DAWATUS SALAFIYYAH

DAWATUS SALAFIYYAH
Elegant Enterprises

Tuesday, February 9, 2016

KYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART - 3

BismillahirrahmanirraheemKYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ??  PART - 3MUFTI SAHAB KI BAYAAN KARDAH HADITH KA JAAYEZA:Ab Mufti Sahab Ki Bayaan Kardah Hadith Ka Jayez Liya Jaaye,


NIYYAT BANDHTE WAQT HAATH UTHAANE ME FARQ ?


Mufti Sahab Likhte Hain :-“ Ab Is Silsile Me Hadith Zikr Ki Jaati Hain Ke Auratein Haath Kahan Tak Uthaayen Muazzam Tibraani Me Hz Wail Bin Hujr (Ra) Ki Riwayat Hai Ke Janab Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya Ke:-  Ibn Hajar Jab Tu Namaz Padhe Toh Apne Dono Haathon Ko Apne Dono Kaano Ke Baraabar Kar Le Aur Aurat Apne Haathon Ko Apne Seen Eke Baraabar Kar Le ,  Aur Imam Bukhari Ne Apne Ek Mustaqal Risaale Me Jo Juzz Ul Rafulyadain Hai, Naqal Kiya Hai Ke Abdarbah (Ra) Kahte Hain Ke Maine Hazrat Umme  Darda (Ra) Jo Mashhoor Sahabiyah Hain Ko Namaz Me Kandhon Ke Baraabar Haath Uthaate Dekha Hai,


Dono Hadithon Par Amal Is Tarah Hoga Ke Kandhon Tak Haath Uthaane Me Haath Ka Kuch Hissa Seen Eke Baraabar Bhi Ho Jaata Hai”


JAWAB:


Ye Hain Mufti Sahab Ke Dalail Is Bare Me Ke Niyyat Baandhte Waqt Auratein Haath Kahan Tak Uthaayen,


Hz Wail  Bin Hujr (Ra) Mki Riwayat Se Mausoof Ne Saabit Kiya Hai Ke Mard Apne Dono Haath Kaano Tak Uthaayen Aur Aurat Seene Tak ! Lekin Hazrat Waazeh Rahe Ke Hazrat Wail Bin Hujr (Ra) Ki Ye Riwayat Hasab Tasreehaat Muhaddiseen Ke Zaif Hai Jaisa Ke Majmua Ul Zawaid Me Ba’hawala Tibrani Ye Riwayat Ba’sanad Maujood Hai Aur Wahan Hafiz Haythami (Rh) Ne Saraahat Ki Hai Ke Is Me Umme Yahya Bint Abdul Jabbar Ek Raawiya Hai Jo Majhool Hai
“Main Ise Nahin Jaanta”


(Majmua Ul Zawaid 2/103)


Mufti Sahab Ka Asal Madar E Istadlal Isi Riwaayat Par Hai Jo Istadlal Wa Hujjat Ke Qaabil Hi Nahin,


Imam Bukhari (Rh) Ke Risaale “Juz Ul Rafulyadain”Se Abdarbah Ki Jo Riwayat Naqal Ki Hai, Use Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Farq Ka Wah Pahlu Nikalta Hi Nahin Jo Mufti Sahab Isse Qaseed Farma Rahen Hain, Isliye Is Par Istadlal Ki Jo Imaarat Khadi Ki Gayi Hai Wah Be’buniyaad Hai,


Baher’haal  Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan, Rafulyadain Ke Farq Ki Baabat Ahnaaf Ke Paas Koi  Sahih Hadith Maujood Nahin Hai, Jaisa Ke Ibn Hajar (Rh) Aur Hafiz Shaukani (Rh) Ne Bhi Likha Hai, Jinki Nazar Hadith Par Badi Gahri Aur Wasee Hai, Chunanche Hafiz Ibn Hajar Askalani (Rh) Likhte Hain


“Hanafiyah Jo Ye Kahte Hain Ke Mard Haath Kaano Tak Uthaaye Aur Aurat Kandhon Tak, Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Farq Karne  Ka Ye Huqm Kisi Hadith Me Waarid Nahin”

(Fath Ul Bari Kitab Ul Azaan Bab No 85 Page No. 284, Taba Dar Us Salam Riyadh)

Imam Shaukani (Rh) Likhte Hain

“Ye Rafulyadain Aisi Sunnat Hai Jo Mard Wa Aurat Dono Ke Darmiyaan Mushtarkah Hai (Yani Dono Ke Liye Ek Sa Hai) Iski Baabat Dono Ke Darmiyaan Farq Karne Ka Koi Huqm Nahin Hai, Isi Tarah Miqdar E Rafulyadain Me Bhi Farq Karne Ki Koi Saraahat Manqool Nahin Hai, Jaisa Ke Hanfiyah Ka Mazhab Hai Ke Mard Haath Kaano Tak Aur Aurat Kandhon Tak, Hanafiyah Ke Paas Is Amal Ki Koi Daleel Nahin Hai”

(Neelul Autar 2/198, Bab Rafulyadain)

HAATH BAANDHNE ME FARQ ?
Iske Baad Mufti Sahab Farmaate Hain

“Haath Baandhne Me Bhi  Huzoor E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Se  Dono Tareeqe Saabit Hain, Mardon Ke Naaf Se Neeche Haath Baandhne Aur Auraton Ke Seeene Par Haath Baandhne Se Dono Qism Ki Riwayat Par Amal Ho Jaata Hai”

Yahan Par Mufti Sahab Ne 2 Riwayatein Naqal Farmayi Hain, Ek Hazrat Ali (Ra) Ki Jisme Zer E Naaf Haath Baandhne Ka  Bayan Hai, Aur Dusri Hazrat Wail Bin Hujr (Ra) Ki Jisme Unhone Farmaya Hai Ke Maine Rasoollullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Saath Namaz Padhi, Maine Aap Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Dekha Ke Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Seene Par Haath Baandhe,

Mufti Sahab Ne Dono Riwayaat Me Ye Tatbeeq Di Hai Ke Tahtus Sarah (Zer E Naaf) Waali Riwaayat Par Mard Amal Karen Aur Aali Sadr (Seene Par Haath Baandhne) Waali Riwayat Par Auratein Amal Karen,

Halaanke Jama Wa Tatbeeq Ki Zaroorat Us Waqt Pesh Aati Hai Jabke Dono Riwayat (Jo Ba’zaahir Muta’aariz Hai) Sanad Sahih Hon,  Agar 2 Mutaa’aariz Riwaayat Aisi Honk E Sanadan Ek Sahih Ho Aur Dusri Zaif Ho, Toh Muhaddiseen Ke Usool Ke Mutaabik Amal Sahih Ul Sanad Riwaayat Par Hoga, Zaif Riwaayat Ko Sahih Ke Muqaable Me Tarq Kar Diya Jaayega, Isliye Mufti Sahab Ka Pahla Farz Ye Tha Ke Haath Baandhne Waali Dono Qism Ki Riwaayaton Ke Mutaalliq Ye Saabit Kart Eke Sanadan Dono Sahih Aur Ek Si Haisiyat Ki Haamil Hain, Lihaaza Tatbeeq Ke Be’ghair Chaarah Nahin,

Iske Baad Hi Mufti Sahab Ki Tatbeeq Qaabil E Tasleem Ho Sakti Hai !!

Bina  Haisiyat Is Tatbeeq Se Pahle Dono Riwayaton Ki Sanadi Haisiyat Dekhne Ki Zaroorat Hai,

Hz Ali (Ra) Ki Riwaayat Sunan Abu Dawood Ke Us Nuskhe Me Nahin Hai Jo Pak Wa Hind Me Mutaddid Awwal Hai, Taaham Abu Dawood K Eek Nuskhe ( Ibn Al Araabi ) Me Ye Riwaayat Maujood Hai, Lekin Wahan Imam Abu Dawood (Rh) Ne Iske Zaif Hone Ki Bhi Saraahat Kar Di Hai (Aunul Mabood 1/275),

Ye Bhi Mufti Sahab Ki Ilmi Diyaanat Ka Ek Shahkaar Hai Ke Riwaayat Ke Liye Toh Sunan Abu Dawood Ka Hawaala Diya Hai Lekin Riwaayat Ke Saath Hi Uske Zaif Ki Jo Saraahat Usme Hai, Use Gol Kar Gaye,

Iske Elaawa Hazrat Wail Bin Hujr (Ra)  Jo Sahih Ibn Khuzaima Me Hai Aur Bulugh Ul Maram Me Hafiz Ibn Hajar (Rh)  Ne Use Naqal Kiya Aur Use Sahih Qarar Diya Hai, Fath Ul Baari Me Bhi Us Riwaayat Ko Sahih Batlaaya Hai, Nez Deegar Muhaddiseen Ne Bhi Usko Sahih Kaha Hai, Hatta Ke Kai Hanafi Ulema Ne Bhi Hadith Hz Ali (Ra) Ko Zaif Aur Hadith Hz Wail Bin Hajr (Ra) Ko Sahih Qarar Diya Hai,

Chunanche Chand Hawaale Inshaallah Next Post Me Mulaaheze Honge..

To Be Continued…

#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks

Saturday, February 6, 2016

KYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART 2
BismillahirrahmanirraheemKYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART 2MUFTI SAHAB SE HAMARI GHUZAARISHAAT:


1-Mohtarma Ke Jawab Me Mufti Sahab Ko Chahiye Tha Ke Wah Aisi Hadith Naqal Kar Dete Jinme Auraton Ki Namaz Ke Baabat Mardon Se Mukhtalif Huqm Diya Gaya Hai Taaki Baat Bilkul Saaf Ho Jaati, Lekin Muti Sahab Ne “Dalail” Zikr Karne Se Pahle Toh Ye “Wa’az” (Naseehat )Farmaaya Ke Awaaam Qur’an Wa Hadith Ko Samjhne Ki Salaahiyat Hi Nahin Rakhti, Isliye Unko Chahiye Ke Unke Ulema Jo Kuch Batlaayen Aankhen Band Karke Un Par Amal Karte Rahen, Halaanke Awaam Ki Babat Mutlaqan Ye Faisla Bilkul Ghalat Hai.


Bila’shubah Quraan Wa Hadith Ko Samjhne Ke Liye  Matloobah Kisi Qaabiliyat  Wa Ilm Ki Zaroorat Hai Lekin Awaam Ko Ye Nishaan’dehi Toh Karaayi Ja Hi Sakti Hai Ke Falan Masle Ki Baabat Quraan Ki Falan Aayat Ya Falan Hadith E Rasool  Hai, Awaam Ke Log Itne Bhi Jahil Nahin Hain Jo Ke Wah Ahdith  Ka Tarjuma Bhi Padh Kar Uska Matlab Na Samjh Saken Ya Uleme Ke Samjhaane Se Bhi Unke Palle Kuch Na Pade,

2- Ye Kahna Ke “Aam Logon Ke Liye Yahi Huqm Hai Ke Wah Apne Maslak Ke Fuquha Aur Imam Ke  Bayaan Kiye Hue Masail Par Amal Karen”

Iski Baabat Mufti Sahab Se Ye Poocha Ja Sakta Hai Ke Ye Huqm Kisne Diya Hai ?? Quraan Hakeem Ne Toh Baar Baar Allah Aur Rasool Ki Ita’at Ka Huqm Diya Hai, Ita’at E Aimma Wa Fuquha Ka Huqm Toh Kahin Bhi Nahin Diya Hai, Musalman Awaam Agar Paband Hai Toh Wah Quraan Wa Hadith Ke Hain Na Ke Aqwaal Imam Wa Fuquha Ke,

Awaam Ulema Ki Taraf Ruju Bhi Is Nuqta E Nazar Se Karte Hain Ke Unhe Quraan Wa Hadith Se Masla Bataayen,Unka Ye Maqsad Harghiz Nahin Hota Ke Muti Kisi Faqeeh Ya Imam Ke Qaul Ka Hawaala De Kae Masla Saabit Kare, Aise Musalman Awaam Ko Quraan Wa Hadith Se  Billkul Ghaafil Aur Be’khabar Rakhna Balke Quraan Wa Sunnat Ke Khilaaf Masail Par Amal Karne Ka Unko Huqm Dena Kya Diyaanat Insaaf Par Mabni Hai ??

3- Teesri Baat Mufti Sahab Ne Ye Bayaan Farmaayi Hai Ke “Fuquha Hazraat Jo Kuch Kahte Hain Unki Asal Quraan Wa Hadith Se Hi Hoti Hai, Aur Asal Ke Be’ghair Kuch Nahin Kahte”

Sawal Ye Hai Ke Is Maqaam Par  Is “Saraahat” Ki Zaroorat Kyun Pesh Aayi ??? Agar Inka Ye Daawa Hai Ke Fuquha Ki Koi Baat Quraan Wa Hadith Ke Khilaaf Nahin Hai Toh Is Masle Ki Wazaahat Ki Zaroorat Hi Nahin Rahti, Asal Dalail Pesh Karne Se Mutaallik Fuquha Ki Baabat Is Amr Ki Saraaaht Hi Is Baat Ki Nishaan’dehi Kar Deti Hai Ke “Daal Me Kuch Kaala Zaroor Hai”

Waqeya Ye  Hai Ke Mohtarma Ne Mufti Sahab Se Jo Sawaal Kiya Hai, Uska Koi Jawaab Mufti Sahab Ke Paas Nahin, Kisi Bhi Sahih Hadith Me Auraton Ko Mardon Se Mukhtalif Ruku, Sujood, Rafulyadain Ka Huqm Nahin Diya Gaya Hai, Isi Liye Muhtaram Mufti Sahab Mazkoorah Tamheedi Irshaadaat Par Majboor Bhi Hue,

Iske Baadmufti Sahab Likhte Hain:-“Chunanche Fuquha E Hazraat Namaz Me Auraton Ki Hiyyat Ke Bare Me Jo Makhsoos Sooratein Bayaan Karte Hain, Wah Sab Hadith Se Saabit Hain”

Lekin Ham Ye Daawa Karte Hain Ke Muti Sahab Ka Ye Dawa Be’buniyad Hai Kyonki Wah Ek Bhi Sahih Hadith Iski Baabat Pesh Nahin Kar Sakte, Jaisa Ke Aage Ke Posts Me Maalum Hoga,


SHARI’AT SHAAZI:

Phir Likhte Hain:-“ Isse Qabl Ke Ham Wah Hadithen Zikr Karen Ye Baat Samjh Li Jaaye Ke Auraton Ke Bare Me Shari’at Ka Mansha’a Ye Hai Ke Wah Hatta La’maqaan Satar Aur Parde Se Rahen Khwaah Ghar Me Rahen Ya Kamre Me, Tanha Hon Ya Dusron Ke Saamne Hatta Ke Namaz Jo Eham Tareen Ibaadat Hai, Usme Bhi Iska Lihaaz Kiya Gaya Hai, Is Tarah Namaz Ki Baaz Sooraton Me Jo Makhsoos Hiyyatein Bayaan Ki Gayi Hain, Uski Illat Bhi Satar Aur Pardah’poshi Bataayi Hai”

Bila’shubah Auraton Ke Parde Aur Satar Ki Baar Shari’at Ka Jo Mansha’a Mufti Sahab Ne Batlaaya Hai Use Inkaar Nahin, Lekin Isse Maqsood Agar Namaz Ke Khud’saakhta Tareeqe Ka Jawaaz Muhayya Karna Hai Toh Ye Sahih Nahin Hai, Shari’at Ne Jo Tareeqa E Namaz Batlaaya Hai (Jisme Auraton Aur Mardon Ke Darmiyaanj Koi Farq Nahin Kiya Gaya Hai) Us Tareeqe Se Khwateen Be’pardah Aur Be’satar Nahin Hoti,

Agar Aisa Hota Toh Shari’at Khud Auraton Ko Mardon Se Mukhtalif Namaz Ka Huqm Deti Jaisa Ke Baaz Ahkaam Auraton Ke Liye Alag Hain, Unke Elaawa Agar Koi Mukhtalif Tareeqa Namaz Auraton Ke Liye Ye Kah Kar Ijaad Karenge Ke

“Isme Pardah Aur Satar Ka Zyada Ehtemam Hai”

Toh Ye Bahut Badi Jasaarat Hai, Aur Ye Aayat

“Aur Allah Aur Uske Rasool Se Aage Na Badho” (Surah Hujrat Ayat No 1) Ke Sarihan Khilaaf Hai,

Iske Mane Toh Ye Honge Ke Allah Taala Aur Uske Rasool  Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Toh Ye Malum Na Hua Ke Auraton Ke Liye Falan Tareeqa Sajda Ya Tareeqa Ruku Astar (Zyadah Ba’pardah) Hai, Aur Isse Shari’at E Islamiyah Ka Mansha’a Zyadah Sahih Tareeqe Se Poora Hota Hai, Taaham Baad Ke Fuquha Ko Ye Nukta (Point) Soojh Gaya Aur Unhone Is Khaalipan Ko Pur Karke Shari’at Ke Man’sha Ki Taqmeel Kar Di Hai,

Nauzubillah Summa Nauzubillah

Kya Mufti Sahab Ki Bayan Kardah Illat Se  Yahi Kuch Waazeh Nahin Hota ???


To Be Continued

#Islamicleaks
#UmairSalafiAlHindi

Wednesday, February 3, 2016

KYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART 1


BismillahirrahmanirraheemKYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART 1Auratein Namaz Kis Tarah Padhen ?? Bilkul Mardon Ki Tarah Ya Inse Mukhtali Tareeqe Se ??


Ye Masla Har Musalman Ke Liye Qaabil E Ghaur Hai, Hamare Mulk Ki Aksariyat Iqh Hanai Ki Pairokaar Hai Aur Unki Auratein Mardon Se Mukhtali Namaz Padhti Hain, Iqh Hanafi Ke Hawaale Se Toh Unka Tarz E Amal Ek Mantaqi Pahlu Apne Andar Rakhta Hai Ke Ahnaaf Apni Iqh Ke Paaband Hain Ya Ba’qaul Unke Unhe Iqh Hanafi Hi Ki Pairwi Karni Chahiye,


Lekin Kya Auraton Ka, Mardon Se Mukhtali Tareeqe Se Namaz Padhna Hadith Sahiha Se Bhi Saabit Hai ?? Aisa Harghiz Nahin , Ek Hadith Bhi Aisi Nahin Hai Jisse Ye Saabit Hota Ho Ke Auraton Ke Haath Baandhne, Haath Uthaane, Aur Ruku Wa Sujood Ki Kaifiyat Mardon Se Mukhtalif Hai, Lekin Ulema E Ahnaa Apne Awaam Ko  Mutmain (Satisfy) Karne Ke Liye Yahi Daawa Karte Hain Ke Farq Wa Akhtelaaf Hadith Se Saabit Hai,


Halaanke Ye Daawa Be’buniyaad Bhi Hai Aur Amaanat Wa Diyaanat Ke Khilaa Bhi (Jaisa Kea Age Ke Posts Me Bataaya Jaayega Inshaallah)


KYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE MUKHTALI HAI ??EK HANAFI MUFTI SAHAB KE DALAIL KA JAAYEZA:Is Post Aur Ainda Post Me Karachi K Eek Hanafi Mufti Sheikh Ul Hadith Maulana Subhaan Mahmood Sahab Ke Mazkoora Bala Unwaan  Par Dalail Ka Jaayeza Liya Gaya Hai, Jisme Mard Wa Aurat Ka Tareeqa E Namaz Alag Alag Sabit Karne Ki Koshish Ki Gayi Thi, Halaanke Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai


“Tum Us Tarah Namaz Padho Jis Tarah Mujhe Padhte Hue Dekhte Ho”


(Sahih Bukhaari Kitab Ul Azaan)


Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Ye Huqm Aam Hai Jisme Har Musalman Mard Wa Aurat Shaamil Hain, Is Lihaaz Se Jo Tareeqa E Namaz Mardon Ka Hai Wahi Aurat Ka Hai, Siwaaye Un Cheezon Ke Jin Ki Saraahat Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaa Di Hai,


Maslan

1-      Auraton Ko Huqmdiya Gaya Hai Ke Wah Odhni Ke Beghair Namaz Na Padhen
2-      Masjid Me Jaakar Namaz Padhna Auraton Ke Liye Farz Nahin Wagerah Wagerah

Baaqi Auratein Haath Kahan Baandhen, Aur Kahan Tak Uthaayen, Qaayeda Wa Qayaam Unka Kis Tarah Ho, Sajdah Kaisa Karen ??? Inke Bare Me Jo Huqm Mardon Ke Liye Sahih Hadith Se Saabit Hai Wahi Huqm  Auraton  Ke Liye Hai, In Cheezon Me Us Waqt Tak Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Farq Karne Ki Koi Maqool Wajah Wa Buniyaad Nahin Hai, Jab Tak Sahih Hadith Se Saabit Na Kar Diya Jaaye..

Is Silsile Me Jo Fatawa Mufti Sahab Ka Shaya (Publish) Hua Hai, Is Post Me Uska Jaayeza Pesh Kiya Ja Raha Hai Jisse Waajeh Ho Jaayega Ke Biraadraan E Ahnaaf Ke Paas Apne Maslak Ke Asbaat Me Koi Mazboot Daleel Nahin Hai,

MUFTI SAHAB KE FATAWE KE SHURU’AAT ME HI KAMZORI KA AITRAAF:


Sabse Pahle  Mufti Sahab Ne “Dalail” Zikr Karne Se Pahle Ba’taur Tamheed Ye Irshaad Farmaaya Ke

“ Fuquha E Hazraat Job Hi Masla Bayaan Karte Hain Uski Asal Quran E Kareem Aur Hadith Se Hoti Hai, Albatta Ye Maalum Karna Ke Quran Wa Hadith Me Uski Asal Kahan Hai? Ye Hark Is Wa Naakis Ka Kaam Nahin Hai Balke Iske Liye Mujtahidaana Salaahiyat Ki Zaroorat Hai, Isliye Aam Logon Ke Liye Yahi Huqm Hai Ke Wah Apne Maslak Ke Fuquha Aur Imam Ke Bayaan Kiye Hue Masail Par Amal Kare, Usi Me Unke Liye Aafiyat Hai Kyonke Awaam Khud Quraan Wa Hadith Ko Sahih Tareeqe Se Samajh Kar Masail Malum Nahin Kar Sakte, Albatta Mujtahideen Aur Fuquha Hazraat Uski Asal Ko Talaash Karte Hain Aur Asal Ke Be’ghair Kuch Nahin ”

(Roznama Jasaarat , Karachi)

Pahle Iske Ke Mufti Sahab Ki In Tamheedi Guzarishaat Par Kuch Arz Kiya Jaaye, Pahle Us Aurat Ka Sawaal Bhi Padh Liya Jaaye Jiske Jawab Me Mufti Sahab Ne Ye Kuch Irshaad Farmaya Hai,

Sawal Ye Tha

“Maulana Ashraf Ali Thanwi Aur Baaz Deegar Ulema E Deen Ne Ye Farmaaya Hai Ke Mard Niyat Baandhte Waqt Kaan Ki Lau Tak Anguthe Le Jaaye Aur Aurat Sir Andhe Tak, Mard Ze E Naaf Haath Baandhe Aur Auratein Seene Par, Ruku Me Mard Ungaliyan Yun Rakhe Aur Khwaateen Is Tarah, Mard Kamar Ko Uthaa Kar Sajda Kare Aur Auratein  Bilkul Dab Kar Aur Zameen Se Chipakkar Sajda Karen

Maine Yahi Masla Malum Karne Ke Liye Hadith Bukhari Aur Mishkaat Shareef Me Bab Ul Salat Khaas Taur Par Mutaala Kiya, Mujhe Toh Koi Hadith Unme Is Bare Me Nahin Mili, Suna Hai Ke “Durre Mansoor”  Me Ek Hadith Is Bare Me Waarid Hai, Aaj Kal Yahan  Auraton Me Ye Bahes Chal Rahi Hai, Agar Waqi Me Mard Saahbaan Aur Auraton Ki Namaz Ki Hiyyat Me Itna Bada Farq Hota Toh Hazrat Aisha (Ra)  Jinhone 2000 Se Zyaada Hadithen Bayaan Farmaayi Hain (Jinme Khwateen Ke Mutaalliq Hadithen Khaas Hain) , Toh  Aap Is Farq Ke Bare Me Zaroor Waajeh Taur Par Hadithen Bayan Farmaati, Mumkin Hai Aap Ne Bayaan Farmaayin Hon  Jo Meri Nazar Se Na Ghuzri Ho”

(Begum Abdul Ghani, Karachi)


To be continued

#IslamicLeaks
#UmairSalaiAlHindi

Monday, January 25, 2016

MUSAAFA EK HAATH SE YA DO HAATH SE ??

मुकल्लिदीन  कहते हैं के सहीह बुखारी मे दो हाथ से मुसाफा  करने की दलील है


अपने आपको गैर अहले हदीस कहने वाले मुकल्लिद हज़रात अहले हदीस को चेलेंज करते हैं की एक हाथ से मुसाफे की दलील अहले हदीस कयामत तक नहीं दे सकते  ताज्जुब की बात है  जो कुरान वा हदीस को मानने का दावा करता हो उसी के  पास हदीस ना हो. ऐसा  क्या मुमकिन हो सकता है,
एक सवाल किया जाता है की दो हाथ से मुसाफे की दलील सहीह बुखारी मे है. लेकिन अहले हदीस इनकार करते हैं,


मेरा मूकल्लिदीन से सवाल है की बतायें की इमाम बुखारी  ने कहाँ पर लिखा है की मुसाफ़ा दो हाथ से करना चाहिये. बुखारी  हमने भी पड़ी है

दर हकीकत  असल मे इमाम बुखारी रह ने बाब उल मुसाफा  के बाद एक बाब बाँधा है  "बाब उल अख्ज बिल यदैन  " यानी दो हाथ से पकड़ने का बयान, दर हकीकत मुहद्दिस का बाब दावा होता है, और उस बाब के तहत जो हदीस लायी गयी है वो दावे की दलील होती है, लेकिन यहाँ मुकल्लुद्दीन को शुबह हूआ  और समझा की यहाँ इमाम बुखारी  कह रहें हैं की दो हाथ से मुसाफा करना चाहिये,

फ़िर से समझो, पहले इमाम बुखारी बाब बाँधते हैं  "बाब अख्ज  बिल  यदैन " दो हाथ से पकड़ने का  बयान, जाहिर  है  ये दावा है, और इमाम बुखारी  इस दावे की दलील लायें हैं इस बाब मे, हदीस  लायी  गयी, बीच  मे एक सहाबा का  असर  लाया गया

" हज़रत  हम्माद इब्ने जैद ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रह से दो हाथ  से मुसाफा किया "

देखिये तीन चीज़ें हो गयी, एक बाब है  जो दावा है, बाद मे हज़रत हम्माद इब्ने जैद का असर पेश किया गया, उसके बाद हदीस लायी  गयी, और हदीस आ रहि है उस दावे की दलील मे

" हज़रत  अब्दुल्लाह  इब्ने मसूद रजि  का एक हाथ मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैही वसल्लम  ने अपने दोनो हाथों  मे लिया  हूआ  था "

लिहाजा जो ये हदीस लायी गयी है वो दावे के मुताबिक नहीं है, अगर  मान लिया जाये  की दोनो हाथ से मुसाफा है  तो बीच मे ये असर क्यों लाया गया? इस वजह से लाया गया की  इतना बड़ा आदमी उसका ये अमल हदीस के खिलाफ है. लिहाजा उसका ये अमल नहीं माना जायेगा,

और एक दलील से साबित करूँ, हज़रत  इब्ने  शुब्रुमा  रजि  की एक बात  को हज़रत इमाम बुखारी  रह  ने सही बुखारी के अंदर लाते हैं  किताब  उल फजाईल कुरान  मे

" इब्न शुब्रुमा कहते हैं की मैने नहीं देखा की  पूरे कुरान मे कोई सूरह  3 आयत से कम बोले,अगर नमाज़ मे 3 आयत से कम पढ़ना दुरुस्त नहीं है "  किसने  कहा "इब्ने  शुब्रुमा " लिहाजा  नमाज़  मे  3 आयत से कम तिलावत नहीं करना चाहिये,कम  से  कम 3 आयत,

अब इब्ने शुब्रुमा का ये कौल  हज़रत इमाम बुखारी  बाब मे जिक्र  करते है और इसके बाद हदीस लाते हैं
"हज़रत  मुहम्मद  सल्लल्लाहो  अलैहि  वसल्लम  ने  नमाज़ मे 3 आयतों से कम भी  पड़ा है, " और दलील पेश की के ये 2 आयते  आपने  पड़ी हैं

(सही बुखारी जिल्द नO 6 किताब न0 61 हदीस न0 571)


अब दो हाथ से मुसाफा  या एक हाथ से

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ صَافَحْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

हज़रत अब्दुल्लाह  बिन बुस्रिन रजि  फ़रमाते हैं के :-" तुम लोग मेरे इस हाथ को देखते हो, मैने इसी हाथ से रसूल्लुल्लह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम  से मूसाफा किया है  और हदीस को जिक्र किया "
(तम्हीद इब्नुल बर्र जिल्द 12 पेज 247)

ये हदीस एक हाथ से मुसाफा करने की खुली दलील है,


हज़रत अमर बिन अल आस रजि  बयान करते हैं के जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल मे इस्लाम डाला तोह मैं रसूल्लूल्लाह सल्ललहो अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा:-" रसूलूल्लाह सल्लल्लाहो  अलैहि  वसल्लम अपने दायें  हाथ को आगे बढ़ाइये  के मैं आपसे बैत करूँ, पस  आप सल्लल्लाहो  अलैहि वसल्लम  ने अपना  दाँया हाथ आगे बढ़ाया, के मैने अपने हाथ को समेट लिया,

आप रसूल्लूल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया की :-" अमर तुझे किस चीज़ ने रोक लिया " मैने अर्ज किया  के कुछ शर्त करना चाहता हूं, आप रसूल्लूल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम  ने फरमाया :-" किस बात की शर्त करना चाहते हो "

मैने कहा :-" मुझे बख्श दिया जाये, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम  ने फरमाया की :-"तुझे मालूम  नहीं  के इस्लाम कुबूल करने से पहले जितने गुनाह होते हैं उनको इस्लाम मिटा देता है "
(सही मुस्लिम जिल्द 1 पेज 76 हदीस न 117)


गोया ये रिवायत बैय्यत मूसाफा  के बारे मे है, लेकिन बैय्यत  मे भी मुसाफा  ही होता है,

हज़रत उमैमा बिनते रुकैय्या रजि  फ़रमाती  हैं के :-" हम बहुत सी औरते दीन  ए इस्लाम  पर बैय्यत करने के लिये रसूल्लूल्लाह सल्लल्लाहो  अलैहि  वसल्लम  के पास आयीं  और हमने बैय्यत  के वक्त मुसाफा की दरख्वास्त की  तो आप रसूल्लूल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया के

" मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता " (मौत्ता  इमाम मालिक  बाब माजा फिल बय्यह )


हाफिज इब्ने बर्र रह  इन अल्फाज की शरह मे फ़रमाते हैं के :-" इन अल्फाज  ए नबी सल्लल्लाहो अलैहि  वसल्लम मे दलील है के नबी बय्यत वगेरह के वक्त  मर्दों  से मुसाफा करते थे " (तम्हीद  जिल्द  12 पेज  352)

हाफिज इब्ने बर्र रह  इस हदीस को नकल करने के बाद फ़रमाते हैं :-" इन मसायल के ऐलावा  इस हदीस  मे  इस  बात की दलील  है के बैय्यत कैफ़ियत वा तरीका मे मुसाफा है  और इस सिलसिले  मे आसार  ए नबवी मे कोई इख्तेलाफ  नहीं " (तम्हीद जिल्द 12 पेज 352)

इन दलायल से साबित हुआ के  बैय्तत और मुलाकात के वक्त मुसाफा की कैफ़ियत वा तरीका एक ही है 

अल्लाह ताला हम सबको कुरान व सहीह हदीस पर अमल करने की तौफीक दे,      आमीन 

Sunday, January 24, 2016

SUNEHRE WAAQYAAT: HAZRAT UMAR BIN KHATTAB wa HAZRAT ABU BAKR RAZI’ALLAHU TALA ANHO:Bismillahirrahmanirraheem


SUNEHRE WAAQYAAT: HAZRAT UMAR BIN KHATTAB wa HAZRAT ABU BAKR RAZI’ALLAHU TALA ANHO:JANNAT KI KHUS’KHABRIHz Sayyedena Abu Musa  Ash’ri Bayan Karte Hain:-“Main Apne Ghar Se Ba’wazu Hokar Nikla, Maine Apne Dil Me Iraada Kiya Ke Aaj Saara Din Nabi E  Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Saath  Rahunga, Main Masjid Me Aaya Aur Rasullullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Bare Me Daryaaft Kiya, Mujhe Bataaya Gaya Ke Rasullullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Is Taraf Nikle Hain, Jis Tarah Unhone Ishaara Kiya Main Usi Taraf Logon Se  Aapke Bare Me Poochta Hua Nikal Pada, Rasullullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Quba Ki Taraf Ek Baagh Me Daakhil Ho Gaye, Main Darwaaze Ke Qareeb Baith Gaya, Baagh Ka Darwaaza Khajoor Ki Tahniyon Se Bana Tha, Main Darwaaze Par Baitha Raha Yahan Tak Ke Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Qaza E Haajat Se Faarigh Hue Aur Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Wuzu Kiya, Main Aapke Paas Pahucha Toh Aap Kuwen Ke Kinaare Baith Chuke They,

Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Apni Pindalion Se Kapda Hata Kar Apne Paaon Mubarak Kuwen Ke Paani Me Latkaaye Hue They, Maine Rasoollullah Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Salaam Kiya Aur Fir Darwaaze Ke Qareeb Hokar Baith Gaya, Aur Apne Aap Se Kahne Laga Ke

 ” Aaj Main Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Chaukidaar Hoon”

Itne Me Hz Abu Bakr Raziallahu Tala Anho Aaye Aur Unhone Darwaaze Par Dastak Di,

Maine Poocha;-“Kaun??”

Unhone Kaha;-“Abu Bakr”

Maine Kaha;-“Zara Thahriye”

Main Aap Muhammad Sallallaho Alaihi Wasallam Ke Paas Aaya Aur Aapko Hz Abu Bakr Raziallahu Tala Anho Ki Aamad Ka Bataaya,

Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya;-“ Unhe Aane Dijiye Aur Saath Hi Jannat Ki Khush’khabri Bhi Suna Dijiye”

Maine Sayyedena Abu Bakr Raziallahu Tala Anho Se Kaha;-“ Tashreef Laiyye, Rasoollullah Muhammad Sallallaho Alaihi Wasallam Aapko Jannat Ki Khush’khabri Suna Rahen Hain”

Hazrat Abu Bakr Raziallahu Tala Anho Daakhil Hue Aur  Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam  Ke Daayen Jaanib Kuwen Ke Kinaare Par Baith Gaye Aur Unhone Bhi Apne Paaon Tak Nange Karke Kuwen Me Daal Liye

Main Aapas Aakar Darwaaze Ke Qareeb Aakar Baith Gaya, Jab Main Ghar Se Nikla Tha Tab Mere Bhai Wuzu Kar Raha Tha Aur Wah Bhi Mere Peeche Aane Hi Waala Tha, Maine Apne Dil Me Ye Khwaahish Paayi Ke Agar Mere Bhai Ke Saath Allah Ne Khair Ka Iraada Kiya Hai Toh Use Bhi Yahan Le Aayega,

Itne Me Ek Aur Aadmi Ne Aawaaz Di, Maine Poocha ;-“Kaun ??”

Jawab Mila;-“ Umar Bin Khattab ”

Maine Kaha;-“Zara Sa Rukiye ! Main Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Se Pooch Kar Aata Hoon”

Maine Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Bataya Toh Aapne Farmaya:-“ Unhe Aane Do Aur Jannat Ki Khush’khabri Bhi Suna Do”

Maine Hz Umar Bin Khattab Ke Paas Aaya Aur Unhe Tashreef Lane Ko Kaha Aur Unhe Zabaan E Nubuwwat Se Nikli Hui Jannat Ki Bashaarat Bhi Sunaayi, Wah Aaye Aur Aap Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Baayen Jaanib Baith Gaye Aur Apne Paaon Kuwen Me Latka Liye,

Fir Usmaan Aaye, Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Unhe Bhi Andar Aane Ki Ijaazat Di Aur Unhe Pahuchne Waale Aalaam Wa Masaib Par Jannat Ki Khush’khabri Di

(Sahih Bukhari 4/196, Sahih Muslim 7/118)


#SunehreWaqeyaat
#IslamicLeaks
#UmairSalafiALHindi