Sunday, June 26, 2011

NAMAZ KI NIYYAT AUR TAHASSHUD ME UNGLI UTHANE KA ZIKR

Bismillahirrahmanirraheem"Kamon ki buniyaad niyyaton par hai"

(bukhari)

takbeer e tahrima yani "allahu akbar" kahna (isse insan namaz me daakhil ho jaata hai) rasoollullah ka irshad hai


"namaz ki key wuju hai, uski tahreem taqbeer aur uski tahleel salaam hai"

(abu dawood, tirmizi, sahih haakin)


" niyat ke saath takbeer allahuakbar kahne se kaam namaz me haraam ho jaate hain aur salaam kahne se phir saare kaam jo namaz ki wajah se haram ho gaye they halaal ho jaate hain"

(al asri)


Ibne umar Radiallaho anho Riwayat kerte hain ke Rasulullah sws jab Namaz me baithte to apne dono haath apne dono ghutno per rakhte aur dahine hath ke tamam ungliya band ker lete aur apni daahini ungli jo anguthe ke nazdeek hai uthaa lete , pas us ke saath Dua maangte aur baya haath baye ghutne per bicha lete.

{ Muslim, 580. }

Abdullah bin zubair radiallaho anho Riwayat kerte hai ke Rasulullah sws jab Namaz me Tashhud parhne baithe to apna Daya hath daye aur Baya Hath baye Raan per rakhte aur shahadat ki Ungli ke saath Ishara kerte aur apna anghuta apni Dermeyani Ungli per rakhte. Ek Riwayat me hai ke Baya haath Baye Ghutne per aur Daya hath Daye raan per rakhte.

{ Muslim:- 579}

Wail bin Hajar R.a. Fermate hai ke Rasulullah sws ne ungli uthaai aur ise hilaate the.

{ Nesaai:- 889 } { Ibne- Habban:- 1485 } { Ibne Khazeema ne sahi kaha hai:- 714 }SAFEN SEEDHI KARNE KA HUQM:


Hz noman bin basheer ra riwayat karte hai ki nabi (sws) ne farmaya-" tum zaroor apni safen seedhi karo, warna allah taala tumhare darmiyan ikhtelaaf daal dega"

(bukhari, kitabul azan baab, h 717)


Hz noman bin basheer ra ne irshaad farmaya: rasoollullah(sws) hamari safen itne ehtimaam se seedhi karte they mano unke saath teer (arrow) seedhe kiye jaayenge (yani safen teer se bhi zyada seedhi hoti thin) yahan tak ki aap (sws) ne mahsoos farmaya ki hamne yah masla samjh liya hai (tab baar baar kahna chhod diya), iske baad nabi(sws) namaz me tashreef laaye, aap(sws) taqbeer kahne hi lage they ki aap ki nazar ek aadmi par padhi jiska seena saf se aage nikla huwa tha, tab aapne farmaya: "allah ke bandon! Tum zaroor saf seedhi kar liya karo, warna allah taala tumhare chehron ke beech ikhtelaaf daal dega"


( Muslim, kitabussalat baab ikamaha, h 436)

Hz anas ra se riwayat hai ki allah ke nabi(sws) ne irshad farmaya:" apni safon ko sheesha pilaayi hui (deewar ki tarah) karo (aapas me faasla chhodkar na khade huwa karo) aur safen kareeb kareeb banaao, aur gardane (neck) barabar rakho (aage peeche na khade ho), kasam hai us zaat ki jiske haanth me muhammad(sws) ki jaan hai, main dekhta hun saf ke shigaafon me(daraaron me) shaitaan is tarah ghuste hain jaise siyaah memne (goats)


( sahih sunan nisai, kitabul imama baab, 785)