Thursday, February 9, 2012

BARELWI KE ULEMA KI GAWAHI, AHLE HADITH KI GUSTAKHI SABIT NAHI


Barelvioo ke Ulema ke gawahi , Ahlehadeeth se gustakhi sabit nahi