Thursday, July 26, 2012

BHAINS (BUFFALO) KI QUR'BAANI

Bismillahirrahmanirraheem


BHAINS (BUFFALO) KI QUR'BAANI:
hanafiya ka kahna hai ke ek bhains ghair muqallid ko muqallid bana deti hai,


chunanche ek hanafiya aalim, ahle hadith alim ki ibaarat naqal karte hue farmate hain ke:-" professor abdullah bahawal'puri (rh), bhains ki qur'baani ko haraam kahte hain, maulwi sultan mahmood jalaal puri halaal kahte hain, dono ahle hadith bhi kahalwaate hain, dono ikhtelaaf ko mitaale ke bhi qayel hain, dono fiqh (hanafi) se be'zaar bhi hain, phir ye ikhtelaaf kyon ho raha hai ?"
(tohfa ahle hadith page 66)
JAWAB:
1- Bhains ki qur'bani ka masla ijtehaadi hai, kyonke ARAB me rasoollullah sallallaho alaihi wasallam (pbuh) aur sahaba kiram (ra) (balke aaj bhi) ke daur me bhains ka wajood na tha,


balke ye jaanwar khaalis ilaaqa e ajam se talluq rakhta hai,


jin logon ne ise gaaye (cow) ki jins me se qaraar diya unhone uski qur'baani ka bhi fatawa diya aur Jinhone isko alag jins qaraar diya unhone qurbaani ki mumaaniat ka fatawa diya,


zaahir hai ke ye nusoos ka ikhtelaaf nahi, balke ijtehaad ka ikhtelaaf hai, aur ijtehaadi ikhtelaaf ko usoolan ikhtelaaf nahi kaha jaata..
Maslan (for example) 4 aadmi jungle me safar kar rahe hon aur namaz ka waqt ho jaaye, qiblah ka rukh maalum na ho, charon apni apni koshish aur ijtehaad se alag alag rukh karke use qibla samjh kar namaz ada karte hain,


namaz toh chaaron ki ho jaayegi,


haalanke ek ne ' mashriq(east) ki taraf muh karke, dusre ne maghrib (west) ki taraf aur teesre ne junoob(south) ki taraf aur chauthe ne shimaal (north) ki taraf muh karke namaz ada ki thi,


ijtehaad toh sirf ek ka durust tha, jisne qibla ki jaanib muh karke namaz ada ki,


magar koi usooli aur fiqhi isko ikhtelaaf na kahega,
ikhtelaaf toh tab hota jab ye kisi shaher (city) me hote, jisme hazaaron masjid maujood thi, qibla ki sahih Position bataane waale lakhon insaan haazir they, magar phir bhi kisi aur taraf muh karke namaz ada karte,


usi tarah bhains ki qurbaani ka masla ijtehaadi hone ki wajah se go fatawa ke lihaaz se mukhtalif hain, magar usoolan mutaffiq hain,


phir ye bhi malum ho ke jinhone adm jawaaz ka fatawa diya hai unhone ahtiyaat ko malhooz rakha hai, haraam kisi ne bhi nahi kaha,
muhaddis ropdi (rh) farmate hain ke :-" qur'an majeed parah 8 ruku 4 me hai " bahima al anaam" yani ki 4 qismein bayaan ki gayi hain, dumba, bakri, gaaye, oont,


bhains in chaaron me nahi , aur qurbaani ke mutaalliq huqm hai " bahima al anaam" se ho, is bina par bhains ki qur'baani jayez nahi, haan zakaat ke masle me bhains ka huqm gaaye waala hai, jaise 30+ gaaye ho jaayen aur wah baaher charti ho, unka charah(fodder) qeematan na ho, unme ek saal ka bachhda ya bachhadi , is tarah bhains me jab unki ginti 30 ho jaaye wah baaher charti Ho, inka charah qeematan na ho, to ek saal ka baccha ya bacchi ho toh zakaat hai"


(moatta imam malik bab maaja fi sadaqal baqarah)
yaad rahe ke baaz masail ahtiyaat ke lihaaz se do jinson waale hote hai aur amal ahtiyaat par karna padhta hai,


ummul momineen hz sauda (ra) ke waalid ki laundi se zamaana e jaahiliyat me utaiba bin abi waqqas ne zina kiya, jisse ladka paida huwa jo apni waalidah ke paas parwarish paata raha, zaani marr gaya aur apne bhai hz saad bin abi waqqas (ra) ko wasiyat kar gaya ke zamah ki laundi ka ladka mera hai, usko apne qabza me kar lena, fatah makka par sayyedena hz saad bin abi waqqas (ra) ne us ladke ko pakad liya aur kaha ke ye me bhateeja hai, zamah( hz sauda ke walid) ke bete ne kaha, mere baap ka beta hai, lihaaza mera bhaai hai, isko main lunga,


muqaddama darbaar e nabwi me pesh huwa to nabi akram rasoollullah sallallaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ke:-" Aulaad biwi waale ki hai aur zaani ke liye patthar hain, yani wah naqaam hai aur iska huqm sangsaar kiya jaana hai"


(mishkaat bab alal'aan fasal awwal)
baccha hz sauda ra ke bhai ke hawaale kar diya, jo hz sauda ka bhai bhi ban gaya,


lekin hz sauda ra ko huqm farmaya ke:-" usse pardah kare "


kyonki uski shakal wa soorat zaani se milti julti thi, jis se shubah hota tha ke ye zaani ke nutfe se hai,


is masla me shakal wa soorat ke lihaaz se toh pardah ka huqm huwa aur jiske ghar me paida huwa uske lihaaz se uska beta bana diya,


goya ahtiyaat ko malhooz rakha,


aisa hi bhains ka maamla hai, usme dono jinson me ahtiyaat par amal hoga, zakaat ada karne me ahtiyaat hai aur qur'baani na karne me ahtiyaat hai, is bina par bhains ki qur'bani jaayez nahi,


aur baaz ne jo ye likha hai ke:-" bhains, gaaye ki qism hai"


ye bhi zakaat ke lihaaz se sahih ho sakta hai, warna zaahir hai bhains dusri jins hai
(fatawa ahle hadith jild 2 page 90-91)
ghaur kijiye ke ulema e ahle hadith kiya kah rahe hain aur hamare meherbaan ise kya baawar kara rahe hain,


shayad in jaise fiqhi logon ne shariat ke tamaam ahtiyaati fatawa me huramat hai,
ISE KAHTE HAIN:-" JO KAALA WAHI MERE BAAP KA SAALA"
ALLAH SAMJHNE KI TAUFEEQ DE