Thursday, December 30, 2010

TAWEEZ AUR DHAAGA

AS SALAM O ALLAIKUM WR WB*TAWEEZ AUR DHAGA*Hazrat-Abdullah-bin masood(r.t.a) farmate hain ke Rasool-Allah{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ne farmaya yaqinan " raqiyah' Taweez" ya "Shohar biwi(hasband & wife)" ke liye mohabbat paida karne ke khatir kisi chiz ko pahanna Shirk hai. (*Abu-Dauood/Musnad-Ahmad*)Hazrat-Aaqbah-Bin-Aamir(r.t.a) farmate hain ke Rasool-Allah{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam}ne farmaya: jisne "Taweez" latkaya Allah iski hajat puri na kare. (*Abu-Dauood*)Hazrat-Abdullah-Bin-Aakim(r.t.a) farmate hain k Rasool-Allah{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ne farmaya:jisne “Taweez” latkai usne Shirk kiya. (*Musnad-Ahmad/Trmizi*)


Hazrat-Imraan-Bin-Haseen(r.t.a) se rawayat hai ke Nabi{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ne ek Aadmi ke Hanth(hand) me pital ka bana hua “Kada(chodi)” dekha to daryaft kiya: Ye kya hai? Isne jawab diya ke ye kamzori se bachne ke liye hai’ To aap{sall’Allaahu ta’ aalaa alaihi wa’sallam} ne farmaya: isse utaar kar phek do’ isliye ke ye kamzori hi me ezafa karega’aur isse pahne hue teri “wafaat(death) ” ho gai to tu kabhi kamyaab nahi hosakta”. (*Musnad-Ahmad*)Hazrat-Makeem(r.t.a) se marwe hai Nabi ( sallallahu alaihi wa sallam) ne farmaya: Jisne kisi cheez (taweez,dhaga) ko latkaya to uska bharosa usi par kardiya jata hai. (*Tirmizi/Musnad-Ahmad*)Hazrat-Abdullah-bin masood(r.t.a) ki biwi( wife) Zainab(r.t.a) ka biyaan hai ke “Abdullah- bin masood(r.t.a)” ne meri garden me ek “ Dhaga” dekha to pucha’ ye kya hai? Main ne kaha” ye dam kiya hua “Dhaga” mujhe diya gaya hai, To “Abdullah-bin masood(r.t.a)” ne wo “Dhaga” kaat dala aur farmaya: yaqinan “ abdullah ka khandaan shirk se door hai"


To be continued....