Saturday, November 5, 2011

GAWTH-E-PAAK KE KUTTON(DOGS) KA TARUF (PROOF FROM QUR'AN)

BismillahirrahmanirraheemGAWTH-E-PAAK KE KUTTON(DOGS) KA TARUF:Kutte ki ek buri aadat ki taraf qur'an me ishaara kiya gaya hai, wah uska laalchipan hai, har waqt wah apni naak se yah soonghta firta hai ki kahin kuch khaane ko mil jaaye,

uski dusri aadal yah hai ki agar aap use kuch khaane ko den tab bhi haafta rahega aur na den tak bhi haafta rahega,

kutte ki is aadat se allah taala ne us shakhs ki misaal se raha hai, jisko allah ne ilm diya, duniya bhar ka maal diya aur logon me izzat di, aise shakhs ke liye yah zaroori tha ki sach(truth) ko pahchaanta aur usko haasil karta, lekin usne aisa nahi kiya, balki ameeri aur ilm ke ghamand me allah se dushmani kar baith,

uski misaal kutte jaisi hai, jise kuch do tab bhi haafta hai aur na do tab bhi zabaan kholkar haafta hai:-

allah taala farmata hai:

" unhe us admi ka haal padhkar sunaao, jise hamne apne aayeten(nishaaniyan) di thi, lekin wah Unse nikal bhaaga, phir shaitaan uske peeche lag gaya aur wah gumraahon me ho gaya aur agar ham chaahte to un (aayaton) ke zariye use uncha maqam ada kar dete, lekin wah to duniya ka ho raha aur apni zaruraton(duniyawi) me ghir gaya, to uski misaal ek KUTTE jaisi hai, agar uspar raham karo tab bhi haanfe aur na karo tab bhi haanfe, yahi misaal unlogon ka hai jinhone hamari aayaton ko jhutlaaya"

(surah al araaf 175-176)


agar kutton ki aabaadi(population) ke liye musibat ban jayen, to insaano ki hifaazat ke liye unko qatal kar dena chahiye. Kyonki paagal kutton ki raal(saliva) me zehar aa jaata hai aur agar we kisi ko kaat len to uski maut ho sakti hai, islam ke ye saare rules insaano ke faayede aur unki hifazat ke liye banaaye gaye hai, waqt waqt par jinke saboot milte rahte hain


Kutta chaahe Barelli ka ho ya madeene ka kutta , kutta hi hota hai, naajis napaak hota hai