Wednesday, August 17, 2011

NAMAZ ME " BISMILLAHIRRAHMANIR RAHEEM" KAISE PADHEN???(ZOR SE YA AAHISTA)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEMNAMAZ ME " BISMILLAHIRRAHMANIR RAHEEM" KAISE PADHEN???(ZOR SE YA AAHISTA)Hz anas ra farmate hain ki maine aap(sws) hz abu bakr ra, aur hz umar ra aur hz usman ra ke peeche namaz padhi wah buland aawaaz se "bismillahirrahmanirraheem" nahi padhte they"


(muslim 399)


' aap "bismillahirrahmanirraheem" dheeme (aahista) padhte they"


(ibne khuzaima 495)

imam ibne taimiyya rh farmate hai ki hadith ki pahchaan rakhne waale is baat par sahmat hain ki (imam ke liye) bismillah zor se padhne ki koi sahih riwayat nahi


"agar namaz me jamhai aa jaaye to use jahan tak ho sake roken, na ruke to muh par haath rakhen aur aawaz buland na karen"


(tirmizi 370, imam tirmizi ne sahih kaha hai)