Thursday, March 17, 2016

MASTER AMEEN SAFDAR OKARWI (DB) KA TAQ’QUB: (PART-1)Bismillahirrahmanirraheem
MASTER AMEEN SAFDAR OKARWI (DB) KA TAQ’QUB: (PART-1)


ALLAMA ZUBAIR ALI ZAI (RH) KI KALAM SE….

 Master Muhammad Amen Safdar (Okarwi) Hayati Deobandion Ke Munaazir Aur “Majmua Rasail” Ke Musannif Ki Haisiyat Se Shohrat Rakhte Hain, Mere Ek Dost Sheikh Taliburrahman Ka Unse Kohaat (Soobah Sarhad) Me Munaazirah Hua Tha, Jiske Nateeje Me Munaazirah Karaane Waala Deobandi Sultaan Naami Shakhs Ahle Hadith Ho Gaya Tha, Alhamdulillah,

Sindh Waale Munaazire Ki Tafseel Aage Aa Rahi Hai (Inshaallah), Maine Waqt Nikaal Kar Okarwi Sahab Ki Ke” Majmua Rasail” Aur “Tajalliyat E Safdar” Naami Kitaab Ka Mutaala Kiya,

GUSTAAKH E RASOOL:

Ek Sahih Hadith Me Aaya Hai Ke

“Agar (Kaala) Kutta Saamne Se Ghuzar Jaaye Toh Namaz Toot Jaati Hai”

(Sahih Muslim 1/197, Hadith No. 510)

Is Hadith Ka Mazaaq Udaate Hue Okarwi Likhta Hai:

“Lekin Aap Namaz Padhaate Rahen Aur Kutiya Saamne Khelti Rahi, Aur Saath Gadhi Bhi Thi, Dono Ki Sharm’gaahon Par Nazar Bhi Padti Rahi”

(Ghair Muqallideen Ki Ghair Mustanad Namaz Pg 43, Majmua Rasail 3/350, Hawala No. 198)

Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ka Namaz Ki Kisi Haalat Me , Kutiya Aur Gadhi Ki Sharm’gaahon Par Nazar Daalna Kisi Hadith Se Saabit Nahin Hai, Balke Ye Aap Sallalaho Alaihi Wasallam Ki Zaat E Aqdas Par (Okarwi Ka) Bahut Bada Afta’a Hai,

Jab Ek Aam  Aadmi Ka Khyaal Us Taraf Nahin Jaata Toh Yeh Kis Tarah Zurraat Ki Ja Sakti Hai Ke, Maaz’allah Khair Ul Basher, Khtaim Ul Nabiyyeen Rahmat Ul Aalameen Muhammad Sallalaho Alaihi Wasallam In Jaanwaron Ki Sharm’gaahon Par Nazar Daalte They Ya Aapki Nazar Pad Jaati Thi….. Maaz’allah Astaghfirullah

OKARWI HAYATI KA KAZZAB AUR AFTA’A:

Okarwi Sahab Likhte Hain

Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

“Khutba Ke Be’ghair Juma Nahin Hota”

(Salaturrasool Par Ek Nazar Page 17, Majmua Rasail 2/169)

Halaanke In Alfaaz Ke Saath  Se Hadith Marfoo Kisi Kitaab Me Bhi Nahin Hai

Is Hadith Ko Gadhne Me Okarwi Muthim Hai,

Hafiz Abdullah Ropdi (Rh) Ne Sunan Dar E Qutni, Mustarak Al Hakim Aur Sunan Kubra Lil Bayhaeqi Se Janab Hz Abu Hurairah (Ra)  Ki Ek Hadith “Aameen Bil Jahar ”  Ke Bare Me Naqal Ki Hai,
Dekhiye “ Ahle Hadith Ke Imteyaazi Masail Page No 73” … Rafulyadain Aur Aameen (Page 21),

Hafiz Sahab Farmaate Hain Ke Daar E Kutni Ne Kaha Hai:-“Iski Sanad Acchi Hai, Ise Hakim Ne Bukhari Wa Muslim Ki Shart Par Sahih Kaha Hai, Aur Bayheqi Ne Hasan Kaha Hai”

Munaazir E Deobandi Is Par Tabsirah Karte Hue Likhta Hai:

“Halaanke In Teen Kitaabon Me Ye Hadith Hai, Na Hi Un Teen Logon Ne Isko Ahih Kaha Hai”

(Ghair Muqallideen Ki Ghair Mustanad Namaz Page 27, Majmua Rasail 3/335, Zel No. 100)

Is Par Okarwi Sahab Ne “Ghair Muqallideen Ka Ajeeb Fraud” Ka Unwaan Baandha Hai, Halaanke Hadith In Teeno Kitaabon Me Maujood Hai

1-      Sunan Dar E Qutni Mai Al Taleeq Al Mughni (1/335 Hadith No.7, Matbua Dar Ul Nashar Al Kutub Islamiya, Lahore Pakistan)
Sunan Dare Kutni 1/329 Hadith No. 1259, Matbua Abbas Ahmad Al Baaz, Makkah Tul Mukarrama,
Imam Dar E Kutni Ne Is Hadith Ko Hasan Kaha Hai,

2-      Mustadrak Al Hakim 1/223 Matbua Daar Ul Kutub Al Arabi Berut Lebanon
3-      Sunan Kubra Lil Bayheqi 2/58 Matbua Dar Ul Muarfatul Berut Lebanon,
Imam Bayheqi Ne Isko Hasan Kaha Hai,

Ye Hadith Sahih Ibn Habban Me Bhi Maujood Hai ( Mawarid Ul Zaman 2/176-177, Hadith No 462)

Is Kitab Ke Arab Muhaqqiqqeen Ne Is Hadith Ke Haashiya Par Likha Hai

“Isnaad Hasan”

Ye Riwayat Sahih Ibn Khazaima Me Bhi Maujood Hai

Ise Imam Ibn Qayyim Ne Bhi Sahih Kaha (Alaam Ul Moqeen 2/397)

Bhaiyyon !

Okarwi Sahab Se Poochen Ke Kya Unke Paas Surma Nahin Hai ?? Unhe Chahiye Ke Aankhon Me Surma Bhi Daalen  Aur Maahir Aankhon Ke Doctor Ke Bhi Paas Jaayen Take Unhe Ye Hadith Nazar Aa Sake, Chori Bhi Kar Rahen Hain Aur Is Par Sina’jori Bhi Kar Rahen Hain,

OKARWI HAYATI KE TANAQI’ZAAT:

EK Ja’ali Mauzu Manaazire Ka Tazkirah Karte Hue Okarwi Sahab Ne Likha:

“Maine Kaha Sirre Se Ye Hi Saabit Nahin Ke Hz Ata Bin Rabah Ki Mulaqaat 200 Sahaba Se Hui Ho, Aur Ye Toh Bilkul Hi Ghalat Hai Ke Ibn Zubair (Ra) Ke Waqt Tak Kisi Ek Shaher Me 200 Sahaba Maujood Hon”

(Tahqeeq Masla Aameen Pg 44, Majmua Rasail 1/156)

Yahan Masla Aameen Bil Jahar Ka Tha Lihaaza Hz Ata Bin Rabah (Rh) Ki Ziyaarat E Sahaba Par Jirrah Kar Di, Jab Is Kitab Me Faatiha Fil Janaaza Ka Masla Aaya Toh Okarwi Sahab Ka Qalam Likhne Laga Ke

“Makkah Muqarrama Bhi Islam Aur Musalmano Ka Markaz Hai, Hazrat Ata Bin Rabah Yahan Ke Mufti Hain, 200 Sahaba Se Mulaaqaat Ka Sharf Haasil Hai”

(Namaz E Janaza Me Surah Fatiha Ki Sharai Haisiyat Page 9, Majmua Rasail 1/265)

Ek Jagah Mulaaqaat Ka Inkaar Kar Rahen Hain, Dusri Jagah Mulaaqaat Kara Rahen Hain….. Subhaan’allah

Waadi E Taanaqiz Me Manaazir E Deobandiyat Ka Kitna Bada Maqaam Hai… !

2- Ek Riwayat Par Okarwi Sahab Jirrah Karte Hue Likhte Hain

“Aur Umm Yahya Majhool Hain”

(Namaz Me Haath Naaf Ke Neeche Baandhna Page 10,Majmua Rasail 1/346)

Jabki Isi Umme Yahya Ki Riwaayat Se Dusri Jagah Par Istadlal Karte Hain

(Mard Aur Aurat Ki Namaz Me Farq Page 35, Majmua Rasail 1/322, Ba’hawala Kanzul Ummal 7/307),

Hamare Nuskhe Me Ye Riwayat Kanzul Ummal 7/431 Hadith No 19640, Par Ba’hawala Tibraani Maujood Hai,,

Al Muazzam Ul Kabeer Lil Tibrani Me (22/19) Aur Majmua Ul Zawaid (2/103) Me Ye Riwayat Maujood Hai, In Kitaabon Me “Taj’al ” Ka Lafz Hai Jise Okarwi Taksaal Me “Tar’faa” Bana Diya Gaya Hai, Aur Iska Tarjuma Bhi “Uthaaye” Likha Hai,

4-       Okarwi Sahab Ne Apni Marzi Ke Khilaaf Ek Hadith Ki Sanad Ke Raawi Muhammad Abi Layla Ko “Zaeef” Likha Hai,
(Salaturrasool Par Ek Nazar Page 12, Majmua Rasail 2/164, Zel No. 39)

NOTE:

Yaad Rahe Kaatib Ki Ghalti Se “Muhammad Bin Abi Layla” Chhap Gaya Hai Halaanke (Sunan) Ibn Majah Me Ibn Abi Layla Hi Hai

Iske Bar’khilaaf (Dusre Maqaam Par) Apni Marzi Ki (Ek) Hadith Pesh Ki Hai Jisme Yahi Ibn Layla Hai,

(Tahqeeq Mahla Rafulyadain  Page6-7, Majmua Rasail 1/182-183)

Asal Maqsad Apne Firqe Deobandiyat Ki Himaayat Hai Aur Bas!

To Be Continued..

#ShaikhZubairAliZai
#IslamicLeaks
#UmairSalafiAlHindi