Monday, March 25, 2013

GHAIR MAHRAM AURAT SHAITAN KI SHAKAL ME AATI HAI***** GAIR MEHRAM AURAT SHAITAN KI SURAT
MEIN AATI HAI *****


Abdullah ibn Masood Radi Allahu Anhu se
rivayat hai ki Rasoollallah Sallallahu Alaihi
Wasallam ne farmaya

"Aye Naujawano ki
jamaat tum mein jise bhi Nikah karne ki
(maali) taqat ho use Nikaah kar Lena chahiye
kyunki ye nazar ko neechi rakhne wala aur
Sharamgaah ki hifazat karne wala amal hai
aur jo nikaah ki taqat na rakhta ho use
chahiye ki roza rakhe kyunki Roza uski
khwahishaat-e-nafsani ko tod dega."


Sahih Bukhari, Vol 6, 5066Hazrat Jabir Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki
Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne
farmaya


"(Gair mahram) Aurat jab samne aati
hai to shaitan ki surat mein aati hai aur jab
jati hai to Shaitan ki surat mein jati hai phir
jab koi kisi aurat ko dekhe to usko chahiye ki
apni biwi ke pass aaye yani sohbat kare is
amal se uske dil ka khayal jata rahega"


Sahih Muslim, Vol4, 3407