Saturday, November 5, 2011

QUR'AN V/S BARELWI (ILM-E-GHAIB) 'UPDATED'

BismillahirrahmanirraheemQUR'AN V/S BARELWI


Barelwi ke ek imam naqal karte hain:- " maine awliya se yah bahut suna hai ki kal baarish hogi ya raat ko, to ho jaati hai yani us din jis din ki unhone khabar di, maine kuch awliya se yah bhi suna hai ki unhone maa ke pet ki khabar di ki ladka hai ya ladki aur maine apni aankhon se dekh liya ki unhone jaisi khabar di waisa hi huwa"

(al kalimatul awliya 94-95)


allah taala farmata hai:-" jis din allah paigambaron ko jama karega phir unse poochega ki tumhe kya jawab mila tha we kahenge ki hamen pata nahi, chhipi hui(gaibi) baaton ko theek se jaanne waala to bas tu hi hai "

(maida 109)


" ek din shaikh makaarim ra ne kaha: jald hi yahan 3 shakhs aayenge aur we yahi marenge, falan is tarah falan is tarah, thodi der guzri thi ki teeno aa gayi aur phir unki maut bhi wahi ho gayi aur jis tarah unhone bayan ki thi usi tarah hui "

(ad daulatul makkiya 164)Jabki allah taala ka irshaad hai :-" beshak allah hi jaanne waala hai aasmano aur zameen ki chhipi cheezon ka beshak wahi jaanne waala hai dilon ki baaton ka "

(al kahf 38)


barelwi mazhab me gaib ka ilm kuch auliya tak hi makhsoos nani balki saare peer mashaikh isme shamil hain. Irshad hota hai:

" aadmi kaamil nahi hota jab tak use apne mureed ki harqatein uske baap daada ki peeth me na malum ho yani jab tak yah na malum ho ki pichle daur se kis kis peeth me thahra aur usne kis waqt harqat ki yahan tak ki uske jannat ya jahannum me jaane tak ke haalaat jaane"

(jaal haq 87)


jabki quran me hai

" wah(allah) sabke agle pichle haalaat ko jaanta hai aur log uska (apne) ilm se ehaata nahi kar sakte"

(taaha 110)


aur allah me apne nabi ko huqm diya ki logon ko bata den:


" aap kah dijiye ki main apni hi zaat ke liye faayede ka akhtiyaar nahi rakhta na kisi nuksaan ka, magar utna hi jitna allah chahe , agar main gaib ko janta rahta to apne liye bahut se nafe haasil kar leta aur koi nuksaan mere upar na ghat'ti main to sirf daaraane waala aur bashaarat dene waala hun un logon ko jo imaan rakhte hain"

(aaraaf 188)


jabki barelwi apni aqal ka maatam karte hue likhta hai


" saaton aasmaan aur zameene momin kaamil ki nigaah me aise hain jaise chatiyal maidaan me ek chhalla(ring) padha huwa hai"

(khaalisul etiqaad 52)

ek aur barelwi irshad farmate hain:-" kaamil banda cheezon ki haqiqaton par ba-khabar ho jaata hai aur us par gaib aur gaibul gaib khul jaate hain"

(jaal haq 85)


" gaibul gaib " se kya muraad hai yah to barelwi alim hi bata sakte hai, iske elawa bahut si hikaayate wa kahaniyan bhi inki kitabon me milti hai jinse tark dete hain ki awliya se koi bhi baat ya cheez chhupi nahi hai..


In aqeedon ke mukhalif me quran me irshaad hota hai


" aur allah hi ke liye khaas hai aasmano aur Zameeno ki posheeda baatein aur qiyamat ka maamla bhi aisa hoga jaise aankh ka jhapakna balki isse bhi jald beshak allah har cheez par qaadir hai"

(nahal 170)

allah taala apne nabi ko khabardaar aur makhlooq ko khabardaar karte hue farmate hai ki nabi (sws) gaib nahi jaante

" aiy nabi sws ! Jis cheez ko allah ne aapke liye halaal kiya hai use aap kyon haraam kar rahe hai apni biwiyon ki khushi haasil karne ke liye aur allah bada maaf karne waala wa raham karne waala hai"

(tahreem 1)


" kuch madeene me se (aisi) kapti(mardood) hain (ki) kapat me adh gaye hain aap (bhi) unhe nahi jaante ham hi unhe jaante hain "

(tawba 101)


" allah ne aapko maaf kar diya (lekin) aapne unko ijaazat kyon de di thi jab tak ki aap par sacche log zaahir na ho jaate aur jhooton ko jaan lete"

(tawba 43)


lekin barelwi qaum ka yah kahna hai ki saare ambiya kiram aur burgaane deen allah ki is sifaat me uske saajhi (partner) hain aur jo yah aqeeda nahi rakhta wa gustakh hai yahan tak ki barelwion ne tarah tarah ki mangadant waqeyon se yah saabit karne ki koshish ki hai ki ahmad raza ko apni maut ke waqt ka pahle se pata tha

(wasaya shareef 7)

aur aap(sws) ki hadith hai

aapne farmaya:-" allah taala ne mujhe jo darja ata kiya hai meri zaat ko usse na badhaao"

(musnad ahmad, baihaqi)

" meri zaat ke baare me hadh se aage badhkar kaan na lo jaisa ki isaaiyon ne hz isa as ke saath kiya hai"

(majma ul fawaid)


aur jab madeena me kisi bacchi ne ek sher padha jiska maana tha-" hamare andar aisa nabi maujood hai jo aane waale kal ke haalaat ko jaanta hai to yah sunkar nabi(sws) ne use fauran toka aur us sher ko dobara duhraane se mana kiya aur irshaal farmaya:-" hone waali waqeyon ki khabar allah ki zaat ke elawa kisi ko nahi"

(ibne majah)


ab aap faisla karen ki allah ki kitab aur nabi ki hadith paak sacchi hai ya ye barelwi rahnuma??