Monday, November 14, 2011

UMMAT-E-MUHAMMADIA KE YAHOODI AUR ISAAYI

BismillahirrahmanirraheemUMMAT-E-MUHAMMADIA KE YAHOODI AUR ISAAYISach kaha hai kahne waale ne kah deobandi is mazhab ke yahoodi hain aur barelwi is mazhab ke isaayi hai, rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ki bahut saaf pesangoyi hai


an abu hurairah qaala qaala rasoollullah sallallaho alaihi wasallam sayakoon fi ummati rijaal yad'oonan naas aali aqwaal uma mahum war habanahum wa-ya-lamoona biha wa-yah-sadoona ala al-tameen khalful imaam ala anhum yahood haaza al amah salsa "


trans: hz abu hurairah ra riwayat karte hain kah rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya:-" meri ummat me anqareeb aise log paida honge jo logon ko apne imamon aur buzurgon ke aqwaal ki taraf bulaayenge aur in par (hadith chhodkar) amal karenge, aur (sunnat par amal karne waale) musalmano se imam ke peeche (zahar se) aameen kahne par dushmani karenge, (suno) ! Wah is ummat ke YAHUDI hain, wah is ummat ke YAHUDI hain, wah is ummat ke YAHUDI hain , aap rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ne yah jumla teen baar kaha


(aztareeq muhammadi, rawah ibnul qattan, sahih ibne alsakin)

isi ki tayeed ibne majah shareef ki yah hadith bhi karti hai

" hz aisha ra se riwayat hai kah rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ne farmaya YAHUDI tumse kisi baat par is qadar hasad nahi karte jis qadar ' assalamu alaikum' aur ' ameen' kahne par karte hain"

(ibne majah)

qurbaan jaiyxe pyaare rasoollullah sallallaho alaihi wasallam par aap ne future me aane waale haalaat ka naksha kitna sahih kheencha tha,