Wednesday, March 23, 2011

MASHOOR SAHABION KA AHLE HADITH HONE KA SABOOT

hazrat i Abu hurairah raziallah anha jo mashoor sahabi hai, unhonay apnay aap ko AHLE-HADEES kaha hai dakho "Ashaab" jild 4 , page 204 , aur Padhoo "tazkirat ul hifaz" jild 1 , page 29 , aur padhoo "Tawarikhi Bagdad", jild 9 , page 467..... ALLAH U AKBAR..

Abu huraira r.a par hamara sub kurbaan...HZ ABDULLAH BIN ABBAS (RA) KO AHLE-HADEES KAHA gaya hai jo mashoor tareen sahabi hain...


{Dakho " TAVARIKH I BAGADAD", Page 227 , JILD 3. }....

ALLAH U AKBAR...

hazrat Abdullah bin Abbas par hamara sub kurbaan..