Monday, March 25, 2013

JANNATI AURAT

Nabi e akram Sallalaho alaihi wasallam Ne Farmaya

" Jo Aurat Paancho Waqt Ki Namaz Pabandi Se Ada Karti Rahe Aur Ramzaan Shareef Ke roze Baraabar Rakhti Rahe, 

Aur Apne Aapko Buraaiyyon Aur Badkaarion Se Mahfooz Rakhe Aur Apne Shauhar Ki Itaat aur Farma'bardari Me Lagi Rahe

Toh Use Qayamat Ke din Kah Diya jaayega Ke

Jannat Ke Aathon (8) Darwaaze Tere Liye Khule Hain Jis Darwaaze Se chaahe Jannat Me Chali Ja"

(Rawaah Ahmad ; Tibrani)