Wednesday, July 27, 2011

" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA SAHI MATLAB

Bismillahirrahmanirraheem
" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA SAHI MATLAB


1- yah hadith daeff hai, isliye hujjat nahi


2- haqiqat me iska talluk siyaasi maamlon se hai jaisa ki in hadith ka mazmoon is par daleel hai, aap(sws) farmate hai:-

" jo shakhs apne ameer ki koi baat aisi dekhe jo use na pasand ho to wah sabr kare kyonki jo shakhs jamaat se balisht bhar bhi alag ho, uski maut jihaalat ki maut hogi"


(bukhari,muslim)


aap(sws) farmate hain:


" jo shakhs apne ameer ke huqm ko na maane aur jamaat se alag ho jaaye, uski maut jihalat ki maut hai",


(sahih muslim)


aap(sws) farmate hain


" jo shakhs tumhare paas is haal me aaye ki tum sab ek insaan ki imaarat par jama ho aur wah tumhari kuwwat ko todna chaahe ya tumhari jamaat me foot paida kare to usko qatl kar do"

ek riwayat me ye bhi hai:

" chaahe koyi bhi ho"


(sahih muslim)


matlab yah hai ki jahan maamlaat shura se taiy hote ho, Wahan sawaad e aazam ki baat tasleem hogi, aqaliyat ya fardh ki baat maanne se foot paida hogi, jaise agar sawaad e azaam ne kisi ko ameer bana liya, to sawaad e aazam ka saath dena hoga,


3- is hadith ka talluk kisi tarah deeni umoor se nahi hai, agar deeni maamlon se ho to phir har wah masla jis par sawaad e azam haan kare deeni masla ban jaayega...
" BADI JAMAAT KI PAIRWI KARO" KA ILZAAMI JAWAAB:1- is waqt me barelwion ki taadaat zyada hai to phir deobandion ko chahiye ki barelwion me shaamil ho jaayen.2- lagbhag har daur me hanfi zyada tadaad me rahe aur ab bhi hain to phir aap log maliki, shafai, hambaliyon ko daawat kyon nahi dete ki is hadith ki roshni me hanfi ho jaao, kyonki we teeno giroh is hadith par amal karne ke liye na kabhi taiyyar they aur na ab hain to phir we gumraah kyon nahi??

We jahannum me kyon daale jaayen aur we bhi akele akele jaisa ki hadith ke dusre tukde me Hai, un gumraah aur jahannamion ko aap tak haq par kyon tasleem kiya jaata hai??


3- maujooda daur ke halaat wa aasaar se yah andesha hota hai ki future me qadyanion ki bhi acchi khaasi tadaad jaayegi, kya us daur me bhi is hadith par amal hoga ya nahi??


4- inke jhoot par in hadith ka matlab ke jhutlaane par sabse zyada aham daleel yah hai:


" yah to zaahir hai ki muqallideen ahde risaalat(sws) me nahi they, sahaba ke daur(ra), tabieen(rh) ke daur me bhi nahi they, har giroh(group) ki jab ibtida hoti hai to ibtida me wah girah kam tadaad hi me hota hai, pahle giroh ka leader akela hota hai, phir do hote hain, phir teen aur isi tarah giroi falta foolta chala jaata hai, muqallideen ke giroh ki bhi aakhir koi shuruwaat hai, jo shah wali ullah ke farman ke mutabik 4th sadi hijri hai,


5- haq ke maamle me zyada tadaad aur kam tadaad ,koi meyyaar nahi balki daleelon ki roo se kam tadaad ka haq par hona Zyada zaahir hai aur wah daleele yah hain:-" kah dijiye ki napaak aur paak barabar nahi ho sakte, jabki napaak ki badi tadaad tum ko acchi ki kyon na malum ho ya hairat hi me kyon na daale, aiy aqalmandon ! Allah se daro taaki tum falaah paao"


(surah maida)


" mere shukrguzaar bande thode hi hote hain"


(surah saba 13)


" zyada log ek dusre par zyadati karte hain, siwaay un logon ke jo imaan laaye aur acche kaam karte hain aur aise log thode hi hote hain( yani momineen, saaliheen ki tadaad kam hoti hai"


(surah saad 24)


" beshak zyada log nafarmaan hote hain"


(maida 49)


aap(sws) ne farmaya:-" insaano ki misaal aisi hai jaise oont(camel), kareeb hai ki tumko ek bhi oont sawaari ke qaabil na mile,( yani nafarman logon ki tadaad zyada hai)


(sahih muslim, sahih bukhari)SHAH WALIULLAH(RH) KI TAHREER SE TAQLEED KA RADD:1- shah waliullah sahab(rh) ne likha hai ki taqleed bhi un Masail me se hai jin me bade bade log thokar kha gaye aur ghalat fahmi se kuch ka kuch samjh gaye aur kuch ka kuch likh gaye, ghalat fahmi yah hui ki un logon ne yah samjh liya ki taqleed jayez hai, is par ijma hai etc etc... Jabki haqiqat me na yah jayez hai, na is par ijma(jamaat ki razamandi) hai, un bade bade ulama ko dhoka huwa jo wah aisa samjhe,

yah hai shah sahab ka asal mansha agar unki mansha yah na hota to phir baad ki tahrir se taqleed ki buraai ka pahlu kaise nikal sakta hai? Aur kis tarah unki poori kitaab mujtahidaana tahrir se bhari hoti hai,"UMMATE MUHAMMADIA SHIRK NAHI KAR SAKTI" KA JAWAAB:Tirmizi me beshak yah hadith hai ki " meri ummat gumrahi par jama na hoti" aur allah taala ka shukr hai ki taqleed par ummat jama nahi huiibne majah me hadith hai:-" jab ikhtelaaf dekho to sawaad e aazam ko laazim pakdo"


imam abul hasan sindhi likhte hain:


" jawaid me hai ki is Hadith ki asnaad me abul khalful aamaa jiska naam haazim hai, daeff hai, yah hadith aur bhi tarah se marwi hai lekin sab me daeff hai:-" haashia ibne majah abul abwaabun fitan part 2 pg 464)......