Thursday, February 23, 2012

MAA, BAAP KI IZZAT KARO
RESPECT URS PARENTSHz abdullah bin amr (ra) se riwayat hai ki ek aadmi ne nabi(sws) ki khidmat me haazir hokar arz kiya :" main hijrat ki bait karne ke liye aapki khidmat me haazir hun, aur apne maa, baap ko rote hue chhod kar aa gaya hun"

nabi (sws) ne farmaya:-" waapas jaao, aur jis tarah unhe rulaaya hai, usi tarah unhe hasaao"


(SUNAN NISAI, KITABUL BAIT,BAAB BAIT AL HIJRA, H 4174)