Tuesday, June 28, 2011

' AHLE BAIT' KE BAARE ME MAN GHADANT RIWAYATEIN(SHIA EXPOSED)

Bismillahir rahmanirraheemkuch log maslan shia aur kuch hamare sunni kahlane wali bhai(brelwi) ahle bait ke baare me ghalat riwayat bayan karte hain.,


yah kaise samjha ja sakta hai ki nabi sws yah kah kar apne khaandaan ko priority den ki jo unka khoon bahaayega us par allah ka azaab utrega, kyonki yah baat saabit hai ki najayez qalt shariat me haram hai, aap is se ki hashmi ka ho ya gair hashmi ka


(surah nisa 93)


isliye qatl ki hurmat me haashmi wa gair haashmi, sab musalmaan barabar darja rakhte hain,


isi tarah rasoollullah sws ko takleef dena haraam hai aap is se ki aap ke khaandaan ko takleef de kar ya ummat ko satakar, ya sunnat ko chhodkar,


ab saaf ho gaya ki is tarah ki be buniyaad hadithen jaahilon aur bidation ke elawa aur koi nahi bayan kar sakta


isi tarah yah kahna ki rasoollullah hz hasan ra aur hz hussain ra se nek sulook ki musalmanon ko hamesha wasiyat karte aur farmate they " ye tumhare paas meri amanat hai" bilkul ghalat hai,


beshak hz hasan wa hussain ra ahle bait me bada darja rakhte hain, lekin nabi sws ne yah kabhi nahi farmaya ki "hasnain tumhare paas meri amanat hain" rasoollullah sws ka maqaam is se kahi zyada uncha wa aala hai ki apni awlad logon ko saupen,

aisa kahne ke do hi matlab ho sakte hain,


1- yah ki jis tarah maal amanat rakha jaata hai aur us ki hifazat zaroori hoti hai to yah soorat to ho hi nahi sakti kyonki maal ki tarah aadmi amanat me nahi rakhe jaate.


2- ya yah matlab hoga ki jis tarah baccho ko dusron ke hawale kiya jaata hai to yah soorat bhi yahan sahi nahi ho sakti kyonki bachpan me hasnain apne maa baap ki god(lap) me the, aur jab baaligh hue to aur sab aadmiyon ki tarah khud mukhtaar aur apne zimmedar ho gaye


agar yah matlab bayan ki jaaye ki nabi sws ne ummat ko un ki hifazat wa dekh bhaal ka huqm diya tha to yah bhi sahih nahi Kyonki ummat kisi ko musibat se nahi bacha sakti, wah sirf allah hi ki zaat hai jo apne bandon ki hifazat karta hai,


agar kaha jaaye ki isse aap ki mansha un ki himayat wa madad thi, to is me un ki khaas baat nahi, har musalman ko dusre mazloom musalman ki himayat wa madad karni chahiye aur saaf hai hasnain ra iske jyada haqdaar hain,


isi tarah yah kahna ki aayat:

" main tum se koi mazdoori nahi maangta hun sirf rishtedaari ki muhabbat chahta hun"

(ash shoura 23)


hasnain ra k baare me nazil hui hai, bilkul jhoot hai kyonki yah aayat shura ki hai aur surah shura makki hai aur hasnain ra kya maayena? Hz fatima ra ki shaadi se bhi pahle utri hai, aap ka nikaah hijrat ke dusre saal madeena me hua aur hasan wa hussain ra hijrat ke teesre ya chauthe saal paida hue, phir yah kahna kaise sahih ho sakta hai ki aayat unke baare me naazil hui hai?


(minhajus sunnah page 237)


aap sws ne farmaya:-" pichli qaumen is tarah barbaad hui ki jab un me ko bhala shaks chori karta to chhod diya jaata tha, lekin jab mamooli shakhs gunah karta to use saza di jaati thi, allah ki qasam! Agar fatima binte muhammad (sws) bhi chori karen to main uska bhi haath kaat daalunga"


( sahih bukhari ,sahih muslim 1688)


is hadith me nabi sws ne saaf kar diya hai ki agar aap ka qareeb se qareeb ristedaar bhi gunaah me shaamil hoga to use sharai saza zaroor milege,


is tarah yah riwayat bhi rasoollullah sws par safed jhoot hai


" jisne mere ahle bait ka khoon bahaya aur mere khaandaan ko pareshani dekar mujhe takleef pahunchaayi us par allah ka aur mera ghussa shakht hoga"


is tarah ki baat aap sws ki zabaan e mubarak se kahin nahi nikal sakti thi...

Kyonki nabi sws ne farmaya:-" tamam musalmanon ka khoon barabar hurmat rakhta hai"

(abu dawood, jihad bab fi al shariah )


hashmi wa gair hashmi ka khoon barabar hai.
HZ HUSSAIN KE QAATILON KE BAARE ME RIWAYAT:


rahi we riwayatein jo bayan ki jaati hain ki rasoollullah sws ne farmaya:-" hussain ka qaatil aag ke taboot me hoga, is akele par aadhi jahannum ka azaab hoga, us ke haanth pair(feet) aatishi zanzeeron se jakde honge wah jahannam me ulta utaara jaayega yahan tak ki uski tah tak pahunch jaayega aur us me itni shakht badboo hogi ki jahannami tak allah se panah maagenge wah hamesha jahannam me pada jalta rahega"


to yah riwayat bilkul jhooti hai jo rasoollullah sws par tohmat baandhne se sharmate nahi,

kahan aadhi jahannam ka azaab, aur kaha ek aam insaan?

Fir'on aur dusre kaafir wa bidati, ambiya aur momineen ke qaatilon ka azaab hussain ra ke qaatilon se kahin zyada shakht hoga balki hz usman ra ke qaatilon ka gunah bhi hz hussain ra ke qaatilon se zyada hai.....


Allah ham sab ko samjhne ki taufeeq de aameen summa aameen