Friday, August 5, 2011

UMMAT-E-MUHAMMADIA ME BHI BUT(IDOL) POOJNE WAALE HONGEBismillahirrahmanirraheem


UMMAT-E-MUHAMMADIA ME BHI BUT(IDOL) POOJNE WAALE HONGE:


" aur allah taala ka huqm: kya tune kitab walon ko nahi dekha ki but aur taghoot par iman laate hain aur kaafiron ko iman walon se bahtar aur seedhi raah par batate hain"


(surah nisa 51)


" aur farmaya: kah de kya main we log na batatn? Jinka anjaam allah ke nazdeek bahut bura hai, yah we log hain jinhe allah ne lanat ki aur unpar ghussa huwa, aur unme se bandar(monkey) aur suwar bana diye, aur unhone but ki pooja(worship) ki"


(surah maida 60)


" aur farmaya: jin logon ne unpar (ashab e kahf par) ghalba paaya we yah bole ki ham un par masjid banayenge"


(surah kahf 12)


" abu saeed khudri ra se riwayat hai ki aap(sws) ne farmaya:"" beshak hi tum pahli ummaton ki pairwi me aise barabar ho jaaoge jaise teer teer se, yahan tak ki agar we goh ke bil me ghusenge to tum bhi ghusoge, sahaba ne arz kiya ki yahud wa Nasaara ki pairwi ham karenge? Farmaya to phir kaun?


(bukhari,muslim)


" hz sauban ra se marwi hai ki aapne farmaya: allah taala ne mere liye tamam zameen samet di, maine mashriq wa maghrib( east and west) dekhe, meri ummat ki huqumat wahan tak pahunchegi jahan tak mere liye zameen samet di gayi hai, aur mujhe dono khazaane, surkh(kaisar ka khajaana) aur safed( kisra ka khajaana) mile.

Maine apni ummat ke liye apne rabb se yah dua ki ki aam kahetsaali(drought) se use tabaah na kare, na unpar koi dusra dushman is tarah thope ki unki jamaat ko tabaah karde,

mere rabb ne farmaya:-" aiy muhammad(sws) ! Main jab koi faisla kar deta hun to wah tal nahi sakta, maine teri yah baat qubool ki ki aam kahetsaali se teri ummat ko na marunga aur na koi dusra dushman un par aisa thopunga jo unhe tabaah kar de, jabki saari duniya ikkattha hokar aisa karna chaahe yahan tak ki we khud aapas me ek dusre ko tabaah Karen, aur ek dusre ko qaid karen"


(sahih muslim)


haafiz barqani ne ise apni sahih me riwayat karke yah likha hai ki:-" main apni ummat par zaalim sardaaron se darta hun aur jab unme talwaar chalegi to qayamat tak band na hogi, aur qayamat nahi qayam hogi jab tak ki meri ummat ki ek jamaat mushrikon se na mile aur jab tak ki meri ummat ke bahut se log moorti puja(idol,grave worship) na karen,

aur beshak ki meri ummat me 30 jhoote(dajjal) honge, jo sabke sab nubuwwat ka daawa karenge, jabki main aakhiri nabi hun, mere baad kisi tarah ka nabi nahi hoga, aur meri ummat ka ek giroh fatehyaab rahega, unhe wah kuch nuksaan na pahunchaayenge, jo be sahara chhod de, yahan tak ki huqm(qayamat aa jaaye"

(tabrani)DHYAN DENE WALI BAATEIN:


1- Surah nisa ki ayat ' alam-ta-ra' ki teeka,

2- surah maida ki ayat' qul hal unab-bi-ukum' ki teeka,

3- surah kahf ki ayat ' qaalal lazina' ki teeka,4- yah sabse zyada zaroori hai ki zibt aur taghoot laane ke kya maayna hain? Kya dil se un par yaqeen karna hai, ya but paraston ki barabari karna, jabki din me nafrat ho aur jhoot samjhe


5- kitab walon ki yah baat ki khullam khulla jo log kaffir hain we musalmano se acche aur seedhi raah par hain

6- is ayat ka nichod hai ki is ummat me bhi aise log honge, jaisa ki abu saeed khudri ki hadith se saabit huwa,


7- is baat ka khulasa ki is ummat ke bahut se log but(idol) parast honge

8- tajjub ki baat yah hai ki is ummat me bhi nubuwwat ke daawedaar honge jaisa ki musailma kazzab, mukhtar bin abi ubaid sakfi tha, jabki yah qalmah shahadat ka ikraar karta tha, aur apne aapko ummat e muhammadia samajhta tha, nabi(sws) aur qur'an ko haq maanta tha, jisme aapka aakhiri nabi hona shaamil hai, bawajood in tamaam baaton ke jo aapas me mil nahi sakti, sabko maanta tha, yah sahaba ra ke aakhiri daur me nikla

Aur bahut si jamaaton ne iski pairwi ki


9- yah khushkhabri ki haq ummate muhammadia se bilkul khatm na hoga, jaisa ki pahli ummaton me huwa, balki ek giroh hamesha haq par qayam rahega,


10- badi nishaani aur pesangoyi ki ye log kam tadaat me hone ke bawajood kamyaab rahenge,

11- yah haalat qayamat tak rahegi

12- un baaton me jo badi nishaaniyan hain jinme se ek aapka ya batana hi allah ne mere liye mashrik wa maghrib(east west) ko samet diya jo bilkul aisa hi huwa jabki ' north aur south' ka zikr nahi farmaya, aur ek aapka yah batana ki do khazaane mujhe diye gaye, aur aapka yah batana ki ummat ke baare me meri do duayen qubool hui, aur aapka ya batana ki ummat me talwaar chalengi, phir band na hogi, aur aapka ya batana ki ummat me jhoote nabi honge, aur aapka ya batana ki haq ki jamaat qayamat tak baaqi rahegi, ye sab baatein jaisa ki aapne bayan farmaya,

13- ummat ko sirf zaalim sardaron, Ulama aur leardaron se darr hai ki yah ghalat raah chalakar tabaah na karen

14- murti pooja ke kya maayene hain.?