DAWATUS SALAFIYYAH

DAWATUS SALAFIYYAH

Tuesday, September 30, 2014

AHKA'AM AL MASJID:::::::: (PART-4)

AHKA'AM AL MASJID:::::::: (PART-4)

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

:::::Masjid me baithne se pahle 2 rekato ki Adayege Jaruri hai:::::::

1-Hazrat Aqtada r.a se rewayat hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab tum Masjid me Dakhil ho tou baithne se pahle 2 rekat ''Tahiyatul Masjid'' pada karo''

[Bukhari jild-1 safa-63 kitab al Salat Hadees no-425,444,1163, Muslim jild-1 safa-248 kitab al Musafir Hadees no-714,1166,1167,Jamai Tirmizi jild-1 safa-62 kitab al salat Hadees no-290,Sunan Nishai jild-1 safa-84 kitab al Masajid Hadees no-722,Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat Hadees no-467,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-72 kitab al salat Hadees no-1003,Musnad Ahmed Hadee no-21485,Sunan al Darmi kitab al salat Hadees no-1357]

2-Hazrat Zabir bin Abdullah r.a se Marwi hai ' Farmate hai k Rasullah Sallahu Alaiwasallam ne Douran khutba Hazrat Salik al Gatfani r.a ke leye hukm Farmaya ' jabke wo 2 rekat padhe bagair baith gaye the :

''K Wo 2 Rekat Namaz Ada kare''

[Bukhari jild-1 safa-127 kitab al jamat Hadees no-878,Muslim jild-1 safa-287 kitab al jamat Hadees no-875,1448,1449, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-79 kitab Iqamat al salat Hadees no-1104,Musnad Ahmed Hadees No-13655,3885]

Note: ''Tahiyatul Masjid '' Amr Wajib Nahi' Balke Sunnat e Mokada hai.

**Ager koi vool ker ye 2no Rekat padhe bagair Baith jaye tou??

Jawab : Tou jab yaad Aye wo dobara khara ho ker ye rekat Ada kare Aur fer baithe' jaisa k Rasullah Sallahu Alaihe wasallam Douran kutba ek Saks k leye hukm Farmaya tha :

''Khare ho jao Aur 2 rekat Namaz Ada karo''. Ese tarah jab Hazrat Abu Zar r.a Masjid me dakhil ho ker baith gaye tou Aap (s.a.w) ne pucha :

''Kya tumne 2 rekat Ada ki hai'' ? Tou unhone kaha ''Nahi'' tou Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya:

''khare ho jao Aur ye 2 Rekat Ada karo''

[Fatul ba'ari jild-1 safa-641), Ibn Hibban , Baab An tahiyatul Masjid la tafut ba-lajulus]

:::Iqamat k baad koi Namaz Nahi:::::

Hazrat Abu huraira r.a se Marwi hai' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab Namaz k leye Iqamat kahe jaye tou Farz Namaz k Elawa koi Namaz Kabil e Kabul Nahi hote''

[Muslim jild-1 safa-w47 kitab al Musafir Hadees no-710,1160,1161, Sunan Abu Daood jild-1 safa-170 kitab al salat Hadees no-1075,1266, Jamai Tirmizi jild-1 safa-52 kitab al salat Hadees no-376 .Sunan Nishai jild-1 safa-100 kitab al Iqamat Hadees no-479,855,856, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-81 kitab Iqamat al salat Hadees no-1141,Sunan Al Darmi Hadees no-1412]

Imam Nouwi r.al ne Ahnaaf k Mutalliq Nakal Farmaya hai k unke Nazdek Iqamat k baad Masjid me Fazar ki Sunnat padhe ja sakte hai leken Fazar ki Dusre Rekat v fout (chutt) ho jane k Andesa ho tou Sunnate Chod ker Jamat me Samil ho jana chayye,ye Masla hasab-zel kitab me dekhe :

Nil al Awta'ar jild-2,Safa-313, Al Majmua jild-3 Safa-550, Rozat Al Talbin jild-1 Safa-435,Radd ul Mukhtar jild-2 Safa-304, Al-Mugni lil bin Qadamat jild-2 Safa-119, Kasaf al kana'a jild-1 Safa-261,Al-Hidaya jild-1 Safa-72

Note: Es Masle me Ahnaaf k Amal' Quraan o Sahi Sunnat k bilkul khilaf hai.

::::Masjid ki Tameer Aur unke Saaf-Safaii k Ahtemam Karna:::::::

1-Hazrat Usman bin Afa'an r.a se Marwi hai ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jo Saks Allah Tala ki Raza k leye Masjid banaega Tou Allah Tala Uske Leye Uske Mesa'al jannat me (ghar) banayega''.

[Bukhari jild-1 Safa-64 kitab al salat Hadees no-431,450,Muslim jild-1 Safa-201 kitab al Masajid Hadees no-736]

2-Hazrat Ayisa r.a se Marwi hai k :

''Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Mahlo me Masajid ki Tameer Aur unhe Pakiza wa khusbu daar rakhne k hukm Farmaya hai''

[Sahi Abu Daood Hadees no-436,Sunan Abu Daood jild-1 safa-660 kitab al salat Hadees no-384,355,Jamai Tirmizi jild-1 safa-76 kitab al Masjid Hadees no-542,594, Musnad Ahmed jild-5 safa-71, Shaikh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai]

3-Hazrat Sumra bin Jandab r.a se Ek Maktub me lekha k :

''Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam hume Mahlo me Masajid banane ' unke Banawat ki Aslah karne Aur Unhe pakiza Rakhne k hukm Farmate the''.

[Sahi Abu Daood Hadees no-437 , Sunan Abu daood jild-1 safa-66 kitab al salat hadees no-385,456,Musnad Ahmed ' Musnad al basrin Hadees no-19324, Shiakh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai]

::::Masjid Allah tala k Pasand-deda jagah hai::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai k ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Allah Tala k Nazdek Sabse jayada Pasand-deda jagah' Masjide hai.''

[Sahi Muslim jild-1 safa-235,kitab al masajid Hadees no-671,1076]

:::::Masjid me gumsuda chiz k Ailan karna Mana hai:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se marwi hai 'Rasullah Sallahu Alaihe Wasllam ne Farmaya :

''jo koi kisi Admi ko Masjid me apne gumsuda Chiz k Ailan karte hue Sune tou wo kahe : Allah kare wo chiz tumhe Wapas na mele' kuki Masjide es Maksad ke leye Nahi banaye gaye hai''.

[Muslim jild-1 safa-210 kitab al Masajid Hadees no-568,880, Sunan abu daood jild-2 68 kitab al salat Hadees no-400,473,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al masjid Hadees no-759,767,Jamai Tirmizi jild-1 safa-158 ,Hadees no-1242]

:::::Aza'an k baad Masjid se Nekalna::::::

kisi Zaruri halat k elawa Masjid se Nekalna jaiz Nahi hai ' jaisa k Hazrat Sha'sa r.a se Marwi hai k ek Admi Asar ki Aza'an k baad Masjid se nekla tou Hazrat Abu Huraira r.a ne Farmaya :

''Us ne Abu-Al Qasim (Sallahu Alaihe Wasallam) ki Nafarmane ki hai.''

[Muslim jild-1 safa-232 kitab al Masjid Hadees no-655,1047, Sunan Abu daood jild-1 safa-79 kitab al salat Hadees no-451,536, jamai Tirmizi jild-1 safa-28 kitab al salat hadees no-188,204,Sunan Nishai jild-1 safa-79 kitab al Aza'an hadees no-676,677]

2-Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi ek Marfu Rewayat me ye Alfa'az v mouzud hai :

''Namaz ke leye Aza'an kahe jaye ' tou tum me se koi Namaz Ada karne se pahle bahar Na Neklo.''

[Muslim jild-1 safa-232 kitab al Masajid Hadees no-655,1047,Sunan Abu daood jild-1 safa-79 kitab al salat Hadees no-451,536,Jamai Tirmizi jild-1 safa-27 kitab al salat Hadees no-188,204, Sunan Nishai jild-1 safa-79 kitab al Aza'an Hadees no-677,677,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-54 kitab al Aza'an Hadees no-704,725]

:::::Behad he Jarurat haal me' Musrek ko Masjid me Dakhil keya ja sakta hai:::::

Chunache Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai ' Farmate hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne ek Mukhtasar (Small) sa Dasta (jamat) kisi jahat (jagah.. ) Rawana Farmaya :

''Ye loog ek Admi (Saiyadna Shamam bin Asha'al jo avi Mushrik the) ko Girafta'ar kar k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ki khidmat me laye Aur us Qaide ko Masjid k ek Sutun (paya,pilar) k sath Bandh deya gaya.''

[Bukhari jild-1 safa-66 kitab al salat Hadees no-442,462,2244,2245,4024,Muslim jild-2 safa-93,Kitab al jihaad Hadees no-3310,Sunan Nishai jild-1 safa-23 kitab al taharat Hadees no-189,705,Sunan Abu Daood jild-2 safa-323 kitab al jihaad Hadees No-2303,Musnad Ahmed Hadees no-9457]

:::::Kabro k Darmiyan Masjid banana::::::

Ager kisi ne Kabrestan me kabro k Darmeyan Masjid banaye tou uska Hukm'Kabar jaisa he hai.

Chunache Hazrat Anas bin Malik r.a se Marwi Hadees me ye Alfa'az hai :

''Kabro k Darmiyan Masjid banana 'Na pasand keya jata tha.''

[Al Mugni lil bin Qadamat -47532]

:::::Bagair Husul Sawab' Serf 3 Masajid ki Taraf Safar karna Jaiz hai::::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Marwi hai 'Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Serf 3 Masajid ke leye Safar bandha jaye: Masjid Haram,Masjid Nabwi,Aur Masjid Aqsa''

[Bukhari jild-1 safa-158 kitab al Tahazud baab fasl al salat fi masjid makta wa al madina Hadees no-1115,1122,1189,1858,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-102 kitab al Iqamat al Salat Hadees no-1400,Musnad Ahmed Hadees no-10981]

::::::Masjid ki khaber giri karne Wala Momin hai::::::

Hazrat Abu Sayed Khudri r.a se rewayat hai'Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jab tum kisi Saks ko Masjid ki Khaber-Giri karte hue Dekho tou uske Imaan ki Gawahi do.''

[Sunan Ibn Maza jild-1 safa-58 kitab al Masajid Hadees no-794,802,Jamai Tirmizi jild-2 safa-86 kotab al Imaan Hadees no-2622,2542,3018,Musnad Ahmed-11224,11300,Sunan al Dharmi kitab al salat hadees no-1195, Shaikh Albani r.al ne es Hadees ko sahi kaha hai]

Ese leye tou Allah SubhanoTala ne Irshad Farmaya :

''Allah Tala ki Masjid ki Rounak wa Abaadi tou unke Hisse me hai jo Allah Tala per Aur Qayamat k din per Imaan rakhte hai''

[Sureh Touba , Ayat No-81]

::::::Masjid me Awaaz buland karna sakt Mana hai::::::

Hazrat Shaib bin Yazid r.a se rewayat hai k Hazrat Umar Farooq r.a ne Taif k Rahne wale 2 Admio se Farmaya tha''Jo Masjid Nabwi me Unche Awa'az se Kalam kar rahe the :

''Ager tum 2no Madina k Rahne wale hote tou may tumhe Sakht saza deta'tum Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ki Masjid me apne Awa'az buland karte ho?''.

[Bukhari jild-1 safa-67 kitab al salat baab rafa al sawt fi al masjid Hadees no-470,450]Via- Imran Khan Salafi

Monday, September 29, 2014

ISLAM ME MACHHLI HALAL KAISE ?? VIA- IMRAN KHAN SALAFI

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

Topic : Islam Me Machli Halal kaise ?

Jawab :

Irshad Baari Tala hai :

''Tumhare leye Dariya k Sekaar Aur Uska khana Halal keya Gaya''

[Sureh No-5, Al-Ma'idah,Ayat No-96]

Hadees e Rasul (s.a.w) :

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Samundar k Paani k Mutalliq Farmaya :

''Eska Paani Paak hai Aur Eska Murda'ar Halal hai''

[Sahi Abu Daood Hadees No-76 kitab al Taharat : baab al waju ba al bahar, Abu Daood Hadees No-83, Tirmizi Hadees No-69,Ibn Maza Hadees No-386,Nishai jild-1 Hadees No-176]

Hazrat Abu Ubaida r.a ki Qayadat me Vook se Nedhaal lasker jab Samunder k kenare Pahuche tou Allah Tala ne Anbar Machli Ata deya, Fer Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam se eske Mutalliq Daryaft keya Gaya Tou Aap (s.a.w) ne Farmaya :

''Allah Tala k Deya hua Rizk khao Aur Ager Usse kuch Bacha hua kuch Hai tou Hume v Khelao''

[Bukhare Sareef Hadees No-4361,4362,5493 kitab al Zabah wal saed, Muslim Hadees No-1930,Motta jild-2 Hadees No-930, Abu Daood Hadees No-3840,Ahmed jild-3 Hadees No-304, Bahqi jild-6 Hadees No-194 ]

 
Ahnaaf : Machli k Elawa Tamam Paani k (Murdaar) janwer Haram hai.
jamhur : Paani k Wo janwer jo Paani k Elawa Jenda Nahi rah Sakte , goya wo kisi Tarah Mout Aaye Sab Halal hai.
 
[Bada al Snaa jild-5 Safa-35, Al Radd ul Mukhtaar jild-5 Safa-214, Al fika Al Islamia wa Adalata jild-4 Safa-2791, Nil Al Awtaar jild-5 Safa-227]
 
Rajeh : Jamhur Moukuf Rajeh hai.
 
[Majeed Tafseel k leye Dekhe ; Al Fatawa al Islamia wa Adalata jild-5 Safa-214, Sabil Islam jild-1 safa-11]#Imran Khan Salafi—

Sunday, September 28, 2014

KISI KO PASAND KARNA EK FITRI AMR HAI
Kisi Ko Pasand Karna Ek Fitri Amr Hai, Magar Us Jazbe Ka Ghalat Istemaal Kabhi Mat Kijiye,

Seedha Raasta Aur Nikah Ka Jayez Wa Paak Rishta Banaaye,


Aur Agar Aap Samjhte Hain Ke Aapke Ghar, Biraadri Waale Is Rishtey Ke Haq Me Nahin Aur Ye Rishta Aage Nahin Badh Sakega Toh Baad Ke Taqleef Se Bachne Ke Liye Is Baat Ko Wahin Khatam Kar Dijiye..

Khaas Taur Par Ladkiyon Ko Ye Baat Jaan Leni Chahiye Ke Mard Jis Aurat Ko Sacche Dil Se Chahta Hai, Use Apni Izzat Maanta Aur Banaata Hai, Sabse Chhupa Kar Rakhta Hai.

Uspar Kisi Dusre Ki Nazar Nahin Padhne Dena Chahta,

Aur Agar Wah Aisa Nahin Karta Toh Iska Matlab Ye Ke Wah Aurat Uske Dil Me Nahin Utari, Sirf Dikhaawe Ki Cheez Hai Jo Doston Me Khud Ki Ahmiyat Badhaane Ke Liye Istemaal Ki Jaati Hai Ke Mere Paas Bhi Dil Bahlaane Ko Ek Acchi Cheez Hai, Usse Sirf Gharz Ya Mafaad Ka Rishta Hota Hai, Izzat Ka Nahin !!!

Allah Tala Se Dua Hai Ke Allah Tala Har Beti , Har Bahen Ki Izzar Ki Hifaazat Farmaaye, Aur Apna Maqaam Samjhne Ki Taufeeq Ata Farmaaye Aameen Ya Rabbul Aalaameen

Saturday, September 27, 2014

MOMIN KI HURMAT


Momin Ki Hurmat Kaba Ki Hurmat Se Bhi Zyada Hai

Gunaahon Wa Na'farmanion Samet Siyaasi, Fikri, Ya Fiqhi Ikhtelaaf Ki Bina Par Musalmano Ko Kaafir Aur Mushrik Qarar Dete Hue Unhe Be'daregh Qatal Karne Waale Zaalimom Ko Ye Malum Hona Chahiye Ke Allah Ke
Rasool Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Nazdeek Momin Ke Jism Wa Jaan Aur Izzat Wa Aabru Ki Kya Ehmiyat Hai

Aur Wah Log Jo Mahaz Bad'zani Aur Saste Fatawon Par Musalmano Ke Khoon Ke Jiski Dunya Me Koi Qeemat Nahin Chuka Sakta ,Bahaane Me Mash'hoor Hain Aur Unke Liye Kisi Musalmaan Ko Maarna Bilkul Aise Hi Hai Jaise Naak Par Baithi Makkhi Ko Udaana

Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Ek Momin Ki Hurmat Ko Qaabe Ki Hurmat Se Zyada Mohtaram Qarar Diya Hai,

Imam Ibn Majah (Rh) Se Marwi Hadith Mubaraka Mulaheza Ho,

Hz Abdullah Ibn Umar (Ra) Se Marwi Hai Ke Unhone Huzoor Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ko Khaana E Qaaba Ka Tawaaf Karte Dekha Hai Ye Farmaate Suna

"Aiy Qaba ! Tu Kitna Umdah Hai Aur Teri Khusbu Kitni Pyaari Hai, Tu Kitana Azeem Ul Murattab Ha, Aur Teri Hurmat Kitni Zyada Hai,

Qasam Hai Us Zaat Ki Jiske Haath Mein Muhammad (Sws) Ki Jaan Hai ! Momin Ki Jaan Wa Maal Ki Hurmat Ke Nazdeek Teri Hurmat Se Zyada Hai Aur Hamen Momin Ke Baare Me Nek Ghumaan Hi Rakhna Chahiye"

(Ibn Majah Al Sunan Kitab Ul Fitan 39322,)

Allah Tala Hamen Haq Baat Samjhne Aur Us Par Amal Paira Hone Ki Taufeeq Ata Farmaaye Aur Khoon Hurmat Muslim Ki Hurmat Hamare Dilon Me Mskhar Farmaaye Aaameen...

Friday, September 26, 2014

HAWAS AUR MUHABBAT
HAWAS AUR MUHABBAT

"Ye Ladkiyan Muhabbat Aur Hawas Ke Darmiyaan Farq Ko Samjhti Kyun Nahin Hain ??

Aur Ye Kyon Nahin Jaanti Ke Muhabbat Ke Qarinon Me Sabse Bada Qareena Izzat Hai ,

Jo Shakhs Aapki Izzat Ka Khyaal Nahin Rakh Sakta, Wah Muhabbat Kya Khaak Karega ??

Ye Muhabbat Ki Kaun Si Qism Hai Jo Shahraun, Parks Aur Hotels Me Parwaan Chadhti Hai !

Kisi Ek Muhabbat Ke Husool Ke Liye Wah Sab Muhabbatein, Wah Sab Khooni Rishtey Kaise Nazar'andaaz Kar Diye Jaate Hain, Jo Allah Ne
Hamare Banaaye Hai ?

Unki Izzaton Ko Kaise Daaon Par Laga Diya Jaata Hai Jo Azal Se Chale Aa Rahen Hon ??

Aur Sabse Badi Baat Ye Ke Mard Us Ladki Se Kabhi Bhi Shadi Nahin Karta Jo Use Aasaani Se Haasil Ho Jaaye "

Aur Agar Shadi Ho Bhi Jaaye Toh Wah Pyar Wah Sukoon Kabhi Nahin Milta Jo Walidain Ki Marzi Se Kiye Jaane Wale Sharai Nikah Me Allah Tala Ne Rakha Hai,

Saaf Lafzon Me Yun Kaha Ja Sakta Hai Ke Jin Muhabbaton Ka Meyaar Sharai Usoolon Ko Todh Kar Haasil Karna Hai Wah Kabhi Shaffaaf
Nahin Hoti......!!!!

Khud'aara Muhabbat Ke Naam Par Lafzon Ka Jaal Bichhaane Waale Hawas Ke Pujaarion Se Apni Izzaton Ko Mahfooz Rakhen....!!!

Thursday, September 25, 2014

SIHAH SITTA (TOP BOOKS OF HADITH) KO LIKHNE WAALE IRANI KYON THEY ???


Bismillahirrahmanirraheem

SIHAH SITTA (TOP BOOKS OF HADITH) KO LIKHNE WAALE IRANI KYON THEY ???


Munkireen E Hadith Ka Kahna Hai Ki Muhaddiseen Ka Talluq Arab Se Na Tha Isliye Hadith Par Amal Kar Durust Nahin , Balke Hamen Sirf Quran Samj
hna Chahiye

Sihah Sitta Ko Likhne Waale Iraani Kyon They Iska Jawab Kuch Is Tarah Hai


1- Jis Jagah Fasaad Hua, Islah Ki Usi Jagah Zyada Zaroorat Hoti Hai,

Taareekh Me Milta Hai Ki Yahi Ilaaqa Mauju'aat Ki Mandi Bana Hua Tha,

Motzala Aur Khwarij, Shia Wa Raafizi, Murjiya Wa Soofi In Sab Firqon Ki Aama'gaah Yahi Ilaaqa Tha,


Aur Har Firqa Mauzu'aat Ke Shagal Me Masroof Tha,


In Haalaat Me Usi Ilaaqe Ke Muhaddiseen Par Hi Sabse Zyada Ye Zimmedari Banti Thi Ke

Hadith Ki Tahqeeq Wa Tanqeed Ka Fareeza Sar'anjaam Den.

Har Firqah Ki Mauzu'aat Ke Is Chadhte Hue Sailaab Ke Aage Band Baandhne Aur Musalmano Ko Is Fitne Se Nijaat Ki Soorat Bhi

Allah Tala Ne Usi Ilaaqe Me Paida Kar Di..

2- Us Daur Me Sirf Ye Muhaddiseen Hi Iraani Na They, Balke Ilm Sirf, Nahu, Mantak, Qalaam Wa Bayaan Wa Lughat,


Yani Aise Tamam Uloom Jo Quran Samjhne Ke Liye Raij Ho Chuke Hain, In Sab Uloom Ke Shuyookh Aur Imam Zyadatar Usi Ilaaqe Se

Taalluq Rakhte They,

Iski Wajah Ye Thi Ke Khulefa Abbasiya Ne Sultanate Ka Markaz Baghdad Qarar Diya Tha,


Ye Khulefa Ilm Dost They Dusri Zabaano Ke Uloom Ke Taraajim Ke Liye Bhi Ek Alag Mahkama (Office) Qayem Tha, Jiske Sadar Wa Daftar Ko Bait "Ul Hikmat" Kahte They,

Yahi Wajah Hai Ke Jahan Bahut JaGah Se Ulema Is Elaaqe Me Jama Ho Gaye They,


Wahan Iraan Ke Asal Ba'shindon Ne Bhi Aise Tamam Tar Uloom Ki Intehaayi Bulandion Tak

Pahunchne Me Numaya Hissa Liya,

Ab Sawaal Ye Hai Ke Muhaddiseen Ke Iraani Hone Ki Wajah Se Hadith Na'qabil Aitbaar Hai


Toh Lughat Kaise Qaabil E Aitbaar Ho Sakti Hai ??


Lughat Ke Bhi Aksar Imam Iraani Hain, Jinse Munkireen E Hadith Ne Lughat Ul Quraan Ki Tarteeb Me Bhar'poor Istefaada Kiya Hai,


Agar Irani Hone Ki Wajah Se Hadith Mutaasir Ho Sakti Hai Toh Fir Lughat Ka Bhi Kya Aitbaar

Hai !

Iske Elaawah Quran Bhi Unhi Irani Riwaayaat Ke Zariye Ham Tak Pahuncha Hai Toh Uski Sehat Wa Hifaaz
at Ka Bhi Kya Aibaar Hai...

Allah Tala Hamen Munkireen E Hadith Ke Fitne Se Mahfooz Rakhe......

Aaaameeen Ya Rabbul Aalameeen

#UmairSalafiAlHind

Wednesday, September 24, 2014

AHKA'AM AL MASJID- (PART -3)--- Via Imran Khan Salafi::::::::AHKA'AM AL MASJID::::::::

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:

Asslamu Alaikum Wa Rahamatullahe Ta'la Wa Barkathu..

Bismillahirrahmanirraheem ..

:::::Gahr se Ba-Waju ho ker Masjid Ane ki Fazila:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai ' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''jo Saks Apne Ghar me Waju kar k Allah Tala k Gharo me se kisi Ghar ki taraf jata hai,Ta k Uske kisi Fariza ko Ada kare, Tou uska Ek Kadam Gunah ko Meta hai Aur Dusra Uske Darza'at ko Buland karta hai.''

[Bukhari jild-1 safa-69 kitab al salat hadees no-657,Muslim jild-1 safa-235 kitab al Masajid Hadees No-1070,Jamai Tirmizi jild-1 safa-77 kitab al jamat hadees no-548, Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid Hadees No-766,Musnad Ahmed Hadees no-7121]

::::Masjid ki Taraf Teje se Chal ker Ana Mana hai:::::

Hazrat Abu Huraira r.a se Rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam Ne farmaya :

''Jab Tum Iqamat Soon lo tou Namaz k leye Es Tarah Chal k Aao k Tum per Sukun wa Waka'ar ho Aur Jaldi Mat karo' Jitne Namaz Mel jaye Wo padlo' Aur jo Rah Jaye ' use Baad me Pura karo''.

[Bukhari jild-1 safa-88 kitab al Azaan hadees no-600,636,857,Muslim jild-1 safa-220 kitab al Masajid Hadees No-944,945,946,Jamai Tirmizi kitab al Salat hadees no-301, Sunan Nishai kitab al Imamat jild-1 safa-99 hadees no-852,Sunan Abu Daood jild-1 Safa-84, kita al salat Hadees no-485,486]

Chunache Mazkura Ahadees me Mumaniyat ko Iqamat Sunne k Sath Muqeed keya gaya hai leken Iqamat se Pahle v Teze Se Masjid ki Taraf Ana Mana hai Jaisa k Dusre Hadees me Aya hai :

''Jab Tum Namaz k leye Aao Tou Sukoon wa Itmenan se Aao''

[Bukhari jild-1 Safa-88 kitab al Azaan Hadees no-599,635,Muslim jild-1 Safa-220 kitab al Masajid Hadees no-948,Musnad Ahmed hadees no-21560,Sunan Al Darmi kitab al Salat hadees no-1252]

Pahle Hadees me Iqamat ki Qaid Serf Es leye hai k Amuman (humesha) yahi Chiz Inshan ko jaldi karne per Uvarti hai.

:::::Kacchi Peyaz Aur lahsun kah ker Masjid me Ana Mana hai:::::

Hazrat Jabir bin Abdullah r.a se Rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam ne Farmaya :

''Jo Saks kacchi peyaz' Lahsun Aur kura'as(ek kism ki badbu daar Sabzi) kaye Wo humare Masjid me Na Aye kuki jis chiz se Banu-Adam ko Takhleef hote hai'Us se Rab k Faristo ko v Takhleef hote hai.''

[Bukhari jild-1 safa-118 kitab al Azaan hadees no-807,Muslim jild-1 Safa-209 kitab al Masjid Hadees no-564,876]

Dusre Rewayat me Es Tarah jikar hai :

''Jo Saks Kacchi lahsun ya Peyaz kaye wo hum se Dur rahe 'ya (ye farmaya k) humare Masjid se Dur rahe'Aur Apne Ghar me Baitha Rahe.''

[Bukhari jild-1 safa-118 kitab al Azan Hadees no-807,808,5023,6812,7369,Muslim jild-1 Safa-209 kitab al Masajid Hadees no-564,874,875,876,Sunan Abu Daood jild-2 Safa-535 kitab ala tamat Hadees no-3326,3822,Jamai Tirmizi jild-2 Safa3 kitab ala tamat Hadees no-1728,1806,Sunan Ibn Maza jild-2 Safa-249 kitab ala tamat Hadees no-3365,Musnad Ahmed jild-3 safa-380 Hadees no-14483,14538,14626,14736,1476]

Ha Ager peyaz wa lahsun Aap jayada pasand karte hai tou jaisa k Sunan Abu Daood jild-2 Safa-536 kitab ala tamat Hadees no-3827 Aur Musnad Ahmed Hadees no-15258 ki Sahi rewayat me es Tarah zekar hai.

''k Peyaz wa Lahsun ko paka lo unke Bu (badbu) maar lo Fer khao''.

Note :- keya kisi k Tasur me ye baat Aa sakte hai k Segret , Biri, pine wale k hukm me Dakel Nahi? Sab ko Malum hai k Sigret ki Badbu Peyaz wa Lahsun ki badbu se kaye Jeyada Aziyat-naak (kharab) hote hai,En 2no k khane me tou Nuksan v Nahi,Mager Sigret wagira k pine se Bahut se Nuksan Aap k Samne hai (jo aap ko her Docter baar-baar yad delata hai) Aur koi Faida v Nahi hai, es leye Ayse Chizo se Musalmano ko Ijtenab(parhez) karna chayye.

:::::Masjid me Dakhil hote Waqt ki Dua:::::

1-Hazrat Abdullah bin Umru bin Ala'as r.a se rewayat hai k' Marwi hai k Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam Masjid me Dakhil hote Waqt ye Dua pada karte the :

Tarzuma: ''May Azim Allah ki' uske jaat karem ki Aur uske Kadem badsahat ki panah chata hu'mardood Shaithan se''

[Sahi Sunan Abu daood hadees no-466,Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat hadees no-466 (Shaikh Albani r.al ne es hadees ko sahi kaha hai)]

2-Hazrat Abu sayed r.a se rewayat hai k' Rasullah Sallahu Alaihe wasallam ne Farmaya :

''jab Tumme se koi saks Masjid me Dakhil hotou sabse pahle Rasullah Sallahu Alaihe Wasallam per Salam veje yaani wo (Bismillahe Wassalato Wassalamo Ala Rasulillah) padhe.''

[Sunan Abu daood jild-1 safa-67 kitab al salat hadees no-465,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid Hadees no-764,Sunan Al Darmi jild-1 safa-e24 kitab al salat Hadees no-1358 (Shaikh albani r.al es hadees ko sahi kaha hai)]

3- Fer ye padhe..

''Allahum-maftah li Ab-wa-ba-rahmatik''

''Aye Allah ! mere leye Apne Rahmat k Darwaje khol de''

[Muslim jild-1 safa-248 kitab al Masajid Hadees no-713,Sunan Nishai jild-1 safa-84 kitab al Masajid hadees no-721,Sunan Abu daood kitab al salat Hadees no-465,Sunan Ibn Maza jild-1 safa-56 kitab al Masajid hadees no-764,Musnad Ahmed hadees no-15477,22502, Sunan al Darmi jild-1 safa-324 kitab al salat Hadees no-1358,5462,2575]

Masjid Me Dakhil hone wala Saks Ehtekaaf ki dua padhe.

Post to be Continu.......