Thursday, April 10, 2014

ALLAH KA ZIKR

 Bismillahirrahmanirraheem


Abu Huraira r.a Se Riwayat Hai Nabi-e-Kareem s.a.w Ne Farmaya Jo Log Kisi Masjlis Se Uthe Aur Unhone Us Majlis Me Allah Ka Zikr Na Kiya Ho To Wah Aisa Hai Goya Kisi Murdar Gadhe Par Se Uthe Ho Aur (akhirat) Me Yah Majlish Un Ke Hasrat Ki Wajah Hogi (tamnna karenge ki kash hum ne us me Allah ka zikr kr lia hota)

Abu Dawood Hadis 4855 .

Majlis Ke Kaffara Ki Dua Jab

Masjis Se Uthe Ye Dua Padhe

: سُبْحَانَكَ اللَّهمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهََ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ 'Subhana kalla-humma wa bi hamdika ash-hadu al-la ilaha illa anta astaghfiroka wa-atubu ilaika .

Abu Dawood 4859