Saturday, August 20, 2011

AURTON PAR MASJID JAANE PAR PABANDI KYON??

Bismillahirrahmanirraheem


AURTON KO MASJID JAANE PAR PAABANDI KYON!


abdullah bin umar se rawayat hai ki nabi SAWS ne farmaya :"jab tum me se kisi ki biwi (namaz padne ke liye masjid me aane ki ) uss se ijazat maange to shauhar ko chahiye ki usko na roke."

(bukhari:8 ​73)


hazrat ibn umar R.A se rawayat hai ki nabi SAWS ne farmaya " all'ah ki bandiyo (aurto) ko masjid me jane se mat roko."


(muslim:443)


hazrat abu huraira R.A se marvi hai ki nabi SAWS ne farmaya :" all'ah ki bandiyo (aurto) ko masjid me jane se mat roko."


(abu dawood 529) ,560,ahmed:2/438 ​,,darmi:2/​293,ibn khuzaima:1/679,bahaki:3/134)