Sunday, April 27, 2014

UMMAT E MUSLIMA ME TAFARRAQA FAILAANE WAALE LOG

UMMAT E MUSLIMA ME TAFARRAQA FAILAANE WAALE LOGEk  Alim Sahab likhte hai :
 

 Rafazioo ne Sahaba ke Emaan ko Ghair Motebaar Karaar Diya aur Chote Rafazi (Ghair Muqlid) ne Sahaba (Ridhwanullahe Ajmaeen) ke Af’aal wa Akwaal ko Hujjat Manne se Inkaar kar diaa ---
 

(Qafia e Haqq , Vol – 1 , Shumarah -2 , Page – 44)
 

 [ see scan page in my first Comment ] Ab inke Andhi Taqleed me GUMRAH FIRQA ke log JO DEEN ke FRAME SE BAHER NIKALCHUKE HAI [ HANAFI DEOBANDI ] pukarte firte hai.
 

 Yeh Dekhiye ek Deoband ke mashoor Alim Taqi usman ne uski kitaab me kya likha hai, Hazrat Abu Bakr Siddique Rad. ka Athaar agar Sahih Bhi maan liya , tho bhi vo Sahaba ka Ijtehaad hosakta hai. Jo Hadeeth marfooh ke Muqabale me Hujjat nahi hai.....
 

[ Dars e Tirmidi Vol - Page 283 ] -