Thursday, November 3, 2011

" SUICIDE" SHAKHT GUNAAH HAI
Bismillahirrahmanirraheem" SUICIDE" SHAKHT GUNAAH HAI :


Nabi kareem sallallaho alaihi wasallam ne farmaya:-"jo apne aapko gala ghotkar maarta hai wah jahannum me apna gala ghot'ta rahega aur jo shakha bhaala(neza) chubhokar apni jaan deta hai wah jahannum me apne aapko bhaala maarta rahega"

(bukhari ,janaiz 1365,5778)
Nabi kareem sallallaho alaihi wasallam ne farmaya:-" allah taala ne farmaya: mere bande ne apni jaan mujhse pahle khud li isliye maine us par jannat haraam kar di "


(bukhari, hawala saabiq, 1364,3463,)

sahih muslim, janaiz 978 me hai:-

Nabi kareem sallallaho alaihi wasallam ne khudkushi(suicide) karne wale ki namaz e janaza nahi padhi "


isliye ulemaon ko chahiye ki aise logon ki namaz e janaza me shareek na hon taaki baaqi logon ko ibrat haasil ho.