Thursday, July 14, 2011

KAFFARA AUR USKI HIQMAT KA BAYAN

BismillahirrahmanirraheemQAFFARA AUR USKI HIQMAT KA BAYAN:


1- ROZE KA KAFFARA:


Shariat ke khilaaf me kisi gunaah ki bharpaayi ke liye jo kaam kiya jaaye wah kaffara kahlata hai, agar ek shakhs ne ramdhanul mubarak ke din sex kar liya ya jaankar khana khaya ya koi cheez Pee li to ek baak ke is jurm ki paadaash me 3 kaamon me se ek ka karna us par laazim hai: momin ghulam aazaad kare ya 2 mahine tak lagataar roze rakhe ya 60 miskeeno ko khana khilaaye, anaaj ya jau ya khajoor ka ek mud har miskeen ko de jiski use taaqat ho jaisa ki pahle bayan ki gayi hadith se saaf hota hai aur agar jurm baar baar ho raha hai to kaffara bhi baar baar ada karna hoga, agar ek shakhs ek din sex karta hai aur dusre din khaa pee leta hai to use do kaffare dene padenge.


2- KAFFARE KI HIQMAT:


Kaffara isliye hota hai ki shariat ko bacchon ka khel hone se bachaaya jaaye aur uski hurmat ki hifazat ki jaaye jab musalman Ka nafs gunaah ke nateeje me ganda huwa to kaffara uske liye paaki ka sabab hai

isi ke saath kaffara wa kaifiyat me isi andaaz par hona zaroori hai jaisa ki sharai huwa taaki sahih taur par gunaah ka khaatma aur nafs par uske effect ko dur kar sake, kaffara me allah taala ka farman asl hai:

"beshak nekiyan buraiyyon ko mita deti hain"

aur aap(sws) ka yah farman hai:

" tu jahan bhi hai allah se darr aur buraayi ke peeche neki kar wah use khatm kar degi aur logon se accha sulook kar"


( tirmizi)