Saturday, May 21, 2011

ADAM (A.S) KI TAUBA QURAN KI ROSHNI ME







Aadam(a.s) Ki Tauba


Kuch log ek "Mauzoo" riwayat ka sahara letehue kahte hain ke “Hz Adam (a.s)” ne Arsh-e-Elahi par (lailaha-illalahu-mohammadur-rasool-ullah) likha dekha aur mohammadur rasool (s.a.w) ke wasile se dua mangi to ALLAH ne inhe maaf kardiya,

ye rawayet be-sanad hai aur "QURAAN" ke bhi khilaf hai, ALLAH ke batlaye hue tariqe ke khilaf bhi hai, tamaam Ambiya (a.s) ne "Barahe-Raast" ALLAH se dua ki hai, kisi nabi,wali,buzruk ka wasta aur wasila nahi pakda, isliye nabi karim (s.a.w) samet tamaam Ambiya (a.s) ka tariqa yahi raha hai ke begair kisi waste aur wasila ke ALLAH ki bargah me dua ki jai,

Tafseer ke liye dekhe

Al-Waseela Az-Shek-Islaam-Ibne-Taimiyah(r.a) ki Aadam(a.s) Ki Tauba:-Quraan ki Roshni me.

Fatalaqqaaa’Aadamu mir-Rabbihee kalimaatin fataaba ‘alayh;’innahoo Huwat-Tawwaabur-Raheem

Aadam (as) ne apne rab se chand baate sikh li aur ALLAH ne inki tauba qabul farmai, be-shak wahi tauba qabul karne wala aur raham karnewala hai,


(surah-tul-baqrah, Aayat-no---37)

Tafsir:-Hazrat Aadam (a.s) ne jab gum me dube hue dunya me tasrif laye to tauba aur istagfar me masruf ho gaye,is muke par bhi ALLAH ne rahnumai-wa-dastagiri farmai aur qalmate mafi sikha diya jo " Surah-Tul-Aaraf, Aayat-no---23" me bayan kiye gaye hain.


Qaalaa Rabbanaazalamnaa’anfusanaa wa’il-lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakoonanna minal-khaasireen.


Tarjuma:--- Dono ne kaha aye hamare rab, humne apna bada nuksan kiya tu hamari magfirat na karega aur hum pe raham na karega, to waqai hum nuksan pane walon me se ho jayege.

(Surah-tul-aaraf , aayat-no---23)


Tafsir:--- Tauba-wa-istagfar ke ye wahi qalmat hain jo Aadam (a.s) ne"ALLAH-TABARAK-WA-TALA" se sikhe jaisa k "Surah-Tul-Baqrah , Aayat-no---37" me sarahat hai.


Iski Tafseer ke Liye Dekhe

( Tafsir-ibn-Kathir, Surah-Al-Baqarah, Aayat-no,37 , Page-no--- 184 ).

Aur

( Tafsir-ibn-Kathir, Surah-Al-Aaraf, Aayat-no,23 , Page-no--- 599,600 )