Saturday, February 27, 2016

AURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 4)

BismillahirrahmanirraheemAURATON KA TAREEQA E NAMAZ- (PART 4)PART-3 se AAGE:HADITH WA ASAAR E SAHABA WA TABAIN KI ASAL HAQEEQAT:


Mufti Sakhrawi Sahab Ki PAANCHWI DALEEL:


“Nabi E Akram Muhammad Salallaho Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai (Agar Namaz Ke Dauran Koi Aisa Amr Pesh Aa Jaaye Jo Namaz Me Haarij Ho Toh) Mardon Ke Liye Ye Hai Ke Wah Tasbeeh Kahen Aur Auratein Sirf Taali Bajaayen”


(Tirmizi Page 85, Muslim 1/181)


JAWAB:

Ye Hadith Sahih Hai, Isliye Isme Mard Aur Aurat Ke Liye Jo Farq Batlaaya Gaya Hai Is Par Amal Karna Zaroori Hai, Lekin Ye Us Soorat Me Hai Ke  Jab Auratein Bhi Masjid Me Mardon Ke Saath Jamaat Ke Saath Namaz Padhen, Jaisa Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ke Zamaane Me Auratein Bhi Masjid E Nabawi Me Aakar Jamaat Ke Saath Namaz Padhtin Thi,,

Mardon Ki Safen Aage Hoti Thi Aur Auraton Ki Safen Peeche, Is Hadith Me Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Huqm Diya Hai Ke Imam Bhool Jaaye Toh Use Yaad Dilaane Ke Liye Mard Subhaanallah Kahen, Aur Agar Mardon Mese Koi Na Bole Toh Auratein Taali Bajaakar Imam Ko Mutanabbeh Karen,

Lekin Ham Maulana Sakhrawi Sahab Se Poochte Hain Ke  Kya Who Is Hadith Ko Maante Hain ?? Hamara Daawa Hai Ki Wah Is Hadith Ko Nahin Maante, Kyonki Is Hadith Ko Maanne Ka Matlab Ye Hai Ke Auraton Ko Bhi Masjid Me Aakar Namaz Ba’jamaat Padhne Ki Ijaazat Ho,

Nabi E Akram Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Toh Ye Ijaazat Di Hai, Isi Liye Aapne Mazkoorah Huqm Bhi Bayaan Farmaya, Lekin Fiqh Hanafi Me Ye Ijaazat Hi Nahin Hai Ke Aurat Masjid Me Aakar Ba’jamaat Namaz Padhe, Jab Aisa Hai Toh Iska Waazeh Matlab Hai Ke Ahnaaf Is Hadith Ko Nahin Maante, Lekin Ahle Hadith Alhamdulillah Ise Maante Hain


DALEEL NO. 6

“Imam Bukhari Rh Ke Ustaad Abu Bakr Bin Abu Shaibah Farmaate Hain Ke:-- Hazrat Ata Bin Rabah Se Suna Ke Unse Aurat Ke Bare Me Poocha Gaya Ke Wah Namaz Me Hath Kaise Uthaayen ?? Toh Unhone Farmaaya Ke Apni Chhaation Tak, Aur Farmaya Namaz Me Apne Haathon Ko Is Tarah Na Uthaaye Jis Tarah Mard Uthaate Hain Aur Unhone Is Baat Ko Jab Ishaarah Se Batlaaya Toh Apne Haathon Ko Kaafi Pasht Kiya Aur Un Dono Ko Acchi Tarah Milaaya Aur Farmaaya Ke Namaz Me Auraton Ka Tareeqa Mardon Ki Tarah Nahin Hai ”

(Khwateen Ka Tareeqa E Namaz Page 41-42)

JAWAB:

Ye 2 Asar Hain Yani Tabai Ke 2 Qaul Hain, Lekin Maulana Sakhrawi Ne In Dono Ko Ek Banaakar Pesh Kiya Hai, Halaanke In Dono Asaron Ki Sanadein Alag Alag Hain, Maulana Ne Iski Sanadein Gol Kar Di Hain Take In Ki Asal Haqeeqat Waazeh Na Ho Sake, Isse Qabl Un Riwaayaaton Me Bhi Unhone Talbeesi Se Kaam Liya Tha Jo Unhone Hadith E Rasool Ke Naam Se  Pesh Ki, Jinki Haqeeqat Ham Pichle Posts Me Waazeh Kar Aayen Hain,

Is Silsile Me Bhi Pahli Ghuzaarish Ye Hai Ke Jab Mard Wa Aurat Ke Darmiyaan Wah Farq Jo Mausoof Bayaan Karte Hain Kisi Bhi Sahih Hadith Se  Wah Saabit Nahin Kar Sakte, Toh Kisi Sahabi Ya Tabai Ke Qol Se  Wah Kis Tarah Saabit Ho Sakta Hai ?? Dusri Baat Ye Hai Ke Sanad Ke Aitbaar Se Bhi Ye Dono Qaul Zaeef Hain, Pahle Qaul Ki Poori Sanad Is Tarah Hai

Abu Bakr Bin Abu Shayba Kahte Hain Ke Ahmen Hashim Ne Bayaan Kiya, Hasheem Ne Kaha, Hamare Ek Sheikh (Ustad) Ne Khabar Di, Us Sheikh Ne Kaha, Maine Ata Bin Rabah Se Suna………..

Is Silsile Sanad Se Waazeh Hai Ke Abu Bakr Bin Abi Shaybah (Sahab E Kitab Al Musannaf) Ne Ye Baat Hazrat Ata  (Tabai) Se Nahin Suni, Jabke Maulana Sakhrawi Sahab Ne Likha Hai

“Imam Bukhari Rh Ke Ustaad Abu Bakr Bin Abi Shaybah Farmate Hain Ke Maine Hz Ata Se Sunaa…..”

Darmiyaan Ke Do Waste Mufti Sahab Ne Chhod Diye, Hasheem Aur Uske Ek Sheikh Ka Ata Bin Rabah Se Sunne Waale Wah Sheikh Hain Na Ke Abu Bakr Bin Abu Shaybah, Ab Wah Sheikh Kaun Hain ??? Aur Wah Kaise Hain ??? Siqah Hain Ya Zaeff ?? Jab Tak Us Sheikh Ki Baabat Ye Tafseel Maalum Na Hogi, Ye Qaul Zaeef Aur Paaye Aitbaar Se Saaqit Hoga,

Dusre Asar Ki Sanad Hai

“Haddasna Muhammad Bin Bakr An Abi Jareej Qaal Ata”

Yani Sahab Kitab (Al Musannaf) Imam Abu Bakr Bin Abi Shaybah Kahte Hain Ke Hamen Muhammad Bin Bakr Ne Bayan Kiya Unhone Ibn Jareej Se, Ibn Jareej Ne Kaha, Maine Ata Se Kaha……… Aage Wah Qaul Hai Jo Sakhrawi Sahab Ne Naqal Kiya Hai

Isme Ibn Jareej Agarche Siqah Raawi Hain, Lekin Muhaddiseen Ne Iske Baabat 2 Baatein Saraahat Ki Hain, Ek Toh Ye Ke Ibn Jareej Agar Kahe “Maine Suna” Ya “Maine Sawaal Kiya” Ya “Usne Mujhe Khabar Di”  Toh Wah Riwaayat Sahih Hai, Lekin Jab Wah Kahe Ke “Falan Ne Kaha” Ya “Mujhe Khabar Di Gayi Hai”  Toh Aisi Riwaayat Munkir Hai,

Dusre Imam Abu Bakr Kahte Hain  Ke:-“Maine Imam Ali Bin Madeeni Ki Kitab Me Dekha, Maine Yahya Bin Saeed Se Ibnjareej Ki Is Hadith Ki Babat Poocha Jo Wah Hazrat Ata Se “An” Se Riwaayat Kare ??
Toh Unhone Kaha, Wah Hadith Zaeef Hai, Maine Yahya Se Kaha Use (Akhbarni) Ke Lafz Se Riwaayat Karta Hai, Unhone Kaha Fir Bhi Wah Kuch Nahin, Ata Se Bayaan Kardah Sab Riwaayat Zaeef Hain”

(Tahzeeb Ul Kamaal, Al Mughni 12/60-63 Taba Darul Fikr Berut)

Is Saraahat Ki Ru Se  Ye Dusra Asar (Qaul Tabai) Bhi Ghair Sahih Hai Kyonke Ye Ek Toh Lafz “Qaal” Se Hai, Dusre Ye Ata Se Bayaan Karta Hai, Aur Ibn Jareej Ki Wah Riwayat Jo Wah Ata Se Kare Chaahe  (Akhbarni) Se Hi Kare Wah Kisi Kaam Ki Nahin

Iske Elaawa  Isi Baat Aur Usi Page Par 2 Asar Aur Hain, Unse Aurat Ke Liye Bhi Haathon Ko Kandhon Tak Uthaane Hi Ka Asbaat Hota Hai, Mulaheza Farmaiyye !

Hazrat Abdarbah Bin Zaitoon Kahte Hain
“Maine Hazrat Umme Darda (Ra)  Ko Dekha Ke Jab Ewah Namaz Shuru Karti Toh Apni Hathelion, Apne Kandhe Tak Uthaatin Aur Jab Imam (Ruku Se Uthte Hue) Samiallah Liman Hamida Kahta Toh Apne Haath (Kandhon Tak) Uthaati (Yani Rafulyadain Karti) Aur Kahtin, Allahumma Rabbana Lakal Hamd”

Dekhiye Is Asar Me Ek Sahabiyah Ka Wah Amal Bayaan Ho Raha Hai Jisme Ahle Hadith Ke Mauqaf Ki Waazeh Taid Hai,

Dusra Asar Hai,Isme Imam Ozzai, Imam  Zuhri  Se Riwaayat Karte Hain Ke Imam Zuhri Ne Kaha

“Aurat Apne Haath Apne Kandhon Tak Uthaaye”

Isme Bhi Ahle Hadith Hi Kit Aid Hai, Ye Dono Asar Muannif Ibn Abi Shaybah Ke Usi Safhe (Page) Maujood Hai,

Iske Elaawa Sahih Bukhaari Me  Hazrat Umme Darda Ka Ye Amal Bhi Maujood Hai Ke Wah Namaz Me Mardon Hi Ki Tarah Baithtin Thi

“Hz Umme Darda Apni Namaaz Me Is Tarah Baithtin Thin Jaise Mard Baithte Hain (Aur Wah Faqeeha Thin)”

(Sahih Bukhaari Kitab Ul Azaan Bab Sunnatul Juloos Fi Al Tashahhud Hadith 826)

Isse Muraad Tashahhud Me Baithne Ki Kaifiyat  Hai, Yani Tashhhud Wagerah Me Aurat Aur Mard Dono Me Koi Bhi 4 Zaanu Nahin Baithega Balke Dono Hi Sunnat Ke Mutaabik Baithenge Aur Sunnat Ke Mutaabik Baithna Kis Tarah Hai ?? Wah Imam Bukhaari Ne Is Baabke Tahat Hadith Se Bayaan Kiya Hai Aur Wah Ye Hai Ke Pahle Tashhud Me Baith Kar Daayen Pair Ko Khada Rakhna Hai Aur Baayen Pair Ko Andar Ki Taraf Modna Hai Aur Aakhiri Tashhahud Me  Baayen Pair Ko Aage Nikaalna Hai Aur Daayen Pair Ko Khada Rakhna Aur Chootadon Par Baithna Hai, Isko Hadith Me Torrak Se Taabeer Kiya Gaya Hai,

Isko Imam Bukhari Rh Ka Tarjumatul Bab Me Lane Se Ye Maqsad Ye Waazeh Karna Hai Ke Is Masle Me Mard Aur Aurat Ke Darmiyaan Koi Farq Nahin Hai,…

To Be Continued

#Umairsalafialhindi
#Islamicleaks