Thursday, April 21, 2011

YAZID BIN MUAWIYA RA, AUR MUHARRAM UL HARAM KI BIDATEN AHMAD RAZA KHAN KE AINE ME

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHEEM


YAZID BIN MUAWIYA RA KE BAARE ME AHMAD RAZA KHAN KI SAFAAI:


Maulana ahmad raza khan faazil barelwi, jo musalmano ko kaafir kahne me bahut bebaak maane jaate hain, yazid rh ke baare me yah safaai dene ki baad ki imam ahmad rh etc use kaafir jaante hain aur imam ghazali etc musalman kahte hain,

Apna maslak yah bayan karte hain ki:

" Aur hamare imam khamosh rahte hain ki ham na musalman kahen na kaafir, isliye yahan bhi khamosh rahenge"

( Ahkam shariat part 2 pg 88)

AHMAD RAZA KHAN AUR UNKE MUREEDON KI NAFARMANI:


Iske elawa ahle sunnat walon ki badi tadaat maulana ahmad raza khan barelwi ki mureed hai, lekin hairat hai ki iske bawajood wah muharram ki in gadi hui rasmon me bad chadh kar hissa lete hain, jabki ahmad raza khan barelwi ne bhi muharram ki in rasmon se mana kiya hai aur inhe bidat ,najayez, aur haraam likha hai aur in ko dekhne se bhi roka hai, unka fatawa hai


" tajiya aata dekh kar Nazaren fer len, uski taraf dekhna hi nahi chahiye"


(irfan e shariat part 1 pg 15)


Unki ek kitab tajiyadari hai us ke page 4 par likhte hain:

1- "Gharj ashray e muharramul haraam ki agli shariaton se is shariat paak tak badi barkat ibadat thahri thi, in behuda rasmon ne ne jaahilana aur gunaho ke melon ka zamana kar diya"


2-" yah kuch aur isi ke saath soch wah kuch ki mano gadi hui tasweeren theek theek unhi hazraat shaheed sahaba ke janaze hain"


3-" kuch utaara baaki toda aur dafan kar diye, yah har saal maal ki barbaad karne ke jurm me do gunah judagaana hai, ab tajiadari is galat tareeqe ka naam hai, bilkul bidat wa najayez wa haram hai"


page 11 par likhte hain-

4-" Taajiya par chadha khana na khana chahiye,agar niyaz dekar chadhayen, ya chadhakar niyaz den to bhi uske khane se parhez karen"


Aur page 15 par sawal jawab hai,-


SAWAAL- Tajiya banana aur us par nazar wa niyaz karna, Zaruraten poori hone ki ummeed me mannate latkana aur acchi bidaton ki niyat se use bhalai janna kaisa gunah hai?


JAWAB: Ye saare kaam jis tarah logon me aaj ke zamane me mashoor hain, bidaten aur haram wa najayez hain.


Isi tarah muharram ki dusri bidat marsiya padhne ke baare me "irfan e shariat" ke pahle part page 16 par ek sawal wa jawab yah hai,


SAWAL: Muharram shareef me marsiya padhne me shirqat jayez hai ya nahi??

JAWAB: Najayez hai, we gunahon se bhare hote hain.


Muharram ko gham ka mahina samjha jaata hai, isliye in dinon me siyah ya sabz libaas pahna jaata hai aur shadi biyaah se bacha jaata hai, is ke baare me ahmad raza khan likhte hain:

" Muharram me siyah, sabz kapde gham ki nishani hai aur gham haraam hai"


( Ahkam shariat 171)


MASLA:

Kya farmate hain is masle ke baare me ?

1- kuch ahle sunnat wal jamat muharram ke dinon me na to din bhar roti pakaate hain na jhaadu dete Hain, kahte hain dafan karne ke baad pakaayi jayegi.

2- in 10 dinon me kapde nahi utaarte.

3- maahe muharram me koi shadi biyah nahi karte.


JAWAB:

"Teeno baatein gham hain, aur gham haraam hai"


(ahkam shariat part 1 pg 171)


Ahmad raza khan ki safaai ke baad ummeed hai ki barelwi ulama apne logon ki sahih rahnumayi karenge aur we apni jihalat aur ulama ki khamoshi ki bina par jo uper likhi bidaton wa khurafaat karte hain ya kam se kam aisa karne walon ke julooson me shirqat karke unke badhawe ka zariya bante hain, unhe inse rokne ki koshish karenge....


ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE AUR SAMJHNE KI TAUFEEQ DE.... Ameen