Wednesday, December 22, 2010

khalf ul imam

AS SALAM O ALLAIKUM WR WB


Hz. Abu huraira farmate hai ki Nabi(SAW) ne farmaya:" jis shakhs ne namaaz padhi aur usme surah fatiha na padhi bus wo namaaz naakis hai, naakis hai ,naakis hai, poori nahi". Abu huraira se puccha gaya, hum imam ke peeche hote hain(phir bhi padhen). To hz abu huraira ne kaha haan. Tu usko dil me padh...Sahih muslim :775 , 776 , 777