Wednesday, March 23, 2011

SUNNTE NABAWI

SUNNAT<:: Nabvi ko aam krein


HELLO Nahi As Salam o Alikum


THANKS Nahi Jazak ALLAH


Bye TakeCare Nahi Fee Eman ALLAH


GREAT Nahi Masha ALLAH


OK/ZAROR Nahi INSHA ALLAH


I AM FINE Nahi AL HAMDU LILLAH


ZABARDST Nahi SUBHAN ALLAH


in alfaz ko aise ada karen