Wednesday, December 22, 2010

DARS-E-HADITH

As salam o allaikum wr wb


Nabi sallallaho allaihi wasallam ne farmaya:" yaad rakho mujhe qur'an majeed aur uske saath us jaisi ek aur cheez(hadith) di gayi hai."aur jis tarah allah taala ne apne hukm ko farz kiya hai. Usi tarah apne rasool ke hukm ko bhi farz kar diya hai...ABU DAWOOD: 4587 , ibne hibban ne sahih kaha hai.... AUR farmaya " aiy ahle imaan! Allah ka kahna maano aur uske rasool ka. Aur uski batai hui baaton se hatkar apne karmon ko baatil na karo... Surah:muhammad 47 :33 frwd this hadith to all urAs salam o allaikum wr wb


Nabi sallallaho allaihi wasallam ne farmaya:" yaad rakho mujhe qur'an majeed aur uske saath us jaisi ek aur cheez(hadith) di gayi hai."aur jis tarah allah taala ne apne hukm ko farz kiya hai. Usi tarah apne rasool ke hukm ko bhi farz kar diya hai...ABU DAWOOD: 4587 , ibne hibban ne sahih kaha hai.... AUR farmaya " aiy ahle imaan! Allah ka kahna maano aur uske rasool ka. Aur uski batai hui baaton se hatkar apne karmon ko baatil na karo... Surah:muhammad 47 :33zamane ki kasam hai, insaan ghaate me hai. Unko chod kar jo iman laaye, acchae kaam kya...aur aapas me sach(true) baat kahi....aur sabr kiya...

(sur- asr ayat no 1-3)