Wednesday, May 11, 2011

AZAAN

Ibne Abbas Radillaho Anho ne Baarish ke din Apne Mooazzin se kaha ke “ Hayyalasal ah “ ke Bajaaye “ ASSALATO FIRREHAAL ya “ ASSALATO FI BOYOTEKUM “ APNE GHERO ME NAMAZ ADA KERO “ kaho aur Fermaya :- Rasulullah sws ne aisa hi kia , Jumah Ager che Fardh hai Magar Mujhe Pasand nahi ke Tum kachra Aur Mitti me Masjid chalo.


{Bukhari:- 668 } {Muslim:- 699 }