Saturday, November 24, 2012

NAMAZ E NABAWI -(PART 3)

BismillahirrahmanirraheemNAMAZ E NABAWI -(PART 3)


Namaz e Nabwi saw ,


Allah Ke Rasool saw ne farmaya Namaz ussi tarah pado jistarah tum mujhe padte hue dekhte ho ,

{Bukharh , kitab ul Azan
Hadees no 231 , 6310}


Kiyaam ,


1- Imran bin Hussein raz bayan farmate hai ke mujhe bhawasir ki taklif thi , to Nabi saw ne farmaya , agar ho sake to khade ho kar Namaz aada karo , agar takaat na ho to baith kar , agar baith kar bhi aada karne ki takaat na ho to leat kar Namaz aada karo ,

{Bukhari , Hadees no 117}


Isse maloom hua ke takat rakhne ke bawazud baith kar Namaz aada karna jaeez nahi hai , or yeh Quran ke bhi khilaf hai , is liye ke Quran kahta hai , or Allah ke aage adab se khade hua karo ,

Surah 2 al-Baqarah ,
Aayat no 238 ,

2- Nabi saw ne dekha ke kuch log baith kar Namaz aada kar rahe hai to Aap saw ne farmaya baith kar Namaz aada karne wale ko khade ho kar Namaz aada karne wale ke mukable mein aadha sawab milega ,

{Ibn Maazah ,
Kitab us Salath 1230}

Hafiz Bushsiri ne isse sahi kaha hai , is Hadees se maloom hua ke kisi jaaez mazburi ke bagair baith kar Nafl ya Sunnat aada karne se aadha sawab milta hai ,

3- Jab Nabi saw ke Umr zayada ho gayi to Aap saw ne Namaz padhne ki jagah ke nazdik ek sutun taiyar karaya jis par Aap saw Namaz ke dauran
tek lagate the ,

{Abu Daood ,
Kitab us Salath 948}

Imaam Hakim or Jhabi ne is ko sahi kaha hai , Aap saw ne baith kar Namaz ke jagah par sutun ke sahare khada hone ki tarzih di , isse maloom hua ke koi mazburi ho to kisi chiz ka sahara le kar Kiyam kiya ja sakta hai , chahe woh Farz Namaz ho ya Nafl ,

4- Nabi saw raat ka bada hissa khade ho kar Nawafil aada karte or kabhi baith kar , jab Kiraat khade hokar farmate to ussi halat mein Kiyam se Ruku ke halat mein chale jate , or jab baith kar Kirat karte to ussi halat mein Ruku bhi farmate ,

{Muslim , Hadees no 731}

Is se maloom hua ke Aap saw ne kabhi poori raat ibaadat nahi ki , balke Aap saw sote bhi the or uht kar ibaadat bhi karte the ,

5- Nabi saw kabhi Baith kar Kiraat farmate , jab Kiraat se 30 ya 40 aayat baki hoti to khade ho kar un ki Tilawat farmate , phhr Kiyam se Ruku mein chale jate , doosri raakat mein bhi Aap saw ka yahi tarika hota ,

{Bukhari , Hadees no 119 ,
Muslim , kitab us Salath ,
Hadees no 731}

Takbeer e Ula Pahle Takbeer ,
Qibla ki taraf Munh kar ke Allahu Akbar kahte hue Rafayadein karo , yani Dono Haaton ko Kandhe tak uthaye ,


1- Abdullah bin Umer raz farmate hai maine Nabi saw ko dekha ke Aap saw ne Namaz ki pahle Takbeer kahi or apna dono haat kandhe tak uthaya ,


{Bukhari , kitab ul Aazan ,
Hadees no 738}


Is Takbeer Ula pahle Takbees is liye kahte hai ke yeh Namaz ke sab se pahle Takbeer hai or is se Namaz suru hota hai , or issi Takbeer e Tahrima bhi kahte hai , kyon ke is ke saath hi bohat si chiz Namazi par haram
ho jate hai ,


2- Haat uthate waqt ungliya normal tarike par khuli rakhe , na ungliya ke darmiyan zayada faashla kare na ungliya milaye ,

{Abu Daood ,
Kitab us Salath ,
Hadees no 753}

Imaam Hakim or Hafiz Jaahbi ne sahi kaha hai ,

3- Allah ke Rasool saw Dono Haat kandho tak uthate ,

{Bukhari , kitab ul Aazan ,
Hadees no 735 ,
Muslim , kitab us Salath ,
Hadees no 391}

4- Allah ke Rasool saw kabhi kabhi Haaton ko kaano tak buland farmate

{Muslim , kitab us Salat ,
Hadees no 391}

Alama Nasiruddin al Albani ra , farmate hai ke Rafayadeen karte waqt Haaton se kaano ko chune ki koi daleel nahi hai , unka chuna Bid'at hai ya waswasa , masnun tarika Hateliyan Kandhe ya kaano tak uthhana hai , Haat uthane ne jagah Marda or Aurat dono barabar hain , is ki koi Hadees mauzud nahi , jis mein yeh fark ho ke Mard kaano tak or Aurtein kandhe tak Haat buland karo ,
Magbul Hadees ki 4 bunyadi kisme hai ,

1- Sahih Lizaattehi ,
2- Sahih Legairrehi ,
3- Hasan Lizaattehi ,
4- Hasan Legairrehi ,

Lekin jab koi Imaan is tarah kahe ke fala masala mein koi sahi Hadees nahi hai to yeh ek muhabra hota hai , is ka yeh matlab nahi hota ke sahi Hadees to nahi , albatta Hasan mauzud hai , balke is ka yeh matlab hota hai ke unke Nazik is masleh mein kisi tarah ki magbool hadees nahi aayi hai ,

5- Phir Daayan Haat Baayan Haat par rakh kar seene par bhand le ,

{Ibn Khuzema ,
1/243 , 479}

Isse Imaam Khuzema
ne sahi kaha hai ,
Seene Par Haat Bhandna ,


1- Wail bin Huzr raz kahte hai ke main Nabi saw ke saath Namaz padhi , to Aap saw ne Daayan Haat ko Baayan Haat par rakh kar Seene par Bhandha ,

{Ibn Khuzema ,
1/243 , 479}

Isse Imaam Khuzema
ne sahi kaha hai ,

2- Haalb raz farmate hai ke Main Nabi saw ko Kiyaam mein seene par Haat rakhe hue dekha ,
{Musnad Ahmad , 5/226}

Hafiz Ibn Bar or Aalama Aazeemabaadi ne isse sahi kaha hai ,

3-Wail bin Huzr raz , Nabi saw ka Namaz ka tarika bayan karte hue farmate hai ke Aap saw ne Daayan Haat ko Baayan Haat ke hateli pust par uske jood or kalayi par rakha ,

{Nasai , Hadees no 490 ,
Ibn Hibban Hadees no 485
Ibn Khuzema Hadees 480}

Ibne Hibban or Ibn Khuzema ne sahi kaha hai,
Hamme bhi Daayan Haat Baayan Haat par is tarah rakhna chahiye ke Daayan Haat Baayan Haat ke pust , jood or kalayi par aajaye or dono ko Seene par Bhanda jaye take tamam riwayat par
Amal ho sake ,

4- Sahal bin Saad raz se riwayat hai ke Nabi saw ki taraf se ye hukm diya jata tha ke Namaz mein Daayan Haat Baayen Kalayi jarah par rakho ,

{Bukhari , kitab ul Aazan ,
Hadees no 740}

Rahi Ali raz ki riwayat ke Sunnat yeh hai ke Hateli ko Hateli par rakh kar Naaf ke neche rakha 
jaye,

{Abu Daood,kitab us Salat
Hadees no 756}

To issi Imaam Bahqi or Hafiz Ibn Hazar ne jaeef kaha hai , or Imaam Nawabi farmate hai ke is ke jaeef hone par sab ka ittefaaq hai ,

1. Wayil ibn Hajar(ra) kehte hai ke mai ne Rasul(saw) ke saath namaz padi, Aap(saw) ne Apna daaya(right) haath baaye(left) haath par rakh kar seene(chest) par baandh liya.

>Sahih ibn Khuzaimah; J:1, S:243

2. Wayil bin Hajar(ra) kehte hai ke mai Rasul(saw) ke paas hazir hua, Aap(saw) Masjid ki taraf khade huye mehrab me dakhil huye, phir Aap(saw) ne Allahu Akbar ke saath haath uthaya, phir Aap(saw) ne daaya haath baaye haath par rakh kar seene par baandh liya.

>Baihaqi; J:2, S:30

3. Qabisa bin Halab apne baap se riwayat karte hai ke unho ne kaha mai ne Rasul(saw) ko salaam ke baad daayein baayein phairte huye dekha aur mai ne aap ko Seene par haath baandh te huye dekha.

>Musnad Ahmad; J:2, S:51

4. Tawus(ra) kehte hai ke Rasulullah(saw) Apna daaya haath baaye haath par rakhte, phir dono 
haato ko seene par baandh lete.

>Muraseel Abu Dawood; Safa:4

5. Ali(ra) Surah Kousar me"wan nahar"ki tafsir bayan karte huye farmate hai ke daaye haath ko baaye haath ki kalaayi ke darmiyan rakhna, phir dono haato ko namaz me seene par rakhna muraad hai.

>Tafsir Fatahul bayan; Jild:10, Safa:462
>Tafsir-e-Tabri ; Jild:10, Safa:326
>Ahkamul Quran ibnul Arbi; Jild:4, Safa:1975

6. Abdullah bin Abbas(ra) farmate hai ke"wan nahar"se muraad namaz me daaya haath baaye haath par, phir seene par baandhna hai.
>Baihaqi; Jild:2, Safa:31

7. MohammAd bin Kaab farmate hai ke namaz me daaya haath baaye haath par rakh kar seene par baandhna murad hai.

>Tafsir Fatahul bayan; J:10, S:461
ULAMAH-E-AHNAAF KA FAISLA:
8. Shamsuddin Mirza Mazhar Jaan Jaanan Hanfi ka faisla seene par haath baandh ne ka hai.
>Taqsaar; S:113

9. Allamah Mohammad Hayaat Hanfi farmate hai ke namaz me seene par haath baandh ne ke liye mazboot bunyaad aur wazeh daleel maujood hai. Lihaza jo Rasul(saw) se sabit ho, jin hone ye farmaya ho ke tum me se koi bhi imandaar nahi ho sakta, jab tak apni khwahishat ko Rasul(saw) ki laayi huyi shariyat ke taabey na kare, balki musalman ke layaq hai ke wo is seene par haath baandh ne ki sunnat par amal kare.
>Bahrur Rayiq; S:330

10. Sahebul Hidaya ne naaf ke neeche haath baandh ne ke saboot me jo riwayat bayan ki hai, us par hanfi mazhab ke naamwar fiqhiya Allamah Ayni Hanfi likhte hai ke ye Ali(ra) ka qaul hai, Rasul(saw) ki hadees nahi hai, yani iski sanad Rasul(saw) tak sahi nahi hai.
>Umdatul Qaari; Sharha Bukhari: Juz:5, Safa:679

Yani ye Hadees-e-Rasul toh hai hi nahi aur Ali(ra) ka qaul hai bhi ya nahi, iske mutaluq Allamah Ayni Hanfi, Jarah aur tanqid karte huye likhte hai ke jo kuch Ali(ra) se riwayat kiya gaya hai, us par tanqid ki gayi hai, isliye ke iski Sanad me Abdur rahman bin Ishaq koofi hai. Imaam Ahmed bin Hambal kehte hai ke ye shaks Munkarul Hadees hai.

>Umdatul Qari; Sharha Sahih Bukhari: Juz:5, Safa:279Allah Ke Rasool saw ne farmaya Namaz ussi tarah pado jistarah tum mujhe padte hue dekhte ho ,
{Bukharh , kitab ul Azan
Hadees no 231 , 6310}


Mard or Aurat ki Namaz mein koi Fark nahi hai ,

Allah Ke Rasool saw ne farmaya Namaz ussi tarah pado jistarah tum mujhe padte hue dekhte ho ,

{Bukharh , kitab ul Azan
Hadees no 231}

Yani hubahu , meri yani Nabi saw tarike ke mutabik tamam Aurtein or tamam Mard Namaz padhe 

, phir apni taraf se yeh hukm lagana ke Aurtein Seene par Haat Bhandhe or Mard Naaf ke neche , 
or isi tarah Aurtein Sajdah karte waqt zameen par koi or tarika ikhtiyar kare or Mard koi or yani yeh Deen mein dakhal andazi hai , yaad rahe Takbeer e Tahrima se suru kar ke AsSalamu Alaykum Warrahmtullah , kahne tak Aurtein or Mard ke liye ek tarika or ek hi halat ki Namaz hai,sab ka Kiyam , Ruku , Kaoma , Sajdah , Jalsha e Isterahat Kaada or har har jagah par padhne ki Du'aen ek si hai , Nabi saw ne Aurtein or Mard ki Namaz ke tarike mein koi fark nahi
bataya hai ,


Allah se Du'a Hai ke Hum ko Ghar walon ko Aap logon ko or Sare Musalmano ko Quran o Sunnat ko Sahaba ke Manhaj par amal karne wala fir Daw'at Dene
wala banaye,


Ameen Ya Rabbil Aalameen ,
Post by , Abdur Rahim Shah
f/--b , aana.ahlehadees.9@facebook.com