Friday, February 12, 2016

KYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ?? PART - 4
BismillahirrahmanirraheemKYA AURATON KA TAREEQA E NAMAZ MARDON SE ALAG HAI ??  PART - 4PART- 3 Se Aage……

1-      Allama Aini Hanafi Umdatul Qari Sharah Sahih Bukhari Me Likhte Hain
“Sahab Hidayah Ne Hamare Ahnaaf Ke Maslak Par Hazrat Ali (Ra) Ke Us Qaul Se Istadlal Kiya Hai Jisme Zer E Naaf Haath Baandhne Ko Sunnat Kaha Gaya Hai, Lekin Main Kahta Hoon Ke Hz Ali (Ra) Ke Is Qaul Ki Isnaad Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Tak Sahih Saabit Nahin Hai Is Riwayat Me Maqaal Hai Is Liye Ke Is Sanad Me Abdurrahman Bin  Ishaaq Koofi Hai Jiske Mutaallik Imam Ahmad (Rh) Ka Qaul Hai Ke Wah Kuch Nahin Aur Wah Munkir Ul Hadith Hai”

(Umdatul Qari 5/249)

2-       Sheikh Ibraheem Halbi , Gunyatul Musalli Fi Sharah Maniyatul Musalli (Maroof Sharah Kabeeri) Me Hazrat Ali  (Ra) Ki Zer E Bahes Riwaayat Ke Bare Me Likhte Hain
“Ba’qaul Imam Nawawi (Rh) Is Riwaayat Ke Zaif Hone Par Sab Ka Itefaaq Hai Kyonki Isme Abdurrahman Bin Ishaaq Koofi Raawi Hai Jo Bila Ittefaaq Zaif Hai”


(Kabeeri Page No. 29, Taba Mujtabai)

3-      Maulana Muhammad Hayat Sindhi Hanafi (Rh) Likhte Hain

“Bayan Mutazkirah Baala Se Ba’khoobi Waazeh Ho Gaya Ke Namaz Me Seene Par Haath Baandhne Ki Buniyaad (Riwayat) Mazboot Aur Daleel Waazeh Hai Aur Har Ahle Imaan Ke Liye Harghiz Munaasib Nahin Hai Ke Isse Ru’ghardaani Kare Aur Musalman Aisi Cheez Se Kyun’kar Ru’ghardaani Kar Sakta Hai Jo Ke Khud Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Irshaad Bhi Hai Ke
“Tum Mese Koi Shakhs Us Waqt Tak Imaan’daar Nahin Ho Sakta Jab Tak Ke Uski Khwahish Meri Laayi Hui Shari’at Ke Mutaabik Na Ho Jaaye”

Pas Har Musalman Ko Aap Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ki Laayi Hui Shar’at Par Amal Karna Chahiye”

(Fath Ul Ghafoor Page 8, Taba Multan)

4-      Shah Naeem Ullah, Mirza Mazhar Khan Janaan (Rh) Hanafi Ke Maamlaat Me Likhte Hain

“Mirza Mazhar Namaz Me Seene Par Haath Baandha Karte They Aur Farmaya Karte They Ke Seene Par Haath Baandhne Ki Riwaayat Zer E Naaf Baandhne Ki Riwaayat Se Zyaada Raajeh Hai”

(Page No 85)

Khud  Hanafi Ulema Ke Tashreehaat Se Jab Ye Saabit Hota Hai Ke Tahatus Sara (Naaf Ke Neeche) Waali Riwaayat Zaif Hai Aur Seene Par Haath Baandhne Waali Riwaayat Sahih Aur Raajeh Hai Toh Iske Baad Mufti Sahab Ki Mazkoorah Tatbeeq Ki Kya Haisiyat Rah Jaati Hai ??

Baher’haal Is Tafseer Se Ye Baat Waazeh Ho Gayi Ke Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Namaz Me Haath Baandhne Ke Huqm Me Koi Farq Nahin Hai, Sahih Riwaayat Ki Ru Se Nabi E Kareem Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Namaz Me Haath Seene Par Baandhe Hain Aur Iski Baabat Auraton Ke Liye Koi  Alag Huqm Bhi Saabit Nahin Hai, Is Liye Mard Wa Aurat Dono Ke Liye Masnoon Tareeqa Yahi Hai Ke Wah Seene Par Haath Baandhen,

NAMAZ ME AURATON KE SAJDE KI HIYYAT:

Namaz Me Auraton Ke Sajde Ki Hiyyat Ke Bare Me Mufti Sahab Likhte Hain:

“Isi Tarah Jab Auratein Sajdah Karen Toh Satar Ko Baaqi Rakhte Hue Khoob Acchi Tarah Sukad Kar Karen”

Iski Daleel Me Mufti Sahab Ne 2 Daleelein Pesh Ki Hain, Unme Ek Maraseel  Abu Dawood Me Hai Aur Dusri Sunan Bayheqi Me,

“Huzoor Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne 2 Auraton Ko Namaz Padhte Hue Dekha Toh Aapne Unse Farmaaya Ke Jab  Tum Sajda Karo Toh Jism Ko Zameen Se Milaao”

JAWAB:

Lekin Ham Arz Karenge Ke Pahli Hadith Mursal Hai Jo Muhaddiseen Aur Raajeh Mazhab Ke Mutaabik Qaabil E Hujjat Nahin, Iske Elaawa Iski Sanad Me Ek Raawi “Saalim ” Bhi Matrook Hai,

Dusri Riwaayat Sunan Bayheqi Me Hai Jiska Tarjuma Mufti Sahab Ne Naqal Nahin Kiya Hai Sirf Arabic Ibaarat Naqal Ki Hai Taaham Iska Mafhoom Bhi Wahi Hai Jo Pahli Hadith Ka Hai, Ye Riwayat Bila’shubah Sunan Bayheqi (2/223) Me Maujood Hai, Lekin Mufti Sahab Ki Is Himmat Aur Diyaanat Ilmi Par Sar Patak Lene Ko  Jee Chaahta Hai Ke Imam Bayheqi (Rh) Ne Toh Ye Riwaayat Mutanabbeh Karne Ke Liye Darj Ki Hai Ke Ye Riwaayat Aisi Zaif Hai Ke In Jaisi Riwaayaton Se Istadlal Nahin Kiya Jaa Sakta, Lekin Mufti Sahab Ne Isse Ba’taur Istadlal Pesh Kiya Hai…


To bwe continued…

#IslamicLeaks
#UmairSalafiAlHindi