Sahaba Impex

Sahaba Impex
Corkwood Inspired

Saturday, August 20, 2011

AURTON PAR MASJID JAANE PAR PABANDI KYON??

Bismillahirrahmanirraheem


AURTON KO MASJID JAANE PAR PAABANDI KYON!


abdullah bin umar se rawayat hai ki nabi SAWS ne farmaya :"jab tum me se kisi ki biwi (namaz padne ke liye masjid me aane ki ) uss se ijazat maange to shauhar ko chahiye ki usko na roke."

(bukhari:8 ​73)


hazrat ibn umar R.A se rawayat hai ki nabi SAWS ne farmaya " all'ah ki bandiyo (aurto) ko masjid me jane se mat roko."


(muslim:443)


hazrat abu huraira R.A se marvi hai ki nabi SAWS ne farmaya :" all'ah ki bandiyo (aurto) ko masjid me jane se mat roko."


(abu dawood 529) ,560,ahmed:2/438 ​,,darmi:2/​293,ibn khuzaima:1/679,bahaki:3/134)