Friday, June 10, 2011

BUT(IDOL) PARASTI AUR AWLIYA PARASTI ME KOI FARQ NAHI !!

Bismillahirrahmanirraheemjab qur'an majeed, hadith e paak aur ijmaay ummat aur buzurgon ke irshadaat se saabit kiya jaata hai ki allah ke elawa kisi dusre ki nazar-o-niyaaz shirk hai aur uska khaana haraam hai to kuch logon ki taraf se yah bahana pesh kiya jaata hai, " ki ham to awliya kiraam ki nazar o niyaaz karte hain" isliye yah haraam nahi ho sakti, kyonki awliya kiraam ki nazar o niyaaz ko buton(idols) ki nazar o niyaaz par qiyaas karna ghalat hai,


JAWAB:

Nazar-o-niyaaz maali ibadat hai aur ibadat jis tarah buton ki haraam hai usi tarah awliya e kiraam ki ibadat bhi haraam hai,


but(idol) parasti aur awliya parasti me kuch difference nahi kyonki but parasti haqiqat me awliya parasti ki ek taraqqi yaafta soorat hai, chunanche jab but paraston se sawal kiya jaata hai ki but to bejaan aur besamjh cheez hai toh ye aapki muraad kis tarah poori kar sakte hain, to un logon ki taraf se ya jawab diya Jaata hai ki but beshak bejaan aur besamjh hain lekin ham log in buton se muraad nahi maangte balki haqiqat me un buzurgon se muraad maangte hain jinki shakl wa banawat zaahir karne ke liye but banaaye gaye hain,


yani hindu log kahte hain ki jab ham ramchandra aur shree krishna ke buton ke saamne haajiri dete hain to in buton se nahi balki haqiqat me ramchandra aur shree krishna ki zaat se dua maangte hain kyonki yah allah ke kareebi aur pyare bande they


aur isaai log kahte hain ki qur'an majeed hz maryam (as) ka naam lekar unki shaan bayan karta hai, chunanche irshaad hota hai:-

"aur jab kaha farishton ne ki aiy maryam allah ne tujhe pasand kiya hai aur paak kar diya hai aur tamam duniya ki aurton par fazilat di hai"

(imran 42)


yani allah taala ne maryam batool ko pasandidgi ,paakeezgi ki sanad di, aur marayan isaaiyon aur musalmanon dono ke nazdeek sanadi waliullah aur maqbool e rabbani hain,Isaai kahte hain ki " maryan (as) sanadi waliullah hain isliye ham log unke darbaar me chawth dene ke liye unke but ya qabr par haaziri dete hain aur unko waseela banakar allah paak se duwayen karte hain, lekin yah but aur qabr to maryam ki yaad aur dhyaan ko taaza karne ke liye ek nishaan hota hai,


isi tarah har but parast qawm ke nazdeek but parasti. But parasti nahi balki awliya parasti ki ek soorat hai, isliye but parasti aur awliya parasti me difference karna jihaalat , nadani aur haqiqat se aankh churaane ka badtareen example hai.....


Allah hamen samjhne ki taufeeq de.... Ameen