Wednesday, December 22, 2010

DARS-E-HADITH

Muhammad (SAW) ne farmaya jo logon par daya( raham) nahi karta, ALLAH bhi us par daya (raham) nahi karta........ BUKHARI,MUSLIM