Saturday, August 4, 2012

KYA TARAWEEH AUR TAHAJJUD ME FARQ HAI ??
BismillahirrahmanirraheemKYA TARAWEEH AUR TAHAJJUD ME FARQ HAI ??


Deobandiyyah is masle me farmate hain ke

" ahle sunnat ke yahan TAHAJJUD aur TARAWEEH do alag alag namazen hain, jabke ghair muqallideen ahle hadith ke yahan tahajjud aur taraweeh ek cheez hai "

(tohfa ahle hadith 56)


pahle bhi hadith naqal ki ja chuki hai ke

hz aisha (ra) se hz abu salma (ra) ne sawaala ki ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki namaz ramzaan me kaisi thi, iske jawab me hz aisha (ra) ne kaha ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ramzaan aur ghair ramzaan me 11 rakat se ziyaadah na padhte they

(bukhari jild 1 page 269, muslim jild 1 page 254)


hz aisha (ra) ke is jawab se saabit huwa ke wah tahajjud aur tarawih ko ek hi qaraar deti thin, warna laazim aayega ke hz aisha (ra) ne saayel ko jawab GHALAT diya tha, aur ye baatil hai,

imam bukhari, imam baiheqi (sunan kubra jild 2 page 495),

Allama zaili hanafi (nasburraaya jild 2 page 153), allama ibn hammam hanfi (fath ul qadir jild 1 page 407) ,allama hasan bin ammar hanafi ( maraaqi al falaah page 224), allama ibn najeem hanafi ne ( bahrur raiq page 66,67 jild 2),

wagerah ne is riwayat ko TARAWEEH ke bab me zikr karke ye tasleem kar liya hai ke is hadith ka talluq namaz taraweeh ke saath hai aur hz aisha (ra) ne tahajjud aur taraweeh ko ek qaraar diya hai...


Maulana anwar shah kashmiri marhoom hanfi deobandi farmate hain ke

" ye baat tasleem karne ke siwa koi chaarah nahi ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki taraaweeh 8 rakat thi, aur kisi ek riwayat se bhi saabit na ho saka ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne ramzaan me tahajjud aur taraawih alag alag padhi hon, nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke zamaanah me taraweeh aur tahajjud ki rakat me koi farq na thi, balke sifat aur waqt me farq Tha"

( arful shazi jild 1 page 282)


is baat ko hz shah sahab ne (faiz ul bari jild 2 page 240) me mufassal taur par likha hai ke TARAWIH aur TAHAJJUD ek hi cheez hai,

unki ibaarat aur uski tojeehi wa tashreeh ke liye (deen al huq jild 1 page 520) ka mutaala karen,

balke maulana abdul haiyy luckhnawi ne (majmua al fatawa jild 1 page 329) me yahi mauqaf akhtiyaar kiya hai,

deobandiyyah himmat kare aur in akaabir deoband ko AHLE SUNNAT se khaarij karne ka ishte'haar shaaye kare....


ALLAH TAALA HAQ BAAT KAHNE AUR SUNNE KI TAUFEEQ DE..... Ameen