Monday, April 29, 2013

GIRGIT KO MAARNE KA HUQM
Rasule maqbool s.a.w Ne Frmaya


"jo Chhipkali (ya girgit) Ko Pahli Chot Me Mar Dalega Usko Itni Nekiya Milegi Aur Jo Dusari Chot Me Marega Usko Itani Itni (yani pahli se kam) Nekiya Milegi Aur Jo Teesri Chot Me Marega Usko Dusari Martaba wale Se Kam Nekiya Milegi "

[Sahi Muslim 2240 , Ibne Majah 3229] Note : Kyo Ki Hzrt Ibrahim a.s Ko Aag Me Dala Gaya To Tamam Duniya Ke Janwar Usko Bujhane Me Mashghul The Lekin Girgit Usme Phunk Mar Markar Usko Jalata Tha Chunache Ap s.a.w Ne Ise Fasiq Aur Qatl Krne Ka Hukm Dia