Wednesday, March 28, 2012

MUSAAFA KARNE KA TAREEQA (METHOD SHAKING HAND IN ISLAM)
BismillahirrahmanirraheemMUSAAFA KARNE KA TAREEQA (METHOD SHAKING HAND IN ISLAM)Aam taur par dekha jaata hai ke hanafiyyah hazraat do haath se musaafa karte hain aur ahle hadith hazraat ek haath se...

Zarurat mahsoos hui ke sahi tareeqa kya hai EK HAATH SE YA DO HAATH SE ??EK HAATH SE MUSAAFA KARNE KI MARFU HADITH:hz abdullah bin bisr (ra) farmate hain ke:-" tum log mere is haath ko dekhte ho, maine isi haath se rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) se musaafa kiya hai aur hadith ko zikr kiya"

( tamheed lama fi mauta minal ma'aafi jild 12 page 247)


ye hadith sahih ek haath se musaafa karne ki khuli daleel hai,


hz amr bin al'aas (ra) bayaan karte hain ke jab taala ne mere dil me islam daala toh main rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ke paas aaya aur kaha :-" rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) apne daayen (right) haath ko badhaaiye ke main aap se bait Karun, pas rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne apna daanya haath badhaaya, ke maine apne haath ko sameit liya, aap rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne farmaya ke:-" amr tujhe kis cheez ne rok liya hai ", maine arz kiya ke kuch shart karna chahta hun, aap rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne farmaya:-" kis baat ki shart karna chahte ho ", maine kaha ke:- mujhe bakhsh diya jaaye, aap rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne farmaya ke:-" tujhe malum nahi ke islam qubool karne se pahle jitne gunaah hote hain unko islaam mita deta hai"


( sahih muslim jild 1 page 76)


goya ye riwayat baiyyat(allegiance) musaafa ke baare me hai, lekin baiyyat me bhi musaafa hi hota hai,


hz umaimah bint ruqaiyyah (ra) farmati hain ke :-" ham bahut si aurtein deen e islam par baiyyat karne ke liye rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ke paas aayin aur ham ne baiyyat Ke waqt musaafa ki darkhwast ki toh aap rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne farmaya ke :- " Main aurton se musaafa nahi karta"

(moatta imam malik bab maja fil bayyah )


hafiz ibn abdul barr (rh) in alfaz ki sharah me farmate hain ke :-" in alfaz e nabi sallalaho alaihi wasallah (pbuh) me daleel hai ke rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) baiyyat wagerah ke waqt mardon se musaafa karte they "

(tamheed jild 12 pg 243)


hafiz ibnul barr is hadith ko naqal karne ke baad farmate hain ke :-" in masail ke elawa in hadith me is baat ki daleel hai ke baiyyat kaifiyat wa tareeqa me musaafa hai aur is silsile me aasaar e nabwi me koi ikhtelaaf nahi"

( tamheed jild 12 page 352)


in dalail se saabit huwa ke baiyyat aur mulaaqaat ke waqt musaafa ki kaifiyat wa tareeqah ek hi hai,

daayen haath se musaafa in hadithon me maujood hai


1- hz abu ghaadiyah (ra) se (musnd ahmad jild 5 page 68)2- hz abdullah bin umar (ra) se ( bukhari jild 1 page 523)

3- hz waasla bin al saqeeh (ra) ( musnad ahmad jild 3 page 491)

4- hz zareer bin abdullah (ra) (bukhari jild 1 page 14)

5- hz usman bin affan (ra) (ibne majah )HANAFIYYAH KA PAHLA AITRAAF:


" 'yad' sirf aur sirf ek haath ko kahte hain, ye ghalat hai ke balke ye ' asam jins' hai aur ' jins qaleel ' aur 'kaseer ' dono par saadiq aati hai, agar ' yad' ke lafz se aapne sirf ek haath muraad liya hai toh 'daanya' haath hadith ke kis lafz se saabit hai ?"

( tohfa ahle hadith page 2)JAWAB:1- aapne lafz ' yad' ko jins thahraaya hai jo ba'qaul aapke qaleel wa qaseer dono par saadiq aata hai,

toh phir kis daleel se aapne qaleel ke bajaaye kaseer ko muraad liya hai?

Kyonke mustarak ma'aani waale alfaaz ke maana ta'een karne me 'qareena' ki zarurat hoti hai, jo yahan maujood nahi.

Aur ye daawa bhi baatil sabit huwa, goya ke ek haath se Musaafa ghair masnoon hai, kyonki aapne jins qaraar de kar qaleel par iska istemaal tasleem kar liya hai


DUSRA AITRAAZ:


" aap qur'aan paak ki kis aayat ya hadith se daayen haath se musaafa karna aur baayen haath se musaafa ki mumaaniyat saabit karen "

(tohfa ahle hadith page 3)


JAWAB:


1- Ek haath se musaafa ke masnoon hone ka toh aapko aitraaf hai,

2- raha ye ke ek haath se daanya(right) muraad lena,

toh suniye ke is par hadith maujood hai

" yani har kaam me rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) daayen haath ko mahboob rahte they"


(bukhaari wa muslim ba'hawala mishkaat page 46)

hanafiya ' fi shanah qaleel' se kisi motbar daleel se daanye haath ke bajaaye baayan (left) hand saabit karen ??

Agar ye saabit na kar saken, yaqinan nahi kar sakenge toh 'qaleel' main musaafa bhi shaamil hai,

3- bukhari page no 523 me ibn umar/amr (ra) se aur musnad ahmad jild 5 page 68 me hz abu Ghaadiyah (ra) ki hadith me daayen haath ki saraahat haiDO HAATH SE MUSAAFA KARNE KI DALEEL:
hanafiyah farmate hain ke :-" bukhaari shareef jild 2 page 926 par imam bukhari rh baab baandhte hain, ' bab musaafah ' uske neeche haath se musaafa waali hadith laate hain,

hz abdullah bin masood (ra) farmate hain ke:-" rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ke donon haathon ke darmiyaan mera haath tha "


SALAFI: bhai aapki pesh kardah hadith me mulaaqaat ke musaafah ka zikr nahi balke usme hai ke :-" rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne hz ibn masood (ra) to tashud sikhaate hue apne dono haathon ke darmiyaan liya tha "


maulana abdul hayy luckhnawi hanafi marhoom farmate hain ke:-" aur sahih bukhari me jo ye hadith hz abdullah bin masood (ra) se marwi hai ke:- " mujhe rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne tashud sikhaaya, haalaanke mera haath un ke dono haathon ke Me tha, is par wah musaafa jo mulaaqaat ke waqt kiya jaata hai muraad nahi hai, balke ye haath me haath lena waisa hai jaisa ke buzurg chhoton ko koi cheez taleem dene ke waqt haath me haath le lete hai"

(majmua al fatawa jild 1 page 119)


aur agar aap isko mulaaqaat ke musaafa par hi mahmool karte hain toh zaahir hai ke hz ibn masood (ra) ne ek hi haath se musaafah kiya tha, jaisa ke kafi se saabit hota hai,HANAFI : imam bukhari (rh) is hadith ko baab musaafah me laayen hain aur kafi jins hai, jo qaleel wa kaseer par bola jaata hai, aur muraad is se ibn masood ra ke dono haath hain


SALAFI : imam bukhari rh ke bab 'musaafah' se 'alghawi' musaafah muraad hai, kyonke aimma lughat ne saraahat ki hai ke musaafa kd maana ' batan kaf ' se batan kaf ko milaana

(dekhiye taaj ul urus jild 2 page 181, lisanul arab jild 2 page 514)


khud hz imam bukhari ne mazkoorah bab ke baad bab "la'khaz ba'lidain" ke Unwaan se bayaan kiya hai aur aap ke allama saharanpuri iske haashiye me farmate hain:

" yani fath aur qastalani me hai ke jab haath pakadna (maqsood) tha, toh mumkin hai ke ye musaafah (mulaaqaat ke waqt jo kiya jaata hai) wah na ho, aur isi wajah se imam bukhari ne ye baab baandha hai"

(haamash bukhaari jild 2 page 926)


baaqi raha aapka ise jins thahra kar apna maqsad haasil karna toh iske baare me pahle arz kiya ja chuka hai ke " ye ghair musallam hai",

mazeed arz hai ke lafz ' kaf' mufrad ka sai'ghah hai , usse tashniyah muraad nahi liya ja sakta,


agar bil'farz is baat ko tasleem bhi kar liya jaaye ke kafi se ibn masood ra ke dono haath muraad hain toh " ba'in kafiyah" ka maana ye banega ke hz ibne masood ra ke dono haath rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ki dono hatheliyon ke darmiyaan they, toh is tarah toh musaafa ki soorat banti hi nahi ke hz ibn masood (ra) ki hatheli toh rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ki hatheli ke sath mas nahi kiya,

is tarah musaafa karne ke toh aap hazraat bhi qayel nahi hain,


HANAFI: pyaare ! Aap zara meri taraf haath badhaayen, dono haath aage karen, dekho musaafa ho raha hai, aap ke dono haath hain, lekin mere do haathon ke darmiyaan jo haath aa raha hai wah sirf ek hi haath hai, dusra toh baaher hai, isi tarah mera bhi ek hi haath aapke do haanthon ke darmiyaan hai,

isse ye kaise laazim aata hai ke sahaba ne ek haath diya tha,

sahaba kiram to aap rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ke ishaarah par mar mitne par taiyyar ho jaate they, unse ye toqa karna ke huzoor rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) do haath den aur sahabi ek haath badhaayen na'mumkin hai,

bil'farz agar ek minute ke liye tasleem kar lete hain ke sahaba ne ek haath diya tha toh phir bhi hamare liye uswah rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) muqaddam hai, bahut saare muqaamaat par jab ahle sunnat aqwaal e sahaba pesh karte hain toh tum fauran ye kah kar thukra dete ho ke sahabi ki baat hujjat nahi, taraaweeh, talaq wagerah masail me


SALAFI : Is istadlal me aapne kafi ko jins qaraar de kar mazkoorah kaifiyat musaafah ki bayaan ki hai, magar aapne isme ek ghalti toh ye ki hai ke 'mufrad' ko ' tashniyah banaya hai aur dusri ye ki ' ba'in kafiyah' ki sifat ko tark kar diya, kyonke aap isse 'mufrad muraad len ya tashniyah' dono sooraton me alfaaz hadith ke mawafiq ' ba'in kafiyah' ( dono hatheli ke darmiyaan) hona zaroori hai,

magar aap ulti ganga bahaate hain aur mufrad se tashniyah to banaaya hi tha, 'ba'in kafiya' ko nazar'andaaz kar diya,

phir is istadlal me aapne qur'aan ki koi aayat ya hadith se koi taa'ed aimma lughat ka koi qaul pesh nahi kiya,

mahaz aapne khud apni taraf se ye kahkar jaan chhuda li hai ke " ho hi nahi sakta Ke rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) to donon haathon se musaafa karen aur sahabi ek haath se musaafa karen "

azeez bhai ye haqiqat hai ke sahaba kiram, rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ka bada adab wa ahteraam karte they , magar kisi adab wa ahteraam ka unse saabit hona bhi to bayaan kiya jaaye aur ye bhi shari'at ke waazeh dalail se saabit kiya jaaye ke " ek haath se musaafah adab wa ahteraam ke manaahi hai "


ye saara aapka hawaayi kila banaya huwa hai, jiska haqiqat se door tak ka bhi waasta nahi aur dalail ke bil'muqaable uski haisiyat kuch bhi nahi,


ye bhi aapne khoob farmaya ke:-" agar tasleem kar liya jaaye ke sahaabi ne ek haath se musaafa kiya tha toh tab bhi uswa(namoona) rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) hamare liye muqaddam hai"

ye mahaz aapka dhakosla hai !!

Kyonke usool ki kitabon me saaf likha hua hai ke:-" jis fa'el par rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ki khamoshi akhtiyaar karen wah huqman marfu hota hai",

magar yahan sahabi ka fael khaas rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ke saath hai, ise mahaz hz ibn masood ra ka fa'el qaraar dekar radd karna aap jaise muqallideen ka hi kaam hai,

phir aapne is me kafi ko mufrad tasleem kar liya hai, jisse aap ke tamaam dawe baatil hokar zameen bos hogaye hain,

baqi raha ye amr ke :-"rasoollullah sallalaho alaihi wasallah (pbuh) ne toh dono haathon se hi musaafa kiya tha"

toh iske mutallhk arz kiya ja chuka hai ke ye musaafa mulaaqaat ke waqt par na tha


HANAFI: bhai ek haath ' ya'd' ka maana karna, aapke liye nuqsaan'deh hai kyonke hadith me aata hai

" muslim min salamal muslimoona minal'saanah wai'dah"

trans:-" musalman wah hai jiske haath aur zabaan se musalmaan mahfooz rahe "

toh aapke nazdeek maana ye hoga ke daayen haath se kisi musalmaan ko tang na kare !, baayen Se uski zeb kaat le, chhuri(knife) maar ke kisi ko halaaq kar de, ye jayez hoga


SALAFI : subhaanallah ! Mere bhai ham ne kab dawa kiya hai ke ' ya'd' ka lafz har maqaam par hi ek haath ke liye mus'ta'amal hai,

ye aapko maalum hoga ke ' qareenah ' se maana badal jaata hai, isi lafz " ya'd " ko hi le lijiye..

Surah baqarah ayat no 237 me quwwat qabzah aur milkiyat ke maane me istemaal huwa hai,

aur surah mujaadila ayat 12 me ba'maana ' pahle' aur surah yaseen ayat no 9 me ba'maana ' saamne' aur surah baqarah ayat no 66 me ba'maana ' maujood' ke liye istemaal howa hai,

toh kya aap in tamaam maqaamaat par 'ya'd' ka maana do haath karenge ??


Surah maida ayat 38 me chor ka haath kaatne ka huqm hai,

toh kya aap yahan 'ya'd' ka maana karenge ke:-" chor ke dono haath kaat do ?"

zara allah ka khauff kijiye, aakhir marr ka mitti me dafan hona hai,

jab ye baat wazeh suboot ko pahunch gayi ke:-" kisi Mustarak lafz ke maana me ' qareena' ki zaroorat hoti hai,"

toh aap ' ya'd' mufrad ko tashniyah ke maana lene ke liye ' qareena' ka saboot den, warna ye asli aur sahi maana ke liye qayem rahega,

aur bila'qareena aapko mufrad se tashniya koi banane nahi dega,

baaqi aapne khud jo hadith pesh karke uske maane ke saath mazaaq kiya hai wah mardood hai,

kyonki hz anas (ra) ki riwayat me jo ibne habban (510) aur mustardak haakim 1/11, musnad ahmad 3/154, me sahih sanad se marwi ye alfaz bhi hai

" al momin min am'nah al naas"

trans:-" yani momin wah hai jisse log mahfooz hon "

imam hakim, zahbi, aur hafiz ibn hajar ne fath ul bari 1/46 me isko sahih kaha hai,


saaf zaahir hai ke agar uske baayen haath se zeb(pocket) kaat li jaaye, ya chhuri maari jaaye to wah aman me na hoga,

is tafseel se malum huwa ke aapki pesh kardah hadith me lafz 'ya'd' ba'taur mu'haawra(idioms) ba'maana " quwwat" istemaal huwa Hai, wah khwaah siyaasi ho ya akhlaaqi koi aur,

baher'haal har soorat me tumse dusra musalmaan mahfooz hona chahiye, ye nahi ke tum zabaan aur haath se toh kuch kaho na, magar akhbaar me khabar shaaye kar do ke ye badkaar hai wageraah, ya police se raabta karke kisi par jhoota chori ka muqaddama lagwa kar uski chamdi utarwa dena wagerah,

ye tamaam cheezen is hadith ki zad me aati hai,

lekin inki samjh ke liye andha muqallid na hona shart hai,


HANAFI: bhai ! Magar angrez kahta hai " good morning " aur phir ek haath milaata hai,


SALAFI : bhai ! Angrez se aapki kya muraad hai ?

Kyonke angrezon me musalmaan bhi hain, aur agar isaayi murad hain tak aapki baat ghalat hai,

kyonki aapki baat ka maqsad toh ye huwa ke isaayi jo bhi amal karen ham uski nafi (mukhalifat) karen,

agar wah allah ko tasleem kare ya nubuwwat ka qayel ho ya ye kahe ke : jhoot na bolo, haq na kha jaao,

toh ham in tamaam Cheezon ki nafi karen,

waise aap aalim hain, kabhi qalaam ilaahi ko padha bhi hai ke usme toh saaf taur par irshaad hai

" aiy nabi kah do ke aiy ahle kitab jo baat hamare aur tumhaare darmiyaan yakshan hai, uski taraf aao !"


ye aayat is baat ki daleel hai ke ahle kitab se baa'z cheezen musalmano ki mushtarak hain,

lihaaza aap par laazim hai ke ek haath se musaafa karne ko aap khaalis isaayion ka tareeqa saabit karen aur quraan ya hadith se ek haath ki nafi saabit karen...ALLAH AAPKO TAUFEEQ DE..... Ameen
#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks