Monday, March 25, 2013

STOP ABORTION


STOP ABORTION...... B'COZ IT IS FORBIT IN ISLAMAllah Taala ne farmaya


" Aur jab Zinda Gaadi Gayi Ladki Se Poocha
jaayega ki Wah Kis Kusoor Me Maari Gayi "


(surah takweer 8- 9)" Apni Aulaadon Ko Ghareebi Ke Darr Se Qatal
Na karo, Ham Unhe Bhi Rizq (provision) Denge
Aur Tumko Bhi, Haqeeqat Me Unka Qatal Ek
bada Jurm Hai"


(surah Bani Israel ayat 13)


Aur farmaya" Aiy Nabi (sws) ! Inse Kaho Ke aao Main
Tumhe Sunaaun Tumhaare Rabb ne Tum par
Kya Pabandiyan Lagaayi Hain,

Yah ki Kisi Ko apne saath Shareek na Karo Aur
Waalidain (parents) Ke saath Nek Sulook Karo

Aur Apni Aulaad Ko Ghareebi Ke darr Se Qatal
Na karo ,

ham Tumhe Bhi Rizq (rozi) Dete Hain
Aur Unko Bhi Denge"


(surah Anaam ayat 151)"Jab In mese kisi ko Beti Ke Paidaish Ki
Khush'khabri di jaati hai Toh Iske chehre Par
syaahi (gham) aa jaati hai,

Aur Wah bas Khoon
Ke ghoont Pi Kar Rah jaata Hai,


Logon se chhupta Firta hai Is Buri Khabar Ke
baad Kisi Ko Kya Muh dikhaaye,

Sochta hai Ki zillat (badnami) ke Saath beti Ko
Liye Rahe Ya Mitti Me Daba De ??

Dekho Kaise Bure Huqm Hain Jo Yah Allah Ke
Baare Me Lagaate Hain "


(Surah Nahal ayat 58- 59)