Friday, July 29, 2011

AHLE BIDATION KI PAHCHAAN!

Bismillahirrahmanirraheem




Shaikh Ab Qadir jilani ra. jise barelvi log GHAUS-E-PA ​AK k naam se bhi jaante hain wo kahte hain ...........


AHLE BIDAT KI PAHECHAAN:


"ye baat bhi smajh rakho. k ahle bid'at ki kuch nishaaniya hain jin se wo pahechane jaate hain. Ahle bid'at AHLE HADEES ki gheebat (back biting) karta hai.

aur ZANDEEQ ki pahechaan hai k woh AHLE HADEES ko HASHOWIYA kaheta hai.

AUR QADIRIYA, AHLE HADEES ko MAJBRAH kaheta hai.

aur JAHEMIYA ki alamat hai k wo AHLESUNNAT ​ ka naam MUSHABBAH rakhte hain aur RAAFIZI,

AHLE HADEES ko NAASBIYAH ke naam se namzad karte hain.

Aur ye sab log ye sab kuch is waaste karte hain ke inko AHLE SUNNAT SE TA'SSUB AUR DUSHMANI HAI aur AHLE SUNNAT ka naam sirf ek hi hai YANI AHLE HADEES iske siwa koi naam inka nahi.

Aur bid'ati jo AHLE SUNNAT k laqab rakhte hain. wo inke naam se bilkul nahi milte.

jaisa ke Ahle Makka ne Paighambar ​ saw. ke naam SAAHIR, SHAAYAR,

DEEWANA, AASEEB RASEEDA aur KAAHIN rakhte the haalanki inko rasul saw maqbool saw ke namo aur aapki sifato se koi talluk hi nahi.


(ghuniyatu​l Talibeen, Page No. 111 , tarjuma Allama Zaheeruddi ​n Badayuni

(barelvi aalim ka tarjuma)

Wednesday, July 27, 2011

BAHUT SE QALMAH PADHNE WAALE MUSHRIQ HOTE HAIN

Bismillahirrahmanirraheem



BAHUT SE QALMAH PADHNE WAALE MUSHRIK BHI HOTE HAIN:



Bahut se log qalmah padhne ke bawajood mushrik hote hai, isliye ki aap shirk kar rahe hai,


allah taala farmata hai:- " bahut se log allah par imaan laane ke bawajood bhi mushrik hote hai"


(surah yousuf 106)


" jo log imaan laaye aur unhone apne imaan ko zulm ke saath shaamil nahi kiya, unhi ke liye aman hai aur wahi hidayat par hain"


(surah nahal 83)


jab yah ayat utri to sahaba kiram(ra) bahut ghabraaye ki hamme se aisa kaun hai jo zulm se bilkul mahfooz ho,


allah taala ne yah ayat naazil farmayi:- " beshak shirk zulm azeem hai"


(QURAN)


yani is ayat me zulm se matlab shirk hai


(sahih bukhari)


matlab yah huwa ki aman wa hidayat unke hisse me hai jo imaan laane ke baad shirk na kare aur kyonki aap qalmah go hone ke bawajood shirk karte hai, isliye nateeza saaf hai,



taqleed bidat hai, yah deen me izaafa Hai, deen me kahi beshi allah ka kaam hai kyonki aap ne taqleed ko daakhil fiddeen kiya, usko waajib karaar diya, isliye aap shirk kar rahe hain,


muqallideen ke yahan shariat shaazi hui hai, masle gade gaye, jaise..


1- chuha(rat) kuwe(well) me gir jaaye to itne dol paani nikaalo.


2- ek dirham se kam nijasat galeeza maaf hai, namaz ho jaayegi.


3- shaher waale namaz e eid se pahle is tarah qurbani kar sakte hain ki jaanwar ko shaher ke baahar le jaakar jibaah kar den etc etc


kyonki muqallideen ise waajibut-taameel maante hain,

is tarah muqallideen shirk kar rahe hain,


aap log ahadith sahiha ke khilaaf apne mazhab ko maante hai, jaise hadith hai ki jo shakhs subah ki namaz ki ek rakat aaftaab hone se pahle paa le use namaz mil gayi


(sahih bukhari)


lekin muqallideen ke mazhab me hai ki wah namaz nahi hui, isse bada shirk aur kufr kya hoga?? Is tarah ke be shumar masail hain


is mauju me Baatein paida hui hai, un sab baaton par barelwion, mirzaiyyon, raafziyon , munkar e hadith aur saare jhoote giroh ki sahmati hai..... To kya ye musalmaan hain??



AHLE HADITH KO FIRQA(GROUP) NAHI HAI:



Ahle hadith koi giroh nahi hai, na is giroh ka koi leader hai, na imaan ne is giroh ki koyi khaas kitaaben likhi hain, unki kitaabein wahi hain jo deen ki asal hain, yani qur'an wa hadith, imam wahi hai jisko allah ne imam banaya yani hazrat muhammad rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ko, allah ke banaaye hue imaam ke farman ki maujoodagi me dusre ko imaam banana aur unki taqleed karna yah bhi shirk hai, logon ke liye imam banana allah ka kaam hai na ki bandon ka


NOTE: Yahan imam se muraad deeni rahnuma hai na ki khalifa ya aalim)


qur'an wa hadith ko maanne waale hamesha se hain, shuru daur me ahle hadith ki tadaad zyada thi aur risaalat daur me bhi sirf yahi they.....


Koi ahle hadith nafs Ki safaai ka inkaar nahi karta, wah logon ke man gadant soofiyaana wa tariqat ka inkaar karta hai........

" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA SAHI MATLAB

Bismillahirrahmanirraheem




" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA SAHI MATLAB


1- yah hadith daeff hai, isliye hujjat nahi


2- haqiqat me iska talluk siyaasi maamlon se hai jaisa ki in hadith ka mazmoon is par daleel hai, aap(sws) farmate hai:-

" jo shakhs apne ameer ki koi baat aisi dekhe jo use na pasand ho to wah sabr kare kyonki jo shakhs jamaat se balisht bhar bhi alag ho, uski maut jihaalat ki maut hogi"


(bukhari,muslim)


aap(sws) farmate hain:


" jo shakhs apne ameer ke huqm ko na maane aur jamaat se alag ho jaaye, uski maut jihalat ki maut hai",


(sahih muslim)


aap(sws) farmate hain


" jo shakhs tumhare paas is haal me aaye ki tum sab ek insaan ki imaarat par jama ho aur wah tumhari kuwwat ko todna chaahe ya tumhari jamaat me foot paida kare to usko qatl kar do"

ek riwayat me ye bhi hai:

" chaahe koyi bhi ho"


(sahih muslim)


matlab yah hai ki jahan maamlaat shura se taiy hote ho, Wahan sawaad e aazam ki baat tasleem hogi, aqaliyat ya fardh ki baat maanne se foot paida hogi, jaise agar sawaad e azaam ne kisi ko ameer bana liya, to sawaad e aazam ka saath dena hoga,


3- is hadith ka talluk kisi tarah deeni umoor se nahi hai, agar deeni maamlon se ho to phir har wah masla jis par sawaad e azam haan kare deeni masla ban jaayega...




" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA ILZAAMI JAWAAB:



1- is waqt me barelwion ki taadaat zyada hai to phir deobandion ko chahiye ki barelwion me shaamil ho jaayen.



2- lagbhag har daur me hanfi zyada tadaad me rahe aur ab bhi hain to phir aap log maliki, shafai, hambaliyon ko daawat kyon nahi dete ki is hadith ki roshni me hanfi ho jaao, kyonki we teeno giroh is hadith par amal karne ke liye na kabhi taiyyar they aur na ab hain to phir we gumraah kyon nahi??

We jahannum me kyon daale jaayen aur we bhi akele akele jaisa ki hadith ke dusre tukde me Hai, un gumraah aur jahannamion ko aap tak haq par kyon tasleem kiya jaata hai??


3- maujooda daur ke halaat wa aasaar se yah andesha hota hai ki future me qadyanion ki bhi acchi khaasi tadaad jaayegi, kya us daur me bhi is hadith par amal hoga ya nahi??


4- inke jhoot par in hadith ka matlab ke jhutlaane par sabse zyada aham daleel yah hai:


" yah to zaahir hai ki muqallideen ahde risaalat(sws) me nahi they, sahaba ke daur(ra), tabieen(rh) ke daur me bhi nahi they, har giroh(group) ki jab ibtida hoti hai to ibtida me wah girah kam tadaad hi me hota hai, pahle giroh ka leader akela hota hai, phir do hote hain, phir teen aur isi tarah giroi falta foolta chala jaata hai, muqallideen ke giroh ki bhi aakhir koi shuruwaat hai, jo shah wali ullah ke farman ke mutabik 4th sadi hijri hai,


5- haq ke maamle me zyada tadaad aur kam tadaad ,koi meyyaar nahi balki daleelon ki roo se kam tadaad ka haq par hona Zyada zaahir hai aur wah daleele yah hain:-



" kah dijiye ki napaak aur paak barabar nahi ho sakte, jabki napaak ki badi tadaad tum ko acchi ki kyon na malum ho ya hairat hi me kyon na daale, aiy aqalmandon ! Allah se daro taaki tum falaah paao"


(surah maida)


" mere shukrguzaar bande thode hi hote hain"


(surah saba 13)


" zyada log ek dusre par zyadati karte hain, siwaay un logon ke jo imaan laaye aur acche kaam karte hain aur aise log thode hi hote hain( yani momineen, saaliheen ki tadaad kam hoti hai"


(surah saad 24)


" beshak zyada log nafarmaan hote hain"


(maida 49)


aap(sws) ne farmaya:-" insaano ki misaal aisi hai jaise oont(camel), kareeb hai ki tumko ek bhi oont sawaari ke qaabil na mile,( yani nafarman logon ki tadaad zyada hai)


(sahih muslim, sahih bukhari)



SHAH WALIULLAH(RH) KI TAHREER SE TAQLEED KA RADD:



1- shah waliullah sahab(rh) ne likha hai ki taqleed bhi un Masail me se hai jin me bade bade log thokar kha gaye aur ghalat fahmi se kuch ka kuch samjh gaye aur kuch ka kuch likh gaye, ghalat fahmi yah hui ki un logon ne yah samjh liya ki taqleed jayez hai, is par ijma hai etc etc... Jabki haqiqat me na yah jayez hai, na is par ijma(jamaat ki razamandi) hai, un bade bade ulama ko dhoka huwa jo wah aisa samjhe,

yah hai shah sahab ka asal mansha agar unki mansha yah na hota to phir baad ki tahrir se taqleed ki buraai ka pahlu kaise nikal sakta hai? Aur kis tarah unki poori kitaab mujtahidaana tahrir se bhari hoti hai,



"UMMATE MUHAMMADIA SHIRK NAHI KAR SAKTI" KA JAWAAB:



Tirmizi me beshak yah hadith hai ki " meri ummat gumrahi par jama na hoti" aur allah taala ka shukr hai ki taqleed par ummat jama nahi hui



ibne majah me hadith hai:-" jab ikhtelaaf dekho to sawaad e aazam ko laazim pakdo"


imam abul hasan sindhi likhte hain:


" jawaid me hai ki is Hadith ki asnaad me abul khalful aamaa jiska naam haazim hai, daeff hai, yah hadith aur bhi tarah se marwi hai lekin sab me daeff hai:-" haashia ibne majah abul abwaabun fitan part 2 pg 464)......

Saturday, July 23, 2011

NAMAAZ KI MASNOON DUWAYEN(PART 2)

Bismillahirrahmanirraheem




1- TASHAHUD KE ALFAAZ:



Nabi kareem(sws) ne sahaba e kiraam ko mukhtalif qism ke tashahud shikhaaye, lekin ham unme se sirf ek hi ko likh rahe hain jo zyada mashoor hai:


" hz abdullah bin masud(ra) ka bayan hai ki nabi(sws) ne meri hatheli apni dono hathelion ke darmiyaan rakhkar mujhe tashahhud ke alfaaz us tarah sikhaaye jis tarah ki mujhe qur'an ki soorat(ayat) sikhaya karte they", aap(sws) ne farmaya:-


" AT-TAHIYATU LILLAHI WAS-SALAWATU WAT-TAIYYIBATU AS-SALAMU ALAIKA AIYYUHAN-NABBIYU WARAH-MATULLAHI WABARKATAHU, AS-SALAMU ALAINA WA ALA IBAADIL LA-HIS-SALIHEEN, ASH-HADU ALLA-ILLAHA ILLALLAHU WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ABDAHU WA RASOOLAHU"

jab tak aap(sws) zinda they us waqt tak ham log isi tarah kahte, magar jab aapka inteqaal ho gaya to ham logon ne " as salamu alaika aiyyuhan nabiyyu" ke bajaaye " assalamu alan nabi" kahna shuru kar diya"


(bukhari,muslim)





2- NABI KAREEM SALLALAHU ALAIHI WASALLAM PAR DUROOD:



Nabi akram(sws) tashahud me apne aap durood padhte aur apni ummat ko is baat ka huqm diya ki wah bhi tashahud padhne ke baad aap par durood padhe aur aapne mukhtalif alfaaz se durood ki taleem di: lekin ham unme se sirf ek hi ko likh rahe hain jo zyada mashoor hai:


" ALLA HUMA SALLI ALA MUHAMMADIN WA-ALA AALE MUHAMMADIN KAMA SAL-LAITA ALA IBRAHEEMA WA AALA AALE IBRAAHEEM, INNAKA HAMIDUM-MAJEED

ALLAH-HUMMA BAARIK ALA MUHAMMADIN WA AALA AALE MUHAMMAD KAMA BAARAKTA ALA IBRAHEEMA WA AALA AALE IBRAHEEM, INNAKA HAMIDUM-MAJEED"


(bukhari,muslim)



3- TASHAHUD KI DEEGAR DUWAYEN:



Nabi kareem(sws) apni namaaz me mukhtalif qism ki duayen padhte, kabhi yah padhte aur kabhi dusri duwa padhte, un duwaon ko ham neeche likh rahe hain:


(a)- " ALLA HUMMA INNI ZALAMTU NAFSI ZULMAN KASEERAN WALA YAGFIRUZ-ZUNUBA ILLA ANTA, FAGH-FIRLI MAGHFIRA-TAN MIN INDIKA WAR-HAMNI, INNAKA ANTAL GHAFOO-RUR-RAHEEM"


(bukhari,muslim)


(b)- " ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MIN AZAABIL QABRI WA AUZUBIKA MIN FITNATIL MASEEHID-DAJJAALI, WA AUZUBIKA MIN FITNATIL MAHYA WAL MAMAAT, ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MINAL MAASMI WAL MAGHRAM"


(Bukhari ,muslim)



(c)-" ALLAHUMMA HAASIBAN HISAABAN YASEERA"


(Musnad ahmad)



(d)-" ALLA HUMMA INNI AUZUBIKA MIN SHARRI MA AMILTU WA MIN SHARRI MA LAM AAMAL BAADU"


(Nisai)



(e)- " ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA BI-ANNA LAKAL HAMD, LA ILLAHA ILLA ANTA WAH DATAKA LA SHAREEKA LAKAL MANNAAN, YA BADI-AS-SAMAWAATI WAL ARZ, YA ZAL ZALAALI WAL IQRAAM, YA HAIYYU YA QAIYYUM! INNI AS-ALUKAL JANNATA WA AUZUBIKA MINAN NAAR"


(Abu dawood)



(f)- " ALLAHUMMA INNI AS-ALUKA BIL-LAAHIL WA-HIDIS SAMDIL-LAZI LAM YALID WA LAM YOOLAD, WA LAM YAKUN LAHU KUFUWAN AHAD, AN TAGHFIR LI ZUNUBI, INNAKA ANTAL GHAFOO-RUR-RAHEEM"


(abu dawood)





(g)-" ALLA HUMMAGH FIRLI MA KAD-DAMTU WAMA AKH-KHARTU WAMA AS-RARTU WAMA-AALAN-TU WAMA AS-RAFTU WAMA ANTA AALAMU BIHI MINNI, ANTAL MUQAD-DIMU WA ANTAL MU-AKH-KHIRU LA ILAHA ILLA ANTA"


(Muslim)



Allah hamen taufeeq de ki ham koi bhi amal karne se pahle use kitaab wa sunnat ki kasauti par parakh len


(aameen)

Friday, July 22, 2011

RAAYE AUR FATAWA BAAZI (UMMAT KE BUZURGON KE AINE ME)

Bismillahirrahmanirraheem


RAAYE AUR FATAWA BAAZI UMMAT KE BUZURGON KE AINE ME:



" Ho sakta hai ki tum kisi cheez ko napasand karo aur wah tumhare liye bahtar ho"


(surah baqarah 212)


agar bhaiyyon aap kisi waqt bahas me khamosh ho jaayen to is se naraz na hon, isliye ki aap har cheez jaanne waale nahi ho sakte, yahan daarmi shareef ke hawale se sahaba(ra) aur aimma tabieen(rh) ke kuch farmaan naqal kar raha hun , muqallidon ke behuda sawalon ke liye aapke kaam aayenge, inse andaaza hoga ki hamare aimma kiraam kitne saada log they, fiqhi utha patak wahan nahi thi.


1- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-" jab tum ham se koi baat qur'an ya hadith ki puchoge to ham batainge aur nayi baatein jo tumne nikaal li hain wah hamari qudrat se baahar hai"


2-hz qatada (rh) mashoora tabiee imam farmate hain:-" maine 30 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi"



3- imam abu halaal taabai(rh) farmate Hain:-" maine 40 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi"


4- hz imam ata (rh) farmate hain:-" mujhe allah se sharm aati hai ki duniya me meri raaye par amal ho"

inhi imam ata(rh) ke baare me imam abu hanifa ne farmaya tha ki maine unse bahtar aadmi nahi dekha



5- hz abdullah bin umar(ra) fatawa dene se zyada yah kahte they ki "main nahi jaanta"


6- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-" jo shakhs tamam maslon me fatawa de wah diwaana hai"


8- imam sho'abi(rh) farmate hain, "main nahi jaanta" kahna aadha ilm hai, agar qayaas karoge to halal ko haraam aur haraam ko halal karoge.


9- hz ali(ra) farmate hain:-" jab mujh se koi baat pucchi jaaye jo main nahi jaanta to is baat me kaleja ke liye sab se zyada thandi baat yah hai ki main kahun, "wallahu alam"


10- imam sho'abi(rh) farmate hain:-" agar log hadees e rasool sunaaye to isko akhtiyaar karo aur jo baat apni raaye se batayen to usko Pakhane(toilet) me daal do"


11- imam muhammad bin sireen(rh) farmate hain:-" main tujhse hadith e rasool bayan karta hun aur tu yah kahta hai ki falan falan yah kahta hai, ab tujhse baat na karunga"


12- hz saeed bin zubair(ra) farmate hain:-" main hadith bayan karta hun aur tu usmd qur'an ke saath ishaare karta hai, rasoollullah sallallaho alaihi wasallam tujh se zyada qur'an jaante they," aakhir rasoollullah(sws) ke irshaad giraami par ise khatm karta hun, aap farmate hain, jis ko fatawa dene par zyada zur'at hai usko jahannum ki zyada zur'at hai"


(daarimi)




ULAMA-E-KIRAAM KO SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI(RH) KI NASIHAT:



" main un ilm ki talaash karne wale logon se kahta hun jo apne aap ko ulema kahte hain ki:-


" nadaano! Tum unaaniyon ke uloom aur alfaaz(grammer) ke maayna wa mamlon me phans gaye aur samjhe ki ilm iska naam hai, jabki ilm to kitabullah ki aayat e mohkama hai ya phir Wah sunnat hai jo rasoollullah(sws) se saabit ho........... Tum pichle fuqha ke nukton aur uljhao me doob gaye, kya tumhe khabar nahi ki ilm sirf wah hai jo allah aur uske rasool ne farmaya ho, tum me se zyadatar ka haal yah hai ki jab use nabi kareem(sws) ki koi hadith pahunchti hai to wah us par amal nahi karta aur kahta hai ki mera amal to falan imam ke mazhab par hai na ki hadith par, phir wah yah bahana pesh karta hai ki sahab, hadith ki samajh aur uske mutabik amal karna to kaamileen aur maahireen ka kaam hai, aur yah hadith to aimma e salaf se chhupi to na rahi hogi, phir koi to wajah hogi ki unhone use chhod diya.........


Yaad rakho! Yah bilkul bhi deen ka tareeqa nahi hai, agar tum nabi(sws) par imaan laaye ho to unki farmabardari karo chahe kisi mazhab ke mutabik ho ya na ho"



( tafhimaat al ilahiyya, shah waliullah muhaddis dehlawi(rh)



SHAH WALIULLAH MUHADDIS DEHLAWI(RH) NE FARMAYA:





" toh agar ham ko rasool masoom(sws) ki hadith sahih sanad se pahunch jaaye jinka amal allah taala ne ham par farz kiya hai, aur wah hadith hamare mazhab ke khilaaf ho to us waqt agar ham us hadith ko chhod kar is takhmeene(farman,raaye) par jame rahen to ham se bada zaalim koi na hoga, aur hashr ke din jab sab log rabbul aalimeen ke saamne pesh honge, hamara koi bahana na chal sakega"


( uq-datul jayyad page no 49, printers farooqi. New delhi)

Thursday, July 21, 2011

"AIY KAASH! MAIN MITTI HOTA" (QAYAMAT KI HOLNAKIYAN)

Bismillahirrahmanirraheem




qayamat ka din kuffar wa faasikon ke liye shakht hasrat aur pachtawe ka din hoga, insan hasrat ke saath apni nakaami par aansu bahaayega, haathon ko chabaayega, sar peetega, apni aql ka maatam karega, chikhega chillayega ki meri jagah meri biwi ko jahannum me le jaao, mujhe chhod do, mere bacchon ko le jaao mujhe chhod do, mere maa baap ko le jaao mujhe chhod do, mere kumbe kabeele ko le jaao mujhe chhod do, mujhe chhod do yahan tak ki saari duniya ki duhaayi dega ki saari duniya ke logon ko jahannum me daal do lekin mujhe chhod do, maut ko aawaaz dega, dobara zindagi maangega apni galtiyon ko maane ga, allah aur uske rasool ka farmabardaar bankar rahne ka yaqeen dilaayega, nek wa momin bankar rahne ka waada karega, lekin yah rona dhona uske kisi kaam nahi aayega, qur'an majeed me qayamat ke din insaan ki in hasraton aur pachtaawo ka allah taala ne jagah jagah zikr kiya hai

Kuch ka tarjuma kuch is tarah hai:-


" kaash! Mera aamaal nama mujhe na diya jaata, main jaanta tha mera hisaab kya hai, kaash! Duniya ki maut hi aakhiri hoti"

(surah haqqa 25-27)


" kaash! Roze jaza bahut door hota"

(al e imaran 30)


"kaash! Zameen fat jaaye aur main usme sama jaaun"


(surah nisa 42)


" kaash! Meri aulaad, meri biwi, mera bhai, mera khaandaan aur duniya ke saare log pakad liye jaayen aur main riha ho jaaun"

(surah muarij 11-14)


" ham apne gunahon ka aitraaf karte hain ab yahan se koi nikalne ka raasta hai?"


(surah momin 11)


"kaash! Allah taala hamare azaab me ek din ki hi kami kar de"


(sura momin 49)


" us din zaalim(hasrat aur pachtawe ki wajah se) apne haathon ko chabaayega"


( al furqan 27)


" aiy kaash main mitti hota"

(surah naba 40)


" haay afsos! Qayamat ke maamle me hamse shakt ghalti hui"

( surah anaam 31)


" aap(sws) ka irshaad mubarah hai:-' Jahannami(hasrat aur pachtawe ki wajah se) jahannum me itne aansu bahaayenge ki agar unme kashtiyan chalaayi jaayen to chalne lagen"


(haakim)


ek hadith me aap(sws) ne farmaya:-" jannat aur jahannum me chale jaane ke baad jab maut ko sabke saamne jibaah(halaaq) kar diya jaayega to jahannamiyon ko itna gham aur pachtawa paida hoga ki agar gham se marna mumkin hota to marr jaate"


(tirmizi)


qur'an majeed ki in aayat aur ahadith ke alfaazon se qayamat ke din ki naakaami par hasrat aur pachtaawe ki shakhti kisi khulase ki mohtaaj nahi.

Sawaal yah hai ki is hasrat aur pachtaawe se do chaar hone ka sabab kya hoga? Is duniya me koi bhi insaan apni zindagi ka keemti waqt, maal aur apni keemti cheez kisi aise kaam par kharch karne ke liye taiyyar nahi hota jisme use nakaami ka muh dekhna padhe, insaani fitrat is maamle me itna kamzor hain ki kabhi kabhi mamooli sadma sahan na kar sakne waale log suicide Tak kar guzarte hain, phir itne bade sadme(qayamat ka) se logon ke dochaar hone ki wajah kya hogi? Iska zikr bhi allah taala ne khud qur'an majeed me kar diya hai.

Iski wajah ye hongi,



" kaash! Maine rasool ki raah ikhtiyaar ki hoti, kaash! Main falan falan(gumrah shakhs) ko dost na banaya hota"


( surah furqan 27-28)



" kaash! Hamne allah aur uske rasool ke huqmo ko maana hota"


(surah ahzab 66)


" kaash! Main allah ki janaab me ghustakhiyan na karta( aur islami ahkaam) ka mazaak na udhata"


(az zumar 56)


" kaash! Ham acchi tarah sunte aur aql se kaam lete to aaj jahannamiyon me shamil na hote"


(surah mulk 10)


" kaash! Maine apni zindagi ke liye kuch aage bheja hota"

(surah fajar 24)


tamam ayaton ko jama kiya jaaye to iska matlab(summary) yah hogi ki qayamat ke din us dardnaak anjaam aur hasrat ki wajah sirf ek hi hoga " allah aur uske rasool ki nafarmani"


jahan tak kuffar, Mushrikeen, munafiq, aur murtadeen ke giroh ka talluq hai wah to hamesha hamesha ke liye jahannam me rahenge aur hamesha hamesha ke liye us hasrat aur pachtaawe ka shikaar rahenge ki kaash ham imaan le aate......


Lekin gaur farmaiye!

Un musalmano ki hasrat aur pachtaawe ka kya haal hoga jo imaan laakar bhi allah aur uske rasool ki nafarmani ka shikaar rahe, zara sochiye ki jab we apne haathon ko chaba chabakar kahenge:-" kaash! Ham qur'an majeed ki tilawat karte, namaze padhte, sadqa khairat karte, kaash! Ham sood(interest), rishwat, juba, zina, aur sharaab se door rahte,

kaash! Ham bure logon ko dost na banate,


zara sochiye un aurton ki jo apne haanth chaba chabakar kahengi:-" kaash ! Ham ghair mahram mardon se mel jol na rakhti, kaash! Ham apni khoobsoorti ki numaish na karti,

kaash! Ham nange libaas na pahanti


hasrat hi hasratein aur pachtawe hi pachtawe honge us din... Lekin afsos us din Ki hasrat aur pachtawe insaan ke kisi kaam nahi aayenge........

Sunday, July 17, 2011

TALIMAAT-E-NABWI (PART 2)

Bismillahirrehmanirraheem



hz hamid bin abi hamid tuwail (rh) se riwayat hai ki unhone hz anas bin malik (ra) se hadith suni, unhone farmaya: 3 aadmi ummuhatul momineen (ra) ki khidmat me haazir hue, aur unhone(parde ke peeche se) nabi akram(sws) ki nafl ibadat ke muttalik sawal kiya, jab unhe bataya gaya ki( aap sws is andaz se ibadat karte hain) to unhone mahsus kiya ki yah ibadat thodi hai, phir unhone kaha: hamara aap(sws) se kya muqabla? Unke to agle pichle gunah maaf ho chuke hain( wah to agar zyada ibadat na bhi karen to koi baat nahi, hame to bahut zyada mahnat karne ki zarurat hai, unme se ek bola: main hamesha namaz(tahajjud) padha karunga; dusre ne kaha: main hamesha roza rakhunga, kisi din naaga nahi karunga; teesre ne kaha: main aurton se alag rahunga, kabhi nikaah nahi karunga; (jab aap(sws) ko in baaton ka ilm huwa to) aap(sws) unke paas tashrif le gaye aur farmaya:

" tum logon ne ye ye Baatein ki hai? Allah ki qasam! Main tum sabse zyada khauf e khuda aur taqwa rakhta hun, lekin main(nafli) roze bhi rakhta hun aur chhod ta bhi hun, (raat ko) namaz(tahajjud) bhi padhta hun aur sota bhi hun, aur maine nikaah bhi kiye hain"

(sahih bukhari, kitabunnikah h4774)(sahih muslim, kitabun nikaah, h 1401)



hz sahal bin saad sa'adi (ra) se riwayat hai ki unhone farmaya: janab rasoollullah(sws) ke paas se ek shakhs guzra, nabi(sws) ne apne paas baithe hue ek sahabi se farmaya:-" is shakhs ke baare me tumhari kya raaye hai?" unhone arz kiya:-" yah to khaas(ameer) logon me se hai, allah ki kasam! Yah to aisa aadmi hai ki agar kisi se rishta maange to usse nikaah kar diya jaayega(har shakhs khushi se rishta dene ke liye taiyyar ho jaayega), agar shifaarish kare to iski shifarish qubool ki jaayegi", janab rasoollullah(sws) khamosh ho gaye, thodi der baad ek aur aadmi guzra, aap(sws) ne farmaya:-" is Shakhs ke baare me aapki kya raaye hai?" unhone arz kiya:-" ya rasoollullah! Ya to muflis(gareeb) musalmano me se ek (aam sa) aadmi hai, yah to agar kisi se rishta maange to iska nikah nahi hoga. Agar shifarish kare to iski shifaarish qubool na ho, agar baat kare to koi iski baat na sune," allah ke rasool ne farmaya:-" us( daulat mand) jaise aadmiyon se poori zameen bhari hui ho to unse yah (muflis musalman) bahtar hai";


(sahih bukhari, kitabur riqaaq, bab faz lul fakhr, h 6447) (sunan ibne maja h 4120)



"hz abdullah bin masud ra farmate hai ki aap(sws) ne (ek baar) namaz padhi, jab salaam fhera to aapse arz kiya, aiy rasoollullah! Kya namaz me ko baad paida ho gayi hai? Farmaya wah kya? Arz kiya aapne itni rakatein padhi hain(yani zyada ya kam), aapne fauran apne kadam mode, qible ki tarah muh kiya, do sazde kiye aur salaam pher diya, jab hamari taraf muh kiya to farmaya, agar namaz me koi nayi baat hoti to main tumko bata deta, lekin main tumhari tarah insaan hun, jis tarah tumse bhool ho jaati hai mujh se bhi ho jaati hai, agar main bhool jaaya karun to mujhe yaad dila diya karo, agar tum me se kisi ko apni namaz me shak ho jaaya kare, to chahiye amure haq ki sahi baat soche aur usi ke mutabik(namaz) puri kare, phir salaam fher de aur sazde kare"


(sahih bukhari, kitabus salat ch:8 h:394)



HAJJ-E-TAMATTU



Hz marwan bin hakam riwayat karte hain ki:-" maine dekha hz usman(ra) logon ko hajj e tamattu se mana karte they, hz ali(ra) ne jab yah dekha to hajj wa umra(dono, sath ehram baandha) aur kaha, labbaik li umara wal hajj, phir farmaya, muhammad sallallaho alaihi wasallam ki sunnat ko kisi ke kahne se nahi chhodunga"


(sahih bukhari v2 ch26 hadith 634)

Friday, July 15, 2011

HARAAM ROZON KA BAYAN

Bismillahirrahmanirraheem



HARAAM(INVALID) ROZON KA BAYAN


HARAAM ROZE KAUN SE HAIN?


1- Eid ul fitr wa Eid ul adha ke din roza rakhna,

hz umar(ra) farmate hain:-" do dinon me roza rakhne se rasoollullah(sws) ne mana kar diya hai, ek Eid ul fitr ka din aur dusra qurbani ka din"

(muslim)


2- tashreeq ke 3 dino me(11,12,13, dhul hijjah ka), isliye ki aap(sws) ne mina me ek elaan karne waale ko bheja jo unchi aawaaz se elaan kar raha tha ki in dinon roze na rakho yah khane, peene, aur shahwat poori karne ke din hain aur ek riwayat me hai ki yah allah ke zikr ke din hain


3- "Maahwaari aur nifaas ke dino me roze rakhna", isliye ki maahwari(periods) aur nifaas se roza faasid ho jaata hai.

Aap(sws) ka farman hai:-" kya aisa nahi ki jab aurat ko haiz aata hai na wah namaz padhti aur na hi roze rakhti hai, aur yahi uske deen ka nuksan hai"

(bukhari)

4- bimaar jise roza rakhne se marne ka andesha hai , isliye ki allah taala ka huqm hai:

" apne aapko qatl na karo beshak allah tumhare saath meharbaar hai"

MAQROOH ROZON KA BAYAN

Bismillahirrahmanirraheem



MAQROOH ROZON KA BAYAN:


MAQROOH ROZE KAUN SE HAIN?



1- Maidaan e Arfa me waqoof karne waalon( yani haaji) ke liye yaum e arfa ka roza najayaz hai, isliye ki aap(sws) ne arfa waalon ke liye roza haraam karaar diya hai

(abu dawood)


2- sirf jumah ke din roza rakhna bhi sahih nahi, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-" juma ka din tumhare liye eid hai us din roza na rakho, ya yah ki ek din pahle ya baad ka uske saath roza rakho"


(bazzar)


3- sirf hafta ke din roza rakhna bhi theek nahi isliye ki aap(sws) ka farmaan hai:-" hafta ke din farz roza ke elawa koi roza na rakho, agar is din khaane ko kuch na mile to agar angoor ka chilka ya ped(tree) ki lakdi ki chaba lo"


(tirmizi)


4- shaaban ke aakhiri dino me bhi roze ki karahat hai, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-

" jab shabaan aadha ho jaaye to roze na rakho"

(ashab e sunan wa sahih ibne hibban)



Note: uper likhe Dino me roze rakhna makrooh tanjeehi hai aur neeche diye gaye dinon me roze rakhna maqrooh tahreemi hai:



1- "wisaal ke roze" yani do din ya zyada din bina iftaar kiye lagataar roze rakhna, isliye ki aap(sws) ka huqm hai:-" bina iftaar kiye lagataar roze na rakho"

(bukhari)

aur farmaya


" apne aapko bila iftaar roze rakhne se bachaao"

(bukhari wa muslim)


2- shabaan ki 30 tareekh ko shak ka roza rakhna bhi najayez hai, isliye ki aap(sws) ka huqm hai:--" jo shaq ke din roza rakhe usne abul qaasim(aap sws) ki nafarmani ki"

( bukhari,muslim)


3- "saara saal roze" yani kisi bhi din iftaar kiye bina poora roze rakhna bhi isi qabeel se hai ki aap(sws) ka farmaan hai:- " jisne hamesha roza rakha usne koi roza na rakha"

(muslim)

4- shauhar ki maujoodgi me biwi ka bila izazat roza rakhna bhi haraam hai, aap (sws) ka farman hai:-" ramzan ke elawa aurat apne shauhar ki maujoodgi me uski izazat ke bina ek din bhi roza na rakhe"


( bukhari,muslim)

MUSTAHAB ROZON KA BAYAN

Bismillahirrahmanirraheem



MUSTAHAB ROZON KA BAYAN:



1- KAUN SE ROZE MUSTAHAB HAIN??



neeche diye gaye dino me roza rakhna mustahab hai:


1- Arfe ke din: 9 dhul hijjah ko roza rakhna mustahab hai siwaaye mahram( jisne hajj ke liye ahraam baandha hai) ke wah roza na rakhe, isliye ki aap(sws) ka farmaan hai:

" 9 dhul hijjah ka roza, pichle aur aane waale 2 saal ke gunahon ka kaffara hai, aur 10 muharram ka roza pichle ek saal ke gunahon ka kaffara hai"


2- Aashoora ka roza: yani muharram ki 9wi aur 10wi din ka roza bhi mustahab hai, aap sws ka farmaan hai:

" 10 muharram ka roza pichle saal ke gunahon ka kaffara hota hai"

aur aap(sws) ne khud 10 muharram ka roza rakha aur us din ke roza rakhne ka huqm diya aur farmaya:

" inshaallah ham agle saal 9 muharram ka roza rakhenge"

(muslim,abu dawood)


3- shawwal ke 6 roze mustahab hain, isliye ki aap(sws) ka irshaad hai:-" jo Ramadhan ke roze rakhe aur uske baad 6 din shawwal ke to maano usne saara saal roza rakhe"


(muslim)


4- shabaan ke pahle 15 dino me roza rakhna mustahab hai, hz aisha(ra) farmati hai:-

" ramadhaul mubarak ke elawa maine aap(sws) ko poora mahina roze rakhte hue nahi dekha, aur shabaan ke dino se zyada aur kisi mahine me roze rakhte maine aap(sws) ko nahi dekha"

(bukhari,muslim)


5- dhul hijjah ke pahle ashre(10 days) me roze rakhna mustahab hai, isliye ki aap(sws) ka farman hai:-" dhul hijjah ke 10 dino se badhkar koi din nahi jinme nek amal allah taala ko zyada mahboob ho, logon ne kaha, ya rasoollullah(sws) jihaad fi sabilillah bhi? Farmaya, jihaad fi sabilillah bhi, ya yah ki ek insan apni jaan wa maal ke saath jihaad me chala jaaye aur phir(dono me se) kuch wapas na laaye"


(bukhari)


6- muharram ke mahine me roze bhi isi tarah se hai, rasoollullah(sws) se sawaal huwa ki ramdhanul mubarak ke Baad kaun sa roza bahtar hai? To aap(sws) ne farmaya:

" yah allah ka mahina hai jise tum muharram kahte ho"

(muslim)


7- har mahine ki sufaid(white) raton ke dino 13,14, aur 15 ka roza mustahab hai,

hz abu zar(ra) farmate hain:

" rasoollullah(sws) ne hamen huqm diya tha ki sufaid raatö me 3 dinon 13,14, aur 15 ke roze rakhen aur farmaya yah saal ke roze ki tarah hain"


(nisai, wa sahib ibne hibban)



8-9: peer(monday) aur jumeraat(thursday) ke din roza rakhna bhi saabit hai ki aap(sws) aam taur par in dinon me roze rakhte they , is baare me pucha gaya to farmaya:

" har peer aur jumeraat ke din amaal pesh kiye jaate hain, sab musalmaano ya imaan walon ko allah taala maaf kar deta hai, siwaay do baat karne chhodne waalo ke, unke baare me farmata hai ki unka maamla latka do"

(musnad ahmad,wa sanad sahih)


10- ek din roza rakhna aur ek din iftaar karna mustahab hai isliye ki aap(sws) ka qaul hai:-" Allah ko dawood(as) ka roza zyada pasand hai aur namazon me bhi dawood (as) ki namaz zyada pasand hai, wah aadhi raat sote aur ek tihaai(one-third) qiyaam karte aur phir chhata(sixth) hissa sote aur isi tarah ek din roza rakhte aur ek din iftaar karte"


11- ghair shadi-shuda(unmarried) ke liyd jo nikaah ki taaqat nahi rakhta uske liya roza rakhna bahtar hai, isliye ki aap(sws) ne farmaya hai:-" jo nikaah ki taaqat rakhta hai wah nikaah kar le yah nigaah ko neecha karta hai aur sharmgaah ko bachaata hai aur jo taaqat nahi rakhta wah roze rakhe yah uske liye (shahwat ki) tezi khatm karne waala hai"


(BUKHARI)

ROZON KI TAREEF AUR FARZIYAT KI TAREEKH

Bismillahirrahmanirraheem




ROZE KI TAAREEF AUR FARZIYAT KI TAAREEKH:



1- ROZE KI TAREEF:


" Siyam" arbic lugat me isko ruk jaane ko kahte hain, shar'an uska matlab yah hai ki ibadat ke iraade se khaane, peene aur aurton se sex aur deegar kamon se subah saadiq se sooraj ke guroob hone tak bache rahna.



2: FARZIYAT KI TAREEKH:


Allah taala ne pahli ummaton ki tarah ummat e muhammadia par bhi is huqm me roza farz qaraar diya hai:-" aiy iman walon! Tum par roza farz hai jis tarah tumse logon par farz tha taaki tum darne waale ban jaao"

(qur'an)


yah aayat e mubarka 2 ramzanul mubarak 2 hijri me naazil hui



ROZE KI FAZILAT AUR FAAYEDE:



1- USKI FAZILAT:


Ahadith mubarak roze ki fazilat aur ahmiyat saabit karti hai:


rasoollullah(sws) ne farmaya:

" roza jahannum se dhaal hai jis tarah tumhari ladaai bachaane waali dhaal hoti hai"


(musnad ahmad)


aur farmaya:

" jo shakhs allah ke raaste Me ek din ka roza rakhta hai allah uska chehra us din ke badle jahannum se 70 saal door kar dega"


(bukhari,muslim)


aur farmaya


" iftaar ke waqt rozedaar ki duwa radd nahi ki jaati"

(ibne majah)


aur farmaya


" jannat me ek darwaja hai jise ' riyaan' kaha jaata hai, qiyamat ke din usse roze waale daakhil honge, unke elawa unme se koi andar nahi ja sakega, pukaara jaayega rozedaar kahan hai? We khade ho jaayenge, unke elawa koi aur us(darwaje) se daakhil nahi hoga, jab ye daakhil ho jaayenge to darwaaja band kar diya jaayega aur koi bhi daakhil na hoga"


2- ROZE KE TIBBI FAAYEDE:


Roze ke tibbi fayede hain, roze ke faayede me ' sabr ki hiqmat' hoti hai, apne aap par control karna sikhaata hai aur usme madad karta hai aur nafs wa ruh me taqwa ka ansh ijaad karta hai aur usko badhaata hai, aur yahi taqwa ki wajah allah taala ne qur'an paak me irshaad kiya hai

" tum par roza farz hai jis tarah Tumse pahle logon par farz tha taaki tum muttaqi ban jaao"

(qur'an)

roze ke faayede me yah hai ki ummat me parhezgaari aur unity ki aadat paida hoti hai, insaaf aur eksaaniyat ki muhabbat badti hai aur imaandaaron me neki ka sulooq aur dusron par ahsaan karne ki aadat paida hoti hai isi tarah roza samaaj ko buraiyon aur kharaabion se bachata hai, aur roze ke tibbi faayede me se yah hai ki usse aantein(intestine ) theek hoti hain aur maidd ka sudhar hota jata hai aur jism ki gandagi aur bekaar cheezon se paak wa saaf karta hai aur isi tarah motape ki charbi ke bhojh me kami ki wajah banta hai......


Aap(sws) ki hadith me hai:- " roza rakho aur sehat yaab raho"

Thursday, July 14, 2011

KAFFARA AUR USKI HIQMAT KA BAYAN

Bismillahirrahmanirraheem



QAFFARA AUR USKI HIQMAT KA BAYAN:


1- ROZE KA KAFFARA:


Shariat ke khilaaf me kisi gunaah ki bharpaayi ke liye jo kaam kiya jaaye wah kaffara kahlata hai, agar ek shakhs ne ramdhanul mubarak ke din sex kar liya ya jaankar khana khaya ya koi cheez Pee li to ek baak ke is jurm ki paadaash me 3 kaamon me se ek ka karna us par laazim hai: momin ghulam aazaad kare ya 2 mahine tak lagataar roze rakhe ya 60 miskeeno ko khana khilaaye, anaaj ya jau ya khajoor ka ek mud har miskeen ko de jiski use taaqat ho jaisa ki pahle bayan ki gayi hadith se saaf hota hai aur agar jurm baar baar ho raha hai to kaffara bhi baar baar ada karna hoga, agar ek shakhs ek din sex karta hai aur dusre din khaa pee leta hai to use do kaffare dene padenge.


2- KAFFARE KI HIQMAT:


Kaffara isliye hota hai ki shariat ko bacchon ka khel hone se bachaaya jaaye aur uski hurmat ki hifazat ki jaaye jab musalman Ka nafs gunaah ke nateeje me ganda huwa to kaffara uske liye paaki ka sabab hai

isi ke saath kaffara wa kaifiyat me isi andaaz par hona zaroori hai jaisa ki sharai huwa taaki sahih taur par gunaah ka khaatma aur nafs par uske effect ko dur kar sake, kaffara me allah taala ka farman asl hai:

"beshak nekiyan buraiyyon ko mita deti hain"

aur aap(sws) ka yah farman hai:

" tu jahan bhi hai allah se darr aur buraayi ke peeche neki kar wah use khatm kar degi aur logon se accha sulook kar"


( tirmizi)

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 1)

BISMILLAHIRAHMANIRRAHEEM


Allah farmata hai

"HUM NY YE (QURAN)MUB​ARAK RAAT ME NAZIL KIA. YAQINAN HUM DRANY WALY HAIN. IS RAT ME HAR HIKMAT WALY KAM KA FAISALA KIYA JATA HAI"

(DUKHAN 44

IN AYAT ME YE WZAHAT KI GAYI HA K QURAN PAK MUBARAK SHAB ME NAZIL KIYA GYA OR IS SHAB ME FAISALE KIYE JATY HAIN.


LAILATUL MUBARKA SE KYA MURAD HAI,

AAM MOLVIYO KA YE KHAYAL HAI K IS SE MURAD SHAB-E-BAR​AT HA.

JAB K TMAM MUTQADEEN, ​ MOHADESEEN ​, MUFASSIREE​N OR FUQHA K KEHNA HAI K LAILATUL MUBARKA SE MURAD LAILATUL QADAR HAI.

IN SAB KA KEHNA HA K QURAN PAK LAILATUL QADR ME NAZIL KYA GYA OR IS AYAT ME BHI NAZOOL-E-Q​URAN KA BYAN HAI.

LAILATUL QADAR KI TAREEF ME BHI WZAHT KI GAYI HAI K IS SHAB ME TAMAM UMOOR K FAISALE KIYE JAATE HAIN OR HAR QISM KI SALAMTI NAZIL HOTI HAI

(QURAN-97/​5),


IS SE SAF ZAHIR HAI K LAILATUL MUBARKA OR LAILATUL QADAR DO JUDAGAN RATIEN NAHI HAIN.

SURA BAQAR ME BHI IS AMAR KI WZAHAT YUN HOWEE HAI K


"HUMNE YE QURAN MAH-E-RAMZ​AN ME NAZIL KIYA"

(QURAN 2/185).





SHAB-E-BARAT RAMZAN ME WAQIE NAHI HOTI, AGAR AISA NA HO TOU QURAN PAK KA NAZOOL DO RATON ME LAZIM AYEGA.

OR YE MAN'NA PADEGA K FAISALY BHI SAAL ME DO MARTABA KIYE JATEY HAIN.

HALAN'K SAHABA KARAM, TABAEEN AUR MUTQADEEN ME SE KOI BHI IS KA QAIL NAHI RAHA.

WO LAILATUL BARAT KO NA TOU ALAG HASIYAT DETY THY OR NA IS RAT KO DUSRI RATON PAR KOI FOQIYAT DETY THY.

YANI DAUR-E-SAHA​B OR KABAR TABAEEN K ZAMANY ME SHAB-E-BARAT KA KOI WAJOOD NA THA.

MUTQADMEEN ​ ME SIRF HAZRAT AKRAMA (R.A)KA KHAYAL HAI K LAILATUL BARAT NISF SHABAN KI SHAB HAI,

KHUD SOOFIYA BHI IS K QAIL RAHE K NAZOOL QURAN PAK SHAB-E-BAR​AT ME HOWA.


JESA K GHAZALI (R.A) (WAFAT 505 H) KI AEHYA-E-UL ​OOM OR SHEIKH ABDUL QADIR JILANI (R.A) (WAFAT 561 H) KI GHAUNYATUTALEBIN SY WAZAH HOTA HAI.


DRASAL YE DAWA K QURAN PAK DO BAR NAZIL HOWA,

PEHLI MARTABA SHAH WALI ULLAH (R.A) (WAFAT 1763) NE HAJJATUL BALGHA ME KAHI, UNHO NE YE BAT IS LIYE KAHI K QURAN KA RAD BHI NA HO OR BUZURGO KA ANDHA ETQAD BHI QAIM RAHE.



PHIR MOLANA SHABBIR AHMED USMANI (WAFAT 1951) OR

MOLANA AEHTASHAM UL HAQ THANVI NE BHI IS TAREEQAY KO APNAYA.

LEKIN LUTF KI BAAT YE HAI K SHAB-E-QADAR K WAQT IN AYAT KO SHAB-E-QAD​AR KI FAZEELAT ME PESH KAR DIYA JATA HAI OR SHAB-E-BAR​AT KY WAQT SHAB-E-BAR​AT KI SADAQAT K LIYE PESH KAR DIYA JATA HAI.


YANI IN AYAT KO JIS K SATH CHAHA MUNSALIK KARDIYA.

TAFSEER OR FIQHA KA YE MUSALIMA USOOL HAI K AGAR KOI AYAT MUTHAMIL MAENY NAZAR NA AYE TOU IS KI TAFSEER QURAN PAK HI KI DOOSRI AYAT SE KI JAYEGI.


OR SIRF WOHI MEANING MURAD LIYE JAIEN GAY, JIS KI TAEED QURAN PAK KI AYAT SY HO.

ALLAH TALA KA YE FARMANA K

"HUMNE MAH-E-RAMZ ​AN ME QURAN PAK NAZIL KYA"

OR PHIR YE KEHNA K

"HUM NE QURAN LAILATUL QADAR ME NAZIL KYA"


YE DONO BAATEN WAZAH HEIN. AESY WAZAH BYAN KI MOOJODGI ME EK MUSHTABA RAWAYYA IKHTIYAR KARNA OR BATOR KHUD YE TASSAWUR QAIM KAR LENA K QURAN PAK DO MARTABA NAZIL HOWA, AIK ILMI KHYANAT HAI.



JAB K TAMAM MUFASAREEN ​ IS KY QAIL HAIN K LAILATUL MUBARKA SE LAILATUL QADAR MURAD HA TO PHIR KOI WAJA NA THI K IN TAMAM ULMA OR AAIMA KA QOL KO TARAK KAR K SIRF AKRAMA HI KA QOL IKHTYAR KYA JAYE.


HIND O PAK KY AKSAR ULMA OR MUQALA NAWASIYO NY AKRAMA OR SHAH WALI ULLAH KI TAQLEED KY ELAWA KOI TEHQEEQ NAHI KI,

NA UNHO NE YE MALOOM KARNY KI KOSHISH KI K DEGAR MUFASAREEN ​ KI RAYE KYA HAI.


IN KI TEHREER KO DEKHNY SE ANDAZA HOTA HAI K YE SAB IN K APNY KHAYALAT HAIN JIN KA QURAN MAJEED SE DOOR KA BHI KOI WASTA NAHI BAL K UNHO NE ZAEEF RIWAYAT SE MAROOB HOKAR QURAN PAK KO IN K MUTABIQ DHAL LENY KI KOSHISH KI HAI.


AKRAMA, IBN-E-ABBAS K GHULAM THY OR IN SE RIWAYATEIN ​ BYAN KI HEIN.


IN K MUTALIQ IMAM ZAHBI KA KEHNA HAI K

"IS KY KHAYALAT K BAES IS KI ZAAT ME KALAM KYA GYA NA K HAFIZA K BAES"

IMAM BUKHARI (R.A) NE IS PER AETAMAD KYA LEKIN IMAM MUSLIM NE IJTINAB KIA OR IS SE BOHT KAM RIWAYAT LI.

OR WO BHI IS WAKT JAB DUSRA RAWI MOJOOD HO.



IMAM MALIK (R.A) NE 1 YA 2 HADITHS K ELAWA IS SE IJTINAB KIYA.

ABDULL​AH BIN HARIS KA QOL HAI K MAIN ALI BIN ABDULLAH BIN ABBAS KI KHIDMAT ME HAZIR HOWA TO WAHAN AKRAMA ZANJEERO ME BANDHA PARA THA. MAINE KAHA; AAP ALLAH SE NAHI DARTY? UNHO NE JAWAB DIYA! YE KHABEES MERE BAP (FATHER, ABDULLAH BIN ABBAS) PAR JHOOT BOLTA HAI. BEHAR HAL MOHADASEEN ​ NE AKRAMA KO GHAIR SAQA QRAR DIYA.

YAQOOB AL HAZRAMI NE APNY DADA SE NAQAL KYA HAI K AIK BAR AKRAMA MASJID K DARWAZY PER KHADE HO KAR KEHNE LAGA

"IS MASJID ME JITNY LOG HEIN SAB KAFIR HEIN"

WO KHARJIYO K 1 FIRQE ABAJIYA KA HUM- KHAYAL ​THA.

IN ULAMA KO JO AKRAMA KI RIWAYAT KO MANTE HAIN,

YE CHATE HEIN K WO PEHLE AKRAMA KI SADAQAT SABIT KAREN PHIR IS PER BEHES KARIN K IS KA QOL DURST HA YA NAHI.

HAIRAT TO IS BAT PER HAI K AKRAMA TO UMMAT MUSLIMA KO WAJIB UL QATAL TASSAWUR KARTA HAI OR HUM IS KI RIWAYAT PER APNY AQAID KI BUNYAD RAKHTE HAIN


to be continue

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 2)

Continues....



JAHAN TAK RIWAYAT KA TALUQ HAI,

HAZRAT AYESHA(RA) SE 1 RIWAYAT BAYAN KI JATI HAI JO HAZRAT AYESHA (R. A)PER SARHEE BOHTAN HAI,

TIRMAZI KI RIWAYAT YUN HAI

"MAINE 1 RAT RASOOL (S.A.W) KO NAHI PAYA. MAIN (TALASH ME) NIKLI TO AAP (S.A.W) BAQI ME THEY AAP (S.A.W) NE POOCHA TU IS SE DARTI HAI K ALLAH OR IS KA RASOOL TERE SATH ZYADTI KAREGA. MAIN NE ARZ KYA AE RASOOL (S.A.W) GUMAN KYA THA K AAP APNI DEGAR AZWAJ K PAS GAYE HEIN. AAP (S.A.W) NE FARMAYA ALLAH TALA NISF SHABAN ME ASMAN SE DUNYA KI JANIB NAZOOL FARMATE HAIN OR BANU KALB KI BHEERO (SHEEPS) K BALO KI TADAD SE ZYADA LOGO KI MAGHFARAT FARMATA HAI"


ISI RIWAYAT PAR TAMAM QISSE KI BUNYAD RAKHI GAYI HAI OR MUSALMAN IS RAAT QABRISTAN K CHAKKAR KAT'TE YA MASJID ME SHAB BEDARI KARTE NAZAR AATE HAIN.

OR ISSE 1 ZAROORI AMAL TASSAWUR KARTE HAIN JIS KA TARK INHE KISI HAL GAWARA NAHI.

HALAN'K MOHADASEEN ​ KI NIGAH ME IS RIWAYAT KI KOI HESIYAT NAHI KHUD IMAM TARMAZI (WAFAT 276 H) NE ISE RIWAYAT KAR K IS PER SHADEED JIRHA KI HAI,

HERAT KI BAT HAI K HUMARE ULMA TIRMIZI KI IS RIWAYAT KO BAYAN KARTE HAIN

MAGAR IMAM TIRMIZI NE IS PER JO BEHES KI HAI IS PER NAZAR NAHI KARTY.

YE AMAR BHI GHOR TALAB HAI K JAB IS RAT KO ITNI FAZEELAT HASIL THI TOU RASOOL (S.A.W) NE SIRF QABRISTAN JAANE PER KYO IKTIFA FARMAYA OR KOI DOOSRA AMAL ANJAM NA DIYA.

IS RIWAYAT ME SHAB BEDARI KA BHI KOI ZIKAR NAHI, AGAR IS RAT KO ITNI FAZEELAT HASIL THI TOU ZAROORI THA K AAP (S.A.W) PEHLE SAHAB KARAM KO AZWAJ-E-MUTHARAT KO BYAN FARMATY.

TA K SAB IS KI FAZEELAT KO HASIL KARSAKTY OR KAM AZ KAM HAZRAT AYESHA (R.A) KO TOU (NAOOZUBILLAH) AAP (S.A.W) KA PEECHA KARNY KI ZAROORAT PESH NA ATI.

RIWAYAT SE YE TASSAWUR MILTA HA K RASOOL (S.A.W) NUIKHFA SE KAM LIYA THA.

YE AMAR BHI SOCHNY KY QABIL HAI K SURA DAKHAN MAKKI SURA HAI OR HIJRAT SE TAKREEBAN 4 SAL PEHLY NAZIL HOWEE.

JAB K YE WAQYA AGAR HAZRAT AYESHA (R. A) SE SHADI K FORAN BAD BHI PESH AAYA TO HIJRAT KY 16 MONTHS BAD KA WAQYA HOGA.

YE NA MUMKIN C BAT HAI K SURA DAKHAN K NAZOOL K 5 SAL BAD SHAB-E-BAR​AT KI FAZEELAT MADEENY MAE ZAHIR KI GAYI HO OR IS TAMAM MUDDAT ME LOGO KO IS KI FAZEELAT SE LA ILM RAKHA GYA HO.


RIWAYAT ME I LAFZ KI MOJODGI SE TU YE ZAHIR HORAHA HAI K WAQYA HIJRAT K KAYI SAAL BAAD PESH AYA KYO K HAZRAT AYESHA (R.A) FARMA RAHI HAIN K MERA GUMAN THA K AAP (S.A.W) APNI AZWAJ K PAS GAYE HON GY, YANI YE WAQYA IS WAKT KA HAI JAB AAP (S.A.W) K NIKKAH ME MUTADID AZWAJ THIEN.

IS RIWAYAT SE 1 OR BHI MASLA PEDA HOGA, K YE WAQYA 8 HIJRI SE PEHLY KA HAI YA BAD KA, AGAR YE KAHA JAYE K IS SE QABAL KA HAI TOU IS WAKT TAK QABRO KI ZYARAT MANA THI.

OR AGAR KAHA JAYE K YE WAQYA 8 HIJRI K BAD KA HAI TOU SURA DAKHAN K NAZOOL KA 12 SAL BAD IS KI FAZEELAT KA ILM HOWA.

TIRMIZI ME YE RIWAYAT MUKHTASIR HAI.

PHIR JAISE JAISE ZAMANA GUZARTA GAYA IS PER HASHIYE CHARTEY GAYE HATTA K YE 1 TAWEEL DAASTAAN BAN GAYEE.

OR IS ME ITNA DAKHLI TAZAD PEDA HOWA K AL-AMAN.




DUSRI RIWAYT BHI HZ AYESHA (RA) HI SE MANSOOB HAI OR IS K RAWI BHI ARWA HEIN.

RIWAYAT YE HAI K

"HZ AYESHA (R.A) FARMATI HEIN K JAB NISF SHABAN KI SHAB HOWI TO RASOOL (S.A.W) MERE BISTAR SE KHAMOSHI SE NIKAL GAYE PHIR FARMANY LAGE, KHUDA KI QASAM, MERA BISTAR RESHAM KA THA NA QAZKANA KATAN KA OR NA SOF KA, MAIN NE POOCHA SUBHAN ALLAH PHIR WO KIS KA BANA HOWA THA, FARMAYA IS KA TANA BAALON KA OR BANA OONT (CAMEL) K BALO KA THA.

MAIN NE DIL ME YE KHYAL KYA K RASOOL (S.A.W) APNI BAZ AZWAJ K PAS TASHREEF LE GAYE HEIN. ME KHARI HOWEE OR AAP (S. A.W) KO GHAR ME TALASH KYA, ME NE APNY HATH AAP (S.A.W) K QADMO PER BULAN KAR DIYE OR AAP(S.A.W) ​ SAJDY ME THY.

MAINE NE AAP (S.A.W) KI DUA YAD KAR LI. AAP (S.A.W) FARMA RAHE THY (AE ALLAH) MERE DIL OR MERE KHYAL NE AAP KO SAJDA KYA, OR MERE DIL AAP PER EMAN LAYA. MAIN NEMATO K SATH AAP KI JANIB MUTAWAJA HOTA HOON OR AAP K SAMNY APNY GUNAHO KA ETRAF KARTA HOON. MERI MAGHFART FARMA DIJYEE KYO K AAP K ELAWA KOI GUNAHO KI MAGHFART NAHI KAR SAKTA.MAIN AAP K AFO K ZARYA AAP KY ATAB SE OR AAP KI REHMAT K ZARYE AAP KI SAZA SE OR AAP KI RAZA K ZARYE AAP KI NARAZGI SE PANAH MANGTA HOON OR AAP K ZARYE AAP KI ZAT SE PANAH MANGTA HOON, MAE AAP KI SANA KA SHUMAR NAHI KARSAKTA AAP KI ZAT AESI HI HAI JESY AAP NE APNI KHUD SIFT BYAN FARMAI HO.

HAZRAT AYESHA FARMATI HAIN; RAOOL (S.A.W) SUBAH TAK KHARY RAHE OR BETHTY RAHE HATTA K AAP (S.A.W) K QADMO PER WARM AGAYA.

MAIN AAP KY CHOKY MARTI OR KEHTI THI MERE MAA BAP AAP (S.A.W) PER QURBAN,

KYA ALLAH NE AAP KY AGLY PICHLY GUNAH MAAF NAHI FARMAYE, KYA ALLAH NE AAP K SATH WESA NAHI KYA,

AAP (S.A.W) NE FARMAYA KYA MAE SHUKAR GUZAR BANDA NA BANOO?

AE AYESHA KYA TU JAANTI HAI K IS RAT ME KYA HOTA HAI, MENE ARZ KYA, KYA HOTA HAI...



To be continues......

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 3)

Continues



AE AYESHA KYA TU JANTI HAI K IS RAAT ME KYA HOTA HAI,MENE ARZ KYA, KYA HOTA HAI.

AAP(SWS) NE FARMAYA IS SHAB ME IS SAAL PAIDA HONY WALO OR MARNY WALO K NAAM LIKHY JATY HEIN, ISI SHAB ME RIZQ NAZIL HOTA HAI OR AMAL O AFAL UTHAYE JATY HEIN,

MAINE ARZ KYA YA RASOOLALLA​H(SAS) KOI SHAKS ALLAH KI REHMAT K ZARYE JANNAT MAE DAKHIL NA HOGA AAP (SWS) NE FARMAYA NAHI JAB TAK ALLAH MUJHE APNI REHMAT ME NA DHANP LE.

PHIR AAP (SWS) NE APNY SAR OR APNY CHERAY PER HATH PHERA (DUA K BAD DONO HATH PHERY JATY HEIN, AIK HATH NAHI) IS RIWAYAT KI SANAD ME KHAMIYAN PAEE JATI HEIN.

MANVI LEHAZ SE BHI KHAMIYAN MOOJOOD HIEN.

1.PEHLI RIWAYAT ME BAQI JAANE KA ZIKAR THA, YAHAN WO ZIKAR HI UDA DIYA GYA, IS TARHA HAR DO RIWAYAT ME BAHAM TAZAD HA, SAWAL SIRF ITNA HA K KYA YE DO WAQIYAT HEIN YA AIK WAQYA. AGAR DO WAQYAT HEIN TOU KYA HAZRAT AYESHA (R.A) ITNI KAM FEHaM THIEN K BAR BAR IS QISAM K WAQIYAT PESH ANY K BAWAJOOD HAMESHA BHOOL JATI OR BAR BAR TAKRAR K BAWAJOOD IS RAT KI KOI FAZEELAT BYAN NAHI KARTI.




2.IS RIWAYAT ME JIS DUA KA ZIKAR HAI WO 1 DUA NAHI BAL K MUTADID DUAIEN HEIN JINHE RAAWI NE MUKHTALIF MAQAMAT SE YAKJA KAR K SHAB-E-BARAT SE JOR DIYA.


3. YE JUMLA "YA RASOOLALLA​H (S.A.W)AAP ​K TO AGLY PICHLY GUNAH MAAF HOCHUKY HEIN" YE HZ AYESHA KA QOL NAHI BAL K DEGAR SAHABA KA QOL HAI JO DOOSRI HADEESO SE CHORI KAR K YAHAN JOR DIYA GYA.

YE BAT BHI ZEHN NASEEN RAHE K RASOOL (S.A.W) TAMAM RAT EBADAT NA FARMATY THY JIS KA ZIKAR QURAN

(73/2 SE 4)

ME MILTA HAI OR IS KI TAEED ME LATADAD HADITH MOJOOD HEIN.


4.SHAB-E-BAR​AT K SILSALY ME JITNI RIWAYAT HEIN IN ME SE KISI ME BHI TAREEKH (DATE) KA ZIKAR NAHI " NISF SHABAN WALI MANTAQ BHI AJEEB HAI, AGAR NISF SHABAN YANI 15 TH SHAB KO EBADAT KI JAYE OR CHAN 29 TH KO HOJAYE TOU NISF SHAB KYA REH JAYE GI.

LAFZ BARAT KI TEHQEEQ BHI ZAROORI HAI.

LAFZ TABRA BARAT HI SE MUSHTAQ HAI, BARAT K MEANING HIEN BEZARI YA IZHAR-E-NA ​FRAT.

SURA TOBA KA DOOSRA NAM SURA BARAT HAI KYO K IS SURA ME KUFFAR OR MUSHREKEEN ​ SE BARAT KA ELAN KYA GYA HAI.


IN MEANINGS K PESH NAZAR YE BAT BHI GHOR TALAB HAI K SHAB-E-BAR​AT ME KIS BAT SE BEZARI KA IZHAR KYA JATA HAI OR IS NAM KI IBTADA KAB SE HOWEE.

KISI AIK HADEES ME BHI LAFZ BARAT ISTAMAL NAHI HOWA.

FIRQA AEHL-E-BAT​IL KA AQEEDA HAI K IS RAT IS FIRQY K LOG IMAM MEHDI SE IN K KHIROJ KI YANI BAHIR NIKALNY KI DAKHWAST KARTY HEIN TA K MOMINEEN RAFZIYO KI AEANAT KARIN OR MUNKAREEN YANI AEHLE SUNNAT KA SAFAYA KARIN.

IS TARAH AEHL-E-SUN ​NAT OR SAHABA SE BEZARI KA IZHAR KARTY HEIN ISI LIYE IS SHAB KA NAM BARAT HAI OR YE SHAB TABARRA HAI,

LUTF YE HAI K YE FIRQA YE KHIDMAT APNI CHALAKI SE AEHL SUNNAT SE LE RAHE HIEN.

YE BAT AFSOS NAK HAI K ISLAM KO JITNA NUQSAN SOOFIYA NE APNI LA ILMI SE POHNCHAYA SHAYED ZANDEEQO OR RAFZIYO NE BHI POHNCHAYA. ​

UNHO NE JO RIWAYATEIN ​ BYAN KI HAIN IN ME SE AIK BHI SEHAT K SATH SABIT NAHI KI JA SAKTI K YE HADEES-E-R​ASOOL (S.A.W) HAIN.



SHAB-E-BAR​AT KI RIWAYAT KA TALUQ HADITHS K 3RD & 4 TH DARJEY SE HAI OR YE TAMAM RIWAYAT HADEES KI 3 RD YA 4 TH TABQAY KI KITABO ME PAEE JAATI HEIN YA KUTAB-E-TA SSAWUF OR BAZ TAFASEER ME MILTI HEIN.

SHAB-E-BAR​AT SE MUTALIQ JITNI BHI RIWAYAT GHUNYATUTTALIBEEN ME PAEE JATI HEIN ABU NASAR OR HAT BULLAH SE MARWI HEIN.

IN RIWAYAT ME BHI BAHIMI TAZAD HAI,JIS SE YE SHUBA PEDA HOTA HAI K GHUNIYATUTTALIBEEN SEREY SE SHIKH ABDUL QADIR JILANI KI TASNEEF HI NA HO.


SEHIKH ABDUL QADIR JILANI KI DOOSRI KITAB FATHA-UL-G​HAIB ME BHI HADEES KA YAHI HAAL HAI.

PEHLY OR DOOSRY TABQAY ME IN KA KAHIN WAJOOD NAHI.

TEESRY TABQAY ME BHI SIRF IN KITABO ME YE RIWAYAT PAEE JATI HEIN JIN K MUSANNIF NE AEHTIYAT SE KAM NAHI LIYA.

HAZRAT AYESHA (R.A) SE AIK RIWAYAT MARVI HAI: AIK RAAT RASOOL (SAW) UTHAY, KAPRAY PEHNY OR GHAR SE BAHAR TASHREEF LE GAYE. MAINE (HAZRAT AYESHA (R.A)) APNI BANDI BAREEDA KO PEECHA KARNY KA HUKUM DIYA. IS NE AAP (S.A.W) KA PEECHA KYA, HATTA K AAP (S.A.W) BAQI TASHRIF LE GAYE.


IS K BAD 1 KINARY PER JAB TAK ALLAH NE CHAHA AAP(S.A.W) KHADE RAHE, IS K BAAD WAPIS HUWE.BAREEDA PEHLY WAPIS AGAYEE.

IS NE MUJ SE TAMAM WAQYA BYAN KYA. MENE SUBA TAK TO HUZOOR (S.A.W) SE KISI BAT KA ZIKAR NAHI KIA, SUBAH AAP (S.A.W) SE WAQYA BYAN KYA. AAP ( S.A.W) NE FARMAYA MUJE IS LIYE BHEJA GYA THA K MAIN AHL BAQI KI SALWAT O JANAZA PADHU, YA IN K LIYE DUA-E-MAGH ​FARAT KAROON.

JAB ​ K SURA TOBA ME HAI

"NABI KO OR IN LOGO KO JO EMAN LAYE HEIN ZEBA NAHI HAI K MUSHRIKO K LIYE MAGHFIRAT KI DUA KARIN CHAHE WO IN K RISHTEDAR HI KYO NA HON

(AYAT 183).

ABU MOHIYA SE RIWAYAT HAI; MUJE (YANI RASOOL (SAW)) HUKUM DIYA GYA THA K MAIN AHLE BAQI K LIYE DUA-E-MUGH ​FARAT KARUN IS LIYE MAE IN K LIYE DUA-E-MUGH ​FIRAT KARNA CHAHTA HOON. PHIR AAP (S. A.W) BAQEE TASHREEF LE GAYE OR AHLE BAQI K LIYE DUA-E-MUGHFIRAT KARNY K BAD FARMAYA...


To be continue

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 4)

Continues.....



FARMAYA! AE ALLAH TU NE MUJE IKHTIYAR DIYA HAI YA TOU MAE DUNYA K KHIZANY OR IS KI DIWAMI ZINDAGI PASAND KAR LOON YA PARWARDIGA​R SE MULAQAT PASAND KAR LOON. MAINE APNE PARWARDIGAR KI MULAQAT KO PASAND KYA.

ISI RAT K BAD SUBAH AAP (S.A.W) KO WO TAKLEEF SHURU HOWEE JIS ME AAP (S. A.W) IS WAFAT HOWEE.

GOYA YE WAFAT SE 5 ROZ QABL KA WAQYA HAI, YANI AGAR RASOOL (S.A.W) KI WAFAT 9 YA 12 RABI UL AWAL KO HOWI TO BAQI ME JAANE KA WAQYA SAFAR K MAHEENY ME HOWA HOGA, OR IS SE PEHLY RASOOL (SAW) KABHI RAAT KO BAQI TASHREEF NAHI LE GAYE THY.

IS SE YE BAT WAZAH HOJATI HAI K SHAB-E-BAR​AT OR BAQEE KI KAHANI SAR A SAR JHOOT OR FARAIB HAI.

AURTON ​ K LIYE QABRISTAN JANY KI MUMANIYAT HAI, AESI SOORAT ME YE DAWA K UMM UL MOMINEEN (R.A) BAQEE TASHREEF LE GAYEIN THEIN AIK KHULA TABAARA HAI.


SHEIKH ABDUL QADI JINAL (WAFAT 561 H) NE HAZRAT AYESHA (R.A) KI 1 RIWAYAT IS SANAD SE NAQAL KI HAI: HUMAIN ABU NASR BIN MUHAMMAD NE KHABAR DI, WO APNY BAP (ABU ALI AL HUSSAIN) SE RIWAYAT KARTA HAI , WO APNI SANAD SE HASSHAM BIN ARWA SE

WO HAZRAT AYESHA (R.A) IS TARHA HAMEN ABU NASR K BAP NE HASSHAM TAK KO SANAD BYAN NAHI KI, HALAN'K IN DONO K DARMYAN 350 SAL KA FARQ HAI RIWAYAT YUN HAI

"RASOOL (S.A.W) ROZE RAKHTY HATTA K HUM KEHTY K AB AAP (S.A.W) AFTAAR NA FARMAEIN GE OR JAB AAP (S.A.W) AFTAR KARTY TO HUM KEHTY K AB AAP (S.A.W) ROZY NA RAKHIEN GE. OR AAP (S.A.W) KO SHABAN ME ROZY BOHT MEHBOOB THY. MAE ( HAZRAT AYESHA (R.A)) NE ARZ KIYA YA RASOOL (S.A.W) KIYA BAAT HAI K MAIN AAP (S.A.W) KO SHABAN ME BOHT ROZY RAKHTY DEKHTI HOON AAP (S.A.W) NE FARMAYA AE AYESHA YE AISA MAHINA HAI JIS ME IS SAAL MARNE WALO K NAAM LIKH KAR MALAK UL MOT KO DIYE JATY HEIN OR MAIN YE MEHBOOB RAKHTA HOON K JAB MERA NAAM LIKH KAR DIYA JAYE TO MAIN HAALAT ROZA ME HOON.

ABU NASR K WALID K KEHNA HAI KA HASSHAM NE YE RIWAYAT HAZRAT AYESHA (R.A) SE NAQAL KI HAI, JAB K HASSAM KI PEDAISH HAZRAT AYESHA (R.A) KI WAFAT K 3 YA 4 SAL BAAD KI HAI.

TIRMIZI ME HI HAZRAT ABU HARERA (R.A) SE RIWAYAT HAI K RASOOL (S.A.W) NE IRSHAD FARMAYA K

"JAB NISF SHABAN HOJAYE TOU ROZY NA RAKHO"

YE AIK ATAL HAQEEQAT HAI K SAB SE AFZAL RAAT LAIALATUL QADAR KI HA.

IS RAAT K LIYE NA TOU KISI QISM KI KOI HADEES HA OR NA HI IS KI KOI DATE MENTION KI GAYEE HAI TA K LOG IS PER BHAROSA KAR K ZINDAGI BHAR KA AMAL TARK NA KAR DEIN. OR SHAB-E-BARAT QATAEE MENTION KAR DIYA GYA OR IS SHAB KA ILM HAR AIK KO HO GYA.

AGAR IS SHAB KI KOI FAZEELAT HOTI TOU ISY BHI KHUFYA RAKHA JATA, JIS TARAH LAILATUL QADAR KO RAKHA GYA.

SHEIKH ABDUL QADIR JILANI (R.A) NE BAZ GUMNAM ULMA KA AIK FATWA BHI NAQAL KYA HAI JO IS TARHA HAI:

BAAZ ULMA NE IN RATO KO JAMA KYA HAI JIN ME SHAB BEDARI MUSTAHIB HAI AESI RATIEN SAL MAE 14 HEIN.

1.MOHARRAM KI PEHLI RAT,

2. SHAB-E-AAS ​HOORA

3. RAJAB KI PEHLI RAT

4. SHABAN KI 15 SHAB,

5. SHAB-E-ARF ​A,

6. SHAB EID UL FITR,

7. SHAB EID UL AZHA,

8. RAMZAN KI 5 RATIEN AKHRI ASHRY KI

MUKHTASIR YE K SHAB-E-BARAT K MUTALIQ JITNI BHI RIWAYAT HEIN WO SAB MOHADASEEN ​ K NAZDEEN MOZU OR MUNKIR HEIN,

INME SE 1 BHI RIWAYAT AESI NAHI JIS PER ETAMAD KYA JASAKY.IBTADA ME TO IS QISAM KI RIWAYAT 1 KAHANI KI HESIYAT RAKHTI THI LEKIN BAD ME AANEY WALY SOOFYA NE IS PER MAZEED HASHIYE CHARHA KAR ISY DEEN KA AMAL BANADIYA OR BAAD K AANE WALE ANDHE MUQLEDEEN NE IN SOOFIYA KI KITABO KO DEKH KAR YE TASSAWUR KAR LIYA K SHAB-E-BAR​AT BHI DEEN KA KOI EHM RUKAN HAI. JIS KA TARK GUNAH HAI, HALAN'K YE SAB RIWAYAT FIRQA BATILA KI WUZA KARDA THI.

YOUSUF KOKAN UMRI

"SEERAT IBNE TEMIYA" MA LIKHTY HEIN

"IN RATO ME HAR GHAR ME HALWY PAKAYE JATY OR MASJIDO ME ROSHNI KA INTIZAM HOTA, SEHAN MASJID OR AETARAF ME BAZAR LAGTA HAR QISAM K BADMASH JAMA HOTY, THELAY WALY MASJIDO ME SADA LAGATY. AURATIEN BHI ZARQ BARQ LIBAS PEHN KAR OR PERFUME (ITAR) LAGA KAR NAMAZO ME SHAREEK HOTI,15 SHABAN KO KHAS TOR PER AURATIEN ZYADA AATI OR MAZARO PAR BHI HAZRI DETI.



GOYA SOFYA OR SUNNI HAZRAT NE FIRQA BATIL KI EID- E-GHADEER KI NAQAL ME 1 NEW EID EJAD KAR LI.

HAR DOUR ME ULMA NE IN BIDAAT KO BAND KARNY KI KOSHISH KI MAGAR AWAM KI AQEEDAT KUCH AESI THI K WO BAND HO HO KAR PHIR JAARI HOTI RAHIEN.

JESA K BYAN KYA JA CHUKA HAI K SHAB-E-BAR​AT K MOJID SHEA THY OR YE LAFZ TO SIRF DHOKA DENY K LIYE ISTAMAL KYA GYA WARNA DARASAL YE SHAB TABBARA THI,

SHEAYO NE SUNNYO KO DHOKA DENY K LYE IS K FAZAIL ME RIWAYAT WUZA KAR K PHELAEIN YAHI WAJA HAI MOJOODA DOR K SUNNIYO PER SHEAAT KA GHALBA HAI.

15 TH SHABAN KI TAKHSEES IS LIYE HA K SHEAYO K 12 TH IMAM KI WILADAT MUBAYYAN TOR PER IS RAAT KO HOWEE THI, SHAB-E-BAR​AT ME AATISH BAZI KI JO MAZMOOM RASAM RAIJ HAI WO MAJOOSI ASR KA KHULA SABOOT HAI.

IRAN K AIK AIK SHEHAR ME AATISH KADY BANY HOWY THY JO HAZRAT UMAR (R.A) OR HAZRAT USMAN (R.A) KI ZAMANY ME THANDY KIYE GYE.


To be continued

SHAB E BARAT KI HAQIQAT( PART 5)

CONTIUE


BAAZ LOG KEHTE HAIN SHAB-E-BAR​AT SE PEHLY KOI MAR JAYE TO JAB TAK IS K LIYE FATIHA SHAB-E-BAR​AT NA KYA JAYE WO MURDO ME SHAMIL NAHI HOTA YANI IS KI ROOH BHATAKTI PHIRTI HAI,

JO KHALIS HINDUO KA AQEEDA HAI,

YE SAB BAATEN JAAHIL MULLAO KI KHUD SAKHTA HAIN JIN KA HAQEEQAT ME KOI WAJOOD NAHI.

MOLANA ASHRAF ALI THANVI APNI KITAB "ISLAH AR RASOOM" ME LIKHTY HEIN K

"MUNJAMLA IN RASOOM K SHAB-E-BAR ​AT KA HALWA OR EID KI SAWAYAN OR AASHOORA MOHARRAM KA KHICHRA OR SHARBAT WAGHERA HAI, SHAB-E-BARAT ME HADEES SE IS QADR SABIT HAI K RASOOL (S.A.W) BA HUKUM ALLAH TALA JANNAT UL BAQEE TASHREEF LE GAYE OR AMWAT K LIYE ASTAGHFAR FARMAYA, IS SE AAGY SAB BIDDAT HAI"

(SPELLING MISTAKE K LIYE SORRY)

ALLAH HUMAIN IS HAQEEQAT KO SAMAJNY KI TOFEEQ ATA FARMAYE (AMEEN)

Wednesday, July 13, 2011

FITNA E DAJJAL PART 3

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM



Science ki tarakki fitna nahi hai isey jis cheez ne fitna banaya hai woh yeh ke 'science' ki tarakki ke sath ,Rooh ki tarraki Imaan ki tarraqi nahi ho payi .Gadi ke doo paheye ek sath badtey toh koi fitna nahi hota.Yeh ilm (science and technology)toh woh tha joh Hazrat Adam(as) ko Allah ne diya tha aur isko dey kar hee unko zameen ka kahilfa banaya tha .Surah Bakr ke 4th ruku mein dono ilm (knowledge) ke barey mein bata diya gaya hai.Aur usi ko daleel ke roop mein Allah ne pesh farmaya hai 'farishtoy' ke samney, Adam ko joh ilm sikhaya us mein yeh baat bhi hai ke joh mai Adam ko zameen ka khalifa ban kar ikhteyar dey raha hu toh sath mein ilm bhi dey raha hu.Hazrat Adam ke andar potentially yeh ilm rakh diya gaya...''Aur(Allah ne) Aadam ko tamam naam sikhay, fhir unhe 'farishtoy' ke samney pesh kiya aur kaha ,'Agar sacchey ho toh muhghey unka naam batao. Un sabney kaha(Aaey Allah) 'Tu pak hai ,'Tuney joh kuch hamey bataya uskey sewa humey koi ilam nahi,beshak tu ilm wala hikmat wala hai.(Tab Allah ney)hukum diya ,'Aaey Adam!In(Farishtoy) ko unkey naam bata doy ,jab unhoney unkey naam bata deeye toh farmaya,'Kiya meiney tum sey (pehley hee) nahi kaha tha,ki zameen aur aasman ki chupi baton ko mai hee janta hu,aur mai janta hu ,joh kuch tum zahir karte ho aur joh kuch tum chupatey ho.''

(Surah 2 Ayat31,32,33)

Yeh hai cheez ko observe karna jis sey knowlege aati hai fhir ise ilm ko deduct kar ke result baramad karna,Insan ne ise liye har cheez ko ek naam diya hai.Joh aaj hamrey samney ilm hai yeh wohi ilm hai joh Hazrat Adam ko Allah ne diya tha ,jaisey aam ki gudhli hee mein pura aam ka ped hota hai lekin us gudli ko waqt lagta hai ped banney mein.


Yeh ilm 'fitna' nahi hai agar yeh ilm us ilm ke sath ho joh Surah Bakr ke 4 th ruku ke akheri mein hai.Jab Allah ne Hazrat Adam ko zameen mein rakha toh ek 'charter' diya gaya tha unhey hamesha-hamesha ke liye.Ek farman Allah ka tha...''Hamney kaha,'Tum sab yaha sey utar jao,fhir agar meri aur sey tum logo key paas koi hidayat(divine-guidance) puachey toh jinhoney meri hidayat ki paarvi ki un ko na toh dar hoga aur na wah dhukhi hongey

(Surah2 Ayat 38).


Yeh 2 ilm hai observation,dimag sey joh hasil hota hai Aur dusra ilm hai joh Allah ney apney nabiyon ke zareye bheja hai Isey hum 'Wahi'(Revealed Knowledge') bhi kehtey hai.


Bad kismati sey hua yeh ke insani ilm aur wahi ka ilm mein bhut bada gap aa gaya aur yeh dono ilm alag ho chukey hai .Ek taraf insan chand par pucah chuka hai aur dusri taraf wahi ka ilm se door .

(Quran ko Apna 'leader' nahi man raha hai)'Even muslims do not consider Quran as their guide'.
Yeh Alami Tahzeeb (Universal civilization) hai ,har koi dekh raha hai .Duniyaparsti(Materialism) Aur akherat ka inkar ismey hai .Is Tahzeeb ka subject materialism ,universe life of the world hai .Isey ko Huzur(saws) ne farmaya hai 'Key Iski Peshani(forehead) par likha hua hai Kaaf-Faa-Raa(Yani kufr).Yahi iska symbol hai ,Science toh saaf kehti hai ke humey nahi kah saktey ke Allah hai ya nahi ..


Lekin qaynat(universe)toh hai ,kudrat(forces of the nature)ka suraag lago fhir unhey istemal karo(exploit) karo .Rooh hai ya nahi hum nahi jantey,Woh hamari investigation mein nahi aati,Hamarey paas asey equipments nahi hai joh isey bata sakey lekin jism(body) toh hai .Isey tarah hume nahi pata 'Life after Death' ha yaa nahi .Sirf insano ko is duniya mein joh de sakte ho do kuan si jannat humey kuch nahi pata iseleye aaj 'welfare state' ya'welfare society' highest concept ban gaya.Is ke aagey kisi ko kuch nahi pata .Universe,matter aur uski properties ,life of the world apna dhyan sirf in cheez par laga lo.


Zameen par apko bada farq nazar aayega,Kahi Nadiya hai,Kahi Pahar hai,Kahi Registan hai.In sab ke upar ek envelop hai ek fiza hai jisey hum Hawa kehtey hai Aur yeh puri duniya mein ek jasi chalti hai Yahi baat aapko Religion Aur Civilization mein nazar aayegi .'Neechley tapkey (Status)' mein aapko mazhab dekhega .Koi church jaa raha hai ,Koi mandir jaa raha hai,Koi masajid jaa raha hai.Neechey apko fark nazar ayega Muslim hai toh kurta-paejama pehney hai ,Hindu hai toh dhoti hai,Lekin uppar Ek hee tehzeeb hai ,wohi libas hai ,Woh hee values hai ,Aurton ke libas ek sey hai .Uppar level par ek hee civilization hai ,'Woh hi materialism hai ,materialism virtues hai ,materialistic values hai,Wordly pursuit hai ,Woh hee insan ki soch yeh ban gayi hai...


duniya mein hume joh mauka mila hai woh isleye ke duniya mein hum zyada kamaye ash karein woh joh philosphy hai 'eat ,drink and be merry. '
kamyab woh hai jisne zindagi ka har-har lamha duniya mein kamyab hone mein lagaya,aaj musalman bhi ise soch mein mubtala hai.Akherat hai lekin usekey liye woh mehnat nahi hai ..

Isleye Allah bhut 'Gussey' mein kehtey hai..

'''Kah dejeye ,'Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?'


'Yeh wah log hain.'Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.Yahi wah log hain jinhoney apney 'Rab' ki ayaton aur uskey samney hazir honey ko na mana ,toh inkey kam akarath ho gaye,fhir kiyamat ke din 'Hum' unhey koi wazan na dengey''

(Surah 18 Ayat 103,104,105)


Asal mein duniya ki zindagi ek dhoka hai ..

Allah farmatey hai Quran mein kai jagah ...'Duniya ki zindgi toh dhokey ke siwa kuch nahi.'

(Suarh 3 Ayat 184)

'Jan lo! ki duniya ki zindgi bas khel aur tamasha hai.'

(Surah 57 Ayat 20)

'Yah is wajah sey ki tumney Allah ki ayato ki hansi udai thi Aur duniya ki zindgi ney tumhey dhokey mein dal rakha tha,Toh aaj wah na toh ussey(dozak)sey nikaley jayengey ,aur na unki tauba kubool hogi'.

(Surah 45 Ayat35).

'Aur taki joh log akherat ko nahi mantey ,unkey dil uski aor jhukey,aur taki wah usey pasand kar ley,aur taki joh kamai unhe karni hai kar ley.

(Suarh 6 Ayat 113).

Aey jinn aur inasano ke geroh!Kiya tumharey paas tumhi mein sey rasool nahi aaye thaey ,joh tumhey 'meri' aayat sunate aur is din sey daratey ? Wah kaehengey ,'kyo nahi !!(rasool toh aaye thaey) Hum khud hi apney khilaf gawah hai.'In logo ko duniya ki zindgi ne dhokey mein dal rakha tha.

(Surah 6 Ayat 130)

'Jinhoney apna deen khel-tamasah bana rakha tha aur jinhey duniya ki zindgi ney dhokey mein dal rakha tha; Toh aaj hum bhi unhey bhula dengey ,jis tarah yah log apney is din ki mulakat ko bhuley rahey aur hamari aayat ka inkar kartey rahe".

(Surah 7Ayat 51)'

'Hum unko thoda maza udaney dengey ,fhir unko ek sakht aazab ki aor kheech kar le jayengey.'

''Aaey logo!Apney rab sey dar rakho aur us din sey daro jab na koi baap apni aulad ki aor sey badala dega aur na koi aulad hee apney baap ki aoor sey badla dene wali hogi,Beshak Allah ka wada sachha hai,Toh duniya ki zindgi hargiz tumhey dhokey mein na daley,Aur na Allah ke barey mein wah dhokebaaz(shaytan) tumhe dhokey mein daley

(Surah 31 Aayat24&33)

Shyatan sabsey bada 'dhoka' yeh kah kar deta hai Allah bada Raheem hai Kareem hai,Jon insano ko gunah chorney nahi deta.Duniya ki zindgi fareb ban kar hamari aankho par dhoka dalti hai ke hamara matloob,maqsad(aim,objective) Jab duniya hee hamara 'objective' ban gayi toh fhir marney ke baad ki zindgi ko insan bhool jata hai.Allah faramtey hai "Balki tum log duniya ki zindgi ko ahmeyat dete ho,Aur akherat behtar aur baki rahne wali hai.'

(Surah 87 Ayat16,17).

'Balki tum duniya sey mohabbat kartey ho ,Aur akherat ko choar detey ho.'

(Surah 75 Ayat20,21).

'Yah log jald hasil honey wali cheez (duniya)sey mohabbat kartey hai,aur ek bhari din ko apney peechey choar datey hai'.

(Surah76 Ayat 27)

Yahi asal fareb hai .Duniya jitni haseen banegi fitna utna hee khatarnak ho jaye ga .Europe,America,Dubai mein dekhey toh samagh aata hai.Iska husn jitna badega akherat utni hee insan bhool jayega ,cham-damak,Duniya ki raunak(glamour)dekh kar insan sochta hai mai bhi apney ghar mein sab ley aayu.Insan Apna Imaan Tak Beach khata hai.Allah farmatey hai..

'''Aur joh cheez zameen par hai usko humney uskey leye zeenat(shobha) banaya hai taki logo ko aazmaey,ki unmey behtar amal karney wala kuan hai.'
'Aur joh kuch us(zameen) par hai usey toh hum ek chateyal maydan bana dene waley hai.

(Surah 18 Ayat 7,8)


'Kah dejeye ,'Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?'


'Yeh wah log hain.'Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.

(Surah 18 Ayat 103,104)

Agar akherat nazar mein ho toh yeh duniya akherat ki kehti hai .Yah joh bogey toh waha katogey.Allah farmatey hai ''Yeh Quran wa rasta dekhata hai ,joh sab sey seedha hai,aur imaan walo ko joh bhaley kaam kartey hai kushkhabri deta hai,ki unkey liye bada badla hai.Aur yah bhi ki joh log akherat par imaan nahi rakhtey ,unkey leye dukh dene wala azab tayyar kar rakha hai.

(Surah 17 Ayat 9,10)


Ghor farmaye Azab un key leye hai

'joh log akherat par yakeen nahi rakhtey Aur farmaya Hum unhe azab dengey.Insan lakh smaghta ho apney aap ko musalman lekin agar akherat par imaan nahi toh kuch nahi aur tab sabit hota hai jab Allah ka hukum aur hamari khaish ke beech mein se kisi ek ko hume chuna padta hai.For eg Allah ne kaha rishwat haram lekin insan kahey 'Sahab bina rishwat ke ghar nahi chalta.Iska matlab hai uska akherat par imaan nahi ,'Arey Allah ke bandey Allah ne jannat bhi banai hai,duniya sab kuch nahi.Sabr aur Imaan dono ek dusrey sey judey huey hai.'.

Duniya jitni haseen hogi hum utney hee zyada us ke jaal mein fhas te chaleye jayengey.


Ek bar sahaba ney dekha ke Huzur(saws)kisi chez ko dhaka de rahey hai halake samne koi cheez nahi thi huzur se poocha gaya huzur aap kisko dhakka de rahey hai huzur ne farmaya duniya mere samney ek haseen bani sawri aurat ki shakal mein aayi aur mai duniya ko dhaka de raha tha,mughey duniya s kya sarokar hai tu yaha se dafa ho jaa.


'Kah dejeye ,'Kya hum tumhey unki khabar dey,joh apney amalo ke lehaz sey sabsey badkar nuksan udhaney waley hain.?

'
'Yeh wah log hain.'Jinki puri koshish duniya hee ki zindgi mein barbad ho kar rahi ,aur wah apney aap ko yahi samghtey rahey ,ki wah achey kam kar rahey hai.(Surah 18 Ayat 103,104)Sabse zyada ghatey mein rahnewaley woh hai jinki sari mehnat duniya hasil karne mein chali jaye .Duniya hee aim,objective raha ,rato ko jagey ,ghar-bar sey door rahey sirf duniya ke leye..Kya Paya?

Allah farmata hai yeh woh log hai joh apney amal ke lehaz sey zyada dhokey mein hain.Insan kah sakta hai hum Allah ke manney waley hai,Huzur(saws) ke manne waley hai ,Qiyamat ke manne waley hai.Agar wakai mein Qiyamat ke manne waley hotey toh 'Is Duniya Par nahi reechtey,Is Duniya ke maal ,Ikhtidar(power),shohrat ke liye apne aap ko halakan nahi kartey.Allah Farmata hai..

"Yahi wah log hain jinhoney apney 'Rab' ki ayaton aur uskey samney hazir honey ko na mana ,toh inkey kam akarath ho gaye, fhir kiyamat ke din 'Hum' unhey koi wazan na dengey''

(Surah 18 Ayat 105)

Inhoney isleye kufr kiya hai Allah ki ayat ka Quran toh yeh kehta ke Asal zindgi Akherat ki hai Aur yeh usko nazar andaz kr key,Duniya ko pasand kar liya hai inhoney darasal Allah ki ayat ka bhi ayat ka inkar kiya ,uski mulakat ka bhi inkar kiya,Joh namaz roza yeh kar rahe hai unmein se kisi amal ka hamarey yaha wazan nahi hoga .

'Dekha Yeh Jayega Asal Mein Aim Kiya Tha.'kiz cheez ke leye tum ne bhag-dor ki ,Apni salaheyat kaha lagai,Hume maloom hai joh khulam-khula kafir hai unkey leye wazney amal ka masla hee nahi hai. Amal unke toley jayengey joh apney aap ko 'Musalman' kethe thaey .Neakiyo ka palla bhari hai toh jannat mein aur buraiyon ka palla bhari hai toh dozak bhugat kar jannat mein jayengey.Allah farmata hai ''Unka badla wahi dozak hai ,is ley ki unhoney kufr(inkar) kiya ,aur hamari ayato,aur hamarey rasoolo ki hansi udai.''

(Surah 18 Ayat 106)

Allah ek Aur jagah farmatey hai ..

''Quran par imaan nahi rakhta woh joh Quran ke Haram kiye huey ko haram na jane.

(Al-Quran).

Insano ney magrb(west) ki material taraqi ko daleel banaya hai uski tehzeeb sahi honey ki.Allah farmatey hai ''Aur us(insan) ko khoob paidawar milti thi,toh usney apney sathi sey baat kartey-kartey bol udha,'mai tugh sey maal mein aur adamiyon mein bad kar izzat mein hu.

(Surah 18 Ayat 34).

Yani Insan superior honey ke leye yeh daleel dey 'ke mere paas tum se zyada maal hai aadmi(workers,army etc) hai, sara saman mere paas hai, isleye mai bada hu.'Tum kuan ho mughe nasiyat karney waley .

''Aur wah apney bagh mein is haal mein dakhil hua ,ki apney aap par zulm kar raha tha,usney kaha !mai nahi samghta ki yah bag kabhi tabah hoga.'

(Surah 18 Ayat 35)

'I DONT THINK THIS WILL EVER PERISH'Yeh sentence aaj kitno ki zaban par hai.Insan ko thoda sa Allah nawaz deta hai Insan apney aap ko bada samghney lagta hai.Aur haqeqat ko kitney jaldi bhool jata hai.West ki har cheez galat nahi hai lekin hume unhe Quran Aur Sunnat mein parakh kar dekhna chayeyeh.


Is dajjal ki gumrahi bhut zyada hai humey dheerey-dheerey nikalna hoga ..

Sabsey pehle hume yeh baat yaad rakhni hogi ke yeh duniya 'Imtehangah'(examination hall) hai.

Allah faramtey hai

''Jisney paida kiya hai muoat aur zindgi ko ,taki tumhe aazmaey,ki tum mein sey kuan accha amal karney wala hai? Aur wah badi takat wala ,maaf karney wala hai.

(Surah 67 Ayat 2)

''Magar Insan ka yeh haal yeh hai ki jab izzat aur nemat dekar uska 'Rab' usey aazmata hai toh kush hokar kehta hai ke mere 'Rab' ne mughey izzat di.Aur jab wah usey aazmata hai(ki)uski rozi us par tang kar deta hai toh kehta hai,'Mere Rab ney mughey zaleel kiya'.

(Surah 89 Aayat 15,16)

In ayat ka kiya matlab hai? NA YAHA KI IZZAT,IZZAT HAI ..NA TANGI YA PARESHANI ZILLAT HAI.IZZAT BHI IMTEYHAN HAI AUR ZILLAT JISEY HUM SAMGHTEY HAI WOH BHI IMETHAN HAI ..

BALKI ZILLAT WALA IMETHAN ZYADA ASAN HAI KYO KE IS IMETHAN MEIN INSAN ALLAH KO NAHI BHULTA.


Huzur(saws) ne farmaya 'Kam ho cheez joh kifayat kar jaye behtar hai usey joh zyada ko lekin gafil kar dey.'
Allah farmatey hai .

''Aur humney is Quran mein logo key leye tarah-tarah ki misaley bayan kar di,magar insan sabsey badkar jhagralu hai.Aur hum joh rasool'o ko bheja karte hai toh kefal isleye ki kushbhari sunaye,aur (azab sey) daraye ;aur joh kafir hai wah nahaq jhagrey nikaltey hai taki usko haq sey fisla dey ;aur unhoney hamari nishaniyo ko aur uski jissey unhe darya gaya hai mazak kartey hai.

(Surah 18 Aayat 54 &56)


Momin Allah ke Fasley par sabr karey hum har cheez ki haqiqat nahi bati ja sakti hai .

'''Aap mere sath sabr na kar sakengey.

(Surah 18 Ayat 67,72,75)

Kuch ase hi batein Hazrat Khijr(as) ney Musa(as) sey kahi thi .Allah ki hikmat hum nahi samgh saktey,Jismey humey taqleef dard dekhta hai woh cheez hamarey leye bhalai ho sakti hai ,is duniya ka ek zahir hai ek batin(chupa) hua ,Hume pata nahi hota .Humey akherat ke leye mehnat karni chayeyeh ,Hamara maqsad Allah ki raza hona chayeyeh

'' Aur insan usi tarah burai mangta hai ,jis tarah bhalai ki dua mangta hai,aur insan hai hee bada jaldbaz.

(Surah 17 Aayat 11)

.Hum nahi pata taqleef ke pardey mein bhalai aa rahi hai ,jisey hum khair samgh rahe woh khair na ho,humey cheezo ke zahir(face) sey muttasir (impress) nahi ho na chayeyeh .Humey apney akherat ke barey mein bhut fikr hone chayeh ,Kadam-kadam par dhoka hai,fareb hai.

Hume Allah sey dua karni chayyeh ke Allah ne dhoko se bachahey .Har chez ka ek zahir hai ek batin hai insan zahir se dhoka kha jata hai,hamesha batin par nigah rakho. - yeh jo tahzeeb e nuaW aa rahi hai aur jungle ki aag ki tarah bad rahi hai is ka muaqabla karne ke liye aap ke andar ek azm(determination)hona chayeyeh ke duniya aap ko dakiya-nusee samghey aur aap unko bewakoof samghey aur apney upar athmad,yakeen ke sath shariat par pura amal karein.Is duniya ki chamak par mat jayeyeh.Allah sey dua karety rahne ki zarurat hai ke hamara khatma Imaan par ho..

FITNA E DAJJAL PART 2

BISMILLAHIRAHMANIRRAHEEM



Yeh jis mein ek taraf Allah ke neak bandey hai unhe farishto ke support hasil hai dusri taraf shytan aur uskey agent hai.Aur yahudi sabse bade shytan ke agent hai yahudi apni makkariyon se christian ko apna gulam bana liya hai.Aur in logo ne 'Shirk' ko sabse zyada faylaya..Shaytan aur apney agent ke zariye.
Allah farmate hai 'Ke Mai 'Shirk' ko toh hargiz maaf nahi karunga'.

(Surah 4 Aayat 48& 116)


INSANI ZINDAGI Ke 3 LEVEL HOTE HAI ..



1. FAMILY{Mard+Aurat -- khandan}

2. FINANCIAL ASPECT.

3. CONCEPT OF'STATE'

(Concept of state is 200 yrs old).Is duniya mein burai ki sabsey badi takat iblees hai ,iblees aur adam(as) ka mamla Quran mein 7 suraton mein aaya hai.Quran mein aaya hai ke 'Shaytan kasam kah kar keh chuka hai ke 'Mein Adam ki aulad ko gumrah kar ke rahunga aur tu dekhe ga in mein se aksar(majority) tere shukar karne wale nahi payega,Mughe mohlat dey mugh par mouat tari na hi us din tak jis din yeh jama kiye jaye (Qiyamat tak)Allah ne kaha tughe mohlat de 'Lekin mere khas bando par tera zor nahi chalega(yani Allah ke khas bandey shytan ke shar se bach jayengey ),Mere bando par tera koi ikhteyar nahu hai,Tu unhe sabs-baag dekha sakta hai temptations de sakta hai tu unpar zabrdasti nahi kar sakega.Insano ka sabse bada dushman shyatn hai uska mission hi insano ko gumrah karna hai,uskey cheley(agent)insano mein bhi hai aur shytano(jinn)mein bhi.Yeh sab shyatano ki taraf bulatey hai,gunah ki taraf,behayai ki taraf,insani soverienty ki taraf...And (remember) when We said to the angels; "Prostrate to Adam." So they prostrated except Iblîs (Satan). He was one of the jinns; he disobeyed the Command of his Lord. Will you then take him (Iblîs) and his offspring as protectors and helpers rather than Me while they are enemies to you? What an evil is the exchange for the Zâlimûn (polytheists, and wrong-doers, etc).



LEVEL 1+2+3 = 'INDIVIDUAL AND SOCIETY'

1.Pehla pehlu joh family ha woh itna purana hai jitna khud insan hai.Aur yeh Quran ka sabse zyada pasandeeda subject hai.
Insani zindgai ka yeh level hadees shareef ki roshni mein sabse akhir mein kharab hoga.Hadees e Rasool(SAWS) ke alfaz hai 'Auratein is fitne ke taraf sabsey akhir mein ruzu karengi'.


2.Dusra level hai 'Finacial level' aur isko shytan ke agent puri tarah tabah kar chukey hai .Interest,Gambling ,shares ke zariye

{speculation = gambling = manipulation}IMF(International Monetary Fund),World bank ke zariye woh puri duniya ko control kar rahe hai.

Pehle angrez hum par direct raj karta tha ,aaj in 'bankS' ke zariye woh hume apna gulam bana chuka hai.

Islam ka 'financial system' aaj puri duniya se gayab hai .Puri duniya Fitna e Dajjal mein fas chuki hai.Christian bhi Interest ko haram mantey thaey,Pope-Roman Catholic sect ki sabsey highest authority hoti hai aur jab tak yahudiyo ne 'protestant' sect nahi banwaya tha tab tak 'pope' ka control hota tha purey christian world mein.

Lekin jasey hee 'protestant' sect kayam hua wase hee 'Bank Of England'(estblished in 1694 )bani ..

Fhir ye lanat (Interest) puri duniya mein fhaal gayi jiskey zariye 'exploitation' ki inteha par ho gayi.(

Huzur(saws) ne farmaya 'Sood(interest) itna bada gunah hai ke agar iskey 70 hissey kiye jaye toh iska ek hissa itna bada gunah hai ke koi apni maa ke sath zina karey).Interest se 'distribution of wealth' bigad jata hai,gareebi bad jati hai.Socho hum 'banks' sey kitna bache hue hai.Agar hum bank se interest nahi lete toh kiya bank hamarey paiso se interest nahi kamatey kiya?


3.Teesra Concept hota hai 'State' ka .Yahudiyo ko 'Europe aur England' mein koi position hasil nahi thi 'christianity ' ke chaltey .

Christian Jesus(pbuh) ko (Nauzobillah) Allah ka beta kehte hai aur Yahoodi Jesus(pbuh) ko kehte hai ke iske 'baap' ka pata nahi hai,Dono community mein itna bada difference tha jiske chalte 'yahoodi'o ' ko 'europe aur england' mein koi haseyat hasil nahi thi,unhe kuch asa karna chaye tha jise yeh museebat hamesha ke liye khatam hojaye .Aur yahudiyo ne kiya bhi kuch asa pehli baar duniya ko unhone 'secularism' ka concept diya.Yahudi pichley 500 salo sey is ko hasil hua.

Democracy (Govt of the people,by the people,for the people).'Representative of the people' Yani 'Janta key numayendey' joh chaye kanoon banaye.Woh homosexuality,gambling jisko chaye lagu kar waye.Secularism mein logo ko apna-apna mazhab manne ki ijazat hoti hai 'State 'ka koi mazhab nahi hota .Jiska matlab hai Allah,God,Malik ki koi hasiyat nahi,God ko kinarey karo, Hum azad hai God Ya Allah yeh naam masjid,mandir,church tak rahe .'Insan joh chaye karey,insan homsexuality,gayism ,living relationship etc etc.

Jisko chaye ijazat dey.IS SEY BADI ALLAH KI NAFARMANI AAJ TAK NAHI HUI.YEH TOH WOHI BAAT HAI JOH 'FIRUAN NE KI THI ' MEIN HU YAHA KA RAAB.(sURAH 43 Aayat 51). I DONT CONSIDER ANY AUTHORITY ABOVE ME.IS SEY BADA AUR KIYA SHIRK HOGA.


Aaj 'America' ki yeh halat hai ke kuch saal pehley American President 'Clinton' ne kaha tha 'Aaj America ki majority haramzadoy ki hai ' uske alfaz thaey 'Born without wedlock'.Quran jis khandani system ki baat karta hai usmey 'Haya ,izzat,issmat' hai.Quran Auarato'n ki hifazat ki baat karta hai.Aur is 'fitne' ne aurat'o ko zaleel kar ke rakh diya.Sahaytano ke agento ne 'International Conference' karwayi hai apna maqsad hasil karne ke liye Aur isko naam diya hai 'Social Engeneering'(matlab yeh family system sahi nahi hai ,society ki imarat galat buniyaado par khari hai iski engeneering hum karengey)Aap ko 'Kahira Conference'(1994), Beijing Conference(1995)Aur akehri jo US mein 9 June 2000(U.N Assembly) mein hui thi yaad hogi .Pehle conference 'Egypt' mein hui aur dusri 'China Beijing + 5 'mein kyo unhe 'Asia' ka gheyraw karna hai.Abhi 'Asia' mein 'Khandani nizam' baki hai.Is social engeneering program ke yeh point thaey..


1. Jisam faroshi(prostituism) ko izzatdar pesha karar diya jaye aue isey bura na mana jaye.Jasey insan apney kisi na kisi body part ko isteymal karta hai paisa kamaney ke liye wasey hee yeh bhi hai.Homosexuality should be considered normal orientation bcoz everyone has a different taste.Yaha tak inki shaadi bhi ho sakti hai.

2. Aurat aur mard barabar hojaye 'Virasat' aur 'Talaq' ke mamle mein.

3. Aurat ghar ka kaam karne ke liye paband nahi hai aur kaam karne ki salary maang sakti hai.Agar aurat chaye toh 'pregnancy'ki taqleef ke chaltey mana kar sakti hai bacchey ki paidaish ko.Aur chaye toh 'relationship(sath mein rahney ka), pregnancy' ka muafza mang sakti hai U.N.O is working for the attaintment of these principles.
Is Dajjali Fitney ne 3rd aur 2nd level 'Insani zindagi' ka pura gira diya hai .Aab 1st level joh bacha hai uska number hai.Shaytan ke agent isey pura karwaney ke liye koshish kar rahe hai.Charter bana rahe hai ..Aur joh mulk bhi inki nahi manega un par yeh 'sanctions' laga deygey .Jasa inhone 'Iraq aur Afgahnistan' mein kiya.

'Huzur(saws) ne farmaya hai 'Ke Dajjal ka rizk ke khazano par itna kabza ho jaye ga ke joh kufr karega sirf usko dega'.

Momino ke liye yeh waqt bada takleef hoga.1ST level ko tabah karne ke liye shaytan ke agento ne,'Femenism,Liberalism,Women Reservation 'etc ka sahara liya hai. Yani kisi bhi tareeke se aurat ko ghar ke bahar nikalo.


YEH FITNA ITNI SHIDDAT KE SATH AA CHUKA HAI.HAMARA YEH FARZ BANTA HAI KE HAMREY PAAS JITNI TAKAT HAI HUM ISEY KHUD BHI BACHEY AUR LOGO KO BHI BACHAY.

'Globalisation Of Westernisation'aaj puri duniya ka ho chuka hai.Isey Hazrat Isa(as) hi khatam kar payengey .Hum aur hamari aulad ko deen par kayam rakhna itna hee mushkil ho jayega jaisey dhaktey huey angarey ko hath mein lena.Padai(studies) woh hona chaye jis sey Imaan badey.Aaj joh bhi padai ho rahi hai usey is 'Fitney Hi Ko Serve' kiya ja raha hai'.' Even Technology is serving Multinational companies and Capitalists'.'Some are big some are small servant .'Lekin Gulami toh Gulami hai.Aap M.A. In Language, M.A in social sciences (Arts,economics,histroy,poltical science,philosphy,psychology.)kar saktey hai taki kam sey kam is system mein involve ho.Yeh zaroor hai ke MBA,Engneering,C.A.etc karengey toh badi achi job mil jayegi lekin hoga kiya woh inhi yahoodi 'Firmo,Multinational companiyo' ki chakri karengey. M.A karney kisi college mein lecturer lagegey aane wali naslo ka zahan tayyar kar sakte hai,In 'Social science' jais political science etc mein har cheez galat nahi hai hum dekhengey ke islam ki taleem in mein kitni hai hum usey kis tarah fayeda uda saktey hai,kaha tak hum unhey behta bana saktey hai.Hum kahne-peeney ke liye zinda na rahey balki zinda rehney ke liye kahaey-peeyeh.Insan asani se guzara kar sakta hai,sadgee se bhi zindagi guzar jaati hai.Kitney asey badsaah guzrey hai joh apney haatho sey topiya sil kar,Quran likh kar apni zindgi chalatey thaey.Baitul Maal(National Reserve) sey ek paisa bhi nahi letey thaey.Yeh hamara lalach hee hai joh humey muthmaeen nahi karney deta.Warna wakeyah yeh hai zindgi guzar ney ke liye jin cheez ko zaruri samagh thaey hai,unmey sey aksar zaruri nahi hai,jasey badey-badey makan ho,bhut keemti usmey furniture ho,decoration ho,lekin hum bhool jatey hai 'In makano sey hume char kandho par nikalna padega.'Kuch bhi hamesha ke leye nahi hai'

Tuesday, July 12, 2011

ROZA TODNE WAALE AUR ROZEDAAR KE LIYE JAAYEZ AUR QAABILE MAAFI KAAM

ROZE KO TODNE WAALI CHEEZEIN:


1- koi cheez maide me pahunch jaaye, naak k zariye ya aankh or kaan me qatre daalne se ya sharmgaah k raaste se jaisa ki hukna ho sakta hai,


2- wuzu me kulli ya gharaara karte hue paani andar chala jaaye,


3- 1 cheez ko baar baar dekhne ya sochne ya bosa dene ya ikatthe sone ki wajah se mani nikalne se


4- jaan bhoojhkar kaiy karna, isliye ki aap(sws) ka irshad hai:

" jo jaankar kaiy karta hai wa qaza kare"


albatta bila akhtiyaar kaiy aane se roza nahi toot ta,


5- roze ki haalat me khana ,peena ,or sex karna


6-yah samjhkar khana, peena ki suraj gurub ho gaya hai magar din ka waqt tha


7- yah samjh kar khana peena ki abhi raat hai magar subah ho chuki thi


8- bhul kar khaane peene k baad ye samjhkar kha pi lena ki ab roza toot gaya hai


9- muh k zariye khane or peene k elawa koi cheez peit me chali jaaye, jaisa ki Moti ya dhaga nigal lena, isliye ki ibne abbas ra kahte hain: "roza koi cheez andar le jaane ka naam hai baahar karne ka nahi"

(ibn abi shaiba)



is farman me ibn abbas ra ka maqsad ye hai ki peit me koi cheez chali jaaye to roza toot jaata hai, lekin kisi cheez k baahar hone se nahi, jaisa ki khoon ya qaiy etc.


10- bila taaweel roze ki niyat khatm karne se, chahe koi cheez na khaaye na peeye roza toot jaata hai, haan agar iftaar ki niyat kisi taweel ki buniyad par hai to roza nahi tootega,


11- islam se irtidaad(islam se nikal jaana) or phir dobara islam me aane se, isliye ki allah taala ka irshad hai:

" agar tune shirk kiya to tere kaam barbaad ho jaayenge aur tu nuksaan waalon mese ho jaayega"


ooper diye gaye kamon se roza toot jaata hai or 1 din ki qaza laazim hoti hai magar unme kaffara nahi hai,



ROZE KI QAZA AUR USKA KAFFARA KYONKAR WAJIB HOTA HAI??


1- jabr ke bina jaan bhoojhkar Sex karna, isliye ki hz abu hurairah(ra) ne farmaya: kis cheez ne tujhe halaq kar diya? Kaha ramzanul mubarak me maine apni aurat se sex kar liya hai, farmaya ek ghulam maujood hai jise aazaad kar sako, us shakhs ne kaha nahi!, farmaya 2 mahine lagataar roze rakh sakte ho? Kaha nahi ,farmaya: 60 miskeeno ko khaana khila sakte ho? Arz kiya nahi, aur phir baith gaya, aap(sws) ke paas khajooron ki ek zambeel laayi gayi to aap(sws) ne farmaya, yah le jaao aur ise khairaat kar do, wah shakhs kahne laga kisko khairaat kar dun us ilaake me mere ghar walon se zyada koi mohtaaj nahi hai,

aap(sws) muskuraaye aur farmaya:-" ise le jaao aur apne ghar walon ko khilaao"


(bukhari wa muslim)


2- bila ujar khana ya peena, abu hanifa rh aur maalik rh ke nazdeek kaffara ki wajah hai, unki daleel yah hai ki ek shakhs ne ramzan me iftaar kiya to aap(sws) ne use kaffara ka huqm diya,

(maalik)


isi tarah ab hurairah Ra ki riwayat hai ki ek shakhs aap(sws) ke paas aaya aur kaha maine jaan bhoojhkar roza iftaar kiya hai, aap (sws) ne use ghulam aazad karne ya do mahine lagataar roze rakhne ya 60 miskeeno ko khaana khilane ka huqm diya


(bukhari,muslim)



2- KAUN SI CHEEZEIN ROZEDAAR KE LIYE MUBAAH HAIN??


1-rozedaar din me jab chaahe miswaak kar sakta hai, albatta imam ahmad rh zawaal ke baad miswak karne ko durust nahi samjhte.


2- garmi ki shiddat me thanda paani istemaal karna, chaahe jism par daale ya usme dubki lagaaye koi haraj nahi.


3- raat ke waqt subah saadiq se pahle khana, peena, ya wati karna


4- kisi jayez zarurat ke liye safar karna, chahe uske natije me roza iftaar karna pade,


5- halaal dawayen(medicine) istemal karna jabki maide tak na pahunche,


6- chhota bacha jo khana chaba nahi sakta aur use uski zarurat hai agar koi rozedaar khana chabakar uske muh me daale to mubaah hai magar shart Yah hai ki chabaane waale rozedaar ke maide me koi cheez na chali jaaye,


7- khusbu lagana ya khusbudaar dhuwa(smoke) lena bhi mubaah hai isliye ki shariat se is baare me koi manaahi nahi hai,


3- ROZEDAAR KO KYA KUCH MAAF HAI??


1- thook(saliva) chahe zyada ho nigal lena isse muraad rozedaar ka apna thook hai kisi aur ka nahi


2- kaiy ya khane ki ulti basharte ki zabaan ki nok tak aakar wapas maide me na chali jaaye


3- bila akhtiyar makkhi(houseflies) etc ka andar chale jaana


4- gard o gubaar aur kaarkhaane ya lakdiyon ka dhuwa(smoke) ka andar chale jaana


5- jumbi haalat me subah ho jaana chahe saara din na naha sake aur jumbi rah jaaye


6- roze ki halat me night flow (wet dream) ho jana isliye ki hadith me hai:-" 3 marfual qalam hain: majnu theek hone tak, sone wala bedaar hone tak, aur nabaaligh baligh hone tak

(ahmad, abu dawood)


7- ghalti se ya bhool kar kha pee lena, magar imam Malik rh farz roze me qaza karne k qayel hain or nafil roze me farmate hain kaza nhi,

aap(sws) ka farman hai:-" jo rozadar bhul kar kha le ya pi le wah apna roza poora kare, use allah taala ne khilaya wa pilaya hai"

(bukhari,muslim)


or farmaya-" ramzanul mubarak me jo shakhs bhool kar iftar kare us par qaza hai na kaffara"

(darul qutni)

MAKKA MUKARRAMA AUR MADINA MUNAWWARA ME 20 RAKAT TARAWEEH KA MASLA





Bismillahirrahmanirraheem





MAKKA MUKARRAMA AUR MADINA MUNAWWARA ME 20 RAKAT TARAWEEH KA MASLA




RAMZANUL MUBARAK KI AAMAD KE SATH HI SANJEEDA AUR GHAIR SANJEEDA DEENI HALKO ME YAH SAWAL KASRAT KE SATH HARQAT AUR GARDISH AKHTIYAAR KAR LETA HAI KI MAKKA MUKARRAMA ME NAMAZ-E-TARAWEEH 20 RAKAT ADA KI JAATI HAI....



USOOLI JAWAAB: MUSALMAN KE LIYE DEEN AUR HUJJAT KITAB WA SUNNAT HOTI HAI, KITABULLAH KI BESHUMAR AAYATEN ITTATE RASOOL (SAW) KA HUQM DETI HAIN, AUR SAHIH HADITH ME BIS-SARAHAT RAMADAN AUR GHAIR RAMADAN ME QIYAMULLAIL (TARAWEEH YA TAHAJJUD) KI TADAT 11 BATAYI GAYI HAI, AGAR AHLE HARAMAIN KA AMAL UMMAT-E-MUSLIMA PAR HUJJAT HOTA TO USOOL-E-FIQH ME IMAM MALIK KA YAH MAUQIF DURUST TASLEEM KAR LIYA JAATA KI AHLE MADINA KA AMAL AUR IJMA HUJJAT HAI, LIHAZA HUJJAT KITAB AUR SUNNAT ME HAI NA KI KISI ILAAKE KE LOGON KE AMAL ME




TAFSEEL: QIYAMULLAIL KE BAARE ME KITNI RAKAT PADHNI CHAHIYE ISKE 10(approx.) AQWAL HAIN...



KAM SE KAM DO RAKAT, JYADAH KI KOI HADD NAHI, 47 RAKAT(ASWAD BIN YAZID), 41 RAKAT(QAUL-E-AHLE MADINA), 39 RAKAT (AMAL AHLE MADINA HURRA SE PAHLE), 34 RAKAT ( ZURARAH BIN AUFFA),28 (ZURARAH BIN AUFFA KA EK AUR QAUL), 24 RAKAT ( SAYID BIN ZUBAIR KA QAUL) , 20/23 RAKAT (AHNAF), 16 RAKAT (EK AUR QAUL), 8/11 (IMAM MALIK, HANABILA, AHLE HADITH).



AB IN 10 AQWAL ME SE KISE AKHTIYAR KIYA JAAYE AUR KISE CHHODA JAAYE?



YAQINAN YAH DEEN AUR ISLAM KI BAAT HAI, JAATI PASAND AUR NAPASAND MAMLA NAHI?


AGAR KASRATE TADAT AUR JYADATI SAWAAB KA NUQTA KAARFARMA RAKHA JAAYE TO PHIR 20 YA 23 RAKAT KYON ?


24, 28 , 34 , 39, 41 ,47, AUR LAAM HADOOD KE AQWAL KO 20/23 PAR FAZILAT HONI CHAHIYE,




AB MAMLA SHARIAT KA HAI TO SHARIAT AISE MAUKON PAR KITABULLAH AUR SUNNATE RASOOLLULLAH KI TARAF RUJU KA HUKM DETI HAI : " PHIR AGAR KISI CHEEZ ME IKHTELAAF KARO TO USE LAUTAAU ALLAH KI TARAF AUR RASOOL KI TARAF" (SURAH NISA 59) " AUR ALLAH KI ITTAT KARO AUR RASOOL KI (SURAH MAIDA 96)


" AIY IMAAN WALON! ALLAH KI ITTAT KARO AUR RASOOL KA KAHNA MANO AUR APNE AAMAAL KO BARBAAD NA KARO ( SURAH MUHAMMAD 33) " AUR TUMHE JO KUCH RASOOL DE LE LO AUR JIS SE ROKE RUK JAAO(SURAH HASHR 7) "YAQINAN RASOOLLULLAH TUMHARE LIYE UMDA NAMOONA (IDEAL) HAI (SURAH AHJAB 21),



AUR BUKHARI KI RIWAYAT ME HAI: " AUR MUHAMMAD (SAW) LOGON KE DARMIYAAN (HAQ AUR BATIL ME) FARQ KARNE WALEN HAIN, (SAHIH BUKHARI, KITABUL ITISHAM,HADEES 1852)




AHADITH KI TARAF RUJU KIYA JAAYE TO MUNDARJA BALA AQWAAL ME SE SIRF 8/11 RAKAT WAALE QAUL KE TAAYID SAHI, SAREEH, AUR GAIR MUARIZ RIWAYAT SE HOTI HAI,



1- HADEESE AISHA (RA) "KI AAP (SAW) KI NAMAZ RAMADAN AUR GAIR RAMDAN ME 11 RAKAT SE ZYADA NAHI HOTI THI ( SAHIH BUKHARI:2013,1147, SAHIH MUSLIM ,KITABU SALATIL MUSAFIREEN HADITH 125, SUNAN ABU DAWOOD 1314, TIRMIZI 439, NISAI KIYAMULLAIL 1727, MUATTA SALATULLAIL 9, MUSNAD AHMAD JILD 6 AH: 36 73 104 , BAIHQI AL KUBRA 4614.




2- HZ UBAI BIN KAAB(RA) KA KHWATEEN AHLE KHANA KE SAATH 8 RAKAT KIYAMULLAIL AUR SATH HI NAMAZ-E-WITR KA AHTIMAM AUR US PAR RASOOLLULLAH SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM KI RAZAMANDI ( QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 217)




3- HADEESE JABIR (RA) "KI AAP (SAW) NE HAMARE SAATH 8 RAKAT KIYAMULLAIL AUR WITR ADA KI, USKE BAAD AAP (SAW) AGLI RAAT TASHREEF NA LAAYE, WAJAH DARYAFT KARNE PAR FARMAYA KI MAI ISLIYE NAHI AAYA KI KAHIN YE TUM PAR FARZ NA HO JAYEN (QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 217





4- ISI TARAH HADEESE ABU ZAR " KI 23wi, 25wi, AUR 27wi, RAMADAN KI RAAT QIYAMULLAIL KE MUTALLIQ, JIS KE BAAD AAP TASHRIF NA LAAYE KI KAHIN YAH NAMAZ FARZ NA HO JAAYE, (SUNAN ABU DAWOOD 13175, TIRMIZI 1802, NISAI JILD 2 H:1363 , IBN MAJAH 1327, MUSNAD AHMAD JILD 5 H: 159,163, SUNAN DARIMI 1777, SAHIH IBN KHUZAIMA 2206)





5- AAP KI NAMAZE TAHAJJUD AUR RAMADAN ME QIYAMULLAIL EK HI NAMAZ HAI, MULAHZA HO UPER WALI RIWAYAT KA MATAN UPER HAWALA DI GAYI KITABON ME.





6- HZ UMAR BIN KHATTAB(RA) KA ASAR KI UNHONE UBAI BIN KAAB(RA) AUR TAMIM DARI (RA) KO HUKM DIYA KI WAH LOGON KO 11 RAKAT PADHAI ( QIYAMULLAIL LIL MARWAZI 220, MUAATA IMAM MALIK JILD 1 PG 120 H 256)





ISLIYE IN SAHIH WA SAREEH DALEELON KO DEKHA JAYE TO UPER ME LIKHE 10 AQWAL ME SE (8/11) WAALE QAUL KE TAYID KITAB WA SUNNAT SE HOTI HAI,



RAHA 2 RAKAT WALA QAUL TO WAH QIYAMULLAIL KI ADAIGI KI KAIFIYAT BAYAN KARNA HAI NA KI TADAT ,(YANI) RAAT KI NAMAZ DO DO RAKAT PADHI JAYEGI...



RAHE BAAKI AQWAL TO WAH KASRATE TADAT ME AAGE BADNE AUR JAATI PASAND WA NAPASAND KA MASLA HAI, JINKI TAYID KISI EK KA BHI SAHIH , SAREEH AUR GAIR MUARIJ HADEESE PAAK YA USWAI HASNA SE NAHI HO PAI, ISLIYE EK MUSALMAN HONE KE NAATE MIYAR KASRATE TADAT NAHI BALKI USWAI RASOOL (SAW) HONA CHAHIYE AUR WAH (8/11) RAKAT QIYAMULLAIL HAI..





TAREEKHI JAWAB





RAHA YAH SAWAL KI AGAR KITAB WA SUNNAT ME KIYAMULLAIL KI TADAT 11 RAKAT HAI AUR AHLE SAUDIA BHI 11 RAKAT KE QAIL HAIN, TO HARAMAIN SHARIFAIN ME 20 RAKAT NAMAZ E TARAWEEH KYON ADA KI JAATI HAI?

KYA YE KHULA TAJAAT(TAKRAO) NAHI ?

IS SAWAL KE JAWAB KE LIYE HAME KUCH PEECHE TAAREKHI PASHE MANZAR ME JAANA HOGA



EK DAUR THA JAB BAITULLAH ME 4 MUSALLE BICHA DIYE JAATE THE, YUN MARKAZE ISLAM KI MARKAZIYYAT KO 4 TUKDON ME BAAT DIYA GAYA, EK MASLAK WAALE AZAAN DETE TO DUSRE TARAF SE AAWAZ AATI ABHI NAMAZ KA WAQT NAHI HUA, LOGON! APNI NAMAZE KHARAB MAT KARON , DUSRE MASLAK WALE JAB NAMAZ SHURU KARTE TO PAHLI TARAF SE AAWAZE AATI KI NAMAZ KO TAKHEER SE ADA KIYA JAA RAHA HAI,



AALE SAUD KI HUKUMAT AATE HI MUSALMANO KE MARKAZ SE IS TAKLEEF DEH SURATE HAAL KA KHATIMA KIYA AUR USKI MARKAZIYYAT BAHAAL KARTE HUYE 4 MUSALLON KI RASM KO KHATM KAR DIYA, AUR TAMAM MUSALMANO KO EK WAQT, EK JAMAAT AUR EK IMAM PAR IKATTHA KAR DIYA, YUN POORI DUNIYA NE ISLAM AUR MUSALMANO KI MARKAZIYYAT AUR YAK ZAHTI KO APNI AANKHON SE DEKHA



KUCH ARSA BAAD RAMZANUL MUBARAK AAYA, AIMME HARAM 11 RAKAT NAMAZ E TARAWEEH PADHKAR JAATE RAHE TO 20 RAKAT KE KAILEEN NE IMAM E HARAM BANNE KE SHAUK ME JAGAH JAGAH GROUPS KI SHAKL ME JAMATE KARWANA SHURU KAR DI..



YAH BAAT JAB HUKUMAT TAK PAHUNCHI TO IS SURATE HAAL KE PESHE NAZAR FAURAN ULAMA KIRAAM KI MEETING BULAI GAYI AUR EK AMR PAR MUTTAKIF HONE KA AGENDA RAKHA GAYA TAAKI MARKAZ E ISLAM KI SHAAKH PAR HARF NA AAYE, JIS PAR POORI DUNIYA KI NIGAH HOTI HAI.




BE SHUMAR KOSHISHON KE BA WAJOOD 20 RAKAT KE QAILEEN ISRAR KARTE RAHE KI UNHE TO BAS 20 RAKAT HI PADHNI HAI, LIHAZA HUKUMAT NE INTEZAMI AMR KE PESHE NAZAR DO IMAMON KO MUKARRAR KA DIYA, EK IMAM 10 RAKAT PADHA KAR CHALA JAAYE AUR JISKO MASNOON TADAT KI ADAIGI KARNA HO WAH BHI APNA KIYAM IS PAHLE IMAM KE SAATH POORA KAR LE, AUR JISE MAJEED RAKATEN PADHNI HON WAH JAGAH JAGAH TOLIYON AUR GROUPON KI SHAKL ME NA BAITHE, UNKE LIYE DUSRE EK IMAM KA IHTIMAM KAR DIYA GAYA, AUR YUN INTEJAMI NUKTA E NAZAR SE HARAMAIN ME 20 RAKAT TARAWEEH DO IMAMON KE SAATH ADA KARNE KA SILSILA CHAL NIKLA.....




WAQIYATI AUR MUSHAHDATI JAWAB:



AAM LOGON ME YAH BAAT MASHOOR KAR DI GAYI HAI KI AHLE SAUDIA 20 RAKAT TARAWEEH KE QAIL HAIN, JABKI HAQIQAT YAH HAI KI AHLE SAUDIA 20 RAKAT NAHI 11 RAKAT KE QAIL HAIN, USKI AMLI DALEEL YE HAI KI HARAMAIN KE ELAWA POORE MULK KE MASJID ME 11 RAKAT ADA KI JAATI HAI YAHAN TAK KI MASJIDUL HARAM KE BABUL UMRA SE CHAND KADAM KE FAASLE PAR EK AUR MASJID ME, POORE MAKKA AUR MADINA KI DEEGAR MASAJID AUR MADINA UNIVERSITY MADINA MUNAWWARA KI JAMA MASJID ME BHI 11 RAKAT TARAWEEH KA EHTIMAM HOTA HAI..





ILZAMI JAWAB:




ILZAMI JAWAB KA MAQSAD KATTAN KISI PAR KICHAD UCHALNA NAHI BALKI SIRF HAQ BAAT KO ZAAHIR KARNA AUR SAHI SURATE HAAL SE AAGAH KARNA HAI



AAM TAUR PAR AHNAAF KI YE KOSHISH HOTI HAI KI IS BAAT KO AAM AUR KHAAS LOGON KE JEHAN ME BITHA DI JAAYE KI AHLE HADITH KA MAUKIFF GHALAT HAI, JABKI UNKA 20 RAKAT KA MAUKIFF SAHI HAI, KYONKI YE AMAL HARAMAIN SHARIFAIN ME JAARI HAI JISE POORI DUNIYA TELEVISION PAR DEKHTI HAI,



HAMARA KAHNA HAI KI HAQ KA DOHRA MIYYAR NAHI HONA CHAHIYE BALKI USKA MIYYAR TO EK HOTA HAI, ISLIYE AGAR AHLE HARAMAIN SHARIFAIN MIYYAR E HAQ HAIN JAISA KI INKA MASLA TARAWEEH ME HAWALA DIYA JAATA HAI TOH SIRF ISI MASLA ME UNKI UNKI MUKHALFAT KYON KI JAATI HAI AUR BAAKI BE-SHUMAR UMOOR ME HARAMAIN KI MUKHALFAT KYON?