Saturday, June 27, 2015

AAO ILM SEEKHEIN- PART-5BismillahirrahmanirraheemAAO ILM SEEKHEIN- PART-5Bhaiyon Aur Behno, Fiqh Ke Asasi Ma'qaz Mukammil Hue, Ab In Sha Allah Fiqh Ke Zaili Ma'qaz Bayan Honge.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

¤¤Ijma'a¤¤

Quran Wa Sunnat Ke Baad Fiqh Ke Zaili Ma'qaz Mein Se Pehla Ma'qaz Ijma Hai Aur Jamhoor Ulama Ke Nazdeek Ye Ma'qaz Degar Ma'qaz Se Quwwat O Hujjat Mein Zyada Qawi Hai.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

¤Ijma Ki Ta'reef¤

Laghvi Aetbaar Se To Ijma ''Azm, Pukhta Irada Aur Kisi Baat Par Muttafiq Hone'' Ko Kehte Hain Jaisa Ke Hadees Mein Hai:

''La Siyama Limal Lam Yajm'al Siyami Qablal Fajr''

''Us Shaqs Ka Roza Nahi Hoga Jo Fajr Se Pehle Hi Roza Rakne Ki Niyyat Na Kare''

[Sahih: Sahih Nasai (2203, 2204, 2205) Kitab As Siyaam]

Aur Quraan Mein Hai Ke:

''Fa Ajmi'oo Amrakum Washrakaa'akum'' (Younus:71)

''Tum Apna Mamila Apne Shuraka Se Mil Kar Pukhta Taur Par Karlo.''

Istalaahi Aetbaar Se Ijma Ki Tareef Ye Ki Jati Hai:

''Huwa Ittefaqul Mujtahideena Fil Asri Minal Usoor Alal Hukmish Shar'ee Ala Baada Wafaatin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam Bid Dalil.''

''Ijma Se Muraad Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ki Wafaat Ke Baad Kis Khaas Daur Mein (Ummat E Islamiya Ke) Tamam Mujtahid Ka Kisi Daleel Ke Saath Kisi

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


¤¤Ijma Ki Sharait¤¤

1. Matlooba Mas'ale Par Muttafiq Hone Wale Afraad Mujtahid Hon Warna Ijma Mo'tabar Na Hoga.

2. Mujtahideen Ke Ittefaaq Se Muraad Tamam Mujtahideen Ka Ittefaaq Hai Aisa Nahi Hona Chahiye Ke Sirf Ek Shahr Wale Ya Ek Basti Ke Ulama Hi Kisi Mas'ale Par Jama Hon Kyunke Ek Ki Muqalifat Bhi Ijma Ke Munaqid Hone Mein Rukawat Hai.

3. Tamam Mujtahideen Musalmaan Hon.

4. Jab Kisi Mas'ale Par Tamam Mujtahid Muttafiq Hojaen To Phir Zaruri Hai Ke Ittefaqi Faisla Amal Mein Aajaye. Alawaazein Ya Shart Nahi Hai Ke Tamam Mujtahideen Ki Maut Bhi Is Ittefaaq Par Hi Ho.

5. Ijmaa Ke Liye Zaruri Hai Ke Kisi Shar'i Hukm Par Ittefaaq Ho Nake Tib, Riyadhi Ya Lughat Se Mutalliq Kisi Mas'ale Par Ho.

6. Sirf Wahi Ijma Qabil E Qabool Hoga Jo Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wa Sallam Ki Wafaat Ke Baad Hua Ho.

7. Ijmaa Ke Liye Kisi Shar'i Dalil Ka Hona Bhi Zaruri Hai Jis Par Sab Muttafiq Hue Hon, Mahaz Apni Khwahish Par Kiya Jane Wala Ijma Mo'tabar Nahi Hoga.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

¤¤Ijma Ki Misalen¤¤

1. Musalmaan Aurat Ka Kisi Ghair Muslim Mard Se Nikaah Nahi Ho Sakta.

2. Phoopi Aur Bhatiji, Khala Aur Bhanji Ko Ba'ek Waqt Nikah Mein Nahi Rakha Ja Sakta.

3. Maftooha Raazi Ko Faatiheen Ke Darmiyan Deegar Amwaal E Ghanimat Ki Tarah Nahi Baanta Jayega.

4. Agar Sage Bhai Behen Na Hon Toh Baap Ki Taraf Se Banne Wale Bhai Behen Ko Un Ka Hissa Diya Jayega.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Imrankhansalafi
#Islamicleaks