Monday, January 16, 2012

SHARAI HUQOOQ(RIGHTS)

Bismillahirrahmanirraheem
SHARAI HUQOOQ(RIGHTS)Hz abu huzaifa ne bayan kiya ke rasool sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne suleman aur hz abu darda ra ke darmiyaan (hijrat ke baad) bhai chaara karaya tha, ek martaba hz saleman ra abu darda ra se mulaaqaat ke liye gaye..to (inki aurat) umme darda ra ko bahut fate puraane haal me dekha, in se poocha ke yah haalat kyon bana rakhi hai? Umme darda ra ne jawab diya ke tumhare bhai abu darda hain jin ki duniya ki koi haajat hi nahi hai, phir hz abu darda ra bhi aa gaye aur inke saamne khaana haajir kiya aur kaha ke khaana khaao, unhone kaha ke main to roze se hun, is par hz suleman ra ne farmaya- main bhi us waqt tak khaana nahi khaaunga jab tak tum khud bhi shareek na hoge, raawi ne bayaan kiya ke phir wah khaana khaane me shareek ho gaye, (aur roza tod diya) raat huwi to hz abu darda ra ibaadat ke liye uthe aur is martaba bhi hz suleman ra ne phir kaha Abhi so jaao, phir jab raat aakhiri hissa huwa to hz suleman ra ne farmaya ke accha ab uth jaao, chunanche dono ne namaz padhi, uske baad hz suleman ra ne farmaya ke tumhare rabb ka bhi tum par haq hai, jaan ka bhi tum par haq hai, aur tumhare biwi ka bhi tum par haq hai, is liye har haq waale ke haq ko ada karna chahiye, phir aap nabi akram sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ki khidmat me haazir hue aur aapse iska tazkirah kiya, aapne farmaya ke suleman ne sach kaha"

(sahih bukhari 957)


tashrih:- shariat e islamiyah ki yah khususiyat hai ke usne wajibni huqooq ko tafseeli taur par bayaan kiya hai, aur bandgaan e ilaahi ke uper waajib hai ke wah in huqooq ki adaayegi aur in huqooq ki adaayegi me kotaahi karne ke sabab insaan aasi wa gunahgaar me shumaar kiya jaata hai,

musalmano ko in huqooq ki mu'aarifat haasil karni chahiye jinko shariat mutahhara ne laazim qaraar diya hai, inki adaayegi ki targheeb Dalail hai aur inme adl wa insaan ko qaayem rakhne par tawajjah dilaayi hai, shariat ne taqriban 4 tarah ke huqooq bayaan kiya hai,

1- huqooq e ilaahi aur wah yah hai ke banda allah taala ki ibadat kare, pukhta imaan rakhe, kisi ko uske saath shareek na thahraaye,

2- huqooq nafs aur wah jism ko kapde se dhaankna hai, ruku, sujood aur qayaam ka ehtemaam karna hai aur quraan ne aayat kareema me iski saraahat ki hai jo surah aale imraan ayat no 43 me hai,

3- huqooq ul ibaad aur wah bahut zyada hai, shauhar ka haq, biwa ka shauhar par haq, maa baap ka haq, rishtedaaron ka haq, padosi ka haq, muslim hukmaranon ka haq, fuqara wa masaakeen ka haq wagerah unhi mese hai, jamlah makhlookaat ke huqooq yaani ke tamaam bandon ke uper jaanwaron ke huqooq bhi hain,

hadith rasool me nabi kareem sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne baaz huqooq ki tarah nishaan dehi ki hai aur isme haq jism wa haq ain hai, wah yah hai Ke uski ibaadat ki jaaye, uske ek maana jaaye, shirk se bachaaya jaaye, tamaam ibaadatein usi ke liye khaas ki jaaye,

4- haq nafs wah yah ke usko mashakkat me na daala jaaye, raahat ka khayaal rakha jaaye, biwi ka bhi haq hai aur wah yah ke insaan apni biwi se mujammat kare, usko khush rakhe, uske kaamon me haath bataaye, accha sulook kare, is qadar masroof na ho ke biwi ke liye waqt na nikaal sake, daur e jadeed me miyan biwi ke darmiyaani khaleej ka buniyaadi sabab donon ke bahami taalluqaat ki na khushgawaari hai, maamla yah hai ke aurat ghar par to mard duty par aur mard ghar par to aurat duty par hoti hai, is tarah dono ke mijaaz me fasaad paida hota hai aur har ek fahaskaari ki tarah raaghab hi nahi hota balke najaiz taur par apni khwaahishaat poori karta hai,

abu dawood, nisaai ki riwayaat me bhi haq jism wa aine ki saraahat hai, mukhtasar yah ke aadmi har haq ko adaa kare khwaah wah maamooli hi kyun na ho, hadith se yahi pata chalta hai........ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE AUR SUNNE KI TAUFEEQ DE...... Ameen