Sunday, January 18, 2015

BIWI KO SHAUHAR KE MAAL KI HIFAAZAT KARNI CHAHIYE:

.Bismillahirrahmanirraheem

BIWI KO SHAUHAR KE MAAL KI HIFAAZAT KARNI CHAHIYE:

Biwi Ke Liye Jayez Nahin Ke Wah Apne Ghar'walon Ya Nisi Nadaar Ko Apne Shauhar Ke Maal Se Ya Samaan Se Uski Ijaazat Ke Be'ghair Koi Cheez De, Ya Use Ilm Ho Ke
Shauhar Ko Jab Ilm Hoga Toh Wah Kuch Nahin Kahega Aur Raazi Rahega

Hz Abdullah Bin Umar (Ra) se Marwi Hai Ke Nabi E Akram (Sws) Ne Farmaya

"Kisi Biwi Ke Liye Apne Shauhar Ki Ijaazat Ke Be'ghair Kuch Dena Jayez Nahin"

(Sunan Abi Dawood H.No 3547)

Sheikh Albani (Rh) Ahadith Sahiha Me Hz Waasila Ki Is Hadith

Rasoollullah (Sws) Ne Farmaya

"Kisi Aurat Ke Liye Jayez Nahin Ke Wah ApnE Shauhar Ki Ijaazat Ke Be'ghair Uska Maal Kharch Kare"

Par Tabsirah Karte Hue Farmate Hain

"Shauhar Agar Saccha Musalman Ho Toh Uska Ye Haq Nahin Banta Ke Is Huqm Se Faayeda Uthaate Hue Apni Biwi Ko Majboor Kare Aur Use Apne Maal Me Is Tarah Tasarruf Karne Se mana Kar De Jo Biwi Ke Liye Nuksaan'rasan Ho, Agar Shauhar Us Par Zulm Kare Aur Apne Maal Me Jayez Tasarruf Se Mana Kare Toh Fir Judge Insaaf Kare"

(Silsila Tus Sahiha Hadith No. 775)

#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks
#RabbatUlBait