Thursday, July 7, 2011

RAMADHAN UL MUBARAK KI FAZILAT

Bismillahirrehmanirraheemramadhan ul mubarak ki badi fazilat hai aur use dusre mahinon par bahut saari baton me bartari hasil hai, jaisa ki hadith e mubarka se saabit hai,

aap(sws) ka farman hai:-" 5 namazen, ek juma se dusre juma tak aur ek ramadhan se dusre ramadhan tak agar bade gunahon se bach jaaye to (ye teeno) darmiyani gunahon ko khatm kar dete hain"

(muslim)

aur farmaya

" jo shakhs iman ke saath aur talbe sawaab ke liye ramadhan ke roze rakhta hai uske pahle gunah maaf kar diye jaate hain"

(bukhari wa muslim)


aur farmaya

" maine apni ummat ke ek shakhs ko (sapne me dekha) ki wah pyaas se haanp raha hai, jab bhi wa hauz par waarid hota hai use rok diya jata hai to jab ramadhan ka roza aaya to usne usko paani diya aur sair kar diya"


(tabrani)

aur farmaya


" ramadhan ki pahli raat shayateen aur sarkash jinnaat baandh diye jaate hain aur jahannum ke darwaze band ho jaate hain, unme se koi Darwaza nahi khulta aur jannat ke darwaze khol diye jaate hain aur unme se koi band nahi hota aur elaan karne waala elaan karta hai, aiy acchai talaash karne waale aage badh aur buraayi ke mutlaashi ruk ja aur allah(bahuton ko) jahannum se aazaad karta hai aur yah har raat hota hai"


(tirmizi)


RAMADHAN ME NEKI AUR EHSAAN KARNE KI FAZILAT:Ramadhan ul mubarak ki fazilat ki wajah se usme neki, khairaat aur ehsaan ke kamon ki bahut tafseer se bayan kiya jaata hai


1- SADQA WA KHAIRAAT:


Aap (sws) ka farmaan hai:- " ramadhan me khairaat bahtar khairaat hai"

(tirmizi)


aur farmaya


" jo shakhs rozedaar ko iftaar karaata hai to wah rozedaar ka sawaab kam kiye bina uske sawaab barabar sawaab ka haqdaar hoga"


(musnad ahmad,tirmizi)


aur farmaya


" jo shakhs khaane peene ki kisi halaal cheez ke saath kisi rozedaar ka roza iftaar karaata hai to saara ramadhan farishte uske liye duwa karte rahte hain aur Jibreel(as) lailatul qadr me uske liye duwa karte rahte hain"

(tabrani)


aur aap(sws) khairaat me sabse zyaada khairaat karne waale they aur ramadhan ul mubarak me jab jibreel(as) aap(sws) ko milte to bahut hi khairaat karte"


(bukhari)2- RAAT KI NAMAZ:Aap(sws) ka farmaan hai:- " jo shakhs iman ke saath aur talbe sawaab ke liye ramadhan ki raat me namaaz padhta hai uske pahle ke gunaah bakhsh diye jaayege"


(bukhari,muslim)


aur aap(sws) ramadhan ul mubarak ki raton me jaagte they aur aakhiri das(ten) raaton me apne ghar walon aur har chhote bade ko jo namaz padh sakta tha bedaar karte they"

(muslim)


3-TILAWAT E QUR'AN E KAREEM:rasoollullah sallalaho alaihi wasallam ramdhan ul mubarak me zyadati se tilawat karte they aur jibreel(as) bhi ramadhan ul mubarak me aap(sws) ke saath qur'an paak ka daur karte they"


(bukhari)


aap(sws) qayam e ramadhan me qirat dusre ayyam ke muqable me lambi karte They, ek raat huzaifa ra ne aap(sws) ke saath qayaam kiya to aap(sws) ne surah baqarah padhi phir aale imraan aur phir surah nisa, jab aap(sws) ayat chhoti padhte to thahar jaate aur sawaal karte abhi, do rakate nahi padhi thin ki hz bilaal ra aa gaye aur subah ki namaz ki khabar di jaisa ki hadith me aaya hai:

aap(sws) ka irshaad hai:-" roza aur qur'an bande ke liye qiyamat ke din sifarish karenge, roza kahega, aiy rabb! Maine ise din me khaane aur peene se roka tha, aur qur'an kahega ki maine ise raat ke waqt sone se roka tha to hamari( iske haq me) sifarish qubool farma"

(musnad ahmad,nisai)4-EHTEQAAF ME BAITHNA:Allah ki qareebi haasil karne ke liye ibadat ke liye masajid me rahna ehtikaaf hai, aap(sws) ehtikaaf me baithte they aur wafaat tak ramadhan ul mubarak ki aakhiri das(ten) raaton me masjid me ehtikaaf aap(sws) ka mamool raha, jaisa ki sahih hadith me waarid hai:

aap(sws) ne farmaya:- " masajid har muttaqi ka ghar hai aur allah taala ne us shakhs ke liye jiska ghar masajid hai khushi, rahmat, aur pul-siraat se guzarne par apni khushi yani jannat ki kifaalat di hai"

(tabrani)5- UMRAH KARNA:


Ramadhan ul mubarak me allah ke ghar ki ziyarat, tawaaf aur sai safa wa marwa karna umra hai( isme ahraam aur niyat bhi zaroori hai)


aap(sws) ka irshaad hai:- " ramadhan me umra karna mere saath hajj karne ke( sawaab ke) barabar hai"

(bukhari,muslim)

aur farmaya

" ek ke baad dusra umrah beech ke gunahon ke liye kaffara hai"


(bukhari wa muslim)