Sahaba Impex

Sahaba Impex
Corkwood Inspired

Thursday, February 23, 2012

MAA, BAAP KI IZZAT KARO
RESPECT URS PARENTSHz abdullah bin amr (ra) se riwayat hai ki ek aadmi ne nabi(sws) ki khidmat me haazir hokar arz kiya :" main hijrat ki bait karne ke liye aapki khidmat me haazir hun, aur apne maa, baap ko rote hue chhod kar aa gaya hun"

nabi (sws) ne farmaya:-" waapas jaao, aur jis tarah unhe rulaaya hai, usi tarah unhe hasaao"


(SUNAN NISAI, KITABUL BAIT,BAAB BAIT AL HIJRA, H 4174)