Friday, April 11, 2014

KYA BACHHA IMAMAT KAR SAKTA HAI ??

Questn- Kya Bcha Imamat Kara Sakta Hai -
-
Answer-Hanfi Hazrat Iska Inkar Karte Hai Jab Ki Unke Pas Koi Dalil Nahi Aur Hadis Ekdum Saf Hai
-
Hazrat Amr Bin Salma r.a Se Marvi Hai Ki Mere Walid Ne Apni Qaum Se Kaha Ki Me Tumhare Pas Rasul s.a.w Ki Tarf Se Haq Lekar Aya Hu Ap Rasul Sallallahu Alahi Wasallam Ne Farmaya Jab Namaz Ka Waqt Ho Jaye To Tum Me Se Koi Ek Adhan Kahe Aur Imamat Aisa Sakhs Karaye Jise Quran Ka Ilm Jyada Ho (amr bin salama r.a ne kaha) Meri Qaum Ne Dekha Ki Mere Siwa Koi Dusra Mujh Se Jyda Quran Ka Ilm Nahi Rakhta To Unhone Mujhe Aage Kar Diya Us Waqt Meri Umr 6 Ya 7 Sal Thi
-
Sahi Bukhari Kitabul Maghaji Hadith 4302, Abu Dawood 585, Sunan Nasai 2/9 , Ibne Khuzaimah 512.


Via--ayan khan salafi