Friday, August 5, 2011

" LA ILAHA ILLALAHU " KI DAWAT

Bismillahirrahmanirraheem
" kah de yah mera raasta hai ki mai aur meri pairwi karne waala allah ki taraf aql wa hiqmat se bulaate hain, aur allah to har ek shirk wa buraayi se paak hai aur main bhi shirk karne walon me se nahi hun"


(surah yousuf 108)


" hz ibne abbas(ra) kahte hain ki aap(sws) ne jab muaz bin jabal ra ko yemen bheja to unse kaha ki tum kitaab walon ki ek qaum me jaa rahe ho( yani padhe likhe log hain) to sabse pahle jis cheez ki taraf tum unhe daawat do, wah" la illaha illallahu" ka sacche din se iqraar hai aur ek riwayat me iski jagah allah ki tawheed ka iqraar hai, to agar we log yah qubool kar len to unhe batao ki allah ne un par har raat wa din 5 waqt ki namazen farz ki hain, agar we ise qubool kar len to unhe batao ki allah ne un par sadqa farz kiya hai jo unke maaldaar logon se lekar gharibon(miskeen) me baata jaayega, to agar we ise qubool kar len , to unke acche maalon ke Lene se bachna, aur miskeen ki bad'dua na lena, isliye ki usme aur allah me koi parda nahi hota"


(bukhari,muslim)hz sahal bin saad ra se marwi hai ki nabi(sws) ne khaibar ke aakhiri din farmaya kal main aise shakhs ko jhanda(flag) dunga jo allah wa rasool se muhabbat rakhta hai aur allah wa rasool usse muhabbat rakhte hain, usi ke haath par allah fatah dega, to log raat bhar khayal daudaate rahe ki jhanda kisko diya jaayga?? Jab subah hui to aapke paas aaye, har ek yahi ummeed kiye hue tha ki usi ko aap jhanda denge, aapne farmaya:- " ali bin abi taalib kahan hain? Jawab mila ki unki aankhen dukh rahi hain, aapne ek aadmi bheja ki unhe le aao, jab aa gaye to dua ki aur aankhon me thooka, usi waqt aankhen theek ho gayi maano kuch tha hi nahi, phir unhe jhanda diya, aur farmaya:-" jaao aasaani se, jab unke maidaan me pahuncho to unhe islam ki taraf bulaao aur allah ke jo huqm unpar naafez hote hain, Unko batao, khuda ki kasam, agar ek aadmi bhi tumhari koshish se hidayat paaye to shurkh oonton se bahtar hai(shurkh oont arab me keemti cheez hai)"


( bukhari,muslim)


kuch dhyan dene waali baatein:
1- aapke maanne walon ka yahi tareeqa hai ki allah ki taraf logon ko bulaaye.

2- soch samjh kar dawat dena farz hai

3- tawheed ki khoobi yah hai ki wah allah ki zaat ko buraayi se paak karti hai

4- shirk ki buraaiyon me se yah hai ki allah ki zaat par aib lagaana

5-musalmanon ko mushrikon se bachaana, yah bada eham masla hai aisa na ho ki wah unme rahe, jabki shirk na kare

6- tawheed sabse pahla farz hai jiski dawat di jaaye

7- sabse pahle tawheed ki dawat di jaayegi, yahan tak ki namaz se bhi pahle

8- la illaha illallahu ke iqraar ke yahi maayna hai ki allah ki tawheed ki jaaye

9- insaan kabhi kitaab waala hota hai, aur wah "tawheed" ko nahi jaanta, ya jaanta hai magar uske mutabik amal nahi Karta

10- dheere dheere ilm dene ki zarurat par dhyan dilaana

11- ek ke baad ek dusri aham baaton ko serialwise batana chahiye

12- alimon ka shargirdon ke zehan se shaq o shubah door kar dena

13- zakaat me acche maalon ke lene se manahi

14- miskeen ki bad'dua se bachna

15- yah khabar dena ki miskeen ki dua ke liye koi parda nahi hota

16- jo kuch sayyidul mursaleen sayyidul auliya nabi(sws) ko dukh, taqleef, bhook aur bimari etc pahunchi yah sab tawheed ke tarqon se hai

17- aapka yah farmana-" kal main aise shakhs ko jhanda(flag) dunga...." nubuwwat ki nishaaniyon me se hai

18- aapka hz ali(ra) ki aankh me thookna bhi nubuwwat ki nishaaniyon me se hai,

19- hz ali(ra) ka maqaam o martaba

20- sahaba(ra) ka maqaam ki we raat bhar is khyal me rahe ki dekhna chahiye subah jhanda kise milta hai, is khayal me fatah ki khushkhabri bhi bhool gaye


21- yahan se taqdeer par imaan laana saabit hota hai Kyonki jo jhande ka khayal bhi na rakhta tha use mil gaya, aur jo raat bhar isi khayal me raha wah mahroom raha

22- aapka tahzeeb sikhaana, yani yah farmana ki " jaldi jaldi na karna"

23- jung se pahle islaam ki dawat dena

24- islam ki dawat har haalat me zaruri hai, chaahe un logon se pahle pahal khitaab ho, ya pahle dawat di ja chuki ho aur jung bhi ( jaisa ki khaibar me huwa)

25- aqalmandi se dawat dena, jaisa ki aapne farmaya:-" unhe jo un par farz hai, uski khabar de"

26- islam me allah ka haq pahchanna........

Sheikh ul islam muhammad bin abdul wahab (rh)...... By kitabut tawheed