Friday, July 29, 2011

AHLE BIDATION KI PAHCHAAN!

Bismillahirrahmanirraheem
Shaikh Ab Qadir jilani ra. jise barelvi log GHAUS-E-PA ​AK k naam se bhi jaante hain wo kahte hain ...........


AHLE BIDAT KI PAHECHAAN:


"ye baat bhi smajh rakho. k ahle bid'at ki kuch nishaaniya hain jin se wo pahechane jaate hain. Ahle bid'at AHLE HADEES ki gheebat (back biting) karta hai.

aur ZANDEEQ ki pahechaan hai k woh AHLE HADEES ko HASHOWIYA kaheta hai.

AUR QADIRIYA, AHLE HADEES ko MAJBRAH kaheta hai.

aur JAHEMIYA ki alamat hai k wo AHLESUNNAT ​ ka naam MUSHABBAH rakhte hain aur RAAFIZI,

AHLE HADEES ko NAASBIYAH ke naam se namzad karte hain.

Aur ye sab log ye sab kuch is waaste karte hain ke inko AHLE SUNNAT SE TA'SSUB AUR DUSHMANI HAI aur AHLE SUNNAT ka naam sirf ek hi hai YANI AHLE HADEES iske siwa koi naam inka nahi.

Aur bid'ati jo AHLE SUNNAT k laqab rakhte hain. wo inke naam se bilkul nahi milte.

jaisa ke Ahle Makka ne Paighambar ​ saw. ke naam SAAHIR, SHAAYAR,

DEEWANA, AASEEB RASEEDA aur KAAHIN rakhte the haalanki inko rasul saw maqbool saw ke namo aur aapki sifato se koi talluk hi nahi.


(ghuniyatu​l Talibeen, Page No. 111 , tarjuma Allama Zaheeruddi ​n Badayuni

(barelvi aalim ka tarjuma)