alag Alag Hain, Maulana Ne Iski Sanadein Gol Kar Di Hain Take In Ki Asal Haqeeqat Waazeh Na Ho Sake, Isse Qabl Un Riwaayaaton Me Bhi Unhone Talbeesi Se Kaam Liya Tha Jo Unhone Hadith E Rasool Ke Naam Se  Pesh Ki, Jinki Haqeeqat Ham Pichle Posts Me Waazeh Kar Aayen Hain,

Is Silsile Me Bhi Pahli Ghuzaarish Ye Hai Ke Jab Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Wah Farq Jo Mausoof Bayaan Karte Hain Kisi Bhi Sahih Hadith Se  Wah Saabit Nahin Kar Sakte, Toh Kisi Sahabi Ya Tabai Ke Qol Se  Wah Kis Tarah Saabit Ho Sakta Hai ?? Dusri Baat Ye Hai Ke Sanad Ke Aitbaar Se Bhi Ye Dono Qaul Zaeef Hain, Pahle Qaul Ki Poori Sanad Is Tarah Hai

Abu Bakr Bin Abu Shayba Kahte Hain Ke Ahmen Hashim Ne Bayaan Kiya, Hasheem Ne Kaha, Hamare Ek Sheikh (Ustad) Ne Khabar Di, Us Sheikh Ne Kaha, Maine Ata Bin Rabah Se Suna………..

Is Silsile Sanad Se Waazeh Hai Ke Abu Bakr Bin Abi Shaybah (Sahab E Kitab Al Musannaf) Ne Ye Baat Hazrat Ata  (Tabai) Se Nahin Suni, Jabke Maulana Sakhrawi Sahab Ne Likha Hai

“Imam Bukhari Rh Ke Ustaad Abu Bakr Bin Abi Shaybah Farmate Hain Ke Maine Hz Ata Se Sunaa…..”

Darmiyaan Ke Do Waste Mufti Sahab Ne Chhod Diye, Hasheem Aur Uske Ek Sheikh Ka Ata Bin Rabah Se Sunne Waale Wah Sheikh Hain Na Ke Abu Bakr Bin Abu Shaybah, Ab Wah Sheikh Kaun Hain ??? Aur Wah Kaise Hain ??? Siqah Hain Ya Zaeff ?? Jab Tak Us Sheikh Ki Baabat Ye Tafseel Maalum Na Hogi, Ye Qaul Zaeef Aur Paaye Aitbaar Se Saaqit Hoga,

Dusre Asar Ki Sanad Hai

“Haddasna Muhammad Bin Bakr An Abi Jareej Qaal Ata”

Yani Sahab Kitab (Al Musannaf) Imam Abu Bakr Bin Abi Shaybah Kahte Hain Ke Hamen Muhammad Bin Bakr Ne Bayan Kiya Unhone Ibn Jareej Se, Ibn Jareej Ne Kaha, Maine Ata Se Kaha……… Aage Wah Qaul Hai Jo Sakhrawi Sahab Ne Naqal Kiya Hai

Isme Ibn Jareej Agarche Siqah Raawi Hain, Lekin Muhaddiseen Ne Iske Baabat 2 Baatein Saraahat Ki Hain, Ek Toh Ye Ke Ibn Jareej Agar Kahe “Maine Suna” Ya “Maine Sawaal Kiya” Ya “Usne Mujhe Khabar Di”  Toh Wah Riwaayat Sahih Hai, Lekin Jab Wah Kahe Ke “Falan Ne Kaha” Ya “Mujhe Khabar Di Gayi Hai”  Toh Aisi Riwaayat Munkir Hai,

Dusre Imam Abu Bakr Kahte Hain  Ke:-“Maine Imam Ali Bin Madeeni Ki Kitab Me Dekha, Maine Yahya Bin Saeed Se Ibnjareej Ki Is Hadith Ki Babat Poocha Jo Wah Hazrat Ata Se “An” Se Riwaayat Kare ??
Toh Unhone Kaha, Wah Hadith Zaeef Hai, Maine Yahya Se Kaha Use (Akhbarni) Ke Lafz Se Riwaayat Karta Hai, Unhone Kaha Fir Bhi Wah Kuch Nahin, Ata Se Bayaan Kardah Sab Riwaayat Zaeef Hain”

(Tahzeeb Ul Kamaal, Al Mughni 12/60-63 Taba Darul Fikr Berut)

Is Saraahat Ki Ru Se  Ye Dusra Asar (Qaul Tabai) Bhi Ghair Sahih Hai Kyonke Ye Ek Toh Lafz “Qaal” Se Hai, Dusre Ye Ata Se Bayaan Karta Hai, Aur Ibn Jareej Ki Wah Riwayat Jo Wah Ata Se Kare Chaahe  (Akhbarni) Se Hi Kare Wah Kisi Kaam Ki Nahin

Iske Elaawa  Isi Baat Aur Usi Page Par 2 Asar Aur Hain, Unse Aurat Ke Liye Bhi Haathon Ko Kandhon Tak Uthaane Hi Ka Asbaat Hota Hai, Mulaheza Farmaiyye !

Hazrat Abdarbah Bin Zaitoon Kahte Hain
“Maine Hazrat Umme Darda (Ra)  Ko Dekha Ke Jab Ewah Namaz Shuru Karti Toh Apni Hathelion, Apne Kandhe Tak Uthaatin Aur Jab Imam (Ruku Se Uthte Hue) Samiallah Liman Hamida Kahta Toh Apne Haath (Kandhon Tak) Uthaati (Yani Rafulyadain Karti) Aur Kahtin, Allahumma Rabbana Lakal Hamd”

Dekhiye Is Asar Me Ek Sahabiyah Ka Wah Amal Bayaan Ho Raha Hai Jisme Ahle Hadith Ke Mauqaf Ki Waazeh Taid Hai,

Dusra Asar Hai,Isme Imam Ozzai, Imam  Zuhri  Se Riwaayat Karte Hain Ke Imam Zuhri Ne Kaha

“Aurat Apne Haath Apne Kandhon Tak Uthaaye”

Isme Bhi Ahle Hadith Hi Kit Aid Hai, Ye Dono Asar Muannif Ibn Abi Shaybah Ke Usi Safhe (Page) Maujood Hai,

Iske Elaawa Sahih Bukhaari Me  Hazrat Umme Darda Ka Ye Amal Bhi Maujood Hai Ke Wah Namaz Me Mardon Hi Ki Tarah Baithtin Thi

“Hz Umme Darda Apni Namaaz Me Is Tarah Baithtin Thin Jaise Mard Baithte Hain (Aur Wah Faqeeha Thin)”

(Sahih Bukhaari Kitab Ul Azaan Bab Sunnatul Juloos Fi Al Tashahhud Hadith 826)

Isse Muraad Tashahhud Me Baithne Ki Kaifiyat  Hai, Yani Tashhhud Wagerah Me Aurat Aur Mard Dono Me Koi Bhi 4 Zaanu Nahin Baithega Balke Dono Hi Sunnat Ke Mutaabik Baithenge Aur Sunnat Ke Mutaabik Baithna Kis Tarah Hai ?? Wah Imam Bukhaari Ne Is Baabke Tahat Hadith Se Bayaan Kiya Hai Aur Wah Ye Hai Ke Pahle Tashhud Me Baith Kar Daayen Pair Ko Khada Rakhna Hai Aur Baayen Pair Ko Andar Ki Taraf Modna Hai Aur Aakhiri Tashhahud Me  Baayen Pair Ko Aage Nikaalna Hai Aur Daayen Pair Ko Khada Rakhna Aur Chootadon Par Baithna Hai, Isko Hadith Me Torrak Se Taabeer Kiya Gaya Hai,

Isko Imam Bukhari Rh Ka Tarjumatul Bab Me Lane Se Ye Maqsad Ye Waazeh Karna Hai Ke Is Masle Me Mard Aur Aurat Ke Darmiyaan Koi Farq Nahin Hai,…

To Be Continued

#Umairsalafialhindi
#Islamicleaks

Wednesday, February 24, 2016

AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 3)

Bismillahirrahmanirraheem
AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 3)PART-2 se AAGE:HADITH WA ASAAR E SAHABA WA TABAIN KI ASAL HAQEEQAT:


Ab Ham Sabse Pahle Un Dalail Ka Jayeza Lete Hain Jo Mufti Sakhrawi Sahab Ne  Hadith Wa Asaar E Sahaba Ke Naam Se Pesh Kiye Hain, Lijiye Mulaheza Farmaiyye Aur Unki Khauff E Ilaahi Se Be’niyaazi Par Bhi Khoon Ke Aansu Roiyye


MAULANA SAKHRAWI SAHAB KE DALAIL: PAHLI DALEEL


Hz Ibn Umar (Ra) Se Poocha Gaya Ke Khwateen Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Ahad E  Mubarak Me Kis Tarah Namaz Padhtin Thi Toh Unhone Farmaya Ke :-“ Pahle Chaaron Zaanu Hokar Baith’ti Thin Fir Unhe Huqm Diya Gaya Ke Khoob Simat Kar Namaz Ada Karen”

(Jame Masaneed Page 200 Jild 1, Khwateen Ka Tareeqa E Namaz Page 38)

1-      Mufti Sakhrawi Sahab Ne Mazkoorah Hawale Ke Saath Ye Pahli Hadith Pesh Ki Hai, Isme Pahle Chaaron Zaanu Hokar Baithne Ka Kya Matlab Hai Aur Kya Tareeqa Hai ? Isi Tarah Namaz Khoob Simat Kar Ada Karen Ka Kya Matlab Hai ?? Kab Simatna Hai ? Kis Tarah Simatna Hai ? Mufti Sakhrawi Sahab Ne In Cheezon Ki Koi Wazaahat Nahin Ki , Kam Se Kam Hamari Samjh Me Dono Baatein Nahin Aayin
2-      Kutub Me Talaash Karne Ke Ba’wajood Hamen Ye Hadith Nahin Mili, Agar Mufti Sahab  Muqammal Hawaala Pesh Kar Den Toh Ham Unke Mamnu Hain, Kyonki Jab Tak Ye Kisi Kitab Me Nahin Milegi Uski Sanad E Haisiyat Saabit Nahin Hogi Aur Uski Isnaad Ki Wazaahat Ke Beghair Ye  Kisi Kaam Ki Nahin, Na Hi Ise Hadith E Rasool Hi Tasleem Kiya Ja Sakta Hai, Agar Ye Waqai Hadith Hai Toh Uska Makhaz Wa Hawala Kiya Hai ?? Goya Pahli Daleel Hi Hawale Se Mahroom Hai,

DUSRI DALEEL:

Hazrat Wail Bin Hujr Ra  Farmate Hain Ke  Mujhe Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Namaz Ka Tareeqa Sikhaaya, Toh Farmaaya Ke:-“ Aiy Wail Bin Hujr ! Jab Tum Namaz Shuru Karo Toh Apne Haath Kaano Tak Uthaao Aur Aurat Apne Haath Chhation Tak Uthaaye”

(Majmua Al Zawaid Page 103 Jild 2, Khwateen Ka Tareeqa E Namaz)


JAWAB:

Ye Hadith Beshaq Is Kitab Me Maujood Hai, Lekin Wahan Is Hadith Ke Baad Ye Alfaaz Bhi Maujood Hain
“Is Riwayat Ki Sanad Me Ek Raawiyah Umme Yahya Hai Jise Main Nahin Jaanta”

Mufti Sakhrawi Sahab Ki Ilmi Diyaanat Dekhiye Ke Wahan Jahan Se Unhone Ye Naqal Kiya Hai, Ye Saraahat Maujood Hai Ke Usme Ek Raawiyah Majhool Hain, Iske Baad Use Hadith E Rasool Kahkar Bayaan Kar Diya Hai, Halaanke Jis Sanad Me Ek Raawi Bhi Majhool Ho Wah Hadith Na’qabil E Hujjat Hoti Hai,

Is Hadith Ko Istadlal Me Pesh Kiya Hi Nahin Ja Sakta, Aur Ye Usool Mufti Sahab Ko Bhi Malum Hai, Isi Liye Unhone Ye Chaabuk’dasti Ki Ke Sahab Kitab Allama Haythami Ne Toh Is Hadith Ki Isnaadi Haisiyat Ko Waazeh Kar Diya Lekin Mufti Sahab Ne Use Kaat Diya,

Ise Hadith E Rasool Kahna Aur Isse Masla Saabit Karna Badi Dileri Aur Nihaayat Jurrat Ka Kaam Hai,

TEESRI DALEEL:

Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Paas Se Ghuzre Jo Namaz Padh Rahin Thin Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Unhe Dekh Kar Farmaaya:-“ Jab Tum Sajdah Karo Toh Apne Jism Ke Baaz Hisson Ko Zameen Me Chimta Do, Is Liye Ke Unme  Aurat Aur Mard Ke Maanind Nahin Hai”

(Sunan Bayheqi 2/223)

JAWAB:

Ye Riwayat Mursal Hai Aur Wah Bhi Sanadan Sahih Nahin, Awwal Toh Muhaddiseen Ke Nazdeeq Mursal Riwaayat Hi Na’qaabil E Hujjat Hoti Hai, Kyonki Isme Tabai Nabi E Akram Muhammad Salallaho Alaihi Wasallam Se Baraah E Raast Riwaayat Karta Hai Halaanke Usne Toh Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Se Hadith Suni Hi Nahin Hoti, Is Tabai Ne Wah Hadith Kis Se Suni ?? Iska Wah Zikr Nahin Karta, Isme Me Zaid Bin Hibaib Tabai Hai Lekin Wah Nabi E Akram Muhammad Sallallaho Alaihi Wasallam Se Bayaan Kar Raha Hai, Darmiyaan Ke Waste Ka Wah Zikr Nahin Kar Raha Hai, Isi Liye Muhaddiseen Mursal Riwayat Ko Munqata Bhi Kahte Hain, Aur Munqata Riwaayat Na’maqbool Hoti Hai,

Iske Elaawa Ism Eek Raawi Saalim Hai Jo Matrook Hai, Aur Iske Baad Ye Hadith Bhi Muhaddisana Usool Ki Roshni Me Na’qaabil Aitbaar Aur Na’qabil E Hujjat Hai, Isi Liye Imam Bayheqi Ne Bhi Ise Munqata Kahkar Hi Apni Kitab Me Naqal Kiya Hai, Lekin Mufti Sahab Ne Ye Baat Logon Se Chhupa Kar Rakhi

CHAUTHI DALEEL:

Hazrat Abdullah Bin Umar Ra Farmaate Hain Ke Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke:-“Namaz Ke Dauraan  Unme Jab Aurat Baithe Toh Apni Ek Raan Ko Dusri Raan Par Rakhe Aur Jab Sajdah Me Jaaye Toh Pet Ko Apni Dono Raanon Se Milaa Le Is Tarah Ke Use Zyadah Se Zyadah Satar Ho Sake Aur Allah Tala Uski Taraf Dekhte Hain Aur Farishton Se Farmaate Hain Ke Aiy Farishton ! Tum Gawaah Raho Maine Is Aurat Ki Bakhsish Kar Di”

(Khwateen Ka Tareeqa E Namaz Page 40-41)

JAWAB:

Subhaanallah ! Is Hanafi Tareeqa E Namaz Ki Kitni Fazeelat Hai ?? Lekin Maulana Mufti Sakhrawi Sahab Ne Itni Aham Hadith  Ka Koi Hawaala Hi Nahin Diya Au Rise Be’ghair Hawaale Ke Is Kitaab Me Naqal Kar Diya Hai, Aisa Kyun Kiya Gaya Hai ?? Hamare Khyaal Me Iski Wajah Is Ka Hadith E Rasool Na Hona Hai, Kyonki Ye Riwaayat Sunan Bayheqi Me Maujood Hai Lekin Imam Bayheqi Ne Iske Bare Me Kaha Hai

“Ye Shakht Zaeef Ha, Is Jaisi Riwaayat Se Istadlal Nahin Kiya Ja Sakta”

Iske Baad Imam Bayheqi Ne Is Riwaaayat Ke Sabse Aham Raawi “Abu Mutie Al Hakam Bin Abdullah” Ke Baabat Kaha :-“Iski Hadithen Waazeh Taur Par Zaeff Hoti Hain, Aur Iski Aksar Riwaayat Kardah Hadithon Ki Mutabe’at Nahin Ki Jaati, Ise Imam Yahya Bin Maeen Wagerah Ne Zaeef Qarar Diya Hai”

Is Riwaayat Ki Babat Ye Saari Tafseel Usi Jagah Par Maujood Hai Jis Jagah Se Ise Naqal Kiya Gaya Hai Aur Wah Hai Imam Bayheqi Ki Sunan Kubra 2/222-223 Taba Qadeem(Old Edition) Aur Taba Jadeed Ka Ka Page No 2/314-315,

Lekin Mufti Sakhrawi Sahab Ne Is Hadith Ka Hawala Dena Hi Munaasib Nahin Samjha, Iski Wajah Wahi Hai Jo Hamne Bayaan Ki Hai..

To Be Continued…

#Umairsalfialhindi
# Islamicleaks

Sunday, February 21, 2016

AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 2)


BismillahirrahmanirraheemAURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 2)PART-1 SE AAGE…..Jaise Aurat Ke Liye Istashna Hai Ke Haiz Wa Nifaas Ke Ayyaam Me Uske Liye Namaz Maaf Hai, Namaz Me Sar Ka Dhaanpna Uske Liye Zaroori Hai, Imam Bhool Jaaye Toh Imam Ko Mutanabbeh Karne Ke Liye Mard Subhaanallah Kahe  Aur Aurat Tasfeeq Kare (Yani Hatheli Par Hatheli Mare, Subhaanallah Na Kahe) Ya Aur Job Hi Istashna Saabit Hai, Usme Farq Hoga, Uske Elaawa Koi Farq Na Hoga,


“Aiy Imaan Waalon Tum Par Roza Rakhna Farz Kiya Gaya Hai’

“Aa’manu Aur Alaikum” Dono Jama Muzkar Ke Seghe Hain, Iske Ba’wajood Iske Mukhaatib Sirf Momin Mard Hi Nahin Balke Momin Auratein Bhi Hain,

Dono Ke Liye Ramzaan Ul Mubaarak Ke Roze Farz Hain, Illa Ke Ye Kisi Par Istashna Saabit Ho, Is Huqm Siyaam Me Aurat Ke Liye Ye Istashna Saabit Hai Ke Wah Haiz Wa Nifaas Ke Ayyaam Me  Roze Nahin Rakh Sakti, Iske Elaawa Wa Roze Ke Deegar Ahkaam Me Mard Ke Saath Shaamil Hogi

“Aiy Imaan Waalon ! Un Kaafiron Se Ladon Jo Tumhaare Aas Paas Hain”

(Surah Tauba Ayat No 123)

Is Me Ahle Imaan Khitaab Karke Unko Jihad Karne Ka Huqm Diya Jaa Raha Hai, Lekin Ye Amal Chunke Mard Ke Daayera Amal Se  Talluq Rakhta Hai, Isliye Is Huqm Ki Mukhaatib Momin Auratein Nahin Hain,

Is Buniyaadi Nukte Ki Roshni Me Ham Arz Karenge Ke Namaz Ek Ibaadat Hai, Iska Huqm Mard Aur Aurat Dono Ko Hai, Dono Isko Ada Karne Ke Paaband Hain, Ye Dono Namaz Kis Tarah Adaa Karenge ?? Bilkul Us Tarah Jis Tarah Nabi E Kareem Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Usko Ada Kiya Hai Ya Ada Karne Ka Huqm Diya Hai, Uski Adaayegi Ke Tareeqe Me Dono Ke Darmiyaan Koi Farq Karna Jayez Nahin Hoga, Siwaaye Us Farq Ke Jiski Wazaahat Nabi E Kareem Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ki Hadith Me Milegi, Aur Hadith E Rasool Me Hamen Siwaaye In Farq Ke Aur Koi Farq Nahin Milta

1-       Aurat Sar Dhaanp Kar Namaz Padhe
2-      Aurat Subhaanallah Kahne Ke Bajaaye Tasfeeq Kare
3-      Aurat Ke Liye Masjid Me Aakar Ba’jamaat Namaz Padhna Zaroori Nahin Hai
4-      Aurat Mardon Ki Imamat Nahin Kar Sakti
Isliye Maulana Sakhrawi Sahab Ka Ye Kahna Ke “Auraton Ki Namaz Ka Tareeqa Bilkul Mardon Ki Tarah Hona Kisi Bhi Hadith Se Sarhatan Saabit Nahin Hai” Bada Ajeeb Hai,

Kyonke Iski Saraahat Ki Zaroorat Hi Nahin Hai, Jab Shariat Ne Dono Ke Darmiyaan Farq Kiya Hi Nahin Hai To Sahab E Shariat Ye Kis Tarah Farma Sakte They Ke Auraton Ka Tareeqa E Namaz  Bilkul Mardon Ki Tarah Hai,

Iski Misaal Is Tarah Samjhi Ja Sakti Hai , Shariat Ne Mard Aur Aurat Dono Ko Ramzaan Ul Mubaarak Ke Roze Rakhne Ka Huqm Diya Hai, Lekin Un Dono Ke Ahkaam Ke Darmiyaan Koi Farq Bayaan Nahin Kiya Hai, Iska Saaf Matlab Ye Hai Ke Jis Tarah Ek Momin Mard Roza Rakhega Usi Tarah Ek Momin Aurat Bhi Roza Rakhegi, Lekin Agar Kuch Log Aurat Ke Liye Mard Se Mukhtalif Ahkaam Gadh Lein, Uski Daleel Un Logon Se Poochi Jaaye Toh Wah Kahen Ke

“Auraton Ke Roze Rakhne Ka Tareeqa Bilkul Mardon Ki Tarah Hona Kisi Bhi Hadith Se Sarahatan Saabit Nahin Hota ”

Imaan’daari Se Farmaiyye ! Ye Koi Daleel Hai ???  Ya Is “Daleel “Se  Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Khud’saakhta Farq Saabit Ho Jaayega ?? Farq Toh Tab Saabit Hoga Jab Aap  Nusoos E Shariat (Quran Wa Hadith) Se Us Farq Ko Saabit Karenge..

Baherhaal Agar Maulana Sakhrawi Sahab Ka Ye Daawa Sahih Hota Ke “Khwateen Ka Tareeqa E Namaz  Mardon Ke Tareeqe Se  Juda Hona Bahut Se Sahaba Wa Tabain Se Saabit Hai” Toh Fir Unko Alfaaz Ke Ye Tota Maina Udaane Ki Zaroorat Pesh Na Aati, Lekin Chunke Unko Apni Pesh Kardah Hadithon Ka Ilm Hai, Goh Waah Apne Awaam Ko Andhere Me Rakhe Hue Hain, Isliye Wah Mukhtalif Qism Ke Heelon Par Majboor Hain ,

Teesra Daawa Unka Hai Ke “Chaaron Aimma Is Baat Par Mutaffiq Hain”

Is Daawe Ko Bhi Saabit Karne Ke Liye Mausoof Ne Jo Kartab Dikhaaye Hain Aur Jis Baazigiri Ka Muzaahirah Kiya Hai, Isko Ham  Uske Maqaam Par Jab Us Daawe Par  Agle Posts Me Guftughu Hogi Waazeh Karenge…. Inshallah

TO BE CONTINUED

#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks

Thursday, February 18, 2016

AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 1)
BismillahirrahmanirraheemAURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 1)


Ye Wazahat Agarche Hamare Liye Na’khushgawaar Hai Bil’khusoos Maujooda Halaat Me, Jab Ke Mulk Wa Millat Ko Ittehaad Ki Shakht Zaroorat Hai Lekin Jab Jaante Boojhte Din Ki Roshni Me Itne Bade Jurm Ka Irtekaab Kiya Jaaye Aur Is Irtekaab Bhi Un Logon Ki Taraf Se Ho Jo Member E Rasool Ke  Waaris Kahlaate Hain,


Lekin Hadith E Rasool Ke Naam Par Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ki Taraf Aisi Baatein Mansoob Karna Jo Aapse Saabit Hi Nahin Hai, Halaanke Aapka Farmaan E Giraami Hai


“Jisne Jaan Boojhkar Mujh Par Jhoot Bola Wah Apna Thikaana Jahunnam Me Bana Le”


(Sahih Bukhari)


Aur Wah Hadith, Jisko Apni Kitaab Me Darj Karne Wala Isliye Darj Kar Raha Hai Take Logon Ke Ilm Me Aa Jaaye  Ke Ye Shakht Zaeff Hai, Na’qaabil Hujjat Hai, Isse Istadlal Nahin Kiya Ja Sakta, Lekin Itni Waazeh Saraahat Ke Ba’wajood Ek Sheikh Ul Hadith Kahlaane Waala Sahaba Kitab Muhaddis Ki Us Saraahat Ko Toh Naqal  Nahin Karta, Lekin Use Apne Maslak Ke Asbaat Ke Liye Hadith E Rasool Kahkar Naqal Karta  Hai Aur Use Istadlal Karta Hai,
Farmaiyye ! Kya Uska Us Hadith Ko Allah Ke Rasool Muhammad Salallaho Alaihi Wasallam Ki Taraf Mansoob Karna Sahih Hai ?? Use Istadlal Karna Sahih Hai ?? Kya Ye Dhoka Aur Fareb Nahin ?? Dhoka Aur Fareb Ke Mutaallik Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Farmaan Toh Dekhiye

“Jisne Dhoka Diya Uska Taalluq Mujhse Nahin”

(Sahih Muslim)

In Tamheedi Guzaarsaat Ke Baad Ham Ab Maulana Abdurrauf Sakhrawi Sahab Nayeb Mufti Darul Uloom Karachi Ki Kitaab “ Khwateen Ka Tareeqa E Namaz” Ka Jaayeza  Lete Hain, Aur Unki Ilmi Khyaanaton Ko Waazeh Karte Hain Jiska Irtekaab Is Kitaab Me Kiya Gaya Hai,

Maulana Sakhrawi Sahab Is Kitab Ke Tamheedi Kalmaat Me Farmaate Hain

“Khwateen Ka Tareeqe E Namaz Aage Aa Raha Hai, Isse Pahle Ek Sawal Aur Tafseeli Jawab Likha Jaata Hai Jisme Khwateen Ke Tareeqe  Namaz  Ka Mardon Ke Tareeqa E Namaz Se Juda Hona Hadith E Tayyaba Aur Aasaar E Sahaba Se (Sabit) Kiya Gaya Hai Aur Ye Is Bina Par  Likha Ja Raha Hai Ke Aksar Ghair Muqallid Musalmano Ko Khususan Khwateen Ko Ye Taasir Dete Rahte Hain Ke Auraton Aur Mardon Ki Namaz Ada Karne Ka Ek Hi Tareeqa Hai, Chunanche Unki Ghair Muqallid Auratein Mardon Ki Tarah Namaz Ada Karti Hain Aur Ye Mahaz Na’waaqfiyat Par Mabni Hai, Lihaaza Is Tafseeli Wazaahat Ke Baad Ghair Muqallid Auraton Ko In Hadith Aur Asaar Ki Pairwi Karni Chahiye Aur Haq Ko Qubool Karna Chahiye, Aur Hanafi Mazhab Rakhne Waali Khwateen Ko Poora Itminaan Rakhna Chahiye Ke Unka Tareeqa Bilkul Sahih Hai, Aur Shariat Ke Mutaabik Hai, Lijiye Sawal Wa Jawab Padhiye”


SAWAAL:

Kya Farmaate Hain Ulema E Deen Is Masle Me Ke Ladki Hanafi Mazhab Se Taalluq Rakhti Hai, Uska Shauhar Ghair Muqallid Hai, Aur Wah Apni Biwi Se Kahta Hai Ke Tum Mardon Ki Tarah Namaz Padha  Karo, Auraton Ki Namaz Mardon Se Juda Hona Bilkul Saabit Nahin Hai, Ab Aap Bataayen Ke Hanafi Ladki Ko Shauhar Ke Mutaabik Apni Namaz  Mardon Ke Mutaabik Padhni Chahiye Ya Nahin ?? Aur Nez Hanafi Mazahab Me Aurat Ki Namaz  Ka Tareeqa Mardon Ki Namaz Ke Tareeqe Se  Juda Hona Hadith Se Saabit Hai Ya Nahin ?? Mufassal Aur Mudalllal Jawab De Kar Mutmain Farmaayen…..

(Khwateen Ka Tareeqa E Namaz Page 36-37)

JAWAB:

Iske Jawab Me Maulana Sakhrawi Sahab Farmaate Hain

“Mazkoorah Soorat Me Ahle Hadith Shauhar Ka Apni Hanafi Biwi Ko Mardon Ke Tareeqe Se Namaz Padhne Par Majboor Karna Jaiz Nahin , Kyonki Auraton Ki Namaz Ka Tareeqa Bilkul Mardon Ki Tarah Hona Kisi Bhi Hadith Se Sarahatan Saabit Nahin, Balke Khwateen Ka Tareeqe Namaz  Mardon Ki Tareeqe Se Alag Hona Bahut Si Hadith Aur Aasaar E Sahaba Wa Tabain Se Saabit Hai Aur Chaaron Aimma  Faqeeh Imam E Azam Abu Haneefa, Imam Malik, Imam Shafai Aur Imam Ahmad Is Par Mutaffiq Hain, Tafseel Zel Hai”

Dusri Baat Likhi Hai

“Balke Khwateen Ka Tareeqe Namaz Mardon Ke Tareeqe Se Juda Hona Bahut Si Hadith Aur Aasaar E Sahaba Wa Tabain Se Saabit Hai”

Teesra Daawa Ye Kiya Hai Ke

“Chaaron Aimma Faqeeh Is Par  Mutaffiq Hain”

Is Silsile Me Hamari Pahli Ghuzaarish Ye Hai Ke Mausoof Ko Hadith Ke Saath Aasaar Sahaba Wa Tabain Ke Zikr Ki Zaroorat Kyon Pesh Aayi ?? Hamare Nazdeek Iski Wajah Mahaz Wazan Badhaana Aur Ru’aab Daalna Hai, Warna Haqeeqat Ye Hai Ke Sahih Sanad Se Marwi Ek Hadith Bhi Is Masle Me Ulema E Ahnaaf Ke Paas Nahin Hai Aur Aisa Hi Maamla Aasaar E Sahaba Wa Tabain Ka Hai, Jaisa Kea Age Chalkar Hamare Daawe Ki Sadaaqat Roz Roshan Ki Tarah Waazeh Ho Jaayegi,

Dusri Guzaarish Ye Hai Ki Mufti Sahab Ne Farmaaya

“Auraton Ki Namaz Ka Tareeqa Bilkul Mardon Ki Tarah Hona Kisi Bhi Hadith Se Sarahatan Saabit Nahin Hai”

Ye Baat Ek Hadh Tak Sahih Hai, Lekin Iska Matlab Ghalat Liya Gaya Hai, Yani Baat “Sahih Hai Lekin Isse Muraad Baatil Liya Gaya Hai” Ke Misdaaq Is Baat Ko Samjhne Ke Liye Buniyaadi Nukte Ko Samjhna Zaroori Hai,

Islam Ki Ru Se Aurat Ka Daayera Kaar Gharelu Umoor Khaana, Hamal Wa Raza’at Aur Bachhon Ki Nigraani Wa Hifaazat Tak Mahdood Hai, Aur Mard Ka Daayera’kaar Mu’aashi Jeddo Jehad Aur Tamam Berooni Maamlaat (Siyaasat, Jihad Wa Qitaal Wagerah) Tak Wasee Hai, Isliye Shariat Ne Mard Wa Aurat Dono Ko Unki Alag Alag Zimmedaarion Aur Tabbi Ausaaf Ka Lihaaz Karte Hue Ek Dusre Se Mukhtalif Ahkaam Bhi Diye Hain, Lekin Jahan Judagaana Salahiyaton Aur Usi Ke Hisaab Se Mukhtalif Faraiz Ka Masla Nahin Hai, Wahan Un Dono Ke Liye Mustarka Ahkaam Bhi Diye Hain, Is Aitbaar Se  Ahkaam Ki 3 Sooratein Banti Hain

1-Wah Ahkaam Jinka Taalluq Mard Ke Daayera Amal Aur Uski Munfarad Khususiyaat Aur Salahiyaton Aur Uske Khaas Faraiz Wa Waajibaat Se Hai,
2- Wah Ahkaam Jinka Taalluq Aurat Ke Daayera Amal Aur Uski Sanafi Khususiyaat Aur Uske Khaas Faraiz Wa Waajibaat Se Hai,
3- Wah Ahkaam Jinka Taalluq Kisi Bhi Khususi Sanaf Ya Uspar Mabni Masail Se Nahin Hai, Balke Wah Aam Hai Jinko Mard Wa Aurat Dono Yaksa Taur  Par Kar Sakte Hain, Kisi Ki Bhi Sanafi Khususiyaat Unke Karne Me Rukaawat Nahin Banti, Is Liye Shariat Ne Bhi Unke Liye Alag Alag Ahkaam Tajweez Nahin Kiye,

Pahli Qism Ke Ahkaam Ke Muqallaf Sirf Mard Hain Aur Inme Mukhaatib Bhi Wahi Samjhe Jaayege,

Dusri Qism Ke Ahkaam Ke Muqallaf Sirf Auratein Hain Aur Unme Mukhaaatib Wahi Samjhin Jaayengi,

Albatta Teesri Qism Ke Ahkaam Ke Dono Hi Muqallaf Aur Dono  Hi Unke  Mukhaatib Samjhe Jaayenge,

Imaan Wa Aqaid, Ibadaat Wa Akhlaaqiyaat Ki Tamaam Taalimaat Isi Teesri Qism Me Daakhil Hai Aur Dono Hi Unke Yaksan Taur Par Mukhaatib Hain, Illa Ke Shariat Unme Se Kisi Huqm Se Kisi Ek Ko Mushtashna (Alag) Kar De,

Jab Tak Koi Istashna Kisi Sahih Daleel (Quran Ki Aayat Ya Sahih Hadith) Se Saabit Nahin Hoga, Mard Wa Aurat Ke Liye Ek Hi Huqm Hoga, Jaise  “ Akeemus Salaah Wa Aa Tuz Zakaah” Ka Huqm Hai, Isme Aurat Wa Mard Dono Shaamil Hain, Isliye Dono Hi Iske Muqallaf Hain, Aur Unka Tareeqa Adaayegi Bhi Dono Ke Liye Ek Sa Hoga Jab Tak Kisi Ek Sanaf Ke Liye Koi Khaas Istashna Saabit Nahin Hoga…

To Be Continued..

#islamicLeaks
#UmairSalafiAlHindi